Lipanj 2020.

Dijagnostički postupnik kod autoimunih bolesti kože
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 02.06.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Treći hrvatski kongres estetske, antiaging i funkcionalne medicine sa međ.sud.
Hrvatska udruga estetske medicine
Opatija, 13.-14.06.2020.
Asja Perović, mob.: 092/1707-322, e-mail: drbunar@gmail.com
Rana kotizacija 1.200,00 kn; kasna 2.000,00 kn

Sekcijsko predavanje – MR sakroilijakalnih zglobova
HLZ, HD radiologa
Split, 15.06.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

vrh stranice