Kontinuirani skupovi

KRATICE

AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi. Maji Ferenčak, mag.oec., na broj telefona: 01/4500 830, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: tmi@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: tmi@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

2022. - tijekom godine

Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support).
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika-Europski trauma tečaj (ETC-European Trauma Course).
Dvodnevni tečajevi naprednog održavanja života djece i novorođenčadi (EPALS-European Paediatric Advanced Life Support) i Opći instruktorski tečaj (GIC-Generic Instructor Course).
Jednodnevni tečajevi neposrednog održavanja života odraslih (ILS-Immediate Life Support), djece (EPILS-European Paediatric Immediate Life Support) i novorođenčadi (NLS-Neonatal Life Support).
Poludnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (BLS-Basic Life Support) za zdravstvene djelatnik i laike.
Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Ludbregu i Zadru.
Sve detaljne informacije nalaze se na http://www.crorc.org

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru
  
Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Ana Vuljanić, e-mail: ana.vuljanic@hzjz.hr ,www.hzjz.hr 
 
Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Nikola Bulj, nikolabulj@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
www.endokrinologija.com.hr
Zagreb, tijekom godine
Tina Dušek, mob: 091 5434 014
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 1 x godišnje
 Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob: 091 4748 492
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Silvije Šegulja, e-mail: silvije.selgulja@uniri.hr

Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Ružica Eraković, tel: 01/4500-830

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Doctors & Co. d.o.o.
Zagreb, tijekom godine
Tomislav Ribičić, mob: 095 8030 801,e-mail: tomislav.ribicic1@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Tereza Gabelić, e-mail: tgabelic@kbc-zagreb.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Ref. centar MZ za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
KB Dubrava, Zavod za neurologiju, tijekom godine
Ivana Marković, e-mail: imarkovic910@gmail.com

EDUKACIJSKE VJEŽBE ZA DOKTORE I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Rijeka, 01.01.-31.12.2022.
Emilija Lazarević, mob: 099 5465 338, e-mail: edukacija@zzhm-pgz.hr

 

2022.

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, 01.01.2022.-31.12.2022.
Željka Petelin Gadže, tel: 01 2388 344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

BRZI ORJENTACIJSKI PREGLED ULTRAZVUKOM U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-05.12.2022.
Gordana Antić, mob: 098 9396 877, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

EKG radionica - uzroci elevacije ST spojnice
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-05.12.2022.
Gordana Antić, mob: 098 9396 877, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Kontinuirano usavršavanje za rad u HMS
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-05.12.2022.
Gordana Antić, mob: 098 9396 877, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Osnovni tečaj za liječnike za rad u HMS
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-05.12.2022.
Gordana Antić, mob: 098 9396 877, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Radionica: Traumatska ozljeda mozga
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-05.12.2022.
Gordana Antić, mob: 098 9396 877, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com
 

Kontinuirana izobrazba "PSIHODINAMSKI PRISTUP" 2 godina online u 4 termina: 18.2.22;20.5.22;23.9.22;25.11.22.
INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU
Zagreb, 18.02.-25.11.2022.
Jasenka Fureš, mob: 099 3020 500, e-mail: jasenka.fures@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Interaktivni tečaj EKG 5 u kliničkoj praksi
DNOOM
Zagreb, 01.04.-01.10.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Alergijski rinitis-interaktivni tečaj
DNOOM
Zagreb, 03.05.-04.11.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Ultrazvuk u upalnim reumatskim bolestima
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ-a
Zagreb, 06.05.-10.12.2022.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Interaktivni tečaj-EKG 6 u kliničkoj praksi
DNOOM
Zagreb, 27.06.-28.11.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: bbergmanmarkovic@gmail.com

Kardioprotektivni lijekovi za liječenje šećerne bolesti
DNOOM
Zagreb, 27.06.-28.11.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: bbergmanmarkovic@gmail.com
 

PRIMJENA ULTRAZVUKA U DIJAGNOSTICI INFEKTOLOŠKIH BOLESNIKA
HD za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a
Zagreb, 15.07.-31.12.2022.
Klaudija Višković, e-mail: viskovick@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

UZV štitnjače i vrata
KBC Sestre milosrdnice Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu, Referentni centar za bolesti štitnjače Ministarstva zdravlja, Hrvatsko društvo za štitnjaču Hrvatskog liječničkog zbora
Zagreb, 26.09.-24.10.2022.
Ines Sisko Markos, mob: 091 5286 389, e-mail: ines.sisko.markos@kbcsm.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera - 1. tema od 10: Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita
KORUNIĆ d.o.o.
Zagreb, 11.10.-12.11.2022.
Javorka Korunić, tel: 01 2308 341, mob: 098 261 432, e-mail: info@korunic.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Split, 08.11.-10.12.2022.
Irena Zakarija-Grković, mob: 098 9326 994, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

2022./2023.

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
Hrvatsko društvo za akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora
Zagreb, 22.01.22.-25.06.23.
Maja Mustač, mob: 0914748492, e-mail: tajnica.hda@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

HS Akademija
AbbVie d.o.o.
Zagreb, 06.06.2022. - 02.06.2023.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525
e-mail: zagreb.office@abbvie.com

 

2023./2024.

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za akupunkturu
Zagreb, 09.01.2023.-30.06.2024. Leon-Pavao Adrović, mob: 091 4748 492
e-mail: tajnica.hda@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

PISANI TEST U ČASOPISU
Imunobiologija crijevne sluznice u zdravlju i bolesti
C. T. - Poslovne informacije d.o.o. (časopis Medix)
15.10.-31.12.2022.
Dragan Bralić, tel: 01 4612 083, e-mail: info@medix.hr
 

vrh stranice