Komora plaća osiguranje pravne zaštite svim svojim članovima

Hrvatska liječnička komora (HLK) u postupku je sklapanja police osiguranja pravne zaštite liječnika u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku za kaznena, prekršajna i disciplinska djela iz profesionalne djelatnosti. Polica će stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine. Njome će biti osigurani svi članovi HLK-a koji redovito plaćaju članarinu.

Obavještavamo Vas da police osiguranja pravne zaštite u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku ne ugovarate na period dulji od 31.12.2016. godine, jer se time izlažete nepotrebnom trošku.

Postojeće police osiguranja pravne zaštite u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku možete otkazati pisanim putem, preporučenom pošiljkom dostavljenom na adresu osiguravajućeg društva kod kojeg imate predmetnu policu osiguranja s datumom raskida 31.12.2016. godine.

Velika većina naših članova koji posjeduju ovakve police osiguranja, imaju ugovorene police na period od 1 (jedne) godine ali uz klauzulu da se trajanje osiguranja automatski produžuje na isti vremenski period ako ni jedna strana 3 (tri) mjeseca prije isteka ugovora ne otkaže ugovor o osiguranju drugoj strani preporučenim pismom.

Postoje ugovori o osiguranju koji su višegodišnji, ugovoreni na 10 (deset) godina. Takve police se po zakonu mogu raskinuti tek protekom pet godina uz otkazni rok od 6 (šest) mjeseci i to pisanim putem, preporučenim pismom.

Police osiguranja koje su ugovorene kao dugoročne, tj. do otkaza, otkazuju se pisanim putem, preporučenom pošiljkom minimalno 3 (tri) mjeseca prije isteka osigurateljne godine.

Police osiguranja koje su ugovorene na 1 (jednu) godinu bez klauzule o automatskom produženju, ističu na dan koji je naznačen na polici osiguranja te ih kao takve ne treba posebno otkazivati.

S obzirom da je HLK dogovorila skupnu policu osiguranja pravne zaštite u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku, koja se odnosi na sve članove HLK-a, u slučaju da ste već osigurani po istom osnovu imate valjani razlog, pozivajući se na odluku Skupštine Komore o ugovaranju predmetne police osiguranja, zatražiti od svog osiguratelja sporazumni raskid ugovora o osiguranju pravne zaštite. Vaš osiguratelj trebao bi uvažiti činjenicu da imate pokrivene rizike policom koju je ugovorila HLK i koja će biti plaćena od strane HLK-a te Vam omogućiti otkazivanje Vaše prethodno ugovorene police.

Ovdje možete vidjeti primjer pisanog otkazivanja police osiguranje, na temelju kojeg možete sročiti svoj zahtjev za otkazivanje police osiguranja pravne zaštite u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku iz profesionalne djelatnosti.

U slučaju nejasnoća i potrebe za pomoć pri otkazivanju polica osiguranja pravne zaštite možete se s punim povjerenjem obratiti savjetniku HLK-a za poslove osiguranja  - tvrtki Certitudo d.o.o, g. Andriji Stojanoviću (Tel: 01 5802 532, Mob: 098 340 540, E-adresa: andrija.stojanovic@certitudo.hr)

vrh stranice