Kontinuirani skupovi

KRATICE
AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ, genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Fulvii Akrap, na broj telefona: 01/4500 843, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

 

2018.
                                                                                                                                                                        
Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support) i djecu (EPLS-European Paediatric Life Support) Europskog vijeća za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika – Europski trauma tečaj (ETC – European Trauma Course)
Jednodnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) i tečaj neposrednog održavanja života (ILS – Immediate life support)

Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru, Požegi i Šibeniku
Sve detaljne informacije nalaze se na www.crorc.org

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) - 5 modularnih tečajeva tijekom 2018.god.
BLS (Basic life support – Osnovno održavanje života)
kotizacija 300,00 kn
Opskrba dišnog puta u CPR-u
kotizacija 400,00 kn
- Venski put i lijekovi u CPR-u
kotizacija 300,00 kn
Defibrilacija i monitoring
kotizacija 400,00 kn
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Kabinet vještina, tijekom 2018. godine
Diana Javor, tel. 051/407-400, fax./tel.: 051/218-407, e-mail: djavor@medri.hr

Prepoznavanje i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ - 140 radionica
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Dr. Patricija Delimar, tel.: 01/2481-234

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Pap Željka, tel.: 01/2388-352
200 kn po danu edukacije
 
Primjena harmoničnog rezača u kirurgiji
KBC Split, Klinika za kirurgiju Križine
Split, tijekom godine
Jandra Rafanelli, tel.: 021/557-481
1.200,00 kn
  
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

EPI Centar seminari «Epilepsija i neuroznanost»
KB «Sestre milosrdnice», Klinika za neurologiju
Zagreb, svaki zadnji četvrtak u mjesecu
Dr.sc. Hrvoje Hećimović, tel.: 01/3787-731, e-mail: hecimovic@inet.hr

Kompjutersko navođenje u kirurgiji koljena
Klinika za ortopediju Lovran
Lovran, tijekom cijele godine
Nataša Možetić, tel.: 051/710-212
200,00 kn

Gerontološke tribine za liječnike PZZ
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/358-728
Tijekom godine

Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Dr. Ivan Pristaš, tel.: 01/4863-243, e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr, www.hzjz.hr

Unapređenje zdravlja ljudi treće životne dobi (gerontološke radionice)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Grad Cres, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/334-728

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Mr.sc. Neven Čače, dr.med., tel.: 051/659-111
 
Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Tajana Pilko Koštan,  tel.: 01/4500-830
10.500,00 kn

Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Kl. za internu medicinu – Zavod za kardiovaskularne bolesti
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Doc.dr.sc. Dijana Delić-Brkljačić, dr.med., tel.: 01/3787-111
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 10 mjeseci (+1), jedna subota i nedjelja mjesečno (18 sati)
Dr. Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob.: 091/4748-492
www.akupunktura.hr
15.000,00 kn

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr.sc. Tina Dušek, mob.: 091/5434-014, www.endokrinologija.com.hr
250,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, tijekom godine
Žarka Rogić, dr.med.,  e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Dr. Gordana Miličić
Individualna edukacija, svaka 3 tjedna
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KBC Zagreb
Zagreb, 01.01.-31.12.2019. – Individualna edukacija u trajanju od 30 dana
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, dr.med., tel.:  01/2388-344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
9.000,00 kn

Radionica: Traumatska ozljeda mozga
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-23.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Kontinuirano usavršavanje liječnika u izvanbolničkoj HMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 28.01.-23.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

EKG radionica – uzroci elevacije ST spojnice
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.03.-13.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Specifičnosti zbrinjavanja bolesnog/ozlijeđenog djeteta u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 21.01.-13.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Osnovni tečaj za liječnike za rad u HMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.04.-13.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Radionica: Kapnografija u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.04.-23.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Taktička vježba velike nesreće
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-23.12.2019.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

HIV savjetovanje i testiranje» - edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje
HZJZ
Tijekom 2018. godine
Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., telefon 01/4863-345, e-mail: promicanjezdravlja@hzjz.hr

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Ref. Centar MZ za predoperativnu obaradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
KB Dubrava, Zavod za neurologiju – tijekom godine
Ivana Marković, dr.med., e-mail: imarkovic 910@gmail.com

Teorijski seminari
Hrvatsko psihoanalitičko društvo
Zagreb, 01.01.-31.12.2019.
Oleg Filipović, e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr

Kako spriječiti nastanak biofilma u akutnoj i kroničnoj rani – Učinkovita prevencija i lokalna terapija – KBD
KB Dubrava
Zagreb, 01.01.-31.12.2019.
Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Lokalna terapija akutne i kronične rane s biofilmom - KBM
KB Merkur
Zagreb, 01.01.-31.12.2019.
Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Novosti u lokalnom tretmanu akutnih i kroničnih rana - KBSD
KB Sveti Duh
Zagreb, 01.01.-31.12.2019.
Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Intrakranijska ultrasonografija u dijagnostici ranog oštećenja mozga
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 01.01.-31.12.2019.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
8.000,00 kn

Transkranijska dopler sonografija u djece
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 01.01.-31.12.2019.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
8.000,00 kn

 ACS with FH – from a potentially lethal disease to a manageable disorder: the view of a cardiologist
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 21.12.2018. – 21.12.2019.
Marko Krmek, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

ACS with FH – from a potentially lethal disease to a manageable disorder: the view of a endocrinologist
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 21.12.2018. – 21.12.2019.
Marko Krmek, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

PCSK9 inhibitors: from concept to clinical practice
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 21.12.2018. – 21.12.2019.
Marko Krmek, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Webinar: „A worldwide perspective on diagnosis and management of constipation: challenges and solutions“
Atlantic Grupa d.d.
On-line, 23.05.-31.12.2019.
Atlantic Grupa d.d., Kristina Aralica Tušak, mob.: 091/2413-205, e-mail: kristina.aralica@atlanticgrupa.com
Conventus Credo d.o.o., Nina Vrdoljak, tel.: 01/4854-697, e-mail: nina@conventuscredo.hr

Depresija i demencija
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.02.-15.05.2019.
Doc.dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

8. E-kongres „Interpretacija endokrinoloških i dijabetoloških nalaza u obiteljskoj medicini“
Dedal komunikacije d.o.o.
On-line, 22.03.2019.-22.03.2020.
Sandra Peternek, mob.: 095/3866-900, e-mail: sandra@dedal.hr

Venska tromboza u ordinaciji obiteljske medicine
HD obiteljskih doktora
On-line, 27.03.-27.12.2019.
edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Usporedba apiksabana s varfarinom u bolesnika s fibrilacijom atrija i preboljenim moždanim udarom ili tranzitornim ishemijskim napadajem
HD obiteljskih doktora
On-line, 27.03.-27.12.2019.
Edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Pristup antikoagulacijskoj terapiji kod atrijske fibrilacije iz perspektive obiteljske medicine
HD obiteljskih doktora
On-line, 27.03.-27.12.2019.
Edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Izazovi sadašnje antikoagulacijske prakse kod atrijske fibrilacije
HD obiteljskih doktora
On-line, 27.03.-27.12.2019.
Edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
On-line, 01.04.2019.-01.04.2020.
halo.halo@cuvarisrca.hr, tel.: 0800 9600

Učinkovit, siguran i jednostavan pristup u postizanju glikemijskih ciljeva kod bolesnika sa ŠBT2
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
On-line, 02.04.2019.-02.04.2020.
info@e-dijabetes.hr; tel.: 0800-9666

Multipla skleroza – heterogena bolest koja se može uspješno liječiti
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.05.-15.11.2019.
Doc.dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Novosti u liječenju anemija
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu -  01.07.-15.11.2019.
Ajla Hrelja Bralić, tel:: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr

Epilepsije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 17.06.-31.12.2019.
Doc.dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Bolesti krvarenja
Pliva Hrvatska d.o.o. 
www.plivamed.net
On-line, 10.07.-31.12.2019.
Doc.dr.sc. Ivana Klinar, dr.med. mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Učestalost i obilježje sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
On-line, 01.07.2019.-29.02.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
On-line, 01.07.2019.-20.02.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
On-line, 29.05.2019.-28.02.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: podrska@frka.hr

Poremećaji mokrenja – prevencija i konzervativno liječenje
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.10.-31.12.2019.
Doc.dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
On-line, 01.10.2019.-01.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
On-line, 01.10.2019.-01.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: podrska@frka.hr

Istina i mitovi o beta blokatorima
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.cuvarisrca.hr
On-line, 11.10.2019.-11.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Depresija i anksiozni poremećaj
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 31.10.-31.12.2019.
Doc.dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Kako razgovarati s bolesnikom – praktični savjeti
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr
On-line, 25.10.2019.-25.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: help@emed.hr

Adherencija u liječenju kroničnog glaukoma – što bi moglo biti drugačije za naše bolesnike
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr
On-line, 25.10.2019.-25.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: help@emed.hr

Uloga adherencije u liječenju dislipidemije i srčanog popuštanja
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr
On-line, 25.10.2019.-25.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: help@emed.hr

Važnost adherencije u liječenju hipertenzije u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr
On-line, 25.10.2019.-25.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: help@emed.hr

Adherencija kod hipertoničara iz perspektive ljekarnika
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr
On-line, 25.10.2019.-25.04.2020.
Tel.: 0800-9666, e-mail: help@emed.hr

Rijetke nasljedne metaboličke bolesti
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu -  30.12.2019. – 31.03.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel:: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr

Bubrezi i zdravlje žena
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu -  25.11.2019. – 29.02.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel:: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr

vrh stranice