Kontinuirani skupovi

KRATICE

AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi. Maji Ferenčak, mag.oec., na broj telefona: 01/4500 830, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: tmi@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: tmi@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

Tijekom godine

Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support).
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika-Europski trauma tečaj (ETC-European Trauma Course).
Dvodnevni tečajevi naprednog održavanja života djece i novorođenčadi (EPALS-European Paediatric Advanced Life Support) i Opći instruktorski tečaj (GIC-Generic Instructor Course).
Jednodnevni tečajevi neposrednog održavanja života odraslih (ILS-Immediate Life Support), djece (EPILS-European Paediatric Immediate Life Support) i novorođenčadi (NLS-Neonatal Life Support).
Poludnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (BLS-Basic Life Support) za zdravstvene djelatnik i laike.
Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Ludbregu i Zadru.
Sve detaljne informacije nalaze se na http://www.crorc.org

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru
  
Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Ana Vuljanić, e-mail: ana.vuljanic@hzjz.hr ,www.hzjz.hr 
 
Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Nikola Bulj, nikolabulj@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
www.endokrinologija.com.hr
Zagreb, tijekom godine
Tina Dušek, mob: 091 5434 014
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 1 x godišnje
 Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob: 091 4748 492
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Silvije Šegulja, e-mail: silvije.selgulja@uniri.hr

Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Ružica Eraković, tel: 01/4500-830

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Doctors & Co. d.o.o.
Zagreb, tijekom godine
Tomislav Ribičić, mob: 095 8030 801,e-mail: tomislav.ribicic1@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Tereza Gabelić, e-mail: tgabelic@kbc-zagreb.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Ref. centar MZ za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
KB Dubrava, Zavod za neurologiju, tijekom godine
Ivana Marković, e-mail: imarkovic910@gmail.com

EDUKACIJSKE VJEŽBE ZA DOKTORE I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Rijeka, 01.01.-31.12.2022.
Emilija Lazarević, mob: 099 5465 338, e-mail: edukacija@zzhm-pgz.hr

   

2022./2023.

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
Hrvatsko društvo za akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora
Zagreb, 22.01.22.-25.06.23.
Maja Mustač, mob: 0914748492, e-mail: tajnica.hda@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

HS Akademija
AbbVie d.o.o.
Zagreb, 06.06.2022. - 02.06.2023.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525
e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Medicinska Akupunktura
UČILIŠTE LOVRAN - ustanova za obrazovanje odraslih
Opatija, 21.11.2022.-26.02.2023.
Irena Plantak , tel: 051 293 851, e-mail: info@uciliste-lovran.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

2023.

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb. 01.01.-31.12.2023.
Željka Petelin Gadže, tel: 01 2388 344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Ultrazvuk lokomotornog sustava u upalnim reumatskim bolestima
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ-a
Zagreb, 17.02.-07.10.2023.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

OBOJENI DOPLER EKSTRAKRANIJSKE MOŽDANE CIRKULACIJE
Klinika za bolesti srca i krvnih žila i Klinika za neurologiju KBC "Sestre milosrdnice", Hrvatsko neurološko društvo
Zagreb, 27.02.2023.-03.03.2023.
Arijana Lovrenčić-Huzjan, Dijana Delić Brkljačić, tel: 01 3787617, mob: 091 5032 501
e-mail: arijana.lovrencic.huzjan@kbcsm.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

OBOJENI DOPLER INTRAKRANIJSKE MOŽDANE CIRKULACIJE
Klinika za bolesti srca i krvnih žila i Klinika za neurologiju KBC "Sestre milosrdnice", Hrvatsko neurološko društvo
Zagreb, 06.03.2023.-10.03.2023.
Arijana Lovrenčić-Huzjan, Dijana Delić Brkljačić, tel: 01 3787617, mob: 091 5032 501
e-mail: arijana.lovrencic.huzjan@kbcsm.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

2023./2024.

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za akupunkturu
Zagreb, 09.01.2023.-30.06.2024. Leon-Pavao Adrović, mob: 091 4748 492
e-mail: tajnica.hda@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

PISANI TEST U ČASOPISU

Imunobiologija crijevne sluznice u zdravlju i bolesti
C. T. - Poslovne informacije d.o.o. - Časopis Medix
Pisani test u časopisu - 20.12.2022.-20.03.2023.
Dragan Bralić, tel: 01 4612 083, e-mail: info@medix.hr

 

vrh stranice