Kolovoz 2019.

Procjena kvalitete spontanih pokreta
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 26.-27.08.2019.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
2.000,00 kn

Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji – Drugi znanstveno stručni kongres Rab 2019
NZJZ Primorsko-goranske županije
Rab, 30.08.-01.09.2019.
Mr.sc. Albert Cattunar, mob.: 091/2030-731, e-mail: a.cattunar@yahoo.com
600,00 kn

vrh stranice