Lipanj 2022.

Vrijednost sustavnih pregleda u kliničkoj praksi
Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet
Split, 01.06.2022.
Irena Zakarija Grković, mob: 098 9326 994, e-mail: izakarijagrkovic@yahoo.com

EDUKACIJSKA VJEŽBA ZA DOKTORE MEDICINE
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Ludbreg, 01.06.-03.06.2022.
Ivica Zagorec, mob 099 3985 016,e-mail: glavni.tehnicar.ivica.zagorec@zhm-vz.hr

XX. Simpozij Ortopedska pomagala 2022
Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia
Mali Lošinj, 02.06.-04.06.2022.
Dean Werner, mob: 099 3267 836, e-mail: dean@werner.hr
Ne-članovi 1.800 kn, ISPO članovi, specijalizanti 1.400 kn, jednodnevna kotizacija 1.000 kn, jednodnevna kotizacija za studente i umirovljenike 500 kn

5th EUROPEAN CONFERENCE ON BRAIN STIMULATION IN PSYCHIATRY- TMS IN CLINICAL PRACTICE
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN
Zagreb, 02.06.-04.06.2022.
Šimunić Iva, mob: 091 3330 733, e-mail: IVA.SIMUNIC@VIVID-ORIGINAL.COM
1.800 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Valpovo, 02.06.-05.06.2022.
Marija Štivičić, mob: 099 3394 859, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Smjernice za liječenje akutnog pogoršanja astme kod odraslih u hitnoj medicini
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zagreb, 02.06.2022.
Marija Štivičić, mob: 099 3394 859, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

TEČAJ IZ OSNOVA MUSKULOSKELETNOG ULTRAZVUKA
Spektar putovanja
Zagreb, 02.06.-04.06.2022.
Vera Rakić, mob: 098 235 718, e-mail: verakic@hotmail.com
3.500 kn

Supervizija VIII Završavanje terapije
Gestalt centar HOMA
Zagreb, 3.6.-5.6.2022.
Jasenka Pregrad, tel: 01 4683 278 / 091 5251 560,
e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980 kn+pdv   

6. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
HD za hitnu medicinu HLZ-a
Vodice, 03.06.-05.06.2022.
Višnja Nesek-Adam, mob: 091 3712 136, e-mail: visnja.nesek@hotmail.com
1.700 kn

Medicina danas vol. 12 - premium meeting
Udruga Mediteraneo
Zagreb, 03.06.-05.06.2022.
Marko Milić, mob: 097 7263 064, e-mail: milichmarko@gmail.com
0-350 kn

Edukativna radionica - Liječnici obiteljske medicine i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Požega, 03.06.2022.
Andrea Šupe Parun, mob: 095 8824 382, e-mail: andrea.supe.parun@hzjz.hr

Cardio Class by Servier
Servier Pharma d.o.o.
Osijek, 04.06.2022.
Ivana Fabić Ojdanić, mob: 091 6551 524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

Neposredno održavanje života (ILS)
Hrvatsko društvo za reanimatologiju (CRORC)
Našice, 04.06.2022.
Tihana Magdić Turković, mob: 091 547 6878, e-mail: tihana.magdic.turkovic@gmail.com
1.000 kn

Tečaj "Respiratorna fizioterapija"
Hrvatski zbor fizioterapeuta
Zagreb, 06.06.-07.06.2022.
Snježana Benko, mob: 095 1969 090, e-mail: snjezanabenko@windowslive.com
1.500 kn

Godina dana punog potencijala lijeka Trulicity
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Zagreb, 07.06.2022.
Mara Čabraja Picek, tel: 01 2350 999, e-mail: cabraja_mara@lilly.com

3rd Regional DBS meeting “Deep brain stimulation: from introduction to advanced dbs: transfer of knowledge and experience”
KB Dubrava/KBC Rijeka
Zadar, 09.06.-11.06.2022.
Tatjana Mrzljak, mob; 098 9828 478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
3.000 kn

Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim teškoćama i rizicima
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)
Zagreb, 09.06.-11.06.2022.
Marina Šimanović, mob: 095 9111 487, e-mail: hurid@hurid.hr
600 kn (online sudjelovanje), 900 kn (uživo sudjelovanje)

Smjernice za liječenje akutnog pogoršanja astme kod odraslih u hitnoj medicini
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zagreb, 09.06.2022.
Marija Štivičić, mob: 099 3394 859, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika sa kroničnim srčanim zatajivanjem - titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o
Zabok, 09.06.2022.
Bruna Mesić, tel: 01 6274 220, e-mail: bruna.mesic_ext@novartis.com

Migrena-istine i zablude
Klinika i katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
Zagreb, 10.06.2022.
Darija Mahović Lakušić, mob: 098 9044 369, e-mail: darija.mahovic@mef.hr
650 kn

Diabetes and Obesity Conference
Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatskog liječničkog zbora
Zagreb, 10.06.-12.06.2022.
Tomas Matić, mob: 091 4440 046, e-mail: natasa@ati.hr

XV Međunarodna ljetna škola o alkoholizmu
KLA "Bonaca"
Veli Lošinj, 10.06.-12.06.2022.
Branko Lakner, mob: 099 5227 788, e-mail: branko.lakner2@ri.t-com.hr
300 kn

28th Ljudevit Jurak, International Symposium on Comparative Pathology
Klinički zavod za patologiju i citologiju "Ljudevit Jurak", KBC Sestre milosrdnice
Zagreb, 10.06.-11.06.2022.
Ivana Turalija, tel: 01 4821 193, e-mail: ivana@contres.hr

9th International Symposium „Health for All?! – Value-Based Healthcare in Europe” (9. međunarodni simpozij „Zdravlje za sve?! - Zdravstvena skrb temeljena na vrijednostima u Europi“)
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Opatija, 10.06.2022.
Meri Cucančić, tel: 051 651 220, e-mail: simpozijhfa@gmail.com

Dijabetes – od teorije do prakse
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Split, 10.06.2022.
Marko Kumrić, mob: 095 3591 337, e-mail: marko.kumric@mefst.hr
200 kn

Tečaj kardiopulmonalne reanimacije i hitnih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije i HLZ
Osijek,11.06.2022.
Livija Sušić, mob: 098 9621 078, e-mail: livija.susic@gmail.com

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
Osijek, 11.06.2022.
Miroslava Kralj, mob: 091 5677 048, e-mail: miroslava.kralj@zzhm-obz.hr

Medical Information Conference Croatia - MICC 2022: Kroz sito i rešeto: što i kako vrednovati u znanosti i visokom obrazovanju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Zagreb, 14.06.2022.
Marijan Šember, tel: 01 4566 743, e-mail: marijan.sember@mef.hr

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 17.06.-19.06.2022.
Žarka Rogić, mob: 099 3115 843, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000 kn

Osnove izvanbolničkog zbrinjavanja velike nesreće
Zavod za hitnu medicinu Brodsko posavske županije
Slavonski Brod, 21.06.2022.
Branka Bardak, mob: 095 3850 001, e-mail: bardakb18@gmail.com

12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine
Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)
Dubrovnik, 22.06.-27.06.2022.
Petar Projić, mob: 091 5893 331, e-mail: petar.projic@inantro.hr
80-400 eura

Procjena kvalitete spontanih pokreta
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 24.06.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
800 kn

Klinička supervizija
Centar za pomoć u stresu
Rijeka, 25.06.2022.
Petra Marinković, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

Snovi u grupi
Centar za pomoć u stresu
Rijeka, 29.06.2022.
Petra Marinković, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

vrh stranice