Listopad 2018.

1. Dubrovačka jesenska škola obiteljske medicine
LomeD
Dubrovnik, 04.-07.10.2018.
Orsat John, mob.: 091/5789-079, e-mail: orsat.john@gmail.com
1.875,00 kn

13. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međ.sud. i 12. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a
Conventus Credo d.o.o.
Šibenik, 11.-14.10.2018.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, e-mail: info@conventuscredo.hr
www.pedijatrijski-kongres2018.com

Akutni aortalni sindrom – dijagnostika u hitnoj službi
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 15.10.2018.

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 16.10.-20.11.2018.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
700,00 kn

Sustavi kvalitete u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 19.10.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Suvremeno liječenje supurativnog hidradenitisa
AMZH
Zagreb, 30.10.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr


vrh stranice