Listopad 2019.

Biostatika za nestatičare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda: Modul I – Kvantitativna i kvalitativna istraživanja u medicini
HZJZ
Zagreb, 03.10.2019.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Hrvatska neurološka akademija 2019
Zavod za neurologiju KB Dubrava, Klinika za neurologiju KBC Zagreb
Šibenik, 03.-06.10.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/

VI. kongres sudskih vještaka i procjenitelja
HD sudskih vještaka i procjenitelja
Zagreb, 04.-05.10.2019.
Zdenka Kvačica Restek, mob.: 098/446-223, e-mail: info@sudski-vjestaci.hr
500,00 kn

Kongres dječjeg zdravlja s međ.sud.
HD za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ
Plitvice, 04.-06.10.2019.
Dr. Đurđa Španović, mob.: 091/7910-224, e-mail: djurdja.spanovic@gmail.com
www.pedijatrija.org
1.200,00 kn

Konferencija o palijativnoj skrbi: Izvrsnost u palijativnoj skrbi; Exellent in paliative care
Istarski domovi zdravlja Pula
Poreč, 04.-06.10.2019.
Anamarija Kvasnica Percan, mob.: 098/213-737, e-mail: daniel.ferlin@idz.hr
1.300,00 kn

XXXVII Saltykow memorial meeting
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za patologiju
Zagreb, 05.10.2019.
Marija Milković Periša, mob.: 091/5110-264, e-mail: mmperisa@gmail.com

Potkoljeničkni vrijedovi – umjetnost i znanost liječenja
Hrvatska udruga za rane
Trogir, 10.-11.10.2019.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
1.000,00; 1.100,00 kn

122. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Opatija, 10.-11.10.2019.
Ivan-Kristijan Baričević, mob.: 095/8552-878, e-mail: ivan.kristijan.baricevic@upuz.hr
1.750,00 kn

6. hrvatska transplantacijska škola
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Lopud, 10.-13.10.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
2.250,00 kn specijalisti, 1.500,00, predstavnici farmaceutskih tvrtki; 1.125,00 specijalizanti koji nisu planovi HDNDT

Tuberkuloza – preventivne mjere, pregled rada laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze, te statistički prikaz
ZJZ Istarske županije
Pula, 11.10.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Međunarodni kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019)
Poliklinika Milojević i British College of Aesthetic Medicine
Dubrovnik, 11.-13.10.2019.
Nikola Milojević, dr.med., tel.: 01/4854-441, e-mail: info@milojevic.hr
Conventus Credo d.o.o., Danijela Glamuzina, tel.: 01/4854-697, e-mail: danijela@conventuscredo.hr
VIP PASS – 4 radionice – 7.000,00 kn
Sudionik – 2 radionice – 5.000,00 kn
Specijalizant VIP PASS – 5.600,00 kn
Specijalizant – 2 radionice – 4.000,00 kn
Studenti gratis

2019 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society
Hrvatsko imunološko društvo
Rovinj, 11.-12.10.2019.
Inga Kvazović, tel.: 051/651-239, e-mail: imunoloskodruštvoHR@gmail.com
Rana prijava, do 09.09.2019. – Članovi s doktoratom 450,00 kn; članovi bez doktorata 250,00 kn;
Kasna prijava, od 09.09.2019.  - Članovi s/bez doktorata 650,00 kn; umirovljenici su oslobođeni kotizacija

XXXIII perinatalni dani „Ante Dražančić“
HD za perinatalnu medicinu HLZ
Osijek, 11.-13.10.2019.
Doc.dr.sc. A. Muller, dr.med., tel.: 031/512-302, e-mail: siladjev-ozuska.renata@kbco.hr; Spektar putovanja d.o.o., PCO agency, Marina Štefanac, tel.: 01/4862-611, e-mail: marina.stefanac@spektar-holidays.hr
Članovi HDPM 1.300,00 kn; ostali 1.400,00 kn; specijalizanti 700,00 kn; medicinske sestre/tehničari 700,00 kn

9. transfuzijski dani – Dijagnostika, prevencija i liječenje hemolitičke bolesti novorođenčeta
HD za transfuzijsku medicinu
Vukovar, 11.-13.10.2019.
Ksenija Žunić, mob.: 091/2015-928, e-mail:  ksenija.zunic@penta-zagreb.hr;
tajnica HDTM dr.sc. Ana Hećimović, spec.trans.med., tel.: 01/4600-334, e-mail: ana.hecimovic@hztm.hr
1.500,00 kn

Timsko zbrinjavanje skolioze
Poliklinika Otos-Vita, zdravstvena ustanova za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Osijek, 12.10.2019.
Tomić Ines, tel.: 031/252-010, e-mail: ines.tomic@otos.hr

Mehanička respiracijska potpora, s međ.sud.
HLZ, HD za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
Dubrovnik, 12.-14.10.2019.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
1.200,00

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb, 14.-18.10.2019.
Gordana Miličić, dr.med., mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

ATAAC 2019 – Konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
E-Glas d.o.o.
Zagreb, 15.-17.10.2019.
Lidija Iličić, mob.: 091/6051-218, e-mail: lidija.ilicic@eglas.hr
500,00 kn

Biološki i medicinski aspekti degenerativnih promjena intervertebralnog diska
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ-a
Zagreb, 16.10.2019.
Veronika Jurić, mob.: 0987/594-281, e-mail: veronika.juric@moment.hr, web: https://www.hvdsimp-2019.com
100,00 kn za članove, 300,00 kn za ostale

5. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međ.sud.
HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, HLZ
Vinkovci, 16.-19.10.2019.
Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr.med., e-mail: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr, www.nuspojavepsihofarmaka2019.com
BTravel d.o.o. Zagreb, Goran Grbić, mob.: 099/4926-279, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
Rana kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.100,00 kn, za specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike 900,00 kn, za medicinske sestre i tehničare 700,00 kn
Kasna kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.300,00 kn, za specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike 1.100,00 kn, za medicinske sestre i tehničare 800,00 kn

Dječja šaka od A do Ž – evaluacija, terapija i rehabilitacija prirođenih anomalija i traumatskih ozljeda dječje šake
HD za dječju kirurgiju HLZ-a i Klinika za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 17.10.2019.
Dr. Rok Kralj, mob.: 099/6216-446, e-mail: rok_kraljzg@yahoo.com

Biostatika za nestatičare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda: Modul II – Interpretacija rezultata istraživanja
HZJZ
Zagreb, 17.10.2019.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Ultrazvuk u Jedinici intenzivnog liječenja
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 17.-19.10.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn

Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena – poslijediplomski tečaj
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.10.2019.
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže; prof.dr.sc. Vesna Elveđi Gašparović, tel.: 01/2388-344; 01/4604-728, e-mail: zpetelin@mef.hr
300,00

Radionica o samoozljeđivanju
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Zagreb, 18.10.2019.
Ana Marija Španić, mag.psych., mob.: 098/9401-967, e-mail: anamarija.spanic@poliklinika-djeca.hr

Hallux valgus
SB Akromion
Zagreb, 19.10.2019.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.10.-20.11.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

CT i MR u dijagnostici temporalne kosti
HLZ, HD radiologa
Split, 21.10.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb,  21.-25.10.2019.
Gordana Miličić, dr.med., mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Neurology Forum 2019
Bečići, Crna Gora – 22.-26.10.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/

Edukacija iz Logoterapije
Hrvatska logoterapijska udruga – LOGOS
23.10.2019.
Cvijeta Pahljina, dr.med., spec.psihijatrica, logoterapeutica; e-mail: cvijeta.pahljina@gmail.com, mob.: 095/8953-283
300,00 kn

Biostatika za nestatičare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda: Modul III – Izbor statističkog testa
HZJZ
Zagreb, 24.10.2019.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

11. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a i 13. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva
HD za internističku onkologiju HLZ-a, Sekcija za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva, European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
Šibenik, 24.-27.10.2019.
Prof.dr.sc. Stjepko Pleština, dr.med., doc.dr.sc. Natalija Dedić Plavetić, prim.dr.med.: e-mail: hdio@internistickaonkologija.hr; Penta d.o.o., Ksenija Žunić, tel.: 01/4553-290, mob.: 091/2015-928, e-mail: ksenija.zunic@penta-zagreb.hr
http://penta-pco.com/hdio/
Za uplate do 30.06.2019.: liječnici specijalisti i magistri farmacije – 1.500,00 kn; specijalizanti i medicinske sestre – 1.000,00 kn; dnevna – 800,00 kn; osobe u pratnji – 1.000,00 kn; predkongresne radionice – 600,00 kn
Za uplate od 01.07.2019.: liječnici specijalisti i magistri farmacije – 2.000,00 kn; specijalizanti i medicinske sestre – 1.200,00 kn; dnevna – 1.000,00 kn; osobe u pratnji – 1.200,00 kn; predkongresne radionice – 600,00 kn

CROCMID 2019 (12. hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 9. hrvatski kongres o infektivnim bolestima) s međ.sud.
HD za infektivne bolesti i HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Split, 24.-27.10.2019. god.
Jasminka Blaha, mail: jblaha@bfm.hr; Bizz travel, e-mail: goran@bizztravel.biz
1.875,00 kn specijalisti; 1.500,00 kn specijalizanti

Novosti u liječenju osteoartritisa koljena
Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, KB Dubrava
Zagreb, 25.10.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
200,00 kn specijalisti, 80,00 kn specijalizanti

Treći riječki dani primarne zdravstvene zaštite „Bolesnik s neurološkim i psihičkim poremećajima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
Katedra za obiteljsku medicinu, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 25.-27.10.2019.
Ivana Šutić, mob.: 091/6216-419, e-mail: ivana.sutic@medri.uniri.hr
500,00 kn liječnici, 300,00 kn specijalizanti, 250,00 kn medicinski tehničari, 50,00 kn studenti i umirovljenici

Mala urološka škola
HLZ, Hrvatsko urološko društvo, Klinika za urologiju KBC Sestre milosrdnice, MEF Sveučilišta u Zagrebu, MEF Osijek, Centar ekspertne medicine
Sveti Martin na Muri, 25.-27.10.2019.
Doc.dr.sc. Igor Tomašković, mob.: 091/5011-063, e-mail: igor.tomaskovic@kbcsm.hr
Spektar, Alma Tunjić Quine, tel.: 01/4862-600, e-mail: congress@spektar-holidays.hr

Nove terapijske mogućnosti u ginekologiji
HD za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
Zagreb, 26.10.2019.
Dr. Dražan Butorac, mob.: 098/9521-839, e-mail: drazan.butorac@kbcsm.hr

vrh stranice