Kontinuirani skupovi

KRATICE
AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ, genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Fulvii Akrap, na broj telefona: 01/4500 843, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: fulvia.akrap@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

 

2018.
                                                                                                                                                                        
Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support) i djecu (EPLS-European Paediatric Life Support) Europskog vijeća za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika – Europski trauma tečaj (ETC – European Trauma Course)
Jednodnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) i tečaj neposrednog održavanja života (ILS – Immediate life support)

Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru, Požegi i Šibeniku
Sve detaljne informacije nalaze se na www.crorc.org

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) - 5 modularnih tečajeva tijekom 2018.god.
BLS (Basic life support – Osnovno održavanje života)
kotizacija 300,00 kn
Opskrba dišnog puta u CPR-u
kotizacija 400,00 kn
- Venski put i lijekovi u CPR-u
kotizacija 300,00 kn
Defibrilacija i monitoring
kotizacija 400,00 kn
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Kabinet vještina, tijekom 2018. godine
Diana Javor, tel. 051/407-400, fax./tel.: 051/218-407, e-mail: djavor@medri.hr

Prepoznavanje i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ - 140 radionica
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Dr. Patricija Delimar, tel.: 01/2481-234

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Pap Željka, tel.: 01/2388-352
200 kn po danu edukacije
 
Primjena harmoničnog rezača u kirurgiji
KBC Split, Klinika za kirurgiju Križine
Jandra Rafanelli, tel.: 021/557-481
1.200,00 kn
  
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

EPI Centar seminari «Epilepsija i neuroznanost»
KB «Sestre milosrdnice», Klinika za neurologiju
Zagreb, svaki zadnji četvrtak u mjesecu
Dr.sc. Hrvoje Hećimović, tel.: 01/3787-731, e-mail: hecimovic@inet.hr

Kompjutersko navođenje u kirurgiji koljena
Klinika za ortopediju Lovran
Lovran, tijekom cijele godine
Nataša Možetić, tel.: 051/710-212
200,00 kn

Gerontološke tribine za liječnike PZZ
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/358-728
Tijekom godine

Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Dr. Ivan Pristaš, tel.: 01/4863-243, e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr, www.hzjz.hr

Unapređenje zdravlja ljudi treće životne dobi (gerontološke radionice)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Grad Cres, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/334-728

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Mr.sc. Neven Čače, dr.med., tel.: 051/659-111
 
Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Tajana Pilko Koštan,  tel.: 01/4500-830
10.500,00 kn

Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Kl. za internu medicinu – Zavod za kardiovaskularne bolesti
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Doc.dr.sc. Dijana Delić-Brkljačić, dr.med., tel.: 01/3787-111
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 10 mjeseci (+1), jedna subota i nedjelja mjesečno (18 sati)
Dr. Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob.: 091/4748-492
www.akupunktura.hr
15.000,00 kn

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr.sc. Tina Dušek, mob.: 091/5434-014, www.endokrinologija.com.hr
250,00 kn

Kardiopulmonalna reanimacija uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora
HLZ, HD za reanimatologiju
Zagreb, 01.01.-31.12.2018.
Tatjana Pandak, mob.: 091/5618-814
500,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Dr. Gordana Miličić
Individualna edukacija, svaka 3 tjedna
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn

Online tečaj za autore Cochrane sustavnih preglednih članaka I dio
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 02.02.–31.12.2018.
Dalibora Behmen, tel.: 021/557-923

Kontinuirano usavršavanje liječnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.02.-15.12.2018.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail:gordana.antic.sego@gmail.com

Traumatska ozljeda mozga
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 15.02. –15.12.2018.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Osnovni tečaj za liječnike za rad u izvanbolničkoj hitnoj službi
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 01.03.-15.12.2018.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Edukacijske vježbe znanja i vještina za dr.med. u IHMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 15.03. –15.12.2018.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Specifičnosti zbrinjavanja djeteta u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 10.04. –15.12.2018.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

EKG – uzroci elevacije ST spojnice
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 16.04. –15.12.2018.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Online tečaj za autore Cochrane sustavnih preglednih članaka II dio
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 02.02. – 31.12.2018.
Dalibora Behmen, tel.: 021/557-923

Lokalni tretman biofilma u rani
KB Dubrava
Zagreb, 01.01.-31.12.2018.
Dr. Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360

Lokalni tretman biofilma u rani
KB Merkur
Zagreb, 01.01.-31.12.2018.
Dr. Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360

Lokalni tretman biofilma u rani
KB Sveti Duh
Zagreb, 01.01.-31.12.2018.
Dr. Franjo Franjić, mob.: 098/9829-360

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KBC Zagreb
Zagreb, 01.01.-31.12.2018. – Individualna edukacija u trajanju od 30 dana
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, dr.med., tel.:  01/2388-344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
9.000,00 kn

HIV savjetovanje i testiranje» - edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje
HZJZ
Tijekom 2018. godine
Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., telefon 01/4863-345, e-mail: promicanjezdravlja@hzjz.hr

Izabrane teme iz kardiologije i gastroenterologije: Balans tekućine u organizmu, interakcija lijekova u gastroenterologiji
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 01.10.2017. – 22.01.2018.
Maja Fras, tel.: 01/3866-905, e-mail: info@e-medikus.com

Novosti u liječenju karcinoma pluća
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Test, 70 pitanja – 01.11.2017.-31.01.2018.
Dragan Bralić, mob.: 098/289-819, e-mail: medix@ct-poslovneinformacije.hr

Opstruktivne bolesti pluća – edukacija, liječenje i kvaliteta života
Pliva Hrvatska d.o.o.
On-line, 02.11.2017.–01.05.2018.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail:ivana.klinar@pliva.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenje enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu, HLZ
Edu.frka.hr
On-line, 01.11.2017.-01.05.2018.
podrska@frka.hr, tel.: 0800-9666

Enteralna prehrana i nutritivne potrebe bolesnika
HD za kliničku prehranu, HLZ
Edu.frka.hr
On-line, 01.11.2017.-01.05.2018.
podrska@frka.hr, tel.: 0800-9666

Dijagnostika fibrilacije atrija automatskim mjeračem tlaka
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 27.10.2017.-01.03.2018.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Nova era u prevenciji moždanog udara
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 27.10.2017.-01.03.2018.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Što moramo znati o fibrilaciji atrija?
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 27.10.2017.-01.03.2018.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Fibrilacija atrija i moždani udar
Zaklada Hrvatska kuća srca
On-line, 27.10.2017.-01.03.2018.
edu.cuvarisrca.hr
Paloma Galli, tel.: 0800-9600, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Kako pojednostaviti liječenje hipertenzivnim bolesnicima
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 27.10.2017.-27.10.2018.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Kako liječiti upalna bolna stanja?
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 27.10.2017.-27.10.2018.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Učinkovit terapijski pristup bolesniku s GERB-om
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 27.10.2017.-27.10.2018.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

KOPB
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 27.10.2017.-27.10.2018.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Liječenje anksioznih poremećaja
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
On-line, 27.10.2017.-27.10.2018.
www.e-krka.hr
Maja Fras, tel.: 01/3866-907, e-mail: info@dedal.hr

Kako smanjiti opasnost od nuspojava lijekova?
Pliva Hrvatska d.o.o.
On-line, 15.12.2017.–01.06.2018.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail:ivana.klinar@pliva.hr

Psihijatrija danas – odabrane teme
Pliva Hrvatska d.o.o.
On-line, 15.12.2017.–31.05.2018.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail:ivana.klinar@pliva.hr

Bol kod hematoloških bolesnika
Pliva Hrvatska d.o.o.
On-line, 05.12.2017.–05.04.2018.
www.plivamed.net
Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail:ivana.klinar@pliva.hr

Što je novo o starom problemu – cijepljenje protiv gripe?
On-line, 16.11.2017.-16.05.2018.
edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Kontaktne reakcije s manifestacijama u perioralnoj i oralnoj regiji
On-line, 07.11.2017.-07.05.2018.
edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Strast za obiteljsku medicinu
On-line, 07.11.2017.-07.05.2018.
edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Astma: Što je novo u GINA smjernicama?
On-line, 07.11.2017.-07.05.2018.
edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu, HLZ
Edu.frka.hr
On-line, 28.11.2017.-28.11.2018.
podrska@frka.hr, tel.: 0800-9666

Metformin vs. novi antidijabetici
On-line 02.12.2017.-30.06.2018.
edu.lom.hr
Podrška LOM.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: info@lom.hr

Subklinička hipotireoza
HZJZ
On-line, 03.12.2017. – 31.12.2018.
Korisnička služba edu.hzjz.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: edukacija@hzjz.hr

Hipotireoza
HZJZ
On-line, 03.12.2017. – 31.12.2018.
Korisnička služba edu.hzjz.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: edukacija@hzjz.hr

Prikazi slučajeva subkliničke hipotireoze
HZJZ
On-line, 03.12.2017. – 31.12.2018.
Korisnička služba edu.hzjz.hr, tel.: 0800-9666, e-mail: edukacija@hzjz.hr

Suvremeni pristup liječenju bolesti hidradenits suppurativa
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Test, 70 pitanja – 25.12.2017. – 28.02.2018.
Dragan Bralić, mob.: 098/289-819, e-mail: medix@ct-poslovneinformacije.hr

Izabrane teme iz oftalmologije: suho oko i glaukom
Dedal komunikacije d.o.o.
On-line, 21.2.2017. – 21.03.2018.
www.e-medikus.com
Lucija Šuta, tel.: 01/3866-905, e-mail: info@dedal.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
HD za kliničku prehranu HLZ-a, Agentius d.o.o.
On-line, 15.01.-15.07.2018.
edu.frka.hr
Tel.: 0800-966, e-mail: podrska@frka.hr

 


vrh stranice