Kontakt i adresa

  • Ulica fra Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • lokacija
  • tel 01 4500 830
  • fax 01 4655 465
  • e-mail
Zadnja izmjena 2.6.2010

Novost u sustavu praćenja medicinske izobrazbe liječnika

Komora uvodi informatički sustav praćenja medicinske izobrazbe liječnikaNa stranici se nalazi obrazac, čiji je sadržaj gotovo identičan onome koji se ispunjavao do sada, s jedinom razlikom što je većinu rubrika u obrascu obvezno popuniti kako bi uspješno bio prijavljen. To konkretno znači da sustav neće moći prihvatiti prijavu ne budu li ispunjene sve obvezatne rubrike.

Nakon zaprimanja uredno ispunjene prijave, organizatoru će biti odaslana obavijest elektroničkom poštom da je prijava skupa uredno prostigla, a obavijest će ujedno sadržavati i podatke potrebne za pristup aplikaciji radi uvida u stanje predmeta i dodijeljeni broj pod kojim se predmet vodi u Komori.

Nakon zaprimanja prijave, Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika izvršit će bodovanje prijavljenog stručnog skupa, sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika (travanj 2006.).

Dodijeljene bodove administrator u Komori upisat će u obrazac unutar aplikacije te će organizator elektronskom poštom dobiti obavijest  o dodijeljenim bodovima. Koristeći podatke za pristup aplikaciji, organizator će moći u svakom trenutku imati uvid u postupak rješavanja njegove prijave stručnog skupa. Za skupove s kotizacijom, bit će uz odluku Povjerenstva o broju dodijeljenih bodova naknadno dostavljeni i pripadajući ugovori pisanim putem kao i do sada.

Po održanom skupu obveza je organizatora u obrazac unutar aplikacije unijeti popis svih sudionika skupa te ga dostaviti Komori i izvršiti svoje financijske obveze kako bi se temeljem toga mogao okončati proces praćenja prijave i pripisati bodove članovima koji su na skupu sudjelovali.

Unutar aplikacije bit će formirane tzv. kartice liječnika kako bi se za svakog liječnika-člana Komore olakšalo praćenje i evidentiranje prikupljenih bodova za potrebe relicenciranja. Ovim će se načinom praćenja postupno zamijeniti dosadašnje izdavanje potvrdnica za sudjelovanje na stručnom skupu. Svakom će liječniku biti dodijeljena lozinka za on line pristup vlastitim podacima o broju sakupljenih bodova. Aplikacija također sadrži mogućnost da svaki liječnik, koji Komori učini dostupnim svoju adresu elektronske pošte, dobiva obavijest o datumu isteka važenja roka odobrenja za samostalan rad (licence) te o broju bodova što ih je prikupio u tom razdoblju, odnosno koliko bodova mu nedostaje za relicenciranje.

Potreba uvođenja informatičkog sustava za praćenje medicinske izobrazbe liječnika proizlazi iz praktičnih razloga. Na ovaj način omogućit će se organizatorima skupova uvid u stanje predmeta u svakom trenutku, stručne službe Komore moći će brže i ekonomičnije obraditi predmet, a i svaki će član Komore moći kontrolirati svoje bodovno stanje u svakom trenutku.

Navedene prednosti samo su dio nastojanja Komore da se osuvremeni postupak medicinske izobrazbe, ekonomizira rad stručnih službi i organizatorima učini jednostavnijim i dostupnijim postupak prijave stručnog skupa.

Ova aplikacija svakako je pozitivna i dobro došla novost u obavljanju poslova Komore. Bit će svakaoko potrebno stanovito prijelazno razdoblje dok nova aplikacija potpuno ne zaživi i dok se svi njeni korisnici ne naviknu rukovati ovim jednostavnim alatom. Stoga se, od 1. kolovoza 2006. godine kada se u funkciju uvodi nova aplikacija, možete za sva pitanja i za pomoć u rukovanju tom aplikacijom obratiti na tel. 01/4655-611, 4657-809, 807 kod gđe. Tatjane Babić, dipl.iur. i gđe. Fulvie Akrap.

Članak pripremila Nikolina Budić, dipl. iur., tajnik Komore