Listopad 2017.

UZV mjehura, prostate i skrotuma
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 16.10.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 16.-20.10.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita Korunić d.o.o.
Zagreb,  16.10.-20.11.2017.
Javorka Korunić, mob.: 098/261-432, e-mail: korunic@zg.t-com.hr
700,00 kn

Porodična hiperkolesterolemija – nije rijetka bolest
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 31.10.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice