Kontakt i adresa

  • Ulica fra Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • lokacija
  • tel 01 4500 830
  • fax 01 4655 465
  • e-mail
Zadnja izmjena 2.6.2010

Dijagnostičko-terapijske skupine (DTS)DTS je klasifikacija akutnih bolničkih pacijenata u skupine koje zahtijevaju sličnu potrošnju bolničkih resursa i koje imaju slične kliničke osobitosti. Postoje različite inačice DTS-a. Hrvatska je odlučila primijeniti australsku klasifikaciju pod nazivom Australian Refined - Diagnosis Related Groups, version 5.1 (AR-DRG v 5.1) koja se koristi u mnogim drugim zemljama širom svijeta.

Osnovna ideja plaćanja po DTS-u jest plaćanje po epizodi, pri čemu je epizoda razdoblje od prijama do otpusta iz bolnice. Trajanje epizode može biti jedan ili više dana, a svi troškovi nastali u tom razdoblju uključeni su u cijenu. Taj se pristup obično naziva plaćanje «po slučaju». Takav način plaćanja primjenjuje se u svim zemljama Europske unije.

U svrhu uvođenja DTS sustava izrađen je popis dijagnostičko terapijskih skupina (DTS) s pripadajućim koeficijentima ("cost-weights"), algoritam grupiranja za potrebe DTS sustava, software za grupiranje ("grouper") i novi šifrarnik postupaka koji se temelji na australskoj klasifikaciji pod nazivom International Classification of Diseases - 10 - Australian Modification (ICD-10-AM). Istu klasifikaciju je kao međunarodni standard prihvatila i Svjetska zdravstvena organizacija pod nazivom International Classification of Health Interventions (ICHI). Recenziju popisa postupaka provela su stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ). Zbog potrebe dopune šifrarnika DTS postupaka izrađena je radna verzija šifrarnika laboratorijskih postupaka koji je dostavljen na mišljenje nadležnoj komori i stručnim društvima HLZ-a.

Osnova za razvrstavanje pacijenata u DTS skupine jesu šifre dijagnoza i postupaka, pri čemu je osobito važno držati se pravila šifriranja. Glavna dijagnoza je pojedinačno najvažniji podatak koji se rabi u svrhe DTS šifriranja, a definirana je kao "dijagnoza koja nakon analize svih dokumenata predstavlja dijagnozu koja je prouzrokovala epizodu bolničkog liječenja”. Ispravan izbor glavne dijagnoze ima najveći učinak na razvrstavanje slučajeva. Dodatna dijagnoza je definirana kao "stanje ili problem koji je bio prisutan već u vrijeme glavne dijagnoze ili se pojavio tijekom samog liječenja u bolnici”. Dodatne dijagnoze se interpretiraju kao stanja koja su utjecala na liječenje pacijenta tako da su prouzročila povećanu potrebu za liječenjem, dijagnostičkim pretragama i/ili njegom ili monitoriranjem. Šifriraju se svi dijagnostički i terapijski postupci izvršeni od prijama do otpusta. Ovdje bismo osobito željeli istaknuti važnost zdravstvenih radnika koji ne samo da pružaju zdravstvenu zaštitu već kroz DTS sustav osiguravaju i informacije važne za planiranje zdravstvenog sustava.

Postupak razvrstavanja slučajeva u DTS skupine izvodi software koji se naziva "grouper". "Grouper" na temelju podataka iz računa ispostavljenih za svaki pojedinačni slučaj daje rezultat – razvrstavanje u DTS skupinu. Hrvatski "grouper" radi preko Internet Explorera (web-based). Tako se svako računalo koje može pristupiti internetu može upotrijebiti za grupiranje.

Glavni indikator po kojemu se prate rezultati i koji ukazuje na prosječnu kliničku složenost pacijenata liječenih u bolnici u određenom vremenskom razdoblju naziva se Casemix indeks (CMI). Na CMI bitno utječu prosječan broj dijagnoza i prosječan broj postupaka po pacijentu.
Tijekom 2006. godine proveden je pilot projekt primjene plaćanja po DTS sustavu u suradnji s četiri ugovorne ustanove: KBC Rijeka, KB Dubrava, OB Zadar i Opća županijska bolnica Pakrac. U tablicama koje slijede prikazani su rezultati projekta. Ističemo da se prikazani rezultati odnose samo na uspješno razvrstane slučajeve.

Osim prikazanih rezultata u DTS sustavu prate se i prosječna dob po DTS skupini, broj slučajeva s komplikacijama/komorbiditetom, prosječna duljina hospitalizacije prema DTS skupinama, broj slučajeva u dnevnoj bolnici i drugi. Svi podaci prikazuju se usporedno za sve bolnice.

Bolničke zdravstvene ustanove koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti u svrhu praćenja troškova, obvezne su od 15. lipnja 2007. osim načina obračuna cijena utvrđenog Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" br. 142/06), ispostavljati HZZO-u račune za izvršenu bolničku zdravstvenu zaštitu i prema DTS sustavu.

Kako bi uvođenje DTS sustava za sve bolnice u Republici Hrvatskoj dalo očekivane rezultate, u edukacijskom centru HZZO-a proveden je tečaj edukacije edukatora za rad s DTS sustavom i novim šifrarnikom postupaka. Edukatori su zaduženi za edukaciju ostalih djelatnika u ustanovi iz koje dolaze, za što su dobili i odgovarajuće materijale.
Kako bismo dostavu i analizu DTS podataka učinili što bržom i jednostavnijom, započet je postupak izdavanja "pametnih kartica" pomoću kojih će se sve podatke za DTS sustav ("batch file") moći razmjenjivati izravno putem web portala www.cezih.hr.

Od predstojećih aktivnosti posebno važnim smatramo tiskanje "DTS – Priručnika za zdravstvene radnike". On ima edukativni karakter i ukazuje na prednosti DTS sustava u odnosu na postojeći, a sadrži i upute za ostale značajne aktivnosti koje je nužno provoditi usporedo s primjenom DTS sustava (analiza opravdanosti prijama na bolničko liječenje, planiranje otpusta, klinički protokoli i dr.). Priručnik će nakon tiskanja biti distribuiran svim bolnicama.

dr. med. Tihomir Strizrep, pomoćnik direktora za zdravstvenu zaštitu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje