Online stručni skupovi

Neurološke posljedice COVID-19 i utjecaj na mentalno zdravlje
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 3.1.-3.4.2022.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Primjena uređaja Bioptron u preventivnoj i kurativnoj medicini
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Online, 17.01.2022.
Matea Živec, tel: 01 4696 392, e-mail: matea.zivec@stampar.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO
edu.gep.hr
online,17.01.22.-17.01.23.
Nataša Basta, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO
edu.gep.hr
online,17.01.22.-17.01.23.
Nataša Basta, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr

Angina pectoris
Servier Pharma d.o.o.
Online, 25.01.2022.
Marko Škovrlj, mob: 0916551536, e-mail: marko.skovrlj@servier.com

Okrugli stol: kolorektalni karcinom - multidisciplinarni pristup
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Probavni sustav i endoskopija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Gastroenterologija i hepatologija u RH - naglasci
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Upalne bolesti crijeva i celijakalija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Hepatologija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Radionica: krvarenje iz varikoziteta jednjaka i želuca
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Probir bolesnika u prevenciji dijabetesa - koga i zašto?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.02.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online 22.2.2021. - 22.2.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Interaktivni prikaz bolesnika - rak prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 1333 838, e-mail: marko@dedal.hr

Akutni ishemijski moždani udar- što nakon prvih 24 h?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 12.4.2021.-12.4.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr
 

Neregulirana esencijalna hipertenzija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.5.2021.-1.5.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika https://cro-cot.emed.hr
Hrvatsko kardiološko društvo
Online, 7.5.2021.-7.5.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr
    

Upalne bolesti tipa 2
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.6.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Atopijski dermatitis - uvod u interaktivni modul
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.6.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Gaucherova bolest
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.6.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kako intenzivirati terapiju inzulinom
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.06.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol - Pravovremeno otkrivanje i liječenje karcinoma pluća
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 16.6.2021.-31.1.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol – Integriranom skrbi do boljih ishoda u dijagnostici i liječenju melanoma
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 16.6.2021.-31.1.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti – pogled endokrinologa i fizioterapeuta
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 17.6.2021.-30.4.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.h

Antigregacijska terapija - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.06.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Prvi oralni agonist GLP-1 receptora
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 23.6.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Astma - predavanje www.e-medikus.com
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 7.7.2021. - 28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000120, e-mail: marko@dedal.hr

Astma - interaktivni modul
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 7.7.2021. - 28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000120, e-mail: marko@dedal.hr

Diuretici u modernom liječenju hipertenzije
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 14.7.2021. - 31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091400120, e-mail: marko@dedal.hr

Što ako promijenimo terapiju baziranu na inkretinu?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 26.7.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Neki novi BOT
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.8.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Prikaz onkološkog bolesnika i liječenja boli
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
30.8.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Postherpetična neuralgija - Interaktivni prikaz bolesnika
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
30.8.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Sigurnost cjepiva protiv bolesti COVID-19
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
online, 6.9.2021.-6.3.2022.
https://open.halmed.hr/ (više informacija dostupno je ovdje)
Iva Kuliš, mag.pharm., spec.univ.oec., br. tel: 014884361, e-mail: dhpc@halmed.hr

Najčešće medicinske pogreške u kardiologiji
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 27.09.2021.-31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nosne polipoze - predavanje
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 01.10.2021. - 28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nosne polipoze - interaktivni modul
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 01.10.2021.-28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Zaštitimo mozak uspješnom kontrolom hipertenzije!
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Želimo li istovremeno liječiti hipertenziju i aterosklerozu?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Onlne, 11.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Koja trojna kojem hipertoničaru?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
11.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Interaktivni tečaj-EKG 2 u kliničkoj praksi
DNOOM
Zagreb - online, 11.10.2021.-11.4.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Interaktivni tečaj-EKG 3 u kliničkoj praksi
DNOOM
Zagreb - online, 11.10.2021.-11.4.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Fiksne kombinacije - rEvolucija u liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kojim redoslijedom liječimo konkomitantne dijabetes, hipertenziju i hiperlipidemiju?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Akromegalija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 2.11.2021.-10.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Gripa
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 5.11.2021.-5.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Interaktivni prikaz slučaja - Gaucherova bolest
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 5.11.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Primjena parenteralne prehrane u jedinici intenzivne medicine - 1. dio
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
Online, 5.11.2021.-5.11.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena parenteralne prehrane u jedinici intenzivne medicine - 2. dio
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
Online, 5.11.2021.-5.11.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr
 

1. Regionalni Servier LOM Masterclass
Servier Pharma d.o.o.
Online, 11.11.-16.1.2022.
Ivana Fabić Ojdanić, mob: 091 6551 524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

Podcast rasprava - Fabryjeva bolest
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 15.11.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

5.HRVATSKIKONGRES O HIPERTENZIJIS MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 17.11.2021.-17.2.2022.
Nataša Basta, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr
500 kn
 

II. postCOVID-19 Simpozij - PREDAVANJA
Hrvatsko društvo za bubreg HLZ-a
https://kongresi.emed.hr
Online, 19.11.2021.-19.05.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Novosti u transplatacijskoj medicini - predavanja
Zavod na nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Klinički bolnički centar Zagreb i Hrvatsko društvo za bubreg
Online, 8.12.2021.-8.3.2022.
Marija Abramović Šušnić, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Interaktivni slučaj - Neregulirana hipertenzija sa pozitivnom obiteljskom anamnezom
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Titriranje fiksne kombinacije antihipertenziva kroz različita godišnja doba
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Jednostavno uvođenje trojnih fiksnih kombinacija antihipertenziva
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Možemo li zaštititi bolesno srce hipertoničara od stresa modernih vremena?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Dermatološka akademija - novosti
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 20.12.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kronična mijeloidna leukemija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 20.12.2021.-30.4.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Mijeloidna fibroza
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 20.12.2021.-30.4.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

 

 2022.

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.1.-31.3.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.1.-31.3.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.1.-31.3.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Vaznost perinatalnog razdoblja za program rane intervencije
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-15.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Primjena prirodnih elemenata komunikacije koji podupiru razvoj djece u zdravstvenoj skrbi
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-15.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Miljokazi tipičnog neurološkog razvoja dojenčeta i malog djeteta (0-3 godine)
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-31.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Neurološki sindromi dojenačke dobi
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-31.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Dijagnostički pristup riziku za razvojna odstupanja/teškoće u ranoj dječjoj dobi
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-31.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Procjena kvalitete spontanih pokreta (vrpoljenje) u ranoj dojenačkoj dobi
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-31.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Rad na eliminaciji stigme i diskriminacije
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-31.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Specifične kognitivne teškoće kod djece predškolske dobi i njihovo pravovremeno otkrivanje
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-15.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer, mob: 091 6677 643, e-mail: sreichherzer@gmail.com

Stres roditelja djece liječenje u JILN-u i visoko-neurorizične djece
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Online, 3.1.-15.3.2022.
Silvija Philipps Reichherzer 0916677643 sreichherzer@gmail.com

eTečaj ˝Mikrobiom i znanost II˝
AllergoSan d.o.o.
Online, 15.1.-15.2.2022.
Viktorija Car, mob: 098 772 185, e-mail: viktorija@contres.hr

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.4.-30.6.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.4.-30.6.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.4.-30.6.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Internacionalna škola akupunkture ON-LINE
Zdravstveni zavod za medicinu športa i akupunkture Ljubljana
Online, 9.5.-12.11.2022.
Edvin Dervišević, tel: +386 413 417 90, e-mail: edvin.dervis@gmail.com
1500Eura /6 modula/ plativo u 6 rata

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.7.-31.8.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.7.-31.8.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co


vrh stranice