Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzorpredsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. JADRANKA PAVIČIĆ ŠARIĆ, dr.med. Rođena 1974. godine u Splitu. 1998. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Područnoj jedinici Split. Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja te užu specijalizaciju iz intenzivne medicine obavila je u Zagrebu, u KB Merkuru gdje je trenutno voditeljica Odjela za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Poslijediplomski studij Kliničke i temeljne medicinske znanosti, smjer Klinička medicina utemeljena na dokazima uspješno je završila 2005. godine kada je izradila magistarski rad, a 2013. godine doktorsku disertaciju iz područja regionalne anestezije. Docentica je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu. Prva je autorica više izvornih znanstvenih članaka publiciranih u Corrent Contensu te Science Citation Index Expanded, aktivna suučesnica međunarodnih kongresa iz područja anestezije i intenzivne medicine te pozvani predavač na kongresima iz svog specijalističkog i užeg specijalističkog područja. Bila je bolnički koordinator u tri multicentrične, internacionalne studije pod pokroviteljstvom Europskog društva za anesteziju (European Society of Anaesthesiology).hr-HR