Lipanj 2017.

Medicinska akupunktura
Učilište Lovran – Ustanova za obrazovanje odraslih
Lovran, 26.06.-24.09.2017.
Irena Plantak, dipl.oec., e-mail: info@wellnes.hr
12.000,00 kn

MS Akademija
HD za neurovaskularne poremećaje HLZ
Dubrovnik, 26.-30.06.2017.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, tel.: 01/3787-740, e-mail: kesvanja@gmail.com
2.000,00 kn

Maastricht V – novosti i smjernice Rješenje za bol
Krka farma d.o.o.
Vinkovci, 28.06.2017.
Ema Kuliš, mob.: 099/2551-515, e-mail: ema.kulis@krka.biz

Xarelto – dokazi učinkovitosti i sigurnosti iz kliničke prakse
Bayer d.o.o.
Rijeka, 28.06.2017.
Mia Merlak, mob.: 099/6191-602, e-mail: mia.merlak@bayer.hr

Zaštitna odjeća
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Split, 28.06.2017.
Ines Šarić, tel.: 01/6558-703, e-mail: izobrazba@hzzzsr.hr

Ultimativna harmonija humane estetike
Poliklinika SUNCE
Zagreb, 29.06.2017.
Koraljka Đurić, mob.: 099/3105-166, e-mail: koraljka.duric@sunce.hr

Nutritivna potpora kirurškog bolesnika
G-M Pharma Zagreb d.o.o.
Virovitica, 30.06.2017.
Lidija Davčev, mob.: 091/6062-676, e-mail: lidija.davcev@g-m-pharma.hr

Ljetna škola dječje i adolescentne psihijatrije
Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji
Krapinske Toplice, 30.06.-04.07.2017.
Dina Koren, prof.soc.ped., mob.: 099/8300-501, e-mail: kocijanhercigonja@inet.hr
2.000,00 kn

 

 

 

vrh stranice