Kontinuirani skupovi

KRATICE

AMZH Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HD, genitiv HD-a Hrvatsko društvo
HLK, genitiv HLK-a Hrvatska liječnička komora
HLZ, genitiv HLZ-a Hrvatski liječnički zbor
HZJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo
NZJZ Nastavni zavod za javno zdravstvo
KB Klinička bolnica
KBC Klinički bolnički centar
MEF, genitiv MEF-a Medicinski fakultet
MZ Ministarstvo zdravlja RH
OB Opća bolnica
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
SB Specijalna bolnica

Molimo organizatore da stručne skupove prijavljuju putem on-line obrasca za prijavu skupa koji je dostupan na web stranici Hrvatske liječničke komore (www. hlk.hr – rubrika „Prijava stručnog skupa“).

Za sva pitanja vezana uz ispunjavanje on-line obrasca i pristup informatičkoj aplikaciji stručnog usavršavanja, možete se obratiti u Komoru, gđi Hermini Subotić, bacc. admin. publ., na broj telefona: 01/4500 828, u uredovno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati, ili na e-mail: tmi@hlk.hr

Za objavu obavijesti o održavanju stručnih skupova u Kalendaru stručnog usavršavanja „Liječničkih novina“, molimo organizatore da nam dostave sljedeće podatke: naziv skupa, naziv organizatora, mjesto, datum održavanja skupa, ime i prezime kontakt osobe, kontakt telefon, fax, e-mail i iznos kotizacije. Navedeni podaci dostavljaju se na e-mail: tmi@hlk.hr. Uredništvo ne odgovara za podatke u ovom Kalendaru jer su
tiskani onako kako su ih organizatori dostavili.

Organizatori stručnih skupova koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, mogu skupove prijaviti i Europskom udruženju liječnika specijalista (UEMS – Union Européenne des Medécins Spécialistes – European Union of Medical Specialists) radi međunarodne kategorizacije i bodovanja (European CME Credits, ECMECs). Uvjeti i način prijave kao i sve druge potrebne informacije o međunarodnoj akreditaciji skupova, dostupni su putem sljedećeg linka:

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme

2020.                                                                                                                                                                  
Tečajevi kardiopulmonalne reanimacije Europskog vijeća za reanimatologiju za odrasle i djecu u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečajevi naprednog održavanja života za odrasle (ALS-Advanced Life Support) i djecu (EPLS-European Paediatric Life Support) Europskog vijeća za reanimatologiju HLZ-a
Trodnevni tečaj zbrinjavanja ozlijeđenog bolesnika – Europski trauma tečaj (ETC – European Trauma Course)
Jednodnevni tečajevi osnovnih postupaka održavanja života odraslih uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) i tečaj neposrednog održavanja života (ILS – Immediate life support)
Tijekom cijele godine u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru, Požegi i Šibeniku
Sve detaljne informacije nalaze se na  www.crorc.org

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) - 5 modularnih tečajeva tijekom 2020.god.
- BLS (Basic life support – Osnovno održavanje života)
kotizacija 300,00 kn
- Opskrba dišnog puta u CPR-u
kotizacija 400,00 kn
- Venski put i lijekovi u CPR-u
kotizacija 300,00 kn
- Defibrilacija i monitoring
kotizacija 400,00 kn
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Kabinet vještina, tijekom 2020. godine
Diana Javor, tel. 051/407-400, fax./tel.: 051/218-407, e-mail: djavor@medri.hr
Hrvatsko psihijatrijsko društvo – Prepoznavanje i liječenje depresije i anksioznih poremećaja – uloga liječnika PZZ - 140 radionica
Dr. Patricija Delimar, tel.: 01/2481-234

Edukacija iz neurofiziološke tehnike – Evocirani potencijali
KBC Zagreb, Rebro – Klinika za neurologiju
Kontinuirana individualna edukacija
Pap Željka, tel.: 01/2388-352
200 kn po danu edukacije
 
Primjena harmoničnog rezača u kirurgiji
KBC Split, Klinika za kirurgiju Križine
Split, tijekom godine
Jandra Rafanelli, tel.: 021/557-481
1.200,00 kn 
   
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr. Dina Miklić, mob.: 098/235-713, Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Kompjutersko navođenje u kirurgiji koljena
Klinika za ortopediju Lovran
Lovran, tijekom cijele godine
Nataša Možetić, tel.: 051/710-212
200,00 kn

Gerontološke tribine za liječnike PZZ
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
Rijeka, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/358-728

Javnozdravstveni stručni sastanci u HZJZ-u
HZJZ Zagreb
Mjesečno, tijekom godine
Dr. Ivan Pristaš, tel.: 01/4863-243, e-mail: ivan.pristas@hzjz.hr, www.hzjz.hr
 
Unapređenje zdravlja ljudi treće životne dobi (gerontološke radionice)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Grad Cres, tijekom godine
Helena Glibotić Kresina, dr.med., tel.: 051/334-728

Trajna pedijatrijska edukacija – Pedijatrijska sekcija
KBC Rijeka, Klinika za dječje bolesti
Rijeka, jednom mjesečno
Mr.sc. Neven Čače, dr.med., tel.: 051/659-111
 
Izobrazba kandidata za stalne sudske vještake
HLK
Zagreb, tijekom godine
Tajana Pilko Koštan,  tel.: 01/4500-830
10.500,00 kn

Tečaj trajne edukacije iz ehokardiografije
KB „Sestre milosrdnice“, Kl. za internu medicinu – Zavod za kardiovaskularne bolesti
Zagreb, tijekom godine – trajna edukacija
Prof.dr.sc. Dijana Delić-Brkljačić, dr.med., tel.: 01/3787-111
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HD za akupunkturu (HLZ)
Zagreb, 10 mjeseci (+1), jedna subota i nedjelja mjesečno (18 sati)
Dr. Maja Mustač, e-mail: info@akupunktura.hr, mob.: 091/4748-492
www.akupunktura.hr 
15.000,00 kn

Endokrinološki bolesnik u ordinaciji obiteljske medicine
KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za endokrinologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, tijekom cijele godine
Dr.sc. Tina Dušek, mob.: 091/5434-014, www.endokrinologija.com.hr
250,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Dr. Gordana Miličić
Individualna edukacija, svaka 3 tjedna
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn 

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Ref. Centar MZ za predoperativnu obaradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
KB Dubrava, Zavod za neurologiju – tijekom godine
Ivana Marković, dr.med., e-mail: imarkovic910@gmail.com

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
KBC Zagreb
Zagreb, 01.01. - 31.12.2020. – Individualna edukacija u trajanju od 30 dana
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, dr.med., tel.: 01/2388-344, e-mail: zeljka.petelin.gadze@kbc-zagreb.hr
9.000,00 kn

Osnovni tečaj za liječnike za rad u HMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 15.01. - 21.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Radionica: Traumatska ozljeda mozga
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 18.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Kontinuirano usavršavanje liječnika u izvanbolničkoj HMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 31.01. - 18.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

EKG radionica – uzroci elevacije ST spojnice
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Specifičnosti zbrinjavanja bolesnog/ozlijeđenog djeteta u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Radionica: Kapnografija u izvanbolničkim uvjetima
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Taktička vježba velike nesreće
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 20.01. - 22.12.2020.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com  

Lokalni tretmani biofilma u rani
KB Sveti duh
Zagreb, 1.6. - 31.12.2020.
Franjo Franjić, mob: 0989829360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Kako spriječiti nastanak biofilma u akutnoj i kroničnoj rani - učinkovita prevencija i lokalna terapija - KBD
KB Dubrava
Zagreb, 1.6. - 31.12.2020.
Franjo Franjić, mob: 0989829360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr

Lokalna terapija akutne i kronične rane s biofilmom - KBM
KB Merkur
Zagreb, 1.6. - 31.12.2020.
Franjo Franjić, mob: 0989829360, e-mail: ffranjic@stoma-medical.hr   

USKO SPECIFIČNA IZOBRAZBA

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Split 3.11.-12.12.2020.
doc.dr.sc. Irena Zakarija-Grković, dr.med., mob: 0989326994, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr
3.000,00 / 2.000,00

PISANI TEST U ČASOPISU

Multipla skleroza 2020. godine: novosti u dijagnostici i liječenju
C. T. - Poslovne informacije d.o.o. - Časopis Medix
Pisani test u časopisu: 15.7.2020. - 30.11.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel: 01/46 12 083, e-mail: info@medix.hr

Psorijaza – Novosti u dijagnostici u liječenju
C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu - 20.8.2019. – 21.12.2020.
Ajla Hrelja Bralić, tel:: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr

C.T. – Poslovne informacije d.o.o. – Časopis Medix
Pisani test u časopisu – 1.11. - 21.12.2020.
Baromedicina u kliničkoj praksi
Ajla Hrelja Bralić, tel: 01/4612-083, e-mail: info@medix.hr

 

 

vrh stranice