Listopad 2017.

Uvod u dermatoskopiju
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za edukaciju u korektivnoj medicini
Zagreb, 20.10.2017.
Danijela Nordio, mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
800,00/1.000,00 kn

Palijativna medicina u neurologiji
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 20.10.2017.
Dr. Nataša Klepac, tel.: 01/2388-356, e-mail: natasaklepac@gmail.com
550,00 kn

Metode liječenja kroničnog zatajenja bubrega i očuvanje ostatne bubrežne funkcije
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Zagreb, 20.10.2017.
Prof.dr.sc. Ivan Bubić, mob.: 091/6767-020, e-mail: bubic.ivan@gmail.com

Psihosomatski aspekti ginekoloških bolesti
HLZ, Društvo za psihosomatiku i ginekologiji i porodništvu
Zagreb, 20.10.2017.
Dr.sc. Vesna Gall, dr.med., tel.: 01/3787-017, e-mail: gall.vesna@gmail.com
450,00 kn za specijaliste, 300,00 kn za specijalizante

6. onkološki kolokvij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
HAZU
Zagreb, 20.10.2017.
Ninja Walka, tel.: 01/4895-144, e-mail: ninja@hazu.hr

Značaj prevencije u razvoju kronične rane
Hrvatska udruga za rane
Vodice, 20.-21.10.2017.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
900,00/1.300,00 kn

2017 Annual meeting of the Croatian Immunological Society with Efis on tour
Hrvatsko imunološko društvo
Zagreb, 20.-21.10.2017.
Dr.sc. Alan Šućur, mob.: 099/6858-691,e-mail:alan.sucur@mef.hr

Propisivanje tjelesnog vježbanja kao terapije – Uloga primarne zdravstvene zaštite
HD za sportsku medicinu HLZ-a
Osijek, 20.-21.10.2017.
Vladimir Ivančev, mob.: 091/5642-076, e-mail: vladimir.ivancev@mefst.hr

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 20.-22.10.2016.
Anđela Šimić, mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.005@gmail.com
3.000,00 kn za liječnike, 2.500,00 kn za stažiste i med.sestre/tehničare

Jesenji stručni sastanak 2017
HLZ, HD za medicinu rada
Osijek, 20.-22.10.2017.
Dijana Poplašen, mob.: 098/9236-499, e-mail: dijanapoplasen@gmail.com

9. simpozij i godišnji sastanak HD za internističku onkologiju HLZ-a s međ.sud.
HD za internističku onkologiju
Varaždin, 20.-22.10.2017.
Dr. Damir Vrbanec, tel.: 01/2388-888, e-mail: dvrbanec197@gmail.com
O tours d.o.o., Mateja Gelemanović, mob.: 099/2938-055, e-mail: mateja.gelemanovic@otours.hr
1.000,00 kn; 600,00 kn za specijalizante

Klinička medicina kroz primjere
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Zadar, 20.-22.10.2017.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Napredni tečaj dermatoskopije
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za edukaciju u korektivnoj medicini
Zagreb, 21.10.2017.
Danijela Nordio, mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
800,00/1.000,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 21.10.2017.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Znanjem do zdravlja uz obilježavanje svjetskog dana o MDS-u
Hrvatska udruga Leukemija i limfoma (HULL) i podružnica HULL Zadar
Zadar, 21.10.2017.
Igor Blasov, mob.: 098/338-687, e-mail: igorblasov@gmail.com

Prva srednjoeuropska konferencija o nošenju djece „Rodin zamotuljak“
Udruga Roda – Roditelji u akciji
Zagreb, 21.10.2017.
Daniela Drandic, mob.: 098/9621-799, e-mail: daniela@roda.hr
Rana kotizacija (do 25.09.) 250,00 kn; kasna kotizacija (od 26.09.) 300,00 kn

Doping u sportu
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
Zagreb, 21.10.2017.
Dr. Ana Dobrila Bošnjak, mob.: 099/4270-842, e-mail: ana.dobrila.bosnjak@antidoping-hzta.hr

All around the elbow
HD za sportsku traumatologiju i artroskopiju
Zabok, 21.10.2017.
Radovan Mihelić, mob.: 091/5045-030, e-mail: radovan.mihelic@gmail.com

Dijagnostika i liječenje glaukoma te uvid u upalne procese i bolesti mrežnice
Ewopharma d.o.o./PJ Allergan oftalmologija
Oprisavci, 21.10.2017.
Goran Filipović Grčić, mob.: 091/2731-304, e-mail: pkottnig@ewopharma.hr

Zbrinjavanje bolesnika s reumatološkim oboljenjima u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
Osijek, 21.10.2017.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, mob.: 091/5612-684, e-mail: ksenkran@inet.hr

BLS/AVD
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 21.10.2017.
Petra Volf Žiković, mob.: 091/5139-755, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com
150,00 kn
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 21.10.2017.
Petra Volf Žiković, mob.: 091/5139-755, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com
150,00 kn

Hipertenzija uvijek izazov
Sandoz d.o.o.
Zadar, 23.10.2017.
Tamara Kurilić, mob.: 098/499-927, e-mail: tamara.kurilic_milosevic@sandoz.com

Intraosealni pristup kao jedina alternativa venskom putu u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 23.10.2017.
Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Promicanje optimalne kontrole glikemije
Bauerfeind d.o.o.
Zagreb, 23.10.2017.
Dubravka Kobaš,mob.:091/2495-107, e-mail: dubravka.kobas@bauerfeind.hr

Kako djeca vide svijet ili zašto dijete nije minijaturna odrasla osoba
ZJZ Istarske županije
Pula, 23.10.2017.
Helena Mitrović, mob.: 099/2495-851, e-mail: ovisnost@zzjziz.hr

Intenzivni tečaj iz protočne citometrije 2017
Dječja bolnica Srebrnjak
Zagreb, 23.-27.10.2017.
Dr.sc. Denis Polančec, dr.vet.med., mob.: 099/2691-216, e-mail: dpolancec@bolnica-srebrnjak.hr
Akademska cijena 3.000,00 kn, regularna cijena 5.000,00 kn + PDV

Istine i zablude u liječenju boli
Medis Adria d.o.o.
Zadar, 24.10.2017.
Korana Popović, mob.: 099/2185-765, e-mail: korana.popovic@medisadria.hr

Liječenje kronične nemaligne boli
Sandoz d.o.o.
Pula, 24.10.2017.
Andrea Marinić, mob.: 098/463-815, e-mail: andrea.marinic-pivac@sandoz.com

Helicobacter pylori i dispepsija – smjernice u dijagnostici i liječenju
Krka farma d.o.o.
Kopačevo, 24.10.2017.
Ema Kuliš, mob.: 099/2551-515, e-mail: ema.kulis@krka.biz

Anksiozno depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Öesterreich GMBH, Podružnica za promidžbu
Varaždin, 24.10.2017.
Silvija Mašković, mob.: 099/3011-948, e-mail: silvija.maskovic@angelini.hr

Upalne bolesti crijeva i krvarenje; Pristup u liječenju anemije
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 24.10.2017.
Maja Bezrok, mob.: 091/3633-644, e-mail: maja.bezrok@sandoz.com

Kostarox – etorikoksib u liječenju boli
Sandoz d.o.o.
Daruvar, 24.10.2017.
Andrea Marinić-Pivac, tel.: 01/2353-111, e-mail: andrea.marinic-pivac@sandoz.com

Endoskopija kod kroničnih bolesti jetre
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb – 24.10.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Predavanje - Kostarox
Sandoz d.o.o.
Vinkovci, 24.10.2017.
Danijela Ljubas Hižman, tel.: 01/2353-111, e-mail: danijela.ljubas-hizman@sandoz.com

Demencije – medicinski i društveni izazov 21. stoljeća
OB Karlovac
Karlovac, 24.10.2017.
Dr. Igor Salopek, mob.: 098/1986-515, e-mail: igor.salopek@bolnica-karlovac.hr

Edukacijske vježbe za doktore medicine, medicinske sestre-tehničare u vanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Zagreb, 24.-26.10.2017.
Dr. Iverka Brigljević Kniewald, mob.: 091/4100-233, e-mail: brigljevic@hitnazg.hr
1.600,00 kn

Maastricht 5 – novosti i smjernice
Krka farma d.o.o. Zagreb
Delnice, 25.10.2017.
Jana Jadrejčić, mob.: 099/2470-364, e-mail: jana.jadrejcic@krka.biz

Belupo predavanje
Belupo d.d.
Zabok, 25.10.2017.
Ivana Bara, mob.: 098/406-770, e-mail: ivana.bara@belupo.hr

Predavanje Belupo
Belupo d.d.
Vinkovci, 25.10.2017.
Ivana Bara, mob.: 098/406-770, e-mail: ivana.bara@belupo.hr

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem
Novartis Hrvatska d.o.o.
Bjelovar, 25.10.2017.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Primjena novog Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju – Iskustva nakon 2,5 godine
HD za školsku i sveučilišnu medicinu, Podružnica Zagreb
Zagreb, 25.10.2017.
Andrea Kružić Lulić, dr.med., tel.: 01/3649-717, e-mail: andrea.kruziclulic@stampar.hr

Važnost 24-satnog mjerenja krvnog tlaka
Sandoz d.o.o.
Mali Lošinj, 25.10.2017.
Ivan Antić, tel.: 01/2353-111, e-mail: ivan.antic@sandoz.com

Poboljšanje i održavanje funkcioniranja oboljelih od shizofrenije u ranim fazama bolesti
Lundbeck Croatia d.o.o.
Varaždin, 25.10.2017.
Krešimir Lovrić, mob.: 098/9821-891, e-mailo: krlo@lundbeck.com

Novosti u dijagnostici i praćenju tuberkuloze
Hrvatski zavod za telemedicinu
Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka – 26.10.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Izrada i primjena galenskih i magistralnih lijekova
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije
Split, 26.10.2017.
Ina Topić, mob.: 099/7368-245, 099/3888-552, e-mail: ina.topic@ljekarnasdz.hr

Maastricht 5 – novosti i smjernice
Krka farma d.o.o. Zagreb
Rijeka, 26.10.2017.
Jana Jadrejčić, mob.: 099/2470-364, e-mail: jana.jadrejcic@krka.biz

Tečaj EKG-a
Belupo d.d.
Zagreb, 26.10.2017.
Nikola Katana, mob.: 099/4938-812, e-mail: nikola.katana@belupo.hr

Anemija i fiziologija željeza – gastroenterologija – radionica – prikazi slučaja
Sandoz d.o.o.
Čakovec, 26.10.2017.
Marcela Milošević, tel.: 01/2353-111, e-mail: marcela.milosevic@sandoz.com

Kako prepoznati Gaucherovu bolest u svakodnevnoj praksi
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Zagreb, 26.10.2017.
Lipid grupa d.o.o., Zdenka Tomić Tkalac, mob.: 091/1947-449, e-mail: najamdvorana@lipid-grupa.hr

ICOH SCETOH Symposium 2017
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu; International Commission on Occupational Health
Zagreb, 26.-28.10.2017.
Spektar putovanja d.o.o., Marina Štefanac, tel.:01/4862-611, e-mail: marina.stefanac@spektar-holidays.hr
70,00 – 240,00 EUR

120. kongres poslodavaca  u zdravstvu Hrvatske
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Opatija, 26.-28.10.2018.
Ivan-Kristijan Baričević, mag.oec., mob.: 099/6086-956, e-mail: ivan.kristijan.baricevic@upuz.hr
1.550,00 kn

Dijagnostički ultrazvuk muskuloskeletnog sustava
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Dubrovnik, 26.-29.10.2017.
Doc.dr.sc. Porin Perić, tel.: 01/2388-171, e-mail: fmr@kbc-zagreb.hr
AB Travel d.o.o., Saša Torlaković, tel.: 01/6430-320, e-mail: sasa.torlakovic@abtravel.hr

DAS 28 – Klinički indikator aktivnosti reumatoidnog artritisa XIX. Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međ.sud.
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Dubrovnik, 26.-29.10.2017.
Prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, mob.: 091/1841-950, e-mail: durda.babicnaglic@gmail.com
AB Travel d.o.o., Saša Torlaković, tel.: 01/6430-320, mob.:091/9752-465, e-mail: sasa.torlakovic@abtravel.hr
75,00 kn

19. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ
Dubrovnik, 26.-29.10.2017.
Mirna Sentić, tel.: 01/2388-330, e-mail: gordana.maligec@kbc-zagreb.hr
AB travel, Saša Torlaković, mob.: 091/9752-465, e-mail: sasa.torlakovic@gmail.com
1.000,00 kn

Croatian workshop on scientific writing & communication
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Dubrovnik, 27.10.2017.
Prof.dr.sc. Simeon Grazio, mob.: 099/3787-020, e-mail: simeon.grazio@zg.t-com.hr AB Travel d.o.o., g. Saša Torlaković, tel.: 01/6430-320, mob.: 091/9752-465, e-mail: sasa.torlakovic@abtravel.hr
75,00 kn

Uloga magnetske rezonancije (MR) u  dijagnostici spondiloartritisa/MR radionica
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Dubrovnik, 27.10.2017.
Doc.dr.sc. Gordana Ivanac, tel.: 01/2903-255, e-mail: gordana.augustan@gmail.com
AB Travel d.o.o., g. Saša Torlaković, tel.: 01/6430-320, mob.: 091/9752-465, e-mail: sasa.torlakovic@abtravel.hr

Utjecaj sporta na psihofizičko zdravlje
Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“
Zagreb, 27.10.2017.
Olivera Peroli Žodan, mob.: 091/2018-400, e-mail: olivera.zodan@huns.hr

1. Simpozij o palijativnoj skrbi „5 godina iskustva u palijativnoj skrbi“
Zdravstvena ustanova Novi Marof
Novi Marof, 27.10.2017.
Nataša Dumbović, mob.: 099/3985-073, e-mail: palijativa@dzvz.hr

Nuspojave psihofarmaka
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 27.10.2017.
Mario Cvek, tel.: 01/4566-966, e-mail: mcvek@mef.hr
750,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti

Ultrazvučna dijagnostika vezikoureteralnog refluksa u djece
Poliklinika za dječje bolesti Helena
Zagreb, 27.-28.10.2017.
Andrea Weiss, mob.: 091/7903-800
1.000,00 kn

Percutaneous Biliary Interventions Workshop
KBC Split, Cardio Medical Zagreb d.o.o.
Split, 27.-28.10.2017.
Prof.dr.sc. Liana Sapunar Cambj, mob.: 091/7625-011, e-mail: lianacambj@hotmail.com

42. stručno-znanstveni sastanak pedijatara Hrvatskog Primorja, Istre, Like i Gorskog Kotara
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo – Ogranak Rijeka, Klinika za pedijatriju KBC Rijeka, Društvo za puerikulturu
Rab, 27.-28.10.2017.
Albina Zec, tel.: 051/621-646, 659-132, e-mail: pedijatrija@kbc-rijeka.hr

Osnove palijativne medicine
MEF Sveučilišta u Zagrebu, CEPAMET
Zagreb, 27.10.-05.11.2017.
Barbara Kalenić, mob.: 099/4520-222, e-mail: barbara@zikz.hr
2.000,00/3.000,00 kn

Vestibularna rehabilitacija
HD za vestibularnu rehabilitaciju HLZ-a
Vukovar, 28.10.2017.
Gordana Živković, mob.: 099/6994-646, e-mail: gordana.zivkovic5@gmail.com
300,00 kn

Jednostavna primjena Rose K kontaktnih leća za nepravilne rožnice
Sekcija za kontaktologiju Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva HLZ-a
Zagreb, 28.10.2017.
Dr. Adrian Lukenda, mob.: 098/319-955, e-mail: alukenda@hi.t-com.hr

XXXV Saltykow memorial meeting
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za patologiju
Vukovar, 28.10.2017.
Ana Šepac, mob.: 098/803-770, e-mail: ana.sepac@mef.hr

St. Catherine's Hospital Symposium on Advanced Orthopedic Treatment of Osteogenesis Imperfecta
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Zabok, 28.10.2017.
Doc.dr. Igor Borić, mob.: 091/2445-580, e-mail: igor.boric@svkatarina.hr
Conventa grupa d.o.o., Sanja Suhić, mob.: 091/2013-627, e-mail: mice@conventa.hr
200,00 EUR

Medical Beauty Croatia / posebno izdanje HIFU – mikro fokusirani ultrazvuk
Kris Derma d.o.o.
Zagreb, 28.10.2017.
Kudin Sara, mob.: 095/5908-128, e-mail: sara.kudin@reviderm.hr
1.250,00 kn

Jesenski sastanak HD za dječju ortopediju
HD za dječju ortopediju
Osijek, 28.10.2017.
Dr. Krešimir Crnogaća, mob.: 091/7617-717, e-mail: kcrnogac@gmail.com

Napredni tečaj iz medicinske akupunkture: Liječenje glavobolja
HLZ, HD za akupunkturu
Daruvar, 28.-29.10.2017.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise676@gmail.com
2.500,00 kn

EKG u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Sukošan, 28.-29.10.2017.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, mob.: 091/5612-684, e-mail: ksenkran@inet.hr
400,00 kn

Regionalna anestezija pod kontrolom ultrazvuka
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 29.10.2017.
Petra Volf Žiković, mob.: 091/5139-755, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com

Prehrana sukladna krvnim grupama
Udruga Medikus
Zagreb, 30.10.2017.
Dr. Vesna Vučičević,mob.:091/5044-766,  e-mail:info@medikus.hr

Kostarox – etorikoksib u liječenju boli
Sandoz d.o.o.
Mirkovec, 30.10.2017.
Karlo Smiljan, tel.: 01/2353-111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

Anemija i dijabetes
Sandoz d.o.o.
Split, 30.10.2017.
Marija Juras, tel.: 01/2353-111, e-mail: marija.juras@sandoz.com

Simpozij povodom Svjetskog dana moždanog udara
Klinika za neurologiju, KB „Sveti Duh“
Zagreb, 30.10.2017.
Dr.sc. Hrvoje Budinčević, dr.med., mob.: 091/3712-310, e-mail: neurologija.klinika.kbsd@gmail.com

Kostarox – etorikoksib u liječenju boli
Sandoz d.o.o.
Sisak, 31.10.2017.
Karlo Smiljan, tel.: 01/2353-111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

Porodična hiperkolesterolemija – nije rijetka bolest
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 31.10.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Kostarox – etorikoksib u liječenju boli
Sandoz d.o.o.
Sisak, 31.10.2017.
Karlo Smiljan, tel.: 01/2353-111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

Kostarox – etorikoksib u liječenju boli
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 31.10.2017.
Karlo Smiljan, tel.: 01/2353-111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

Kostarox
Sandoz d.o.o.
Nova Gradiška, 31.10.2017.
Andrea Marinic, tel.: 01/2353-111, e-mail: andrea.marinic_pivac@sandoz.com

vrh stranice