Listopad 2017.

2. Europski tečaj „Održavanja života novorođenčeta“
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 02.10.2017.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.200,00 kn

The 2nd International Congress on CONTROVERSIES IN PRIMARY AND OUTPATIENT CARE
Udruga Respiro
Zagreb, 05.-08.10.2017.
Dr. Tanja Pekez-Pavliško, mob.: 091/6333-370
A.T.I. d.o.o., tel.: 052/223-400, e-mail: kongres@ati-pula.com
800,00kn

Pitanja suradljivosti u dječjoj/adolescentnoj psihijatriji
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 06.10.2017.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

Ultrasound Injection course for Botulinum Toxin treatment
Medis Adria d.o.o.
Zagreb, 06.10.2017.
Nikolina Habuš Redžić, tel.: 01/2303-446, e-mail: nikolina.habus-redzic@medisadria.hr

Neurodegenerativne i demijelinizacijske bolesti
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 06.-07.10.2017.
Prof.dr.sc. Marina Titlić, mob.: 091/5142-340, e-mail:marina.titlic@gmail.com

Kongres dječjeg zdravlja s međ.sud.
HD za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a
Osijek, 06.-08.10.2017.
Dr. Đurđa Španović, mob.: 091/7910-224, e-mail: djurdja.spanovic@email.t-com.hr
1.000,00 kn

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini
HLZ, HD za hitnu medicinu
Donja Stubica, 06.-08.10.2017.
Ana Stipetić, mob.: 099/2585-892, e-mail: edukacija.hms@gmail.com
1.000,00/1.300,00 kn

Rana dijagnostika i liječenje artritisa u suradnji obiteljskih liječnika i reumatologa
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a, Desetljeće kostiju i zglobova 2010-2020 Globalnog saveza
za mišićno-koštano zdravlje
Zagreb, 11.10.2017.
Blanka Kovačić, tel.: 01/2903-434, e-mail: bkovacic@kbd.hr

XVIII. lošinjska akademija prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne medicine „Prirodni ljekoviti činitelji i komplementarne metode u zdravstvenom turizmu, prevenciji, liječenju i rehabilitaciji kroničnih nezaraznih bolesti
HLZ, HD za balneoklimatologiju
Veli Lošinj, 12.-13.10.2017.
Prim. Goran Ivanišević, mob.: 091/5624-163, e-mail: g_ivanisevic@hotmail.com
700,00 kn do 01.07.2017., poslije 1.000,00 kn

Investicijski forum zdravlja i turizma Adriatic regije 2017.
Medicinska Grupa d.o.o.
Zagreb, 12.-13.10.2017.
Dr. Miljenko Bura, tel.: 01/5811-922, e-mail: office@adriatichealth.com
250,00 EUR; 300,00 EUR; 400,00 EUR

15. kongres HLZ – HD medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja – Kretanjem do zdravlja
HLZ, HD medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
Opatija, 12.-14.10.2017.
Vlasta Zajic Stojanović, dr.med., mob.: 099/8070-303, e-mail: vlasta.zajic-stojanovic@hzzo.hr
Srebrenka Mesić, dr.med., mob.: 099/8070-359, e-mail: srebrenka.mesic@hzzo.hr
Agencija Maks Travel, Kristijan Čović, mob.: 099/2005-225, e-mail: kristijan@makstravel.com
Članovi HLZ-HDMVZKO i zaposlenici HZZO-a 750,00 kn, ostali sudionici 1.100,00 kn

Uzorkovanje urina – prvi korak u pravilnoj dijagnostici infekcija mokraćnog trakta
ZJZ Istarske županije
Pula, 13.10.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 13.10.2017.
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, tel.: 01/2388-344, e-mail: zpetelin@mef.hr
300,00 kn

Bolesnik s demencijom u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
Klinika za neurologiju MEF Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
Zagreb, 13.10.2017.
Dr. Nataša Klepac, mob.: 098/541-880, e-mail: natasaklepaac@gmail.com

3D/4D VISUS Ultrazvučni tečaj
 Specijalna bolnica Podobnik
 Zagreb, 13.-14.10.2017.
 Dr. Petra Podobnik Brlečić, mob.: 091/5421-924, e-mail: petra@podobnik.hr
 2.500,00 kn

XVI. tečaj  - Mehanička respiracijska potpora
HLZ, HD za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Dubrovnik, 13.-16.10.2017.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
1.200,00 kn

Sindrom iritabilnog crijeva: Od proljeva do opstipacije – dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i liječenje
KB "Sveti Duh" i Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 14. listopada 2017.
Saša Gulić, dr. med., mob. 091/3713-366, mail: sasa.gulic@yahoo.com; Hrvatsko gastroenterološko društvo, tel.: 01/2442-398 mail: hgd@hgd.hr

UZV mjehura, prostate i skrotuma
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 16.10.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 16.-20.10.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita Korunić d.o.o.
Zagreb,  16.10.-20.11.2017.
Javorka Korunić, mob.: 098/261-432, e-mail: korunic@zg.t-com.hr
700,00 kn

Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ-a
Zagreb, 17.10.2017.
„Penta“ d.o.o., Veronika Jurić, tel.: 01/4628-601, mob.: 091/2015-939, e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, www.hvdsimp-2017.com
250,00kn

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju 2017.
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 18.10.-18.11.2017.
Doc.dr.sc. Irena Zakarija-Grković, dr.med., spec.obit.med., IBCLC, tel.: 021/557-823, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr
2.000,00 kn za cijeli tečaj (PDV uračunat) za polaznike iz Republike Hrvatske i Slovenije; 1.000,00 kn za polaznike iz BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije

Terapijske smjernice za osteoartritis – koja je uloga glukozamina?
Mylan Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 19.10.2017.
Ines Graf Jovičin, mob.: 091/2335-635, e-mail: ines.graf@mylan.com
Maja Orsag, Contres projekti d.o.o., tel.: 0174821-193, e-mail: maja@contres.hr

XXI. kongres hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći
Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći
Vinkovci, 19.-22.10.2017.
Jasminka Perić, mob.: 0999/8847-466, e-mail: hudhmp@gmail.com
Liječnici 700,00 kn; med.sestre i tehničari 500,00 kn

Uvod u dermatoskopiju
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za edukaciju u korektivnoj medicini
Zagreb, 20.10.2017.
Danijela Nordio, mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
800,00/1.000,00 kn

Palijativna medicina u neurologiji
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 20.10.2017.
Dr. Nataša Klepac, tel.: 01/2388-356, e-mail: natasaklepac@gmail.com
550,00 kn

Značaj prevencije u razvoju kronične rane
Hrvatska udruga za rane
Vodice, 20.-21.10.2017.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
900,00/1.300,00 kn

Napredni tečaj dermatoskopije
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za edukaciju u korektivnoj medicini
Zagreb, 21.10.2017.
Danijela Nordio, mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
800,00/1.000,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 21.10.2017.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Croatian workshop on scientific writing & communication
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Dubrovnik, 27.10.2017.
Prof.dr.sc. Simeon Grazio, mob.: 099/3787-020, e-mail: simeon.grazio@zg.t-com.hr AB Travel d.o.o., g. Saša Torlaković, tel.: 01/6430-320, mob.: 091/9752-465, e-mail: sasa.torlakovic@abtravel.hr
75,00 kn

Vestibularna rehabilitacija
HD za vestibularnu rehabilitaciju HLZ-a
Vukovar, 28.10.2017.
Gordana Živković, mob.: 099/6994-646, e-mail: gordana.zivkovic5@gmail.com
300,00 kn

Prehrana sukladna krvnim grupama
Udruga Medikus
Zagreb, 30.10.2017.
Dr. Vesna Vučičević,mob.:091/5044-766,  e-mail:info@medikus.hr

Porodična hiperkolesterolemija – nije rijetka bolest
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 31.10.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice