Lipanj 2019.

Neuroradiologija gliomskih tumora mozga
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 01.06.2019.
Doc.dr.sc. Martina Špero, tel.: 01/2903-291, e-mail: mspero@kbd.hr
Specijalisti 600,00 kn, specijalizanti 300,00 kn

Prvi kongres mladih kardiologa Hrvatske – CRO COT's CardioSTart
Hrvatsko kardiološko društvo
Makarska, 01.-02.06.2019.
Moment events d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 098/594-281, e-mail: veronika.juric@moment.hr

Medicinski i kaznenopravni aspekti liječnike pogreške
Narodne novine d.d.
Zagreb, 03.06.2019.
Zvonimir Jukić, tel.: 01/6652-877, e-mail: zjukic@nn.hr
720,00 kn + PDV

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 03.-07.06.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

30th summer stroke school Healthy lifestyle and prevention of stroke and other brain impairments
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Dubrovnik, 03.-07.06.2019.
Dr. Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: summer.stroke.school@gmail.com
Anhu d.o.o., Zorica Lukačin, mob.: 091/6191-378, e-mail: summer.stroke.school@gmail.com
750,00 kn

Medical Information Conference Croatia (MICC)
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Zagreb, 04.06.2019.
Marijan Šember, tel.: 01/4566-743, e-mail: sember@mef.hr

3rd Andrology Symposium
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.06.2019.
Jasna Turković, mag., tel.: 01/4566-903, e-mail: jasna.turkovic@mef.hr

Uzimanje uzoraka i obrada materijala kod mikoloških infekcija
ZJZ Istarske županije
Pula, 07.06.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Dijagnostika i praćenje West Nile virusnih infekcija u kontekstu „Jednog
zdravlja“

HZJZ uz potporu WHO
Zagreb, 07.06.2019.
Doc.dr.sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, tel.: 01/4863-238, mob.: 098/9641-935, e-mail:
tatjana.vilibic-cavlek@hzjz.hr

Personalizirani pristup dermatološkom pacijentu
Fargon Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 07.06.2019.
Vesna Marijanović Jukić, mob.: 091/6595-779, e-mail: vesna.marijanovic.jukic@fargon.hr

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju
Zagreb, 07.-09.06.2019.
Mirna Šehović, mob.: 091/5787-300, e-mail: mirna.sehovic@gmail.com
3.000,00 kn liječnici, 2.500,00 kn stažisti, med. sestre/tehničari, studenti

XII Međunarodna ljetna škola o alkoholizmu
KLA „Bonaca“
Veli Lošinj, 07.-09.06.2019.
Branko Lakner, mob.: 099/6000-161, e-mail: branko.lakner2@ri.t-com.hr
300,00 kn

BETIMGA – korak naprijed u liječenju PAMM
Astellas d.o.o.
Zagreb, 13.06.2019.
Domagoj Lazić, mob.: 099/6025-090, e-mail: domagoj.lazic@astellas.com

3. ljetna škola CSI 2019.
MEF Sveučilišta u Rijeci, Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
Rijeka, 13.-14.06.2019.
Silvia Arbanas, tel.: 051/213-853, e-mail: silvia.arbanas@medri.uniri.hr

7. hrvatski kongres regionalne anestezije i analgezije s međ.sud.
HD za regionalnu anesteziju i analgeziju HLZ-a, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 14.-15.06.2019.
Prof.dr.sc. Kata Šakić, tel.: 01/4648-120, mob.: 097/318-317, e-mail: ksakic@mef.hr
1.500,00 kn, specijalizanti 1.000,00 kn

Svjetlosno onečišćenje – Prvi znanstveno stručni kongres Rab 2019
NZJZ Primorsko-goranske županije
Rab, 14.-16.06.2019.
Mr.sc. Albert Cattunar, mob.: 091/2030-731, e-mail: a.cattunar@yahoo.com
300,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 14.-16.06.2019.
Žarka Rogić, dr.med., mob.: 099/3115-843, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Kako integrirati neurofeedback u liječničku praksu?
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 15.06.2019.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: info@akupunktura.hr

Drugi kongres estetske medicine sa međ.sud.
Hrvatska udruga estetske medicine i unione internationale de medicine estetique
Opatija, 15.-16.06.2019.
Dr. Elma Bunar, mob.: 092/1707-322, e-mail: drbunar@gmail.com
2.500,00 kn

Neuroradiološki prikaz komplikacija u imunodeficijentnih bolesnika
HLZ, HD radiologa
Split, 17.06.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine
Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)
Split, 17.-22.06.2019.
Doc.dr.sc. Petar Projić, tel.: 01/2352-663, e-mail: pprojic@genosdna.hr
Spektar putovanja d.o.o., Marina Štefanec, tel.: 01/4862-600, e-mail: marina.stefanac@spektar-holidays.hr
80,00/400,00 EUR

Field and relational perspective on panic disorders in gestalt therapy
Centar IGW Zagreb d.o.o.
Zagreb, 22.-23.06.2019.
Fiora Stanić, mob.: 091/5665-626, e-mail: centar.igw.zg@gmail.com
1.486,00 kn

26. simpozij intenzivne medicine sa međ.sud.
HLZ, HD za hitnu i internističku intenzivnu medicinu
Brijuni, 22.-25.06.2019.
O-tours PCO, Tajana Hranić, mob.: 099/2110-982, e-mail: tajana.hranic@otours.hr
1.200,00 kn

vrh stranice