Iskoristite priliku: i dalje se možete prijaviti za dopunsko zdravstveno o trošku Komore

Ovim putem Komora obavještava svoje članstvo da i dalje zaprima zahtjeve za ugovaranje police dopunskoga zdravstvenog osiguranja o trošku Komore. Iskoristite jednu od pogodnosti članstva u Komori i javite nam se kako bismo za vas ugovorili policu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Komora je ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju svojih članova sklopila s Croatia osiguranjem. 

Ukoliko se odlučite da vam Komora plaća dopunsko zdravstveno osiguranje potrebno je da nam na email adresu dopunsko-zdravstveno@hlk.hr dostavite sljedeće podatke:

  • Ime i prezime
  • OIB
  • Datum rođenja
  • MBO (matični broj osiguranika koji je dostupan na iskaznici osnovnog zdravstvenog osiguranja ili webu HZZO-a ovdje)
  • Adresu na koju će vam biti dostavljena iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja

Ako trenutno imate ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je da istu raskinete (uključujući i onu kod Croatia osiguranja, jer neće biti raskinuta automatizmom).

vrh stranice