Lipanj 2019.

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 03.-07.06.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

30th summer stroke school Healthy lifestyle and prevention of stroke and other brain impairments
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Dubrovnik, 03.-07.06.2019.
Dr. Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: summer.stroke.school@gmail.com
Anhu d.o.o., Zorica Lukačin, mob.: 091/6191-378, e-mail: summer.stroke.school@gmail.com
750,00 kn

Uzimanje uzoraka i obrada materijala kod mikoloških infekcija
ZJZ Istarske županije
Pula, 07.06.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Svjetlosno onečišćenje – Prvi znanstveno stručni kongres Rab 2019
NZJZ Primorsko-goranske županije
Rab, 14.-16.06.2019.
Mr.sc. Albert Cattunar, mob.: 091/2030-731, e-mail: a.cattunar@yahoo.com
300,00 kn

Drugi kongres estetske medicine sa međ.sud.
Hrvatska udruga estetske medicine i unione internationale de medicine estetique
Opatija, 15.-16.06.2019.
Dr. Elma Bunar, mob.: 092/1707-322, e-mail: drbunar@gmail.com
2.500,00 kn

Neuroradiološki prikaz komplikacija u imunodeficijentnih bolesnika
HLZ, HD radiologa
Split, 17.06.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com


vrh stranice