Kolovoz 2021.

Intenziv: Osobna dinamika i autentičnost Četverogodišnja edukacija iz gestalt psihoterapije
Gestalt centar HOMA
Jasenak, 6.-9.8.2021.
Jasenka Pregrad, tel / mob: 01 4683 278 / 091 5251 560,
e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980kn +PDV

ULTRAZVUK KUKOVA U OTKRIVANJU RPK- razvojnog poremećaja kuka
Doctors & Co. d.o.o
Zagreb, 9.8.-13.8.2021.
Tomislav Ribičić, mob: 0958030801, e-mail: tomislav.ribicic1@gmail.com
7.000,00 kn

Intenziv: Psihosomatika Četverogodišnja edukacija iz gestalt psihoterapije
Gestalt centar HOMA
Jasenak, 11.-13.8.2021.
Jasenka Pregrad, tel / mob: 01 4683 278 / 091 5251 560,
e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980kn +PDV

HINE- Hammersmuth neurološki pregled dojenčadi
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 23.8.-24.8.2021.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
2.000 kn

SCPE- europska klasifikacija cerebralne paralize
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 25.8.2021.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Marte Meo prirodna potpora razvoju
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 26.8.-27.8.2021.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
2.000 kn

 

vrh stranice