Kontakt i adresa

  • Ulica fra Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • lokacija
  • tel 01 4500 830
  • fax 01 4655 465
  • e-mail
Zadnja izmjena 16.12.2014

Visoki časni sud Komore

Predsjednik Visokog časnog suda – Milan Petranović, dipl.iur.

Članovi:

1. Prof.dr.sc. MARIJA DEFINIS-GOJANOVIĆ, dr.med.
2. Prof.dr.sc. JOSIP UNUŠIĆ, dr.med.
3. Akademkinja VIDA DEMARIN
4. Prof.dr.sc. JOSIP TURČIĆ, dr.med.
5. Prim.mr.sc. DUBRAVKO FURLAN, dr.med.

Zamjenici članova:

1. Doc.dr.sc. MARKO JUKIĆ, dr.med.
2. Doc.dr.sc. ŽIVKO GNJIDIĆ, prim.dr.med.
3. Prof.dr.sc. ZLATKO TRKANJEC, dr.med.
4. Prof.dr.sc. GOJKO BULJAT, dr.med.
5. Prof.dr.sc. ANTE BILIĆ, dr.med.

6. Prof.dr.sc. ŽARKO MAVRIĆ, dr.med.
7. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.