Kolovoz 2018.

I. znanstveni stručni kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji“
NZJZ Primorsko-goranske županije
Rab, 31.08.-02.09.2018.
Mr.sc. Albert Cattunar, mob.: 091/2030-731, e-mail: a.cattunar@yahoo.com
1.200,00/450,00 kn
vrh stranice