Listopad 2019.

Hrvatska neurološka akademija 2019
Zavod za neurologiju KB Dubrava, Klinika za neurologiju KBC Zagreb
Šibenik, 03.-06.10.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/

Kongres dječjeg zdravlja s međ.sud.
HD za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ
Plitvice, 04.-06.10.2019.
Dr. Đurđa Španović, mob.: 091/7910-224, e-mail: djurdja.spanovic@gmail.com
www.pedijatrija.org
1.200,00 kn

Potkoljeničkni vrijedovi – umjetnost i znanost liječenja
Hrvatska udruga za rane
Trogir, 10.-11.10.2019.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
1.000,00; 1.100,00 kn

Tuberkuloza – preventivne mjere, pregled rada laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze, te statistički prikaz
ZJZ Istarske županije
Pula, 11.10.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Međunarodni kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019)
Poliklinika Milojević i British College of Aesthetic Medicine
Dubrovnik, 11.-13.10.2019.
Nikola Milojević, dr.med., tel.: 01/4854-441, e-mail: info@milojevic.hr
Conventus Credo d.o.o., Danijela Glamuzina, tel.: 01/4854-697, e-mail: danijela@conventuscredo.hr
VIP PASS – 4 radionice – 7.000,00 kn
Sudionik – 2 radionice – 5.000,00 kn
Specijalizant VIP PASS – 5.600,00 kn
Specijalizant – 2 radionice – 4.000,00 kn
Studenti gratis

XXXIII perinatalni dani „Ante Dražančić“
HD za perinatalnu medicinu HLZ
Osijek, 11.-13.10.2019.
Doc.dr.sc. A. Muller, dr.med., tel.: 031/512-302, e-mail: siladjev-ozuska.renata@kbco.hr
Članovi HDPM 1.300,00 kn; ostali 1.400,00 kn; specijalizanti 700,00 kn; med.sestre/tehničari 700,00 kn

9. transfuzijski dani
HD za transfuzijsku medicinu
Vukovar, 11.-13.10.2019.
Ksenija zunic@penta-zagreb.hr; tajnica HDTM dr.sc. Ana Hećimović, spec.trans.med., e-mail: ana.hecimovic@hztm.hr
1.500,00 kn

Timsko zbrinjavanje skolioze
Poliklinika Otos-Vita, zdravstvena ustanova za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Osijek, 12.10.2019.
Tomić Ines, tel.: 031/252-010, e-mail: ines.tomic@otos.hr

Mehanička respiracijska potpora, s međ.sud.
HLZ, HD za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
Dubrovnik, 12.-14.10.2019.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
1.200,00

5. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međ.sud.
HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, HLZ
Vinkovci, 16.-19.10.2019.
Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr.med., e-mail: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr, www.nuspojavepsihofarmaka2019.com
BTravel d.o.o. Zagreb, Goran Grbić, mob.: 099/4926-279, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
Rana kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.100,00 kn, za specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike 900,00 kn, za medicinske sestre i tehničare 700,00 kn
Kasna kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.300,00 kn, za specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike 1.100,00 kn, za medicinske sestre i tehničare 800,00 kn

Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena – poslijediplomski tečaj
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.10.2019.
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže; prof.dr.sc. Vesna Elveđi Gašparović, tel.: 01/2388-344; 01/4604-728, e-mail: zpetelin@mef.hr
300,00

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.10.-20.11.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

CT i MR u dijagnostici temporalne kosti
HLZ, HD radiologa
Split, 21.10.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Neurology Forum 2019
Bečići, Crna Gora – 22.-26.10.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/

11. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a i 13. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva
HD za internističku onkologiju HLZ-a, Sekcija za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva, European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
Šibenik, 24.-27.10.2019.
Prof.dr.sc. Stjepko Pleština, dr.med., doc.dr.sc. Natalija Dedić Plavetić, prim.dr.med.: e-mail: hdio@internistickaonkologija.hr; Penta d.o.o., Ksenija Žunić, tel.: 01/4553-290, mob.: 091/2015-928, e-mail: ksenija.zunic@penta-zagreb.hr
http://penta-pco.com/hdio/
Za uplate do 30.06.2019.: liječnici specijalisti i magistri farmacije – 1.500,00 kn; specijalizanti i medicinske sestre – 1.000,00 kn; dnevna – 800,00 kn; osobe u pratnji – 1.000,00 kn; predkongresne radionice – 600,00 kn
Za uplate od 01.07.2019.: liječnici specijalisti i magistri farmacije – 2.000,00 kn; specijalizanti i medicinske sestre – 1.200,00 kn; dnevna – 1.000,00 kn; osobe u pratnji – 1.200,00 kn; predkongresne radionice – 600,00 kn

Novosti u liječenju osteoartritisa koljena
Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, KB Dubrava
Zagreb, 25.10.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
200,00 kn specijalisti, 80,00 kn specijalizanti

Nove terapijske mogućnosti u ginekologiji
HD za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
Zagreb, 26.10.2019.
Dr. Dražan Butorac, mob.: 098/9521-839, e-mail: drazan.butorac@kbcsm.hr

vrh stranice