Listopad 2019.

Biološki i medicinski aspekti degenerativnih promjena intervertebralnog diska
Hrvatsko vertebrolološko društvo HLZ-a
Zagrad, 16.10.2019.
Moment events d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 0987/594-281, e-mail: veronika.juric@moment.hr, web: https://www.hvdsimp-2019.com
100,00 kn za članove, 300,00 kn za ostale

10. stručni skup predškolskih ustanova Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 16.10.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Zdravlje žene
Alkaloid d.o.o.
Zagreb, 16.10.2019.
Mihovil Lusser, tel.: 01/6311-920, e-mail: mihovil.lusser@alkaloid.hr

5. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međ.sud.
HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, HLZ
Vinkovci, 16.-19.10.2019.
Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr.med., e-mail: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr, www.nuspojavepsihofarmaka2019.com
BTravel d.o.o. Zagreb, Goran Grbić, mob.: 099/4926-279, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
Rana kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.100,00 kn, za specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike 900,00 kn, za medicinske sestre i tehničare 700,00 kn
Kasna kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.300,00 kn, za specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike 1.100,00 kn, za medicinske sestre i tehničare 800,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Crikvenica, 16.-19.10.2019.
Marija Štivičić, tel.: 01/5496-080, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Dječja šaka od A do Ž – evaluacija, terapija i rehabilitacija prirođenih anomalija i traumatskih ozljeda dječje šake
HD za dječju kirurgiju HLZ-a i Klinika za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 17.10.2019.
Dr. Rok Kralj, mob.: 099/6216-446, e-mail: rok_kraljzg@yahoo.com

Biostatika za nestatičare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda: Modul II – Interpretacija rezultata istraživanja
HZJZ
Zagreb, 17.10.2019.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD)
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vojnić, Slunj, Vela Luka, Korčula, Vrlika, Trilj, Vis, Hvar – 17.10.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hzhm.hr

Gaucherova škola
Shire d.o.o.
Osijek, 17.10.2019.
Ivana Halec, mob.: 091/3773-888, e-mail: ivana.halec@takeda.com

Tečaj za osposobljavanje predavača iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“
Hrvatski Crveni križ
Zagreb, 17.-18.10.2019.
Silvija Kanižaj, Ana Mikulčić, mob.: 098/6042-206, e-mail: prva-pomoc@hck.hr
1.250,00 kn

Breast Pathology with Radiological Correlation
Novacon d.o.o.
Opatija, 17.-19.10.2019.
Javor Vučić, mob.: 091/5075-134, e-mail: javor.vucic@novacon.hr
1.000,00/2.500,00 kn

Ultrazvuk u Jedinici intenzivnog liječenja
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 17.-19.10.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn

Cjelovita skrb za palijativnog bolesnika
HD za palijativnu medicinu HLZ-a
Vukovar, 17.-19.10.2019.
Franjo Kroneisl, mob.: 098/754-377, e-mail: fkroneisl@gmail.com
1.000,00 kn

6th Cardiology Highlights in the European Society of Cardiology update meeting
Hrvatsko kardiološko društvo
Dubrovnik, 17.-20.10.2019.
Spektar putovanja d.o.o., Ana Hadjić, mob.: 099/2280-227, e-mail: ana.hadjic@spektar-holidays.hr
3.465,00 kn

50. godišnji stručno-znanstveni skup Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a s međ.sud.
Hrvatsko pulmološko društvo HLZ-a
Bol, 17.-20.10.2019.
Prim.mr.sc. Neven Miculinić, dr.med., mob.: 091/7923-085, e-mail: nmicula@gmail.com
2.000,00 kn

21. kongres Hrvatskoga reumatološkog društva s međ.sud.
Hrvatsko reumatološko društvo
Šibenik, 17.-20.10.2019.
Prof.dr.sc. Branimir Anić, tel.: 01/2388-330, e-mail: banic@mef.hr
Globtour Event d.o.o., Ana Skolan, mob.: 091/3703-553, e-mail: info@globtour.hr
1.125,00 kn

Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena – poslijediplomski tečaj
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.10.2019.
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže; prof.dr.sc. Vesna Elveđi Gašparović, tel.: 01/2388-344; 01/4604-728, e-mail: zpetelin@mef.hr
300

Pregled rada Kolegija javnog zdravstva; Akademija medicinskih znanosti Hrvatske: Izazovi i mogućnosti
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 18.10.2019.
Jelena Macan, tel.: 01/4682-600, e-mail: jmacan@imi.hr,00

Radionica o samoozljeđivanju
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Zagreb, 18.10.2019.
Ana Marija Španić, mag.psych., mob.: 098/9401-967, e-mail: anamarija.spanic@poliklinika-djeca.hr

Obezboljivanje i humanizacija poroda – obilježavanje treće obljetnice od prve primjene dušićnog oksidula (DONOPA) u obezboljivanju poroda na području Republike Hrvatske u rodilištu Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana
Hrvatsko društvo za pelviperineologiju
Bračak, 18.10.2019.
Dr. Rajko Fureš, mob.: 098/251-966, e-mail: rajko.fures@kr.t-com.hr

Dani klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB „Sveti Duh“ – Anestezija u zrcalu
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB „Sveti Duh“
Zagreb, 18.10.2019.
Izv.prof.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., tel.: 01/3712-359, e-mail: anestezija@kbsd.hr

Workshop on scientific writing & peer-reviewing
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Šibenik, 18.10.2019.
Prof.dr.sc. Simeon Grazio, mob.: 099/3787-020, e-mail: simeon.grazo@zg.t-com.hr
75,00 kn

Neurokardiologija
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju – HUNRN
Osijek, 18.-19.10.2019.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med., mob.: 091/6052-694, e-mail: sbutkovicsoldo@gmail.com
600,00 kn specijalisti; 400,00 kn specijalizanti

Središnji venski kateteri za dugotrajnu upotrebu
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 18.-19.10.2019.
Dr. Davor Todorić, mob.: 091/2521-019, e-mail: davor.todoric@gmail.com

3. kongres primijenjene psihologije
Hrvatska psihološka komora
Zagreb, 18.-19.10.2019.
Teuta Barušić, tel.: 01/3014-001, e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr

I. kongres medicine i prava i XII. kongres pravnika u zdravstvu s međ.sud.
Hrvatska udruga za medicinsko pravo; Certitudo Partner d.o.o.,  Udruga pravnika u zdravstvu
Varaždin, 18.-20.10.2019.
Petra Mačukatin, mob.: 091/1556-644, e-mail: petra@certitour.com
HUMP I UPZH - 1100,00 kn;  HUP  - 1200,00 kn; nečlanovi - 1400,00 kn
 
Godišnji sastanak HDED HLZ, Primošten
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-2
Primošten, 18.-20.10.2019.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr 

Medicinski odgovor na veliku nesreću – MRMI
HD za medicinu katastrofe
Slavonski Brod, 18.-20.10.2019.
Dr. Boris Hrečkovski, mob.: 091/3340-415, e-mail: boris.hreckovski@vip.hr

Hallux valgus
SB Akromion
Zagreb, 19.10.2019.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Znanjem do zdravlja – Zadar 2019.
Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL)
Zadar, 19.10.2019.
Igor Blaslov, mob.: 098/338-687, e-mail: igorblaslov@gmail.com

3. konferencija Zdravstvene kineziologije
HZJZ, HD za zdravstvenu ekologiju HLZ-a
Zagreb, 19.10.2019.
Doc.dr.sc. Krunoslav Capak, tel.: 01/4683-301, e-mail: ravnateljstvo@hzjz.hr

Održavanje zdravlja u maloj zdjelici
Simp´S d.o.o.
Karlovac, 19.10.2019.
Ivica Privara, Andreja Nothig Šarić, mob.: 091/5025-034, e-mail: ivica.privara@simpss.hr

Xarelto® na kontu
Bayer d.o.o.
Rijeka, 19.10.2019.
Mia Merlak, mob.: 099/6191-602, e-mail: mia.merlak@bayer.com

EKG u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Osijek, 19.-20.10.2019.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, mob.: 091/5612-684, e-mail: ksenkran@inet.hr

Sistemska složenost i stvaranje konteksta za psihoterapiju
Udruga za kibernetiku psihoterapije i organizacije (UKPO)
Rijeka, 20.-22.10.2019.
Ilinka Serdarević, dr.med., mob.: 091/3687-355, e-mail: ilinkaserdarevic@gmail.com

3. Investicijski Forum zdravlja, sporta i turizma Adriatic regije
Medicinska grupa d.o.o.
Zagreb, 20.-22.10.2019.
Dr. Miljenko Bura, mob.: 098/288-891, e-mail: miljenko.bura@zg.t-com.hr
250,00 EUR

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.10.-20.11.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

CT i MR u dijagnostici temporalne kosti
HLZ, HD radiologa
Split, 21.10.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb,  21.-25.10.2019.
Gordana Miličić, dr.med., mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 22.10.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Etoricoxib i smjernice za liječenje boli kod komorbiditetnih pacijenata
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 22.10.2019.
Barbara Barač, tel.: 01/2353-111, e-mail: barbara.barac@sandoz.com

Neurology Forum 2019
Bečići, Crna Gora – 22.-26.10.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/

Zdravlje i stres-Anti stres kamp
Udruga Promjena udruga za promicanje zdravlja i zdravog načina života
Zagreb, 22.-27.10.2019.
Dr. Ljiljana Lulić Karapetrić, mob.: 098/301-812, e-mail: ljiljana.lulic.karapetric@gmail.com
1.000,00 kn

Edukacija iz Logoterapije
Hrvatska logoterapijska udruga – LOGOS
23.10.2019.
Cvijeta Pahljina, dr.med., spec.psihijatrica, logoterapeutica; e-mail: cvijeta.pahljina@gmail.com, mob.: 095/8953-283
300,00 kn

Obilježavanje Svjetskog dana mijelodisplastičnog sindroma (MDS) (World MDS day)
HULL – Hrvatska udruga leukemija i limfomi
Zagreb, 23.10.2019.
Dražen Vincek, mob.: 091/4873-561, e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com

Porodična hiperkolesterolemija – nove mogućnosti liječenja
Amgen d.o.o.
Zagreb, 23.10.2019.
Klaudija Hajnić Burazer, mob.: 091/4550-592, e-mail: klaudija@amgen.com

Multidisciplinarni pristup kardiološkom bolesniku
Sandoz d.o.o.
Zabok, 23.10.2019.
Dženita Šola, tel.: 01/2353-111, e-mail: dzenita.sola@sandoz.com

Multidisciplinarni pristup kardiološkom pacijentu
Sandoz d.o.o.
Zabok, 23.10.2019.
Karlo Smiljan, tel.: 01/2353-111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

UNICEF tečaj za zdravstvene djelatnike za provođenje inicijative „Rodilište – prijatelj djece“ (BFH)
ŽB Čakovec, Služba za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju
Čakovec, 23.10.-13.11.2019.
Dr.med. Bernarda Medlobi-Vinković, tel.: 040-/75-245, mob.: 091/5986-982, e-mail: bernarda.medlobi@gmail.com

Biostatika za nestatičare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda: Modul III – Izbor statističkog testa
HZJZ
Zagreb, 24.10.2019.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Personalizirani pristup dermatološkom pacijentu
Fargon Hrvatska d.o.o.
Osijek, 24.10.2019.
Vesna Marijanović Jukić, mob.: 091/6595-779, e-mail: vesna.marijanovic.jukic@fargon.hr

Sindrom bakterijskog prerastanja tankog crijeva
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zagreb, Virovitica, Našice, Ogulin, Knin, Čakovec, Koprivnica, Sisak, Vinkovci, Bjelovar, Karlovac, Požega, Pakrac, Vukovar – 24.10.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hzhm.hr

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Dubrovnik, 24.10.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Osijek, 24.10.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Osteoporosis update 2019
HD za kalcificirana tkiva
Zagreb, 24.10.2019.
Dr. Ivo Dumić-Čule, mob.: 098/1655-686, e-mail: ivodc1@gmail.com

Novosti u liječenju ovisnosti o opioidima te individualizirani pristup prema tipu pacijenta; Bioraspoloživost lijeka i prikaz slučajeva iz prakse
Medis Adria d.o.o.
Pula, 24.10.2019.
Barbara Vitić Drevenšek, mob.: 099/4871-717, e-mail: barbara.vitic@medisadria.hr

Radionica „Školska fobija“
Centar za djecu, adolescente i roditelje
Zagreb, 24.10.2019.
Moment events d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 098/594-281, e-mail: veronika.juric@moment.hr
450,00/550,00 kn

12. međunarodni znanstveno-stručni skup Hranom do zdravlja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Osijek, 24.-25.10.2019.
Doc.dr.sc. Antun Jozinović, tel.: 031/224-336, mob.: 098/9717-414, e-mail: ajozinovic@ptfos.hr
900,00 kn

Osnove laparoskopske kirurgije
KB Osijek, Klinika za kirurgiju
Osijek, 24.-25.10.2019.
Doc.dr.sc. Dalibor Divković, dr.med., tel.: 031/511-369, e-mail: divkovicdalibor1369@gmail.com
1.500,00 kn specijalisti; 1.200,00 kn specijalizanti

Komunikacija s osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju – Ref.centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba
Tuheljske Toplice – 24.-25.10.2019.
Dalma Sajko, dipl.med.techn., tel.: 01/4696-164, e-mail: dalma.sajko@stampar.hr

11. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a i 13. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva
HD za internističku onkologiju HLZ-a, Sekcija za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva, European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
Šibenik, 24.-27.10.2019.
Prof.dr.sc. Stjepko Pleština, dr.med., doc.dr.sc. Natalija Dedić Plavetić, prim.dr.med.: e-mail: hdio@internistickaonkologija.hr; Penta d.o.o., Ksenija Žunić, tel.: 01/4553-290, mob.: 091/2015-928, e-mail: ksenija.zunic@penta-zagreb.hr
http://penta-pco.com/hdio/
Za uplate do 30.06.2019.: liječnici specijalisti i magistri farmacije – 1.500,00 kn; specijalizanti i medicinske sestre – 1.000,00 kn; dnevna – 800,00 kn; osobe u pratnji – 1.000,00 kn; predkongresne radionice – 600,00 kn
Za uplate od 01.07.2019.: liječnici specijalisti i magistri farmacije – 2.000,00 kn; specijalizanti i medicinske sestre – 1.200,00 kn; dnevna – 1.000,00 kn; osobe u pratnji – 1.200,00 kn; predkongresne radionice – 600,00 kn

CROCMID 2019 (12. hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 9. hrvatski kongres o infektivnim bolestima) s međ.sud.
HD za infektivne bolesti i HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Split, 24.-27.10.2019. god.
Jasminka Blaha, mail: jblaha@bfm.hr; Bizz travel, e-mail: goran@bizztravel.biz
1.875,00 kn specijalisti; 1.500,00 kn specijalizanti

Novosti u liječenju osteoartritisa koljena
Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, KB Dubrava
Zagreb, 25.10.2019.
Doc.prim.dr.sc. Dubravka Bobek, tel.: 01/2309-240
300,00 kn specijalisti, 100,00 kn specijalizanti

Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama – modeli i pristupi u praksi
HD za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja HLZ-a
Zagreb, 25.10.2019.
Dr. Nina Mayer, mob.: 091/4616-286, e-mail: nina.mayer@pbsvi.hr
500,00 kn; 250,00 kn

Simpozij obilježavanja 10 godina Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
KB Osijek, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Osijek, 25.10.2019.
Doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj, dr.med., tel.: 031/511-511, e-mail: hrvoje.mihalj@gmail.com

Treći riječki dani primarne zdravstvene zaštite „Bolesnik s neurološkim i psihičkim poremećajima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
Katedra za obiteljsku medicinu, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 25.-27.10.2019.
Ivana Šutić, mob.: 091/6216-419, e-mail: ivana.sutic@medri.uniri.hr
500,00 kn liječnici, 300,00 kn specijalizanti, 250,00 kn medicinski tehničari, 50,00 kn studenti i umirovljenici

Mala urološka škola
HLZ, Hrvatsko urološko društvo, Klinika za urologiju KBC Sestre milosrdnice, MEF Sveučilišta u Zagrebu, MEF Osijek, Centar ekspertne medicine
Sveti Martin na Muri, 25.-27.10.2019.
Doc.dr.sc. Igor Tomašković, mob.: 091/5011-063, e-mail: igor.tomaskovic@kbcsm.hr
Spektar, Alma Tunjić Quine, tel.: 01/4862-600, e-mail: congress@spektar-holidays.hr

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju
Ludbreg, 25.-27.10.2019.
Anđela Simić, mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.005@gmail.com
3.000,00 kn liječnici, 2.500,00 kn med. sestre/tehničari, studenti

Nove terapijske mogućnosti u ginekologiji
HD za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
Zagreb, 26.10.2019.
Dr. Dražan Butorac, mob.: 098/9521-839, e-mail: drazan.butorac@kbcsm.hr

Dijabetes akademija za obiteljsku medicinu
Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Osijek, 26.10.2019.
Sandra Rukovanjski, mob.: 091/2444-627, e-mail: sandra.rukovanjski@boehringer-ingelheim.com

Newborn life support course
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 26.10.2019.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.800,00 kn

Stručna i organizacijska homogenizacija specijalne bolnice Agram
Specijalna bolnica Agram
Podgora, 26.10.2019.
Koraljka Đurić, mob.: 099/3105-166, e-mail: koraljka-duric@agram-bolnica.hr

Multidisciplinarni tim kao temelj sveobuhvatne i personalizirane skrbi o IBD bolesniku
Inicijativa za promicanje edukacije u medicini
Zagreb, 26.10.2019.
Dr. Vedran Tomašić, mob.: 099/4430-566, e-mail: tomasicvedran@gmail.com

PBM Event
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 26.10.2019.
Nikolina Gustin Sakoman, tel.: 01/2353-111, e-mail: nikolina.gustin_sakoman@sandoz.com

Cjelovit pristup palijativnom bolesniku
OB Varaždin – Služba Novi Marof
Novi Marof, 26.10.2019.
Jadranka Golub, bacc.med.techn., mob.: 098/9841-278, e-mail: jadranka.golub@obv.hr
200,00 kn

Nefrološka akademija 2019
Amgen d.o.o.
Zagreb, 26.10.2019.
Klaudija Hajnić Burazer, mob.: 091/4550-592, e-mail: klaudija@amgen.com

Zajedno za zdravlje
Krka farma d.o.o. Zagreb
Vukovar, 26.-27.10.2019.
Ema Kuliš, mob.: 099/2551-515, e-mail: ema.kulis@krka.biz

Zajedno za zdravlje
Krka farma d.o.o.
Supetar, 26.-27.10.2019.
Sanja Kuštra, mob.: 099/4392-477, e-mail: sanja.kustra@krka.biz

JGL u praksi s vama
JGL d.d.
Krk, 26.-27.10.2019.
Jana Fajković, mob.: 099/2424-983, e-mail: jana.fajkovic@jgl.hr

Specijalistički kazusi u obiteljskoj medicini
Sandoz d.o.o.
Velika Gorica, 28.10.2019.
Ante Matijević, tel.: 01/2353-111, e-mail: ante.matijevic@sandoz.com

Prevencija periferne arterijske bolesti i dijabetičkog stopala
Sandoz d.o.o.
Karlovac, 28.10.2019.
Barbara Barač, tel.: 01/2353-111, e-mail: barbara.barac@sandoz.com

Etoricoxib i smjernice za liječenje boli rizičnog i komorbiditetnog pacijenta
Sandoz d.o.o.
Varaždin, 29.10.2019.
Barbara Barač, tel.: 01/2353-111, e-mail: barbara.barac@sandoz.com

Značaj alergija kod bolesnika s atopijskim dermatitisom
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 29.10.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Specifično praćenje i liječenje pacijentica u reproduktivnoj dobi s upalnim reumatskim bolestima, Značaj multidisciplinarnog rada i savjetovanja
Medis Adria d.o.o.
Dubrovnik, 29.10.2019.
Milaneta Vranko Salopek, mob.: 091/3707-027, e-mail: milaneta.vranko-salopek@medisadria.hr

Njihove stanice zvuče poznato
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 30.10.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Liječenje boli u bolestima mišićno koštanog sustava
Sandoz d.o.o.
Osijek, 30.10.2019.
Tamara Kurilić, tel.: 01/2353-111, e-mail: tamara.kurilic_milosevic@sandoz.com

Liječenje boli
Sandoz d.o.o.
Rijeka, 30.10.2019.
Karlo Smiljan, tel.: 01/2353-111, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

vrh stranice