Kontinuirani skupovi

KRATICE

AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ, genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Hermini Subotić, bacc. admin. publ., na broj telefona: 01/4500 828, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: tmi@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: tmi@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

2020.                                                                                                                                                                  
Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support) i djecu (EPLS-European Paediatric Life Support) Europskog vijeća za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika – Europski trauma tečaj (ETC – European Trauma Course)
Jednodnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) i tečaj neposrednog održavanja života (ILS – Immediate life support)
Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru, Požegi i Šibeniku
Sve detaljne informacije nalaze se na  www.crorc.org

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) - 5 modularnih tečajeva tijekom 2020.god.
- BLS (Basic life support – Osnovno održavanje života)
kotizacija 300,00 kn
- Opskrba dišnog puta u CPR-u
kotizacija 400,00 kn
- Venski put i lijekovi u CPR-u
kotizacija 300,00 kn
- Defibrilacija i monitoring
kotizacija 400,00 kn
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Kabinet vještina, tijekom 2020. godine
Diana Javor, tel. 051/407-400, fax./tel.: 051/218-407, e-mail: djavor@medri.hr
Hrvatsko psihijatrijsko društvo – Prepoznavanje i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ - 140 radionica
Dr. Patricija Delimar, tel.: 01/2481-234

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Pap Željka, tel.: 01/2388-352
200 kn po danu edukacije
 
Primjena harmoničnog rezača u kirurgiji
KBC Split, Klinika za kirurgiju Križine
Split, tijekom godine
Jandra Rafanelli, tel.: 021/557-481
1.200,00 kn 
   
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Kompjutersko navođenje u kirurgiji koljena
Klinika za ortopediju Lovran
Lovran, tijekom cijele godine
Nataša Možetić, tel.: 051/710-212
200,00 kn

Gerontološke tribine za liječnike PZZ
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Rijeka, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/358-728

Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Dr. Ivan Pristaš, tel.: 01/4863-243, e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr, www.hzjz.hr
 
Unapređenje zdravlja ljudi treće životne dobi (gerontološke radionice)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Grad Cres, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/334-728

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Mr.sc. Neven Čače, dr.med., tel.: 051/659-111
 
Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Tajana Pilko Koštan,  tel.: 01/4500-830
10.500,00 kn

Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Kl. za internu medicinu – Zavod za kardiovaskularne bolesti
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Prof.dr.sc. Dijana Delić-Brkljačić, dr.med., tel.: 01/3787-111
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 10 mjeseci (+1), jedna subota i nedjelja mjesečno (18 sati)
Dr. Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob.: 091/4748-492
www.akupunktura.hr 
15.000,00 kn

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr.sc. Tina Dušek, mob.: 091/5434-014, www.endokrinologija.com.hr
250,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Dr. Gordana Miličić
Individualna edukacija, svaka 3 tjedna
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn 

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Ref. Centar MZ za predoperativnu obaradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
KB Dubrava, Zavod za neurologiju – tijekom godine
Ivana Marković, dr.med., e-mail: imarkovic910@gmail.com

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KBC Zagreb
Zagreb, 01.01. - 31.12.2020. – Individualna edukacija u trajanju od 30 dana
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, dr.med., tel.: 01/2388-344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
9.000,00 kn

Osnovni tečaj za liječnike za rad u HMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 15.01. - 21.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Radionica: Traumatska ozljeda mozga
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 18.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Kontinuirano usavršavanje liječnika u izvanbolničkoj HMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 31.01. - 18.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

EKG radionica – uzroci elevacije ST spojnice
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Specifičnosti zbrinjavanja bolesnog/ozlijeđenog djeteta u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Radionica: Kapnografija u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Taktička vježba velike nesreće
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com 

Povećanje stručnih znanja i IT vještina zdravstvenih djelatnika radi prevencije, te povećane dostupnosti ranog otkrivanja i intervencije kod poslijeporodne depresije
Dom zdravlja Zagreb Zapad
Zagreb, 20.2. - 30.9.2020.
Danijela Kutija Leskovšek, mob: 091 525 2653, e-mail: dkutija@yahoo.com 

Lokalni tretmani biofilma u rani
KB Sveti duh
Zagreb, 1.6. - 31.12.2020.
Franjo Franjić, mob: 0989829360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Kako spriječiti nastanak biofilma u akutnoj i kroničnoj rani - učinkovita prevencija i lokalna terapija - KBD
KB Dubrava
Zagreb, 1.6. - 31.12.2020.
Franjo Franjić, mob: 0989829360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Lokalna terapija akutne i kronične rane s biofilmom - KBM
KB Merkur
Zagreb, 1.6. - 31.12.2020.
Franjo Franjić, mob: 0989829360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

e-Up-to-date Ophtalmology
Klinika za očne bolesti KB "Sveti Duh", Zagreb
Zagreb, 5.6. - 5.9.2020.
Mladen Bušić, mob: 0914009111, e-mail: bruno@btmglobal.hr
specijalist 760,00kn, specijalizant 380,00kn

Mindfulness za adolescente od 12 do 18 godina
Centar DAR
Zagreb, 22.6. - 31.8.2020.
Vlatka boričević Maršanić, mob: 098319834, e-mail: centardar@gmail.com
725,00 kn

USKO SPECIFIČNA IZOBRAZBA

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Split 3.11.-12.12.2020.
doc.dr.sc. Irena Zakarija-Grković, dr.med., mob: 0989326994, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr
3.000,00 / 2.000,00

ON - LINE 

AKADEMIX modul 7
BAYER d.o.o.
www.ecme.bayer.hr
on-line, 12.7.2019. – 15.7.2021.
Izabela Sinković Bukša, mob: 091 507 0329, e-mail: izabela.sinkovic@bayer.com

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr 

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr 

Tjelesna aktivnost kao lijek: Brži od reume i osteoporoze
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.1. - 15.7.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Hepatologija danas - odabrane teme
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 20.2. - 20.8.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, mob: 098 499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 31.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr 

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 31.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 30.11.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr 

Radiološka dijagnostika UIP-a/IPF
Boehringer Ingelheim d.o.o.
edu.e-med.hr
on-line, 18.3. - 31.10.2020.
Alenka Beravs Baš, mob: 00386 513 155 22, e-mail: alenka.beravs-bas@boehringer-ingelheim.com

Pompeova bolest - kako prepoznati bolesnika u čekaonici
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 20.3. – 20.9.2020.
Vida Peterlik, mob: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

Deksmedetomidin – indikacije i klinička primjena u medicini
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 20.3. - 20.9.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098/499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr 

Atopijski dermatitis
Modra Jagoda d.o.o.
https://mediately.co/hr/cme
on-line, 6.4.2020. - 5.4.2021.
Žana Prislan, tel: 0038641208970, e-mail: zana.prislan@mediately.co 

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenja enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Enteralna prehrana i nutritivne potrebe bolesnika
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Omega-3 masne kiseline: svojstva i djelovanje
HD za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup/
on-line, 24.4. - 15.10.2020.
prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, dr. med., mob.: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Stalevo-pouzdan partner s dugoročnim učinkom za liječenje Parkinsonove bolesti
Phoneix farmacija d.o.o.
www.pharmabiz.hr
on-line, 27.4.2020. - 27.4.2021.
Filip Lisjak, mob.: 091 2357799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi

Ehokardiografija u vrijeme Covid-19 pandemije
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 30.4. - 30.10.2020.
Marijo Haban, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Erektilna disfunkcija
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.5. – 31.10.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Osnovni principi pregleda pluća ultrazvukom
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line: 7.5. - 7.11.2020.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

e-Glaucoma Codes 5. međunarodni simpozij
Referentni centar za glaukom ministarstva zdravlja RH
on-line, 9.5. - 9.8.2020.
Mia Zorić Geber, mob: 0914009111, e-mail: bruno@btmglobal.hr

Martefarin (varfarin) -dugogodisnji zlatni standard oralnog antikoagulantnog lijecenja?
Phoneix farmacija d.o.o
www.pharmabiz.hr
on-line: 11.5.2020. - 11.5.2021.
Filip Lisjak, mob: 0912357799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi

Ultrazvuk pluća- osobitosti kardiogenog edema, ARDS-a i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 14.5. - 14.11.2020.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Antipsihotici
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.5. - 15.11.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob.: 098 499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Ultrazvuk pluća - pneumotoraks i pleuralni izljev
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 21.5. - 21.11.2020.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Od inzulinske rezistencije i nealkoholne bolesti masne jetre do karcinoma jetre - prikaz slučaja
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
on-line, 22.5. - 22.8.2020.
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med., tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

IX eKongres - "Multidisciplinarni pristup u endokrinologiji i dijabetologiji
Deal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 22.5.2020. - 22.5.2021.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

On line interaktivni tečaj EKG-a
IPEM-inicijativa za promicanje edukacije u medicini  
on-line, 25.05. - 31.07.2020.
Iva Maslač, mob: 0916200489, e-mail: ured.fargo@gmail.com

FoCUS - Focus Cardiac UltraSound
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr 
on-line, 28.5. - 28.11.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

TEČAJ (Edukativni modul) Što je potrebno znati o rotavirusnoj infekciji?
GlaxoSmithKline d.o.o.
https://e-medikus.com/
on-line, 1.6. - 31.7.2020.
Dubravka Pavlović, mob.: 0916171076, e-mail: dubravka.x.pavlovic@gsk.com

Predijabetes - bolest ili siva zona?
HD obiteljskih doktora
edu.e-med.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Metformi vs. Novi antidijabetici
HD obiteljskih doktora
edu.lom.hr
on- line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr

Dijagnostika bolesti štitnjače
Agentius d.o.o.
edu.e-med.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Istina i mitovi o beta blokatorima
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikazi slučajeva u rehabilitaciji nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Što je rehabilitacija kardioloških bolesnika?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Faze rehabilitacije nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - čemu i zašto?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - dio drugi
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - dio treći
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dijagnostički postupci i terapijske mogućnosti kod poremećaja funkcije simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Autonomni živčani sustav - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Selektivni beta blokatori - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Učinkovitost beta blokatora u usporedbi s ostalim antihipertenzivima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - veza između DMT2 i simpatičke hiperaktivnosti
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Utjecaj hiperaktivnosti simpatikusa na arterijsku hipertenziju
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Povezanost metalnog stresa i hiperaktivnosti simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Interakcija prirođenog i stečenog imuniteta u virusnim pandemijama
Dedal komunikacije d.o.o.
E-Medikus
on-line, 3.6. - 20.9.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

SPAF i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
ecme.bayer.hr
on-line, 3.6. - 1.10.2020.
Josipa Gulan, tel: 01 6599 90, e-mail: josipa.gulan@bayer.com

FoCUS - primjeri patoloških nalaza i primjena u hitnim stanjima
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 4.6. - 4.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Hipotireoza
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Prikazi slučajeva subkliničke hipotireoze
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Subklinička hipotireoza
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Novi pristup liječenju kardiovaskularne bolesti uz Xarelto
Bayer d.o.o.
ecme.bayer.hr
on-line, 9.6. - 9.9.2020.
dr. Diana Kralj, mob: 0915228546, e-mail: kohom.hr@gmail.com

Suradnjom gastroenterloga i liječnika obiteljske medicine do boljih ishoda liječenja
Dedal komunikacije d.o.o.
E-Medikus, 9.6. - 9.7.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

COVID-19 i šećerna bolest: dvije pandemije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.6. - 16.8.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

COVID-19 i akutna stanja
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.6. - 16.8.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

COVID-19 u primarnoj zaštiti: problemi i rješenja
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.6. - 16.8.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

COVID-19 i kronični kardiovaskularni bolesnik: ima li posljedica?
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.6. - 16.8.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Prepreke na putu do glikemijske kontrole
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
on-line, 23.6. - 31.10.2020.
Korisnička podrška e-dijabetes, tel: 08009666, e-mail: info@e-dijabetes.hr

Učinak pozitivnog početka može trajati i trajati - istraživanje dokaza
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
on-line, 23.6. - 31.10.2020.
Korisnička podrška e-dijabetes, tel: 08009666, e-mail: info@e-dijabetes.hr

Učinak hipogilkemije
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
on-line, 23.6. - 31.10.2020.
Korisnička podrška e-dijabetes, tel: 08009666, e-mail: info@e-dijabetes.hr

Antiagregacijska i antikoagulantna terapija u 2020.
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 29.6. - 29.9.2020.
Marija Maržić, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

Neurološki bolesnici u vrijeme pandemije COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 1.10.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Osobe oboljele od psihičkih poremećaja i pandemije COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 1.10.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Simptomi donjeg urinarnog trakta (LUTS)
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 31.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Uloga obiteljskog liječnika u liječenju reumatološkog bolesnika
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
edu.lom.hr, 1.7. - 30.9.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: info@lom.hr

Racionalni pristup upalnim artropatijama
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
edu.lom.hr, 1.7. - 30.9.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: info@lom.hr

VTE i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
ecme.bayer.hr, 2.7. - 31.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Nukleotidi: primjena kod neuralgija i neuropatija
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup 13.7.-20.11.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Kronična venska bolest - od nastanka do progresije
KRKA FARMA d.o.o.
Zagreb, 14.7. - 30.7.2020.
Iva Minga, mob: 0993795611, e-mail: iva.minga@krka.biz

Novosti u liječenju i potpornoj terapiji upalnih bolesti crijeva
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup, 14.7. - 27.11.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Nutritivna potpora u eri COVID-19 s posebnim naglaskom na onkološke bolesnike
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup 14.7.-12.12.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Antiinfektivni učinci vitamina D
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup 14.7.-17.12.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Tjelesna aktivnost kao lijek: Psihičko zdravlje i neuroplastičnost mozga
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.7. - 15.12.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Bubrezi i COVID-19 infekcija
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 15.7. - 15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., tel: 098499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Organizacija zdravstvene službe i kardiologije u vrijeme pandemije COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net 15.7. - 15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Vitamin D, debljina, metabolički sindrom u vrijeme COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net 15.7. - 15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., tel: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

COVID-19 infekcija s kardiovaskularnim komplikacijama
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net 15.7.-15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Dodaci prehrani temeljeni na biljnom kvascu
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup 15.7.2020. - 6.1.2021.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Bakterijske bolesti kože
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 15.7.-15.10.2020.
Maja Maržić, tel: 013866905, e-mail: maja@dedal.hr

PISANI TEST U ČASOPISU 

Multipla skleroza 2020. godine: novosti u dijagnostici i liječenju
C. T. - Poslovne informacije d.o.o. - Časopis Medix
Pisani test u časopisu: 15.7.2020. - 30.11.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel: 01/46 12 083, e-mail: info@medix.hr

Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu – 12.3. - 30.9.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr

Psorijaza – Novosti u dijagnostici u liječenju
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu - 20.8.2019. – 21.12.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel:: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr 

 

vrh stranice