Kolovoz 2022.

Intenziv - 1. dio Rad sa sramom
Gestalt centar HOMA
Jasenak, 6.8.-9.8.2022.
Jasenka Pregrad, tel / mob: 01 4683 278 / 091 5251 560
e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980 kn+pdv

Intenziv - 2. dio Ljubav, seksualnost i rod
Gestalt centar HOMA
Jasenak, 11.8.-13.8.2022.
Jasenka Pregrad, tel: 01 4683 278 / 091 5251 560,
e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980 kn+pdv

Cerebralno oštećenje vida u djece
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 29.08.-30.08.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
1.500 kn

SCPE europska klasifikacija cerebralne paralize
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zadar, 31.08.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
500 kn

vrh stranice