Kolovoz 2019.

2nd SeENS Course Walking the silk road Neurotraumatology and Functional neurosurgery
HD za cerebrovaskularnu i endovaskularnu kirurgiju
Zagreb, 23.-24.08.2019.
Dr. Domagoj Gajski, mob.: 09176202-120, e-mail: domagoj.gajski@gmail.com
Specijalisti 100,00 EUR, specijalizanti 60,00 EUR

Procjena kvalitete spontanih pokreta
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 26.-27.08.2019.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
2.000,00 kn

Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji – Drugi znanstveno stručni kongres Rab 2019
NZJZ Primorsko-goranske županije
Rab, 30.08.-01.09.2019.
Mr.sc. Albert Cattunar, mob.: 091/2030-731, e-mail: a.cattunar@yahoo.com
600,00 kn

vrh stranice