Lipanj 2021.

Terapijski pristup cijeljenju rane
Sanitas d.o.o.
Rijeka, 1.6.2021.
Mia Nemir, mob: 091 2250 060, e-mail: mia@sanitas.com.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Visok krvni šećer
Dom zdravlja - Zagreb centar
Zagreb, 2.6.2021.
Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

Gestalt pogled na psihopatologiju (neuroze, psihoze); Anksioznost i poremećaji raspoloženja
Gestalt centar Homa
Zagreb, 4.6.-6.6.2021.
Jasenka Pregrad, tel / mob: 01 4683 278 / 091 5251 560, e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980kn +PDV

Terapijski pristup cijeljenju rane
Sanitas d.o.o.
Rijeka, 8.6.2021.
Mia Nemir, mob: 091 2250 060, e-mail: mia@sanitas.com.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Visok kolesterol
Dom zdravlja - Zagreb centar
Zagreb, 9.6.2021.
Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

Terapijski pristup cijeljenju rane
Sanitas d.o.o.
Rijeka, 10.6.2021.
Mia Nemir, mob: 091 2250 060, e-mail: mia@sanitas.com.hr

XIV međunarodna ljetna škola o alkoholizmu
KLA "Bonaca"
Veli Lošinj, 11.6. - 13.6.2021.
Branko Lakner, mob: 0996000161, e-mail: branko.lakner1@ri.t-com.hr
kotizacija 300,00 kn

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Visok krvni tlak
Dom zdravlja - Zagreb centar
Zagreb, 16.6.2021.
Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Nizak unos voća i povrća
Dom zdravlja - Zagreb centar
Zagreb, 23.6.2021.
Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

Klinička supervizija
Centar za pomoć u stresu
Rijeka, 26.6.2021.
Petra Marinković, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Korištenje alkohola
Dom zdravlja - Zagreb centar
Zagreb, 30.6.2021.
Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

vrh stranice