O izborima u HLK 2019.

Izbori imaju veliko značenje u demokratskim procesima HLK-a i vrlo su važni za izbor vodstva koje će djelovati u službi liječnika i liječništva. Stoga pozivamo sve članove Komore da u što većem broju izađu na izbore i za predstavnike odaberu kolegice i kolege za koje misle da će najbolje doprinijeti razvoju liječništva i kroz rad Hrvatske liječničke komore promicati interese hrvatskih liječnika kako bi znanstveno utemeljeno, profesionalno, etično, slobodno i neometano obnašali humanu i časnu liječničku službu.

Vijeće Hrvatske liječničke komore 19. veljače 2019. donijelo je Odluku o izboru Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP).

Glavna zadaća SIP-a je provođenje izbora. U okviru te zadaće, SIP brine za pravilnu pripremu i provođenje izbora, određuje izborna mjesta i izdaje obvezatne upute, izrađuje popis birača po izbornim jedinicama, propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora, dostavlja glasačke listiće članovima HLK-a u slučaju zahtjeva za glasovanjem dopisnim putem, utvrđuje i objavljuje rezultate izbora, propisuje način nadzora izbornog postupka od strane članova Komore, kao i druge poslove određene Pravilnikom o izboru tijela HLK-a.

Novost je da će se po prvi puta izbori za zastupnike u Skupštinu HLK-a, odnosno za članove županijskih povjerenstava, povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a te za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a provoditi elektroničkim putem, uz primjenu liječničke iskaznice.
Primjenom ovakve najnovije tehnologije u procesu izbora u HLK postavljeni su novi demokratski standardi u izbornom procesu.
Iskoristite svoje pravo glasa elektroničkim putem i postanite dio povijesti u takvom po prvi puta provedenom glasovanju u HLK-u, ali i u Hrvatskoj.
Upute o izradi i aktivaciji liječničke iskaznice dostupne su ovdje.

Članovi koji nisu u mogućnosti ili nisu skloni glasovati elektroničkim putem svoje biračko pravo moći će ostvariti dopisnim glasovanjem.
Što sve mora sadržavati zahtjev za dopisno glasovanje, Središnje izborno povjerenstvo propisalo je u Obvezatnoj uputi broj I.

Sva pitanja u vezi izbornog procesa možete uputiti na sip@hlk.hr

vrh stranice