Listopad 2018.

1. Dubrovačka jesenska škola obiteljske medicine
LomeD
Dubrovnik, 04.-07.10.2018.
Orsat John, mob.: 091/5789-079, e-mail: orsat.john@gmail.com
1.875,00 kn

Sustavi kvalitete u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 19.10.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com


vrh stranice