Lipanj 2018.

Psihoterapija i novi mediji
MEF Sveučilišta u Rijeci
Zagreb, 01.06.2018.
Prof.dr.sc. Tanja Frančišković, mob.: 09171651-361, e-mail: tanja.franciskovic@medri.uniri.hr

Xarelto ordinacija u Osijeku
Bayer d.o.o.
Osijek, 01.-02.06.2018.
Maja Marušić Vrebčević, mob.: 099/3859-534, e-mail: maja.marusic@bayer.com

Dry needling – bazični stupanj
Hrvatski zbor fizioterapeuta
Zagreb, 01.-03.06.2018.
Kristina Šego, mob.: 091/1505-600, e-mail: kristinasego2@gmail.com
2.800,00 kn

2. Stručno-znanstveni skup – Medicina utemeljena na dokazima
Udruga Mediteraneo

Biograd na moru, 01.-03.06.2018.
Dr. Marko Milić, mob.: 097/7129-799, e-mail: milichmarko@gmail.com
0-200,00 kn (ovisno o članstvu u udruzi Mediteraneo, radnom mjestu i dosadašnjem sudjelovanju)

10. skup mladih lječnika
Udruga Mediteraneo
Biograd na moru, 01.-03.06.2018.
Dr. Marko Milić, mob.: 097/7129-799, e-mail: milichmarko@gmail.com
0-300,00 kn (ovisno o članstvu u udruzi Mediteraneo, radnom mjestu i dosadašnjem sudjelovanju)

Tečaj reanimacije novorođenčadi
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 02.06.2018.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.800,00 kn

Tečaj reanimacije novorođenčadi
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 03.06.2018.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.800,00 kn

Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe
Nastavni zavod za hitnu medicinu Gada Zagreba
Zagreb, 04.-05.06.2018.
Dr. Tatjana Pandak, mob.: 091/4100-273, e-mail: pandak@hitnazg.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 04.-08.06.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Temeljne vještine edukatora u biomedicini i zdravstvu, te interdisciplinarnim područjima znanosti
MEF Sveučilišta u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Osijek, 04.-08.06.2018.
Vjera Ninčević, mob.: 098/9402-511, e-mail: vnincevic@mefos.hr
1.000,00 kn; 750,00 kn za zaposlenike nastavnih baza te 500,00 kn za zaposlenike MEF Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

29th Summer Stroke School – Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and other Brain Impairments
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Dubrovnik, 04.-08.06.2018.
Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: summer.stroke.school@gmail.com
750,00 kn

Seminari iz gastrointestinalne endoskopije – dio 4: Kvaliteta u donjoj GI endoskopiji
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 05.06.2018.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

EMDR (Eye Movement Desenzitisation and Reprocessing) psihoterapijska tehnika
Udruga za unapređenje mentalnog zdravlja Ataraksija
Zagreb, 06.06.2018.
Jadranka Pevec, dr.med., mob.: 091/1544-915, e-mail: ataraksija.zagreb@gmail.com

Farmakoterapija KVB
Servier Pharma d.o.o.
Dubrovnik, 06.06.2018.
Mirko Modrić, mob.: 099/2683-440, e-mail: mirko.modric@servier.com

Anemija
Sandoz d.o.o.
Vinkovci, 06.06.2018.
Tihomir Žugec, tel.: 01/2353-111, e-mail: tihomir.zugec@sandoz.com

Serološka dijagnostika autoimunih neuroloških bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
Zagreb, 06.06.2018.
Dr. Zdravka Poljaković, tel.: 01/2388-341, e-mail: zdravka.po@gmail.com

1. Hrvatska konferencija s međ.sud. – Shizofrenija 360°: „Integrativni pristup liječenju oboljelih od shizofrenije“
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan
Zagreb, 06.-07.06.2018.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro
560,00 kn

Pelviperineološki pristup u ginekologiji i porodništvu
HD za pelviperineologiju
Šibenik, 07.06.2018.
Dr.sc. Damir Hodžić, prim.dr.med., mob.: 091/5121-335, e-mail: dhodzic2003@yahoo.com

Dekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta
Hrvatski zavod za telemedicinu
Cres, Mali Lošinj, Rab, Metković, Mljet, Lastovo, Supetar, Split – 07.06.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Predstavljanje knjige: „Kronična limfocitna leukamija / limfom malih stanica – priručnik za bolesnike i članove obitelji“
Hrvatska udruga leukemija i limfomi
Zagreb, 07.06.2018.
Danica Bobinac, mob.: 091/4873-561, e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com

Migrena –Više od „obične glavobolje“
Pfizer Croatia
Zagreb, 07.06.2018.
Marija Zima, mob.: 098/9466-165, e-mail: marija.zima @pfizer.com

Adriatic EUS, ERCP workshop
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 07.-08.06.2018.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr
560,00kn

Suvremeno liječenje anksioznih poremećaja – liječenje temeljeno na dokazima
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.06.2018.
Mario Cvek, tel.: 01/4566-966, e-mail: mcvek@mef.hr
Specijalisti 1.000,00 kn, specijalizanti 500,00 kn

Blizanačka trudnoća
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.06.2018.
Dr.sc. Martina Horvatiček, mob.: 091/5398-808, e-mail: martina.horvaticek@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 350,00 kn specijalizanti 

Blizanačka trudnoća
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.06.2018.
Dr.sc. Martina Horvatiček, mob.: 091/5398-808, e-mail: martina.horvaticek@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 350,00 kn specijalizanti

Radionica Kolposkopija i LLETZ – Minimalna invazivna ginekološka kirurgija premalignih i ranih malignih promjena vrata maternice 2.
HD za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a
Zagreb, 08.06.2018.
Dr. Dražan Butorac, mob.: 098/9521-839, e-mail: drazan.butorac@gmail.com
700,00 kn

Izazovi kirurškog i konzervativnog liječenja degenerativnih bolesti kralježnice
HD za spinalnu kirurgiju
Zagreb, 08.06.2018.
Domagoj Gajski, mob.: 091/6202-120, e-mail: neurokirurgija@kbcsm.hr

Umjetnost u ekološkoj psihijatriji
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za psihijatriju
Zagreb, 08.06.2018.
Grozdana Matulin, tel.: 01/3787-610, e-mail: grozdana.matulin@kbcsm.hr
300,00 kn

International Conference of prosthetic joint infections and infections after fracture fixation
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 08.-09.06.2018.
Ivana Jozić, mob.: 098/845-500, e-mail: ivana.jozic@kbcsm.hr
2.400,00 kn

4. kongres Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva s međ.sud.
Hrvatsko kardiološko društvo, Radna skupina za bolesti srčanih zalistaka, Spektar putovanja d.o.o.
Zagreb, 08.-09.06.2018.
Spektar putovanja d.o.o., Ivona Belamarić, tel.: 01/4862-608,
e-mail:ivona.belamaric@spektar-holidays.hr
Rana kotizacija: 1.200,00 kn za specijaliste, 800,00 kn za specijalizante, 500 kn za izlagače i sponzore te umirovljenike
Kasna kotizacija: 1.500,00 kn za specijaliste, 1.000,00 kn za specijalizante, 500 kn za izlagače i sponzore te umirovljenike

XI lošinjska ljetna škola o alkoholizmu
KLA „Bonaca“
Mali Lošinj, 08.-10.06.2018.
Branko Lakner, mob.: 099/6000-161, e-mail:  branko.lakner1@ri.t-com.hr
300,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 08.-10.06.2018.
Žarka Rogić, dr.med.,  e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 08.-10.06.2018.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail: nastavni-centar@zzhm-kz.hr
1.600,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 09.06.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn

Fiksne kombinacije u liječenju bolesnika s visokim KV rizikom
Servier Pharma d.o.o.
Korčula, 09.06.2018.
Ana Anđelić, mob.: 099/2707-470, e-mail: ana.andelic@servier.com

Standardni i dinamički elektrokardiogram (EKG i holter) u praksi liječnika obiteljske medicine
Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite
Zagreb, 09. i 16.06.2018.
Sanja Klajić Grotić, dr.med., mob.: 098/821-918, e-mail: sanja.klajicgrotic@gmail.com
2.100,00 kn

JGL u praksi s vama
Jadran – Galenski laboratorij d.d.
Poreč, 09.-10.06.2018.
Lejla Porobić Maletić, mob.: 099/2188-054, e-mail: Lejla.PorobicMaletic@jgl.hr

Governance of Dual Research in the Life Sciences: An International Workshop
HD za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a
Zagreb, 10.-13.06.2018.
Dr.sc. Ljiljana Žmak, prof.dr.sc. Alemka Markotić, mob.: 091/5180-107, e-mail: icebalo@gmail.com

Edukacijska vježba za doktore medicine
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Ludbreg, 11.-13.06.2018.
Anđela Simić, dr.med., mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.005@gmail.com

Inhalational anesthesia with low, minimal and metabolic fresh gas flow in practice; Inhalacijska anestezija niskog, minimalnog i metaboličkog protoka svježih plinova u praksi
Split, 12.06.2018.
KBC Split, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Prof.dr.sc. prim. Nenad Karanović, dr.med., mob.: 091/1556-123, e-mail: nenad.karanovic@gmail.com

Dijagnostički kriteriji i liječenje šećerne bolesti tip 2
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 13.06.2018.
Ivana Šutić, mob.: 091/6216-419, e-mail: ivana.sutic@medri.uniri.hr

Dekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vela Luka, Korčula, Vrlika, Trilj, Vis, Hvar – 14.06.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Sakubitril/valsartan u liječenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca
Novartis Hrvatska d.o.o.
Osijek, 14.06.2018.
Željka Farkaš, tel.: 01/6274-220, e-mail: zeljka.farkas@novartis.com

Antagonisti vitamina K – gdje im je mjesto danas
Phoenix farmacija
Split, 14.06.2018.
Filip Lisjak,mob.:091/2357-799, e-mail:filip.lisjak@orion.fi

Uvođenje Programa za upravljanje antimikrobnom terapijom i Tima za antibiotike u zdravstvene ustanove
OB „Dr. Tomislav Bardek“
Koprivnica, 15.06.2018.
Mr.sc. Vesna Mađarić, dr.med., tel.:048/251-000, e-mail: ured-imp@obkoprivnica.hr

Crijevna mikrobiota i probiotici
KB „Sveti Duh“, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Zagreb, 16.06.2018.
B-travel d.o.o., Ivana Šabanović-Uzelac, mob.:098/438-768, e-mail: ivana.sabanovic-uzelac@btravel.pro
500,00 kn

1. Nacionalni kongres estetske medicine s međ.sud.
Hrvatska udruga estetske medicine
Opatija, 16.-17.06.2018.
Dr. Elma Bunar, mob.: 092/1707-322, e-mail: drbunar@gmail.com
2.000,00 kn

MR koljena
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 18.06.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Medicinska akupunktura
Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih
Lovran, 21.06.-30.09.2018.
Irena Plantak, dipl.oec., tel.: 051/293-851, e-mail: info@wellness.hr
12.000,00kn

Tečaj iz manualne terapije I. dio – lumbalna kralježnica
Sandi Invent d.o.o.
Split, 23.-24.06.2018.
Danijela Rašić, dr.med., mob.: 095/4545-455, e-mail: info@aquamed.hr
1.200,00 kn

14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 „Movement in Human Life and Health“
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Poreč, 24.-27.06.2018.
Natalija Babić, mob.: 091/5649-487, e-mail: iro@kif.hr
Prije 1. travnja – 150,00 EUR, poslije 1.travnja – 190,00 EUR, studenti prije 1. travnja 90,00 EUR, poslije 1. travnja – 130,00 EUR, osobe u pratnji 60,00 EUR

14th Central European Oncology Congress, Croatian Society of Oncology's Best of ASCO®
Penta d.o.o.
Opatija, 27.-30.06.2018.
Penta d.o.o., Tajana Žunec, mob.: 091/2015-951, e-mail: tatjana.zunec@penta-zagreb.hr, web: http://web.penta-pco.com/ceoc2018
275,00 EUR

Type 1 Diabetes Symposium
KB Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
Zagreb, 28.-29.06.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić,mob.: 091/2015-939, e-mail:  veronika.juric@penta-zagreb.hr

10. hrvatski Cochrane simpozij - Stvaranje preduvjeta za izradu i promicanje Cochraneovih sustavnih pregleda
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 29.06.2018.
Rea Ščepanović, tel.: 021/557-923, e-mail: rea.scepanovic@mefst.hr
250,00 kn za studente poslijediplomskih studija; 500,00 kn ostali; 0,00 kn za dodiplomske studente

Napredne metode izrade sustavnih pregleda
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 30.06.2018.
Rea Ščepanović,tel.:021/557-923, e-mail:rea.scepanovic@mefst.hr
700,00 kn

Kako napraviti sustavni pregled literature: osnove metodologije i praktični koraci
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 30.06.-01.07.2018.
Rea Ščepanović,tel.:021/557-923, e-mail:rea.scepanovic@mefst.hr
1.500,00 kn

Mehanička ventilacija novorođenčadi
HLZ, HD za perinatalnu medicinu, Sekcija za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu
Trakošćan, 30.06.-01.07.2018.
Doc.dr.sc. Ruža Grizelj, tel.:01/2367-585, e-mail: ruza.grizelj@kbc-zagreb.hr
700,00 kn

vrh stranice