Listopad 2018.

Refleksoterapija – komplementarni tretman šake i stopala
Udruga Medikus
Zagreb, 01.10.2018.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail:info@medikus.hr

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolest s međ.sud., CROCAD-18
HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i HD za neuroznanost
Novigrad, 03.-06.10.2018.
Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr.med., tel.: 01/3780-678, e-mail: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr
Btravel d.o.o., Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
www.alzheimer-croatia2018.com
Rana kotizacija za članove HDABPSŽD 1.300,00 kn; Rana kotizacija za nečlanove HDABPSŽD 1.800,00 kn; Rana kotizacija za specijalizante 1.500,00 kn; Rana kotizacija za medicinske sestre/tehničare 800,00 kn;
Kasna kotizacija za članove HDABPSŽD 1.700,00 kn; Kasna kotizacija za nečlanove HDABPSŽD 2.200,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante 1.900,00 kn; Kasna kotizacija za medicinske sestre/tehničare 1.000,00 kn;

Novosti u liječenju osteoartritisa koljena
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 04.10.2018.
Ana Štimac, tel.: 01/290-3898, 290-3240, 290-3243, e-mail: ana.stimac.zg@gmail.com
Specijalisti 250,00 kn, specijalizanti 100,00 kn

4. Međunarodni kongres hepatobilijarne i pankreatične kirurgije
Udruga za promicanje kirurgije jetre, žučnih putove i gušterače – HPB
Medulin, 04.-06.10.2018.
Mario Kopjar, mob.: 091/5827-446, e-mail: kopjar@yahoo.com
300,00 EUR

1. Dubrovačka jesenska škola obiteljske medicine
LomeD
Dubrovnik, 04.-07.10.2018.
Orsat John, mob.: 091/5789-079, e-mail: orsat.john@gmail.com
1.875,00 kn

7. međunarodni kongres HD radiologa
HLZ, HD radiologa
Split, 04.-07.10.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, mob.:095/9009-425, e-mail: kdolic@bnac.net
Specijalisti radiolozi članovi HDR 1.900,00 kn, specijalizanti 950,00 kn

Suvremena dijagnostika i liječenje retinalnih bolesti u kliničkoj praksi
KBC Osijek, Zavod za oftalmologiju, MEF Sveučilišta u Osijeku, Katedra za oftalmologiju, retinološka sekcija HOD-a, HD za bolesti glave i vrata Slavonije i Baranje
Osijek, 05.-06.10.2018.
Dr.sc. Maja Vinković, dr.med., mob.: 091/5125-772, e-mail: maja.vinkovic77@gmail.com
500,00 kn specijalisti, 350,00 kn specijalizanti

The first Mediterranean Symposium of Comperhensive Joint Care
Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)/Specijalna bolnica Sveta Katarina
Split, 05.-07.10.2018.
Severina Subotić, tel.: 01/2867-451-, e-mail: severina.subotic@svkatarina.com
1.875,00 kn

Škola infiltracijskih tehnika za fizijatre: 1. stupanj: a) mezoterapija
Mr.sc. Dunja Barak-Smešny, dr.med.
Rijeka, 06.10.2018.
Vladimir Smešny, dr.med.,  mob.: 098/328-092, tel.: 051/808-108, e-mail: vladimir.smesny@ri.t-com.hr
100 EUR

Standardni i dinamički elektrokardiogram (EKG i Holter) u praksi liječnika obiteljske medicine
Hrvatska udruga koncesionara PZZ
Zadar, 06. i 20.10.2018.
Dr. Josip Šarić, mob.: 091/5002-793, e-mail: josip.saric.two@gmail.com
2.100,00 kn
 
Ultrazvuk (TTE) u Jedinici intenzivnog liječenja
Udruga  „TOMISLAV HALAPIR“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 11.-12.10.2018. 
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn
 
16. kongres HD medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja HLZ-a
HD medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja HLZ-a
Rabac, 11.-13.10.2018.
Dr. Vlasta Zajic Stojanović, mob.: 099/8070-303, e-mail: vlasta.zajic.stojanovic@gmail.com
Dr. Srebrenka Mesić, mob.: 099/8070-359, e-mail: srebrenka.mesic@hzzo.hr
Agencija Makstravel d.o.o., mob.: 099/2005-225, e-mail: kristijan@makstravel.hr
1.100,00 kn, 750,00 kn za članove društva i zaposlenike HZZO-a

13. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međ.sud. i 12. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a
Conventus Credo d.o.o.
Šibenik, 11.-14.10.2018.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, e-mail: info@conventuscredo.hr
www.pedijatrijski-kongres2018.com

7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije s međ.sud. – Dia Transplant 2018.
HLZ, HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, KBC Rijeka, MEF Sveučilišta u Rijeci, Hrv. Udruga medicinskih sestara – Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije
Opatija, 11.-14.10.2018.
Prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med., tel.: 051/407-487, e-mail: sanjin.racki@me.com
2.500,00 kn

Treća Dubrovačka škola lipidologije
HD za aterosklerozu, HLZ
Dubrovnik, 11.-14.10.2018.
Nediljko Šućur, dr.med., tel.: 01/2367-757, e-mail: nsucur@kbc-zagreb.hr
1.000,00 kn

13. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva hLZ-a s međ.sud. i 12. kongres Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatska udruga medicinskih sestara
Šibenik, 11.-14.10.2018.
Prof.dr.sc. Miran Saraga, dr.med., tel.: 01/4590-134, e-mail: amujkic@snz.hr
Conventus Credo d.o.o., Nina vrdoljak, tel.: 01/4854-696, e-mail: nina@conventuscredo.hr
1.350,00 kn

HEVI 2018 – multidisciplinarni sastanak endovaskularne medicine
Hrvatska endovaskularna inicijativa
Zagreb, 12.-13.10.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.:091/2015-939, e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, web.str.: hevi2018.hevi.hr

XVII. tečaj I. ktg. Mehanička respiracijska potpora, s inozemnim predavačima
HLZ, HD za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Dubrovnik, 12.-15.10.2018.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
1.200,00 kn

Konzervativno liječenje skolioza
Poliklinika OTOS-Vita, zdravstvena ustanova
Osijek, 13.10.2018.
Anamaria Milković, mob.: 099/3554-353, e-mail: anamaria.milkovic@otos.hr

Akutni aortalni sindrom – dijagnostika u hitnoj službi
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 15.10.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Sakroilijakalni zglobovi
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ-a
Zagreb, 16.10.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 091/2015-939, e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, www.hvdsimo-18.com
300,00/100,00 kn

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 16.10.-20.11.2018.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
700,00 kn

ATAAC  - Asistativna tehnologija i komunikacija – konferencija o naprednoj tehnologiji za osobe s invaliditetom
E-Glas d.o.o.
Zagreb, 17.-19.10.2018.
Prof.dr.sc. Miroslav Vrankić, tel.: 051/670-379, e-mail:miroslav.vrankic@eglas.hr
300,00/500,00 kn po danu

XXII. Kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći „Učimo na iskustvima“
Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći
Vinkovci, 18.-21.10.2018.
Jasminka Perić, mob.: 099/8847-466, e-mail: hudhmp@gmail.com
Liječnici 700,00 kn, med. Sestre/tehničari 500,00 kn

Sustavi kvalitete u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 19.10.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

5. sastanak HD za nuklearnu medicinu s međ.sud.
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Zagreb, 19.10.2018.
Dr. Ivan Jakšić, mob.: 091/5257-717, e-mail: iv.jaksa@yahoo.com
 
Treći kongres palijativne skrbi Hrvatske: "Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita"
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora, Sekcija za bol u palijativnoj medicini HLZ-a, DNOOM, HCPS
Zagreb, 19. - 20.10.2018.
Aleksandra Polak, mob: 091/1947-449, e.mail: info@lipid-grupa.hr
1.200,00 kn; 1.800,00 kn (nakon 30.09.2018.)

Kongres estetske medicine s međ.sud.
Poliklinika Milojević i British College of Aesthetic Medicine
Dubrovnik, 19.-21.10.2018.
Nikola Milojević, dr.med.,tel.: 01/4854-441, e-mail: info@milojevic.hr
Conventus Credo d.o.o., Nina Vrdoljak, tel.: 01/4854-696, e-mail: nina@conventuscredo.hr
5.000,00 kn

Znanstveni sastanak Primjenjena genomika – precizna medicina
HAZU, Razred za prirodne znanosti – Odbor za primjenjenu genomiku
Zagreb, 23.10.2018.
Marijan Lipovac, tel.: 01/4895-366, e-mail: mlipovac@hazu.hr
Prof.dr.sc.  Jadranka Sertić, mob.: 091/5713-607, e-mail: jadranka.sertic@kbc-zagreb.hr

6. Međunarodni kongres nutricionista
Hrvatski Savez Nutricionista
Zagreb, 26.-28.10.2018.
Univ.bacc.nutr. Matea Cigić, mob.: 091/5589-015, e-mail: pokrovitelji@kongresnutricionista.com
Extra rana - 359,00 kn ; rana - 579,00 kn ; regularna - 679,00 kn  ; kasna - 779,00 kn ; prilikom registracije - 850,00 kn

Suvremeno liječenje supurativnog hidradenitisa
AMZH
Zagreb, 30.10.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice