Kontakt i adresa

  • Ulica fra Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • lokacija
  • tel 01 4500 830
  • fax 01 4655 465
  • e-mail
Zadnja izmjena 15.1.2016

Visoki časni sud Komore

Predsjednik Visokog časnog suda – IVAN TURUDIĆ, dipl. iur.
Zamjenica predsjednika - IVANA BUJAS, dipl. iur.

Članovi:

1. prof. dr. sc. DAMIR BABIĆ, dr.med.
2. prof. dr. sc. DIANA DELIĆ BRKLJAČIĆ, dr.med.
3. dr. sc. FRANJO LOVASIĆ, dr.med.
4. prof. dr. SLAVKO OREŠKOVIĆ, dr.med.
5. prof. dr. MARKO RADOŠ, dr.med.

Zamjenici članova:

1. doc. dr. sc. JOŠKO BULUM, dr.med.
2. doc. dr. IGOR FILIPČIĆ, prim.dr.med.
3. doc. dr. RUDOLF MILANOVIĆ, dr.med.
4. prof. dr. SRĐAN NOVAK, dr.med.
5. dr. sc. MLADEN PREDRIJEVEC, dr.med.