Listopad 2018.

Refleksoterapija – komplementarni tretman šake i stopala
Udruga Medikus
Zagreb, 01.10.2018.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail:info@medikus.hr

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolest s međ.sud., CROCAD-18
HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i HD za neuroznanost
Novigrad, 03.-06.10.2018.
Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr.med., tel.: 01/3780-678, e-mail: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr
Btravel d.o.o., Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
www.alzheimer-croatia2018.com
Rana kotizacija za članove HDABPSŽD 1.300,00 kn; Rana kotizacija za nečlanove HDABPSŽD 1.800,00 kn; Rana kotizacija za specijalizante 1.500,00 kn; Rana kotizacija za medicinske sestre/tehničare 800,00 kn;
Kasna kotizacija za članove HDABPSŽD 1.700,00 kn; Kasna kotizacija za nečlanove HDABPSŽD 2.200,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante 1.900,00 kn; Kasna kotizacija za medicinske sestre/tehničare 1.000,00 kn;

4. Međunarodni kongres hepatobilijarne i pankreatične kirurgije
Udruga za promicanje kirurgije jetre, žučnih putove i gušterače – HPB
Medulin, 04.-06.10.2018.
Mario Kopjar, mob.: 091/5827-446, e-mail: kopjar@yahoo.com
300,00 EUR

1. Dubrovačka jesenska škola obiteljske medicine
LomeD
Dubrovnik, 04.-07.10.2018.
Orsat John, mob.: 091/5789-079, e-mail: orsat.john@gmail.com
1.875,00 kn

7. međunarodni kongres HD radiologa
HLZ, HD radiologa
Split, 04.-07.10.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, mob.:095/9009-425, e-mail: kdolic@bnac.net
Specijalisti radiolozi članovi HDR 1.900,00 kn, specijalizanti 950,00 kn

Škola infiltracijskih tehnika za fizijatre: 1. stupanj: a) mezoterapija
Mr.sc. Dunja Barak-Smešny, dr.med.
Rijeka, 06.10.2018.
Vladimir Smešny, dr.med.,  mob.: 098/328-092, tel.: 051/808-108, e-mail: vladimir.smesny@ri.t-com.hr
100 EUR

13. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međ.sud. i 12. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a
Conventus Credo d.o.o.
Šibenik, 11.-14.10.2018.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, e-mail: info@conventuscredo.hr
www.pedijatrijski-kongres2018.com

7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije s međ.sud. – Dia Transplant 2018.
HLZ, HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, KBC Rijeka, MEF Sveučilišta u Rijeci, Hrv. Udruga medicinskih sestara – Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije
Opatija, 11.-14.10.2018.
Prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med., tel.: 051/407-487, e-mail: sanjin.racki@me.com
2.500,00 kn

HEVI 2018 – multidisciplinarni sastanak endovaskularne medicine
Hrvatska endovaskularna inicijativa
Zagreb, 12.-13.10.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.:091/2015-939, e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, web.str.: hevi2018.hevi.hr

Akutni aortalni sindrom – dijagnostika u hitnoj službi
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 15.10.2018.

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 16.10.-20.11.2018.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
700,00 kn

ATAAC  - Asistativna tehnologija i komunikacija – konferencija o naprednoj tehnologiji za osobe s invaliditetom
E-Glas d.o.o.
Zagreb, 17.-19.10.2018.
Prof.dr.sc. Miroslav Vrankić, tel.: 051/670-379, e-mail:miroslav.vrankic@eglas.hr
300,00/500,00 kn po danu

Sustavi kvalitete u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 19.10.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Suvremeno liječenje supurativnog hidradenitisa
AMZH
Zagreb, 30.10.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr


vrh stranice