Listopad 2020.

7. Hrvatska transplantacijska škola
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Metković, 01.-04.10.2020.
Dr. Ivan Bubić, mob.: 091/6767-020, e-mail: tajnik@hdndt.org

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 15.10.-17.11.2020.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

30 godina hemodijalize u KBC Sestre milosrdnice
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Zagreb, 16.10.2020.
Dr. Ivan Bubić, mob.: 091/6767-020, e-mail: tajnik@hdndt.org

Sekcijsko predavanje – MR prostate
HLZ, HD radiologa
Split, 19.10.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

XXVII. kongres obiteljske medicine
Hrvatska udružba obiteljske medicine HUOM, Prim Cikac Tatjana
Varaždin, 21.-23.10.2020.
Horizont putnička agencija d.o.o., tel.: 042/395-111, e-mail: horizont@horizont-travel.hr
rana kotizacija do 31.12.2019.; 1.600,00 kn – 01.01.-10.03.2020.; 1.840,00 kn od 11.03.2020.; kotizacija kongresa 2.000,00

CSP 2nd International Congress on Pelvic Medicine and Health
CSP 2nd Postgraduate Course on Pelvic Medicine and Health

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
u Dubrovniku, 22.10.- 25.10.2020.
Mira Brešić, dipl.oec., sales.mira@gavanturizam.hr, mob: 091 1943397
Rana kotizacija za specijaliste 1.950,00 kn, rana kotizacija za specijalizante 1.450,00 kn, rana kotizacija za primalje, medicinske sestre, fizioterapeute 750,00 kn;
Kasna kotizacija za specijaliste 2.450,00 kn, kasna kotizacija za specijalizante 1.850,00 kn, kasna kotizacija za primalje, medicinske sestre, fizioterapeute 1.250,00 kn

 

vrh stranice