Povjerenstvo za bolničku djelatnostpredsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. DAVOR VAGIĆ, dr. med. Rođen je 1970. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1988. godine, a diplomirao 1994. godine. Specijalizaciju otorinolaringologije u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“ započeo je 1997. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita, nastavio je stručno usavršavanje u Klinikama Grosshadern u Munchenu, u Amsterdamu, Indianapolisu, San Diegu, Ann Arburu i New Yorku. Subspecijalist je plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata i radi na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“. Pročelnik je Zavoda za kirurgiju glave i vrata na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i zamjenik predstojnika Klinike. Od 2007. godine je djelatnik, a od 2015. pročelnik Katedre za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i pomoćnik dekanice za kliničke predmete. Izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Djelatnik je i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pri katedri iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata gdje sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Trenutno je i savjetnik za stručna pitanja ravnatelja KBC "Sestre milosrdnice". Autor je više znanstvenih radova i poglavlja u stručnim knjigama.hr-HR