Listopad 2021.

Online tečaj „Mindfulness za djecu od 4 do 10 godina“
Centar DAR
Zagreb, 8.10.-23.10.2021.
Petra Knežević, mob: 098 319 834, e-mail: centardar@gmail.com
1.800,00 kn pojedinačna, 1.400 kn po osobi za više osoba iz iste ustanove

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera - 1. tema od 10: Cjelovito (integrirano) suzbijanje komaraca
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.10. - 7.11.2021.
Javorka Korunić, tel/mob: 01 2308341 / 098261432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn uz odobrenje rabata od 20 do 45% za veće grupe iz jedne pravne osobe

Škola interventne pulmologije - napredni tečaj
Hrvatsko torakalno društvo Toraks
Zagreb, 20.10.-22.10.2021.
Adrijana Komljenović, mob: 091 2516 326, e-mail: akomljenovic@toraks.hr
4.500 kn

17. HRVATSKIPSIHIJATRIJSKIDANIS MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Opatija, 20.10.-23.10.2021.
Jelena Krmić, tel: 01 4862 607, e-mail: jelena@spektar-holidays.hr
Članovi HPDa-1.800,00 kn / Ne članovi HPDa-2000,00 kn / Predstavnik farmaceutske tvrtke-1.200,00 kn / Specijalizanti-700,00 kn / Med. sestre i tehničari-700,00 kn

Kirurško liječenje kongenitalnih anomalija šake
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 21.10.-22.10.2021.
Rok Kralj, mob: 091 9414 097, e-mail: mario.kurtanjek@gmail.com

Godišnji stručni sastanak Hrvatskog kirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatsko kirurško društvo Hrvatskog liječničkog zbora
Šibenik, 21.10.-23.10.2021.
Mario Zovak, e-mail: kopljar@yahoo.com

Terapijske opcije u liječenju akutne boli
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Poreč, 22.10.2021.
Ivona Vukušić, mob: 099 5379 936, e-mail: ivukusic@berlin-chemie.com

RIJETKE BOLESTI U PULMOLOGIJI S PRIKAZOM BOLESNIKA
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju, Hrvatsko pulmološko društvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Komiža, 21.-23.10.2021.
Josipa Čale, tel: 01 482 1193, e-mail: josipa@contres.hr
1250,00kn

7. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko urološko društvo pri HLZ-u
https://www.huk2021.com/website/4023/kotizacije/
Poreč, 21.10.-24.10.2021.
Igor Tomašković, mob: 091 5011 063, e-mail: igor.tomaskovic@kbcsm.hr

Glavobolje u dječjoj i adolescentnoj dobi
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 22.10.2021.
Jadranka Sekelj Fureš, mob: 091 5316 869, e-mail: jadrankasekelj@gmail.com

Trajna medicinska izobrazba Poliklinike Bagatin Zagreb,Rekonstrukcija dojke nakon karcinoma u privatnoj praksi
Poliklinika Bagatin Zagreb i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Zagreb, 22.10.2021.
Dinko Bagatin, tel / mob: 01 4648 120 / 098 318 317, e-mail: katarina.sakic@bagatin.hr

Zaštitimo žene od kroničnih bolesti
MIUKB
Samobor 22.10.-23.10.2021.
Marija Vrca Botica, mob: 098 1765 498, e-mail: udrugakornicnebolesti@gmail.com
1000kn

IX. SEPNWG (South European Pediatric Nephrology Working Group) kongres
Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju
Fažana, 22.10.-23.10.2021.
Danko Milošević, mob: 091 4922 685, e-mail: danko.milosevic@zg.t-com.hr
1.500 kn

Edukacija za liječnike obiteljske medicine i specijaliste
Genericon Pharma d.o.o.
Trakošćan, 22.-23.10.2021.
Aleksandar Krgović, mob: 098 338 337, e-mail: krgovic@genericon-pharma.hr

Otpori u terapijskom odnosu
Gestalt centar HOMA
Zagreb, 22.10.-24.10.2021.
Jasenka Pregrad, tel / mob: 01 4683 278 / 091 5251 560,
e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980kn + PDV

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Stubičke Toplice, 22.-25.10.2021.
Marija Štivičić, mob: 099 3394 859, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Novi kriteriji propisivanja enteralne prehrane
G-M Pharma Zagreb d.o.o.
Čatrnja, 23.10.2021.
Lidija Davčev, mob: 091 6062 676, e-mail: lidija.davcev@g-m-pharma.hr

Tečaj kardiopulmonalne
HLZ Podružnica Slavonski Brod, OB Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Slavonski Brod, 23.10.2021.
Mario Blekić, mob: 095 9077 354, e-mail: blekic1978@yahoo.com

ZNANJEM DO ZDRAVLJA - OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O MIJELODISPLASATIČNOM SINDROMU
HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI
Zagreb, 25.10.2021.
Dražen Vincek, mob: 098 310 488, e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com

Zašto Verzenios u endokrinoj rezistenciji?, 25.10.2021 Zagreb
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Zagreb, 25.10.2021.
Mario Dvorski, tel: 01 2350 999, e-mail: dvorski_mario@lilly.com

Trajni simpozij
HLZ - Podružnica Rijeka
Rijeka, 25.10.2021.
Jelena Lončarek, mob: 091 2302 302, e-mail: hlzrijeka@gmail.com

Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za stalnog sudskog vještaka medicinske struke
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja
Zagreb, 25.10.-29.10.2021.
Vesna Sitar-Srebočan, mob: 091 5047 612, e-mail: vsitarsrebocan@yahoo.com
4.000 kn

UZV perifernih vena u hitnim stanjima
Hrvatsko društvo za intenu medicinu HLZ-a
Zagreb, 25.10.-29.10.2021.
Ivan Gornik, mob: 091 4920 922, e-mail: ivan.gornik@gmail.com
1.500 kn

Najčešće LABA/LAMA kombinacije u praksi sa osvrtom na aklidinijbromid/ formoterol
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Varaždin, 26.10.2021.
Ana Begović, mob: 099 7342 156, e-mail: abegovic@berlin-chemie.com

„Uloga civilnog sektora u skrbi za djecu i mlade s teškoćama i poremećajima u ponašanju“
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, 26.10.2021.
Tamara Brezičević, mob: 098 502 035, e-mail: ovisnostisb@gmail.com

Znanstveni simpozij Kako i zašto od liječnika dragovoljaca do sudionika Domovinskog rata
HLZ Podružnica Zadar
Zadar, 26.10.2021.
Ivan Stipanov, mob: 098 9656 743, e-mail: stipanovivan@gmail.com

Endovensko liječenje postrombotskog ileofemoralnog sindroma
Hrvatska endovaskularna inicijativa
Zagreb, 27.10.2021.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr

Kardiovaskularni rizici u kliničkoj praksi
JGL d.d.
Zagreb, 27.10.2021.
Ivana Baždar, mob: 099 4635 822, e-mail: ivana.bazdar@jgl.hr

Individualan pristup pacijentu s KOPB-om
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Virovitica, 27.10.2021.
Mira Šokičić, mob: 099 5257 890, e-mail: msokicic@berlin-chemie.com

Mišićno-koštana zdjelična bol
KRKA FARMA d.o.o.
Zagreb, 27.10.2021.
Irina Novak Hrzić, mob: 098 406 907, e-mail: irina.hrzic-novak@krka.biz

Prepoznajmo simptome na vrijeme
KRKA FARMA d.o.o.
Zagreb, 27.10.2021.
Ivna Donđivić, mob: 099 3759 762, e-mail: ivna.dondjivic@krka.biz

KLINIČKIPRISTUP U LIJEČENJU DISLIPIDEMIJA
DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Rijeka, 28.10.2021.
Alenka Brozina, mob: 091 2529 187, e-mail: alenkabrozina@gmail.com

Novi kriteriji propisivanja enteralne prehrane
G-M Pharma Zagreb d.o.o.
Gospić, 28.10.2021.
Lidija Davčev, mob: 091 6062 676, e-mail: lidija.davcev@g-m-pharma.hr

Suvremena terapija akutnih i kroničnih bolnih stanja
KRKA FARMA d.o.o.
Zagreb, 28.10.2021.
Ivna Donđivić, mob: 099 3759 762, e-mail: ivna.dondjivic@krka.biz

Valsartan kojem možete vjerovati i kardioprotektivni učinci eplerenona
KRKA FARMA d.o.o.
Zagreb, 28.10.2021.
Ivna Donđivić, mob: 099 3759 762, e-mail: ivna.dondjivic@krka.biz

SWIXX ADDICTION ACADEMY
SWIXX BIOPHARMA D.O.O.
Marija Bistrica, 28.10.-29.10.2021.
Barbara Bitunjac, mob: 091 2353 167, e-mail: barbara.bitunjac@swixxbiopharma.com

GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem i SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA VASKULARNE KIRURGIJE s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju
Opatija, 28.10.-30.10.2021.
Goran Grbić, mob: 098 1706 028, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com
2500kn

MOŽDANIUDAR - NOVOSTI I IZAZOVIU LIJEČENJU
Udruga cerebrovaskularnih bolesnika osječko-baranjske županije
Osijek, 29.10.2021.
Tihana Gilman Kuric, mob: 091 9715 225, e-mail: udruga.cerebro@gmail.com

24. Kongres HUD HMP "Znanost i iskustva spašavaju živote"
Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći
Pula, 29.-30.10.2021.
Danijel Šota, mob: 098 270 444, e-mail: danijelsota@gmail.com
500 kn

Endokrina rezistencija kao kriterij izbora CDK4/6 inhibitora – iskustva s lijekom Verzenios u KBC Osijek, 29.10.2021 Osijek
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Osijek, 29.10.2021.
Mario Dvorski, tel: 01 2350 999, e-mail: dvorski_mario@lilly.com

Klinička supervizija
Centar za pomoć u stresu
Rijeka, 30.10.2021.
Sanja Janovic, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com


vrh stranice