Kontakt i adresa

  • Ulica fra Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • lokacija
  • tel 01 4500 830
  • fax 01 4655 465
  • e-mail
Zadnja izmjena 25.11.2015

Travanj 2013

DDD i ZUPP' 13 – novi izazovi
Korunić d.o.o.
Split, 02.-04.04.2013.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341
1.000,00kn

Zdravlje i kvaliteta života žena
C.T. Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Časopis Medix br. 104 – travanj-svibanj 2013.
Dragan Bralić, tel.: 01/4612-083, 098/289-819

Suvremeni pristup prevenciji i liječenju probioticima kod djece
Medis Adria d.o.o.
Split, 03.04.2013.
Nikolina Habuš Redžić, tel.: 01/2303-446

Utjecaj probave na zdravlje
Mulier d.o.o.
Varaždin, 03.04.2013.
Dr. Meri Bura, mob.: 099/2154-170
400,00kn

Nacionalni program ranog otkrivanja raka – problemi u provedbi i prijedlozi mogućih rješenja
ZJZ županije Požeško-slavonske
Požega, 03.04.2013.
Jasmina Kovačević, mob.: 099/3179-529

Liječenje dislipidemija – nešto staro – nešto novo
PharmaS d.o.o.
Metković, 03.04.2013.
Dr. Saša Vasiljević, mob.: 099/2517-143

Predavanje – radionica
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Dugo Selo, 04.04.2013.
Jadranka Škunca, bacc.med.tech., mob.: 099/6040-26, tel.: 01/6269-672

Najčešće indikacije za primjenu IPP-a
Pliva Hrvatska d.o.o.
Višnjica, 04.04.2013.
Mirjana Ferkić, mob.: 098/9811-798
 
Primjena nebivolola u liječenju arterijske hipertenzije i KSZ; Primjena tioktatne kis. u liječenju DPN
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Metković, 04.04.2013.
Ivana Dugandžić, mob.: 099/2110-164

Von Willebrandova bolest
HLZ, HD za aterosklerozu
Zagreb, 04.04.2013.
Marija Horvat, tel.: 01/2388-772

Osnaživanje stručnjaka za pružanje psihološke podrške onkološkim bolesnicima
Udruga „SVE za NJU“
Zadar, 04.04.2013.
Ljiljana Vukota, mob.: 091/3337-832
200,00kn

VI savjetovanje – Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran
Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d.
Opatija, 04.-05.04.2013.
Telebec Krešimir, mob.: 091/3450-315
1.280,00kn

Najnovije spoznaje, vještine i tehnike uspostave dišnog puta
HLZ, HD za zbrinjavanje otežanog dišnog puta
Zagreb, 04.-05.04.2013.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, mob.: 099/3787-194
1.875,00kn

Srčane aritmije – racionalni pristup
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 04.-06.04.2013.
Dr. Mislav Puljević, mob.: 091/4680-414
1.500,00kn

11. kongres osoba sa šećernom bolešću
Hrvatski savez dijabetičkih udruga
Dubrovnik, 04.-07.04.2013.
Štefica Dolčić, tel.: 01/4847-807, mob.: 091/3131-050
400,00kn

10. hrvatski psihijatrijski dani
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Opatija, 04.-07.04.2013.
Ana Bačeković, dr.med., tel.: 01/3713-230
1.200,00kn

Multidisciplinarni pristup liječenju teške osteoporoze – sekundarna prevencija osteoporotičnih prijeloma
KBC Zagreb, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 05.04.2013.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581

Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju tumora dojke
MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 05.-06.04.2013.
EOQ QM Mišo Debeljak, oec., tel.: 031/399-612
800,00 i 400,00kn

Dopuna i obnova znanja ionizirajućeg zračenja
MEF Sveučilišta u Osijeku
Dubrovnik, 05.-06.04.2013.
EOQ QM Mišo Debeljak, oec., tel.: 031/399-612
700,00 i 1.500,00kn

1. Hrvatski urogenitalni onkološki simpozij
HLZ, Hrvatsko onkološko društvo
Zagreb, 05.-06.04.2013.
Penta d.o.o., Danijela Čurćić, tel.: 01/4628-607

VI hrvatski sastanak o kardiovaskularnim intervencijama s međ.sud.
Radna skupina za intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva
Zagreb, 05.-06.04.2013.
Spektar putovanja d.o.o., Andrea Dragičević, tel.: 01/4862-600
1.200,00kn

Marte Meo potpora razvoju od prvih trenutaka života
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 06.04.2013.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643
300,00kn

Bolesnik s virusnim hepatitisom u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite
HLZ, HD infektologa
Zagreb, 06.04.2013.
Nevenka Jakopović, mob.: 091/4012-682
200,00kn

Godišnji simpozij HD za menopauzu HLZ-a
HLZ, HD za menopauzu
Zagreb, 06.04.2013.
Doc.dr.sc. Ivan Fistonić, mob.: 098/251-627

Alergije
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.04.2013.
Mario Cvek, tel.: 01/4590-270, mob.: 091/5392-866
400,00kn

Hipertenzija, Obiteljski liječnici u liječenju hipertenzije
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Zagreb, 06.-07.04.2013.
Ljiljana Lulić Karapetrić, tel.: 01/6224-182, mob.: 098/301-812

Endourology today
OB Šibensko-kninske županije, Odjel kirurgije i urologije
Vodice, 06.-09.04.2013.
Dr. Marin Paić, mob.: 098/337-773
200EUR

Subkliničke bolesti u endokrinologiji i dijabetologiji
Udruga za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
on-line – 06.04. – 06.05.2013.
Dr. Ivan Kruljac, mob.: 099/2179-089, e-mail: ivkruljac@gmail.com
1.100,00kn + PDV

Astellas Urology Academy – New options for advance PCa
Astellas d.o.o.
Vodice, 07.04.2013.
Daniela Šoštarić Sudar, mob.: 091/1554-500

Astellas Urology Academy – It is time to think of something else - OAB
Astellas d.o.o.
Vodice, 07.04.2013.
Daniela Šoštarić Sudar, mob.: 091/1554-500

Astellas Urology Academy – Challenges in male LUTS
Astellas d.o.o.
Vodice, 07.04.2013.
Daniela Šoštarić Sudar, mob.: 091/1554-500

4. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međ.sud.
HUNRN – Hrv. udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju
Osijek, 07.-10.04.2013.
Tea Mirošević Zubovanja, mob.: 091/4052-694
800,00 – 1.200,00kn

Tjelesna aktivnost bez prepreka
Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ
Split, 08.04.2013.
Dr. Ivana Bočina, tel.: 021/401-156

Obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja pri radu s rendgenskim uređajima u medicini
Zdravstveno veleučilište
Varaždin, 08.-09.04.2013.
Ivica Pripeljaš, tel.: 01/5495-844
900,00kn

Prevencija ateroskleroze – kronična bubrežna bolest kao čimbenik rizika
HLZ, HD za aterosklerozu
Zagreb, 09.04.2013.
Marija Horvat, tel.: 01/2388-772

Suvremene radiološke tehnike u dijagnostici neuroloških bolesti
Poliklinika Medikol
Virovitica, 09.04.2013.
Dr. Andrija Krčma, tel.: 033/747-444

Primjena nebivolola u liječenju arterijske hipertenzije i kroničnog srčanog zatajenja
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Nova Gradiška, 09.04.2013.
Andrea Šnajder, mob.: 099/2516-857
 
Moderno liječenje dispepsije i boli
Krka farma
Vukovar, 09.04.2013.
Kristina Špoljarec Dragaš, mob.: 099/3212-220

Aromaterapija u Hrvatskoj danas – primjena u svakodnevnoj praksi
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Rijeka, 10.04.2013.
Dr. Leonardo Bressan, mob.: 091/5267-340

Bol i depresija u onkološkog pacijenta
Belupo
Split, 10.04.2013.
Štefica Ružić Zečić, mob.: 098/406-772

Dodaci prehrani – područje primjene i koristi
Salvus d.o.o.
Varaždin, 10.04.2013.
Karla Kovačić, mob.: 099/2622-546

Atipični antipsihotici u svakodnevnoj liječničkoj praksi
PharmaS d.o.o.
Samobor, 10.04.2013.
Nikola Katana, mob.: 099/2517-138
 
Primjena metformina u liječenju dijabetesa tipa 2
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Bjelvoar, 10.04.2013.
Josip Ivičević, mob.: 099/7342-158

Deveti simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja s međ.sud.
HD za zaštitu od zračenja, Institut Ruđer Bošković Zagreb, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Krk, 10.-12.04.2013.
Institut Ruđer Bošković, tel.: 01/4561-051, fax.: 01/4680-098, e-mail: hdzz9@irb.hr, http://www.hdzz.hr
Rana kot. do 15.02.2013. – Članovi HDZZ-a 1.200,00kn, ostali 1.500,00kn, studenti 750,00kn, prateće osobe 750,00kn
Kasna kot., nakon 15.02.2013. - Članovi HDZZ-a 1.500,00kn, ostali 1.800,00kn, studenti 900,00kn, prateće osobe 900,00kn

Ciklus predavanja „Lijekovi i …“
Psihički aspekti mobbinga
ZJZ  „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 10.04.2013.
Dr. Marcel Leppee, tel.: 01/4696-166, fax.: 01/4678-013
e-mail: marcel.leppee@stampar.hr

Karcinom dojke i liječenje
Pliva Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 10.04.2013.
Amina Fazlić Džankić, mob.: 099/3123-212

Suvremene radiološke tehnike u dijagnostici neuroloških bolesti
Poliklinika Medikol
Čakovec, 10.04.2013.
Dr. Dubravka Kapun, tel.: 040/375-408

Primjena lerkanidipina u liječenju blage do srednje teške hipertenzije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 11.04.2013.
Josip Ivičević, mob.: 099/7342-158

Transplantacija bubrega
HLZ Osijek
Osijek, 11.04.2013.
Doc.dr.sc. Željko Vranješ, dr.med., tel.: 031/511-511

Suvremeni pristup prevenciji i liječenju probioticima kod djece
Medis Adria d.o.o.
Zagreb, 11.04.2013.
Nikolina Habuš Redžić, tel.: 01/2303-446

Depresija boli emocionalno i tjelesno
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Rijeka, 11.04.2013.
Anto Barišić, mob.: 099/7358-825

Endoskopsko liječenje primarnog vezikoureteralnog refluksa u djece
Klinika za dječju kirurgiju, Klinike za dječje bolesti Zagreb, HD za dječju kirurgiju HLZ-a
Zagreb, 11.04.2013.
Conventus Credo d.o.o., info@conventuscredo, tel.: 01/4854-696, mob.: 099/4406-728
Do 29.03.2013. – 750,00kn, nakon 29.03.2013. – 1.000,00kn – U cijeni je i kotizacija za simpozij “Pola stoljeća u dijagnostici i liječenju primarnog vezikoureteralnog refluksa u djece”

Šećerna bolest u djece i adolescenata
Hrvatski zavod za telemedicinu
Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Hvar, Vis, Knin, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka – 11.04.2013.
Zdravko Huber, dipl.ing., tel.: 01/5496-082, mob.: 091/5885-698

Primjena Nebivolola u liječenju arterijske hipertenzije i kroničnog srčanog zatajivanja
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 11.04.2013.
Mercedes Vidas, mob.: 091/3707-021

Primjena metformina u liječenju dijabetesa tipa 2
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 11.04.2013.
Josip Ivičević, mob.: 099/7342-158
 
Primjena metformina u liječenju dijabetesa tipa 2
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Virovitica, 11.04.2013.
Doroteja Dvoržak, mob.: 099/7342-163

Fiberoptička intubacija u zbrinjavanju otežanog dišnog puta
HLZ, HD za zbrinjavanje otežanog dišnog puta
Zagreb, 11.-12.04.2013.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, mob.: 099/3787-194
1.875,00kn

Trening osoblja izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zadar, 11.-13.04.2013.
Ana Bokulić, tel.: 01/4677-362

7. hrvatski kongres o osteoporozi
HD za kalcificirana tkiva
Opatija, 11.-13.04.2013.
Damir Puljić, tel.: 01/4921-779
1.100,00kn

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa
Filozofski fakultet Zagreb, odsjek za psihologiju
Zagreb, 11.-13.04.2013.
Dr.sc. Anita Lauri Koralija, doc., tel.: 01/6120-089, e-mail: alauri@ffzg.hr
Od 50,00 do 800,00kn

Hitnosti u kliničkoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 11.-13.04.2013.
Helena Globan, tel.: 01/2367-465
1.500,00kn

SPAF akademija
HLZ, Hrvatsko kardiološko društvo
Osijek, 11.-14.04.2013.
Damir Puljić, mob.: 098/277174

Pola stoljeća u dijagnostici i liječenju primarnog vezikoureteralnog refluksa u djece
Klinika za dječju kirurgiju, Klinike za dječje bolesti Zagreb, HD za dječju kirurgiju HLZ-a, Pokrovitelj AMZH
Zagreb, 12.04.2013.
Conventus Credo d.o.o., info@conventuscredo, tel.: 01/4854-696, mob.: 099/4406-728
Do 29.03.2013. – 300,00kn, nakon 29.03.2013. – 500,00kn

Racionalni pristup upalnim artropatijama
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.04.2013.
Mario Cvek, tel.: 01/4566-966
1.000,00kn

Atipični antipsihotici u svakodnevnoj liječničkoj praksi
PharmaS d.o.o.
Vinkovci, 12.04.2013.
Mario Mikulan, dr.med., mob.: 091/4370-370

VI Simpozij Hrvatske liječničke komore - Položaj i uloga vještaka medicinske struke u sudskim postupcima
Hrvatska liječnička komora
Zagreb, 12.04.2013.
Spektar putovanja d.o.o., Ana Hadjić, tel.: 01/4862-605
500,00kn  do skupa, 600,00kn na dan održavanja skupa, 400,00kn umirovljenici i specijalizanti, 300,00kn prateće osobe, 350,00kn na dan održavanja skupa

1. kongres jugoistočnih europskih zemalja o Pompeovoj bolesti
Zavod za bolesti metabolizma KBC Zagreb
Zagreb, 12.-13.04.2013.
Spektar putovanja d.o.o., Marina Štefanac, tel.: 01/4862-608

Praktična primjena 3D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji
KBC Zagreb
Vodice, 12.-13.04.2013.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193
1.440,00kn

Peti proljetni susreti u Klanjcu – Zdravlje, lječilišta i priroda
HLZ, HD za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje
Klanjec, 12.-13.04.2013.
Prim. Goran Ivanišević, tel.: 01/2376-296
300,00kn slušači, 150,00kn predavači

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 12.-14.04.2013.
Dr. Josip Ažman, mob.: 098/878-372
3.200,00kn

Glavobolje u kliničkoj praksi
MEF Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb, Klinika za neurologiju
Zagreb, 13.04.2013.
Doc.dr.sc. Darija Mahović Lakušić, tel.: 01/2388-340, e-mail: darija.mahovic@zg.t-com.hr
500,00kn

Kako poboljšati kvalitetu života inkontinentne osobe
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Varaždin, 13.04.2013.
Ljiljana Lulić Karapetrić, tel.: 01/6224-182, mob.: 098/301-812

MSD akademija
MSD
Petrčane, 13.-14.04.2013.
Aleksandra Ivošević, tel.: 01/6611-308

Dijagnostički postupnici i terapijske smjernice u gastroenterologiji
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 13.04.2013.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/4651-214
400,00kn

Practical Applications of the Achenbach System of Empirically Based Assessment
Društvo psihologa Osijek
Osijek, 13.04.2013.
Tena Velki, mob.: 098/835-575
400,00kn

Međunarodna škola akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije
HUPED
Zagreb, 13.-14.04.2013. – prvo predavanje, 10 dvodnevnih vikend predavanja
Prof. Slavica Kraljević, mob.: 099/6772-540; e-mail: slavica.kraljevic@gmail.com; www.huped.hr
2.000,00EUR

Inicijacija inzulinske terapije u šećernoj bolesti tipa 2, hrvatske smjernice
Bauerfeind d.o.o.
Slavonski Brod, 15.04.2013.
Jelena Šakić Fajdić, mob.: 091/6542-894
 
Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda
Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH
Koprivnica 15.04.2013.
Karmela Kopčić/Žarko Meštrović, tel.: 01/4884-114; 4884-339

Zbrinjavanje teško oboljelog i ozlijeđenog djeteta u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Zagreb, 15.-16.04.2013.
Tatjana Pandak, tel.: 01/6302-927

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju Zagreb
Zagreb, 15.-19.04.2013.
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713; dr. Vera Rakić-Erštek, mob.: 098/235-718
3.500,00kn

Osobitosti karcinoma dojke u trudnica
HLZ, HD radiologa, Sekcija za radiologiju Split
Split, 15.04.2013.
Prof.dr.sc. Stipan Janković, mr.sc.  Ivan Šimundić, tel.: 021/556-243, fax.: 021/556-592, e-mail: stipan.jankovic@st.htnet.hr

prePOROD 2013. – Izazovi u amternalnoj skrbi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji
Roditelji u akciji – Roda
Zagreb, 15.04.2013.
Ivana Zanze, mob.: 091/5863-717

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola
HLZ, Hrv.pedijatrijsko društvo, Hrv.društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrv. udruga medicinskih sestara – Pedijatrijsko društvo, KBC Split
Split, 15.-19.04.2013.
Prof.dr.sc. Vjekoslav Krželj, tel.: 021/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: krzelj@kbsplit.hr, www.kbsplit.hr/hpps.htm
1.000,00kn

Postupak s dijabetičarem u ambulanti obiteljske medicine
HLZ, HD za dijabetes i bolesti metabolizma
www.e-medikus.com; www.e-medicina.hr – 15.04.-15.09.2013.
Zoran Millas, mob.: 098/877-827

Suvremeni tretman rana i osnove zbrinjavanja stoma
Dedal komunikacije d.o.o.
e-medicina 15.04. – 01.12.2013.
Zoran Millas, tel.: 01/3866-905
www.e-medikus.com; www.e-medicina.hr

Primjena nebivolola u liječenju art.hipertenzije i KSZ; Primjena lerkanidipina u liječenju art.hipertenzije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Križevci, 16.04.2013.
Martina Ižaković, mob.: 099/7342-159

Vježba tima 1 hitne medicine – simulirani scenarij
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Split, 16.04.2013.
Radmila Majhen Ujević, mob.: 098/9480-943
 
Atipični antipsihotici u svakodnevnoj liječničkoj praksi u RH
PharmaS d.o.o.
Bjelovar, 16.04.2013.
Nikola Katana, mob.: 099/2517-138
 
Arterijska hipertenzija i koronarna bolest srca
Belupo
Trogir, 16.04.2013.
Aurika Likuševski Matutinović, mob.: 098/365-900

Partnerstvo liječnika i stomatologa u prekancerozama i tumorima usta, glave i vrata
HD za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a
Zagreb, 16.04.2013.
Ivan Alajbeg, mob.: 091/5051-271
 
Trajenta
Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Rijeka, 16.04.2013.
Ljiljana Žižak, mob.: 091/2444-630

185. Gerontološka tribina – Prevencija i liječenje anemije u gerijatriji
Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Centar za gerontologiju, Ref. centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, HD za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a
Zagreb, 16.04.2013.
Marica Lukić, dipl.med.techn., tel.: 01/4696-164

185. Gerontološka tribina – Prevencija i liječenje anemije u gerijatriji
Centar za gerontologiju ZJZ „Dr. Andrija Štampar“ – Ref.centar MZ Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
Zagreb, 16.04.2013.
Prim.dr.sc. Spomenka Tomek Roksandić, dr.med., tel.: 01/4696-163 i 4696-164

Belupo predavanja: Astma i dijabetes
Belupo
Rijeka, 16.04.2013.
Ines Unušić, tel.: 01/2481-265

Suvremene radiološke tehnike u dijagnostici neuroloških bolesti
Poliklinika Medikol
Koprivnica, 16.04.2013.
Dr. Vlatka Janeš Poje, tel.: 048/655-172

Jednogodišnja iskustva s Darbepoetinom alfa
HLZ, HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Rovinj, 17.04.2013.
Dr. Nikola Janković, tel.: 01/3712-258

Najčešće indikacije za primjenu IPP-a
Pliva Hrvatska d.o.o.
Županja, 17.04.2013.
Andreja Dujmović, mob.: 098/9821-165

Skup za liječnike obiteljske medicine: Liječenje šećerne bolesti tipa 2
Belupo
Osijek, 17.04.2013.
Ines Unušić, mob.: 098/375-292

Primjena lerkanidipina u liječenju blage do umjerene arterijske hipertenzije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Varaždin, 17.04.2013.
Ana Begović, mob.: 099/7342-156
 
Atipični antipsihotici u svakodnevnoj liječničkoj praksi u RH
PharmaS d.o.o.
Zagreb, 17.04.2013.
Nikola Katana, mob.: 099/2517-138

Belupo predavanja: Astma i dijabetes
Belupo
Rijeka, 17.04.2013.
Vesna Šuker, tel.: 01/2411-404

Karcinom dojke i liječenje
Pliva Hrvatska d.o.o.
Rijeka, 17.04.2013.
Amina Fazlić Džankić, mob.: 099/3123-212

Suvremene radiološke tehnike u dijagnostici neuroloških bolesti
Poliklinika Medikol
Varaždin, 17.04.2013.
Dr. Jadranka Premužić, tel.: 042/393-000

Osnovni tečaj laparaskopske kirurgije Aesculap Akademije
Aesculap akademija d.o.o.
Zagreb, 17.-19.04.2013.
Sonja Šikić, tel.: 01/7789-462, mob.: 091/2508-706
Specijalisti 3.500,00kn, specijalizanti 3.000,00kn

Šećerna bolest u djece i adolescenata
Hrvatski zavod za telemedicinu
Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Hvar, Vis, Knin, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka – 18.04.2013.
Zdravko Huber, dipl.ing., tel.: 01/5496-082, mob.: 091/5885-698

Suvremene radiološke tehnike u dijagnostici neuroloških bolesti
Poliklinika Medikol
Bjelovar, 18.04.2013.
Dr. Stjepan Grabovac, tel.: 043/279-255

Atipični antipsihotici u svakodnevnoj liječničkoj praksi u RH
PharmaS d.o.o.
Rijeka, 18.04.2013.
Nikola Katana, mob.: 099/2517-138

Pravilan odabir statina u terapiji dislipidemije
Belupo
Imotski, 18.04.2013.
Ivanka Kovačić, dr.med.dent., mob.: 098/252-611
 
Primjena lerkanidipina u liječenju blage do umjerene arterijske hipertenzije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Osijek, 18.04.2013.
Doroteja Dvoržak, mob.: 099/7342-163
 
Lokalno liječenje infekcija kože i gljivičnih infekcija noktiju
Salveo d.o.o.
Zagreb, 18.04.2013.
Jasna Perica Krpina, tel.: 01/5622-000

Plivina radionica
Pliva Hrvatska d.o.o.
Sisak, 18.04.2013.
Maja Prižmić, mob.: 098/9821-873

Simpozij Hitne medicine
OB „Dr. Tomislav Bardek“
Koprivnica, 18.-19.04.2013.
Dr. Gordana Slavetić, tel.: 048/251-000
Članovi HLZ HDHM 300,00kn, ostali 400,00kn

4. konferencija za zdravstvo
TEB Poslovno savjetovanje
Opatija, 18.-19.04.2013.
Mirjana Paić Ćirić, tel.: 01/4571-640
1.200,00kn

1st Int. Congress: Person in Medicine and Healthcare – Science & Art i 3. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji
HLZ, HD za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja
Dubrovnik, 18.-21.04.2013.
Penta d.o.o., Danijela Ćurčić, mob.: 091/4553-290

Karcinom usne šupljine – novosti u prevenciji, dijagnostici i liječenju
HD za tumore glave i vrata
Zagreb, 19.04.2013.
Marija Juras Maček, tel.: 01/2903-431
300,00kn specijalisti, 200,00kn specijalizanti

ZypAdhera – doprinos u liječenju i praćenju bolesnika sa shizofrenijom u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Eli Lilly – Predstavništvo u RH
Zadar, 19.04.2013.
Aleksandra Magić, mob.: 098/465-608

Tečaj za mentore pri provođenju specijalističke izobrazbe iz obiteljske medicine
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 19.04.-17.05.2013.
Venija Cerovečki, tel.: 01/4590-100
200,00kn

Surgical Approaches in Traumatology and Orthopedics
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 19.-20.04.2013.
Edita Radlović, tel.: 051/407-474
2.800,00 – 3.200,00kn

Trening osoblja izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zagreb, 19.-20.04.2013.
Ana Bokulić, tel.: 01/4677-362

Gastroenterološki susreti
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Vodice, 19.-21.04.2013.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398
500,00kn

Understanding unresolved trauma and working with the Psychological defences
Centar za psihodramu
Zagreb, 19.-21.04.2013.
Sanja Jagarić Nola, mob.: 091/4636-678
120EUR 

3. Bauerfeind GP seminar
Bauerfeind d.o.o.
Zadar, 19.-21.04.2013.
Sanja Klaužer, mob.: 091/6542-870

Novartis 1. hematološki dan
Novartis Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 20.04.2013.
Ana Maretić, tel.: 01/6274-235

Simpozij hrvatskog ortopedskog društva
HLZ, Hrvatsko ortopedsko društvo
Zagreb, 20.04.2013.
Tomislav Čengić, mob.: 091/1999-344

Radionica manualne medicine – Gornji extremiteti
Hrvatski zbor fizioterapeuta
Zagreb, 20.04.2013.
Tonći Šitić, bacc.physioth., mob.: 095/8300-766
800,00kn

Trening trijaže u odjelu hitne medicine
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Koprivnica, 20.-21.04.2013.
Ana Bokulić, tel.: 01/4677-362

Pristup bolesniku s dispepsijom
Krka-farma d.o.o. Zagreb
Varaždin, 22.04.2013.
Melita Ostrognaj, mob.: 099/3102-147

Prylar – dvije snage u jednoj ruci
Sandoz d.o.o.
Zaprešić, 23.04.2013.
Mario Mašić, tel.: 01/2353-111

Primjena nebivolola u liječenju arterijske hipertenzije i kroničnog srčanog zatajivanja
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Donji Kraljevac, 23.04.2013.
Bojana Sekovanić, mob.: 098/1659-574
 
Spiriva
Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Brtonigla, 23.04.2013.
Ljiljana Žižak, mob.: 091/2444-630
 
Važnost i mjesto Trajente u liječenju šećerne bolesti tipa 2

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Bjelovar, 23.04.2013.
Emil Urch, mob.: 091/2444-610

Uloga glimepirida u suvremenom pristupu liječenju šeć.bolesti tipa II i važnost redovne samokontrole GUP-a u liječenju dijabetesa
Salvus d.o.o.
Zagreb, 23.04.2013.
Domagoj Lazić, tel.: 049/326-550

Karcinom dojke i lječenje
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Split, 24.04.2013.
Amina Fazlić Džankić, mob.: 099/3123-212

Aktualnosti u provedbi programa cijepljenja
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a
Rijeka, 24.04.2013.
Dorotea Gastović Bebić, tel.: 051/358-721

Primjena lerkanidipina u liječenju blage do umjerene arterijske hipertenzije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Zadar, 24.04.2013.
Jutta-Andreja Stručić, mob.: 099/7342-219

Oralni antidijabetici u liječenju šećerne bolesti tipa 2
Belupo
Vukovar, 24.04.2013.
Ines Unušić, mob.: 098/375-292
 
Primjena trioktatne kiseline u liječenju parastezija kod dijabetičke polineuropatije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Prelog, 24.04.2013.
Mihaela Ormuž, mob.: 099/8156-757

2. hrvatski kongres zdravstvene ekologije
HZJZ RH
Zagreb, 24.-26.04.2013.
Mr.sc. Ivona Vidić Štrac, tel.: 01/4863-258
1.000,00kn

Adriatic Neurology Forum
KB Dubrava
Dubrovnik, 24.-28.04.2013.
Dr. Branimir Nevajda, mob.: 091/1767-777
300EUR

Primjena metformina u liječenju dijabetesa tipa 2
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Metković, 25.04.2013.
Ivana Dugandžić, mob.: 099/2110-164

Primjena nebivolola u liječenju arterijske hipertenzije i kroničnog srčanog zatajivanja
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Split, 25.04.2013.
Ivana Roso, mob.: 099/7342-160

Heliobacter pylori infekcija – epidemiologija, biološki značaj, dijagnostika, nove terapijske preporuke
Poliklinika Sunce
Zadar, 25.04.2013.
Dr. Gorana Milković, e-mail: gordana.milkovic@sunce.hr

Karcinom dojke i liječenje
Pliva Hrvatska d.o.o.
Osijek, 25.04.2013.
Amina Fazlić Džankić, mob.: 099/3123-212

Primjena lerkanidipina u liječenju blage do umjerene arterijske hipertenzije
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Mali Mihaljevec, 25.04.2013.
Bojana Sekovanić, mob.: 098/1659-574

Predavanje – radionica
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Vrbovec, 25.04.2013.
Jadranka Škunca, bacc.med.tech., mob.: 099/6040-26, tel.: 01/6269-672
 
Videotorakoskopska kirurgija – VATS 2013

MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 25.-26.04.2013.
Dr. Josip Banović, mob.: 091/2023-463
2.000,00kn

VIII. simpozij o liječenju ovisnika o opijatima
HLZ, HD za alkoholizam i druge ovisnosti
Rovinj, 25.-27.04.2013.
Dr. Slavko Sakoman, tel.: 01/3787-750
 
60 godina hrvatske alergologije i kliničke imunologije
HLZ, HD za alergologiju i kliničku imunologiju
Zagreb, 25.-27.04.2013.
Lana Stanković, mag.oec., mob.: 091/9578-311, tel.: 01/2305-444
400,00 – 1.500,00kn

XX. kongres obiteljske medicine
Hrvatska udružba obiteljske medicine
Zagreb, 25.-27.04.2013.
Ivan Greguranić, mob.: 099/6735-864, fax.: 01/3835-521
1.000,00kn

Trening osoblja izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Opatija, 25.-27.04.2013.
Ana Bokulić, tel.: 01/4677-362

Proljetni sastanak HD za nuklearnu medicinu
HD za nuklearnu medicinu
Zagreb, 26.04.2013.
Jona Draganović, tel.: 01/2388-587

Edukacija zdravstvenih profesionalaca za aktivan pristup u radu s adolescentima u svrhu prevencije SPB i AIDS
HLZ, HD za školsku i sveučilišnu medicinu
Varaždin, 26.-27.04.2013.
Marija Posavec, tel.: 01/4696-281

IX. susret intervencijskih radiologa Hrvatske sa međunar.sud.
HLZ, HD radiologa, Sekcija za intervencijsku radiologiju
Trakošćan, 26.-28.04.2013.
Dr. Marko Slavica, mob.: 099/4888-565
150,00-200,00EUR

9. stručni skup primarne pedijatrije – Bolesti dišnih putova u djece
HLZ, HD za preventivnu i socijalnu pedijatriju i Pliva Hrvatska d.o.o.
Savudrija, 26.-28.04.2013.
Dr. Đurđa Španović, mob.: 091/7910-224, e-mail: djurdja.spanovic@email.t-com.hr

1st IASGO 2013 CME Croatia course, West and East against Cancer
HLZ, HD za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
Rovinj, Crveni Otok, 26.-28.04.2013.
O-tours d.o.o., Tatjana Jurčić, mob.: 098/9805-716
2.280,00kn
 
3. studentski kongres neuroznanosti s međ.sud. – NeuRi 2013.
FOSS MedRi
Rijeka, Rab, 26.-28.04.2013.
Igor Salopek, mob.: 098/1986-515, e-mail: igor.salopek@gmail.com
299,00kn

Laboratorijska dijagnostika kronične bubrežne bolesti
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Zagreb, 27.04.2013.
Sandra Burić, tel.: 01/4572-927
875,00kn

Kako poboljšati kvalitetu života inkontinentne osobe
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Split, 27.04.2013.
Dr. Ljiljana Lulić Karapetrić, mob.: 098/301-812

Liječnici KB Dubrava Zagreb – liječnicima Vukovara
OB Vukovar
Vukovar, 27.04.2013.
Jasmina Jelisavac, mob.: 091/4521-187

Sistemske bolesti i njihove manifestacije u usnoj šupljini
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 27.04.2013.
Lada Prišlić, tel.: 01/4802-123
500,00kn

6. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međ.sud.
HLZ, HD za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Opatija, 27.-28.04.2013.
Arijana Pavelić, tel.: 01/2826-190
do 15.03.2013. 1.000,00kn

Vratna spondilotska mijelopatija
KBC Split
Split, 29.04.2013.
Dr. Vlatko Ledenko, mob.: 091/5587-018, e-mail: vledenko@net.hr