Kolovoz 2020.

Moksonidin u svakodnevnoj kliničkoj praksi
SANDOZ d.o.o.
webinar, 18.8.2020.
Mirela Gudelj, tel: 012353111, e-mail: mirela.gudelj@sandoz.com

Izazovi u liječenju dislipidemija
SANDOZ d.o.o.
webinar, 19.8.2020.
Marija Juras, tel: 012353111, e-mail: marija.juras@sandoz.com

Statini - Kada? Koji? U kojoj dozi?
SANDOZ d.o.o.
webinar, 19.8.2020.
Petra Lešin, tel: 012353111, e-mail: petra.lesin@sandoz.com

Moksonidin - Joker u rukavu
SANDOZ d.o.o.
webinar, 19.8.2020.
Josip Barilar, tel: 012353111, e-mail: josip.barilar@sandoz.com

Moksonidin
SANDOZ d.o.o.
webinar, 19.8.2020.
Tihomir Žugec, tel: 012353111, e-mail: tihomir.zugec@sandoz.com

Moksonidin: Drukčiji mehanizam - dodatni benefiti
SANDOZ d.o.o.
webinar, 19.8.2020.
Dženita Šola, tel: 012353111, e-mail: dzenita.sola@sandoz.com

"Slagalica koja nedostaje u liječenju hipertenzije"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 20.8.2020.
Ivana Zelić, tel: 012353111, e-mail: ivana.zelic@sandoz.com

Tvrdoglava hipertenzija
SANDOZ d.o.o.
webinar, 20.8.2020.
Karlo Smiljan, tel: 012353111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

Gorke boljke modernog života
SANDOZ d.o.o.
webinar, 20.8.2020.
Karla Stanko, tel: 012353111, e-mail: karla.stanko@sandoz.com

Moksonidin u svakodnevnoj kliničkoj praksi
SANDOZ d.o.o.
webinar, 20.8.2020.
Dženita Šola, tel: 012353111, e-mail: dzenita.sola@sandoz.com

Centralna regulacija AH - što nam to diže tlak?"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 20.8.2020.
Ivan Antić, tel: 012353111, e-mail: ivan.antic@sandoz.com

"Zlatni dio hipertenzivne slagalice"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 20.8.2020.
Karla Stanko, tel: 012353111, e-mail: karla.stanko@sandoz.com

Moksonidin na posebnom zadatku
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.8.2020.
Petar Bago, tel: 012353111, e-mail: petar.bago@sandoz.com

"Ciljevi u liječenju dislipidemije"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.8.2020.
Ivana Zelić, tel: 012353111, e-mail: ivana.zelic@sandoz.com

Moksonidin u kliničkoj praksi
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.8.2020.
Silvije Marjanović, tel: 012353111, e-mail: silvije.marjanovic@sandoz.com

Liječenje dislipidemije: stari izazovi - nove mogućnosti
SANDOZ d.o.o.
webinar, 25.8.2020.
Dženita Šola, tel: 012353111, e-mail: dzenita.sola@sandoz.com

Statini i prevencija KV bolesti
SANDOZ d.o.o.
webinar, 25.8.2020.
Dunja Žunić, tel: 012353111, e-mail: dunja.zunic@sandoz.com

Liječenje dislipidemije: stari izazovi - nove mogućnosti
SANDOZ d.o.o.
webinar, 25.8.2020.
Jakov Vlak, tel: 012353111, e-mail: jakov.vlak@sandoz.com

Dislipidemija: Stari izazovi - nove mogućnosti
SANDOZ d.o.o.
webinar, 25.8.2020.
Jakov Vlak, tel: 012353111, e-mail: jakov.vlak@sandoz.com

"PAB i izazovi liječenja dislipidemija"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 26.8.2020.
Vladimir Čandrlić, tel: 012353111, e-mail: vladimir.candrlic@sandoz.com

"Što plak čini srcu, mozgu i žilama"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 26.8.2020.
Hana Varljen, tel: 012353111, e-mail: hana.varljen@sandoz.com

Centralna regulacija AH - što nam to diže tlak?"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 26.8.2020.
Irena Gržentić, tel: 012353111, e-mail: irena.grzentic@sandoz.com

Mnoga lica dislipidemija
SANDOZ d.o.o
webinar, 26.8.2020. .
Josipa Lončar, tel: 012353111, e-mail: josipa.loncar@sandoz.com

Tko kome vadi mast?!
SANDOZ d.o.o.
webinar, 27.8.2020.
Josip Perkov, tel: 012353111, e-mail: josip.perkov@sandoz.com

Infarkt miokarda
SANDOZ d.o.o.
webinar, 27.8.2020.
Joško Grbavac, tel: 012353111, e-mail: josko.grbavac@sandoz.com

vrh stranice