Karlovačka županijapredsjednica Povjerenstva SAMIJA ROPAR, dr. med. kontakt: samija.ropar@gmail.com Rođena 1966. godine, završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist kliničke citologije, zaposlena u OB Karlovac.hr-HRMon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0200http://www.hlk.hr/tecaj-o-pruzanju-palijativne-skrbi.aspxhttp://www.hlk.hr/tecaj-o-pruzanju-palijativne-skrbi.aspxKarlovačka županijaTečaj o pružanju palijativne skrbi<span style="font-size: 14px;">U organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije, 9. travnja 2016. u Domu za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" u Karlovcu održan je tečaj "Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima“. Predavači su kroz stručna predavanja i radionice upoznali polaznike sa cjelokupnim sustavom palijativne skrbi.</span>Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0200http://www.hlk.hr/predstavljene-smjernice-za-palijativnu-skrb.aspxhttp://www.hlk.hr/predstavljene-smjernice-za-palijativnu-skrb.aspxKarlovačka županijaPredstavljene smjernice za palijativnu skrb<span style="font-size: 14px;">Stručni skup na temu <strong>"Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas" </strong>održan je u četvrtak, 2. lipnja, u prostoru gradske vijećnice Grada Duga Rese. Glavni organizatori skupa bili su Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Projektni tim za palijativnu skrb, a kao suorganizator uključilo se i Povjerenstvo Karlovačke županije Hrvatske liječničke komore.</span>Mon, 06 Jun 2016 00:00:00 +0200