Online stručni skupovi

AKADEMIX modul 7
BAYER d.o.o.
www.ecme.bayer.hr
on-line, 12.7.2019. – 15.7.2021.
Izabela Sinković Bukša, mob: 091 507 0329, e-mail: izabela.sinkovic@bayer.com

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Teorijski seminari
Hrvatsko psihoanalitičko društvo
ONLINE, 1.1. - 31.12.2020.
Oleg Filipović, e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 30.11.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr
 

Atopijski dermatitis
Modra Jagoda d.o.o.
mediately.co/hr/cme
on-line, 6.4.2020. - 5.4.2021.
Žana Prislan, tel: 0038641208970, e-mail: zana.prislan@mediately.co  

Stalevo-pouzdan partner s dugoročnim učinkom za liječenje Parkinsonove bolesti
Phoneix farmacija d.o.o.
www.pharmabiz.hr
on-line, 27.4.2020. - 27.4.2021.
Filip Lisjak, mob.: 091 2357799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi
  

Martefarin (varfarin) -dugogodisnji zlatni standard oralnog antikoagulantnog lijecenja?
Phoneix farmacija d.o.o
www.pharmabiz.hr
on-line: 11.5.2020. - 11.5.2021.
Filip Lisjak, mob: 0912357799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi
  

IX eKongres - "Multidisciplinarni pristup u endokrinologiji i dijabetologiji
Deal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 22.5.2020. - 22.5.2021.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

FoCUS - Focus Cardiac UltraSound
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 28.5. - 28.11.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Predijabetes - bolest ili siva zona?
HD obiteljskih doktora
edu.e-med.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020. 
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Metformi vs. Novi antidijabetici
HD obiteljskih doktora
edu.lom.hr
on- line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr

Dijagnostika bolesti štitnjače
Agentius d.o.o.
edu.e-med.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Istina i mitovi o beta blokatorima
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikazi slučajeva u rehabilitaciji nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Što je rehabilitacija kardioloških bolesnika?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Faze rehabilitacije nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - čemu i zašto?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - dio drugi
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - dio treći
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dijagnostički postupci i terapijske mogućnosti kod poremećaja funkcije simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Autonomni živčani sustav - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Selektivni beta blokatori - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Učinkovitost beta blokatora u usporedbi s ostalim antihipertenzivima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - veza između DMT2 i simpatičke hiperaktivnosti
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Utjecaj hiperaktivnosti simpatikusa na arterijsku hipertenziju
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Povezanost metalnog stresa i hiperaktivnosti simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

FoCUS - primjeri patoloških nalaza i primjena u hitnim stanjima 
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 4.6. - 4.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Hipotireoza
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Prikazi slučajeva subkliničke hipotireoze
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Subklinička hipotireoza
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr
 

Simptomi donjeg urinarnog trakta (LUTS)
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 31.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

VTE i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
ecme.bayer.hr, 2.7. - 31.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr
 

Nutritivna potpora u eri COVID-19 s posebnim naglaskom na onkološke bolesnike
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 14.7.-12.12.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Antiinfektivni učinci vitamina D
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 14.7.-17.12.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Tjelesna aktivnost kao lijek: Psihičko zdravlje i neuroplastičnost mozga
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.7. - 15.12.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Dodaci prehrani temeljeni na biljnom kvascu
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 15.7.2020. - 6.1.2021.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Multidisciplinarni pristup ranom otkrivanju i liječenju melanoma
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Pravovremeno otkrivanje i liječenje tumora pluća
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Važnost cijepljenja kod bolesnika oboljelih od šećerne bolesti
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Važnost cijepljenja s naglaskom na cijepljenje protiv pneumokoka
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Dodaci prehrani temeljeni na biljnom kvascu
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup, 15.7.2020. - 6.1.2021.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Staphylococcus aureus u eri antibiotika – mjesto flukloksacilina u „valovima“ rezistencije,
Altamedics d.o.o.
online webinar, 20.07.2020. - 20.07.2021.
Dubravka Ljubojević, mob: 095 9204 804, e-mail: dubravka.ljubojevic@altamedics.hr

Prikaz slučajeva - Akutne virusne respiratorne infekcije
Dedal komunikacije d.o.o.
online (e-medikus) 29.7. - 31.12.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Doziramo li lijekove adekvatno
Dedal komunikacije d.o.o.
ONLINE (e-medikus), 29.7. - 31.12.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

UpgRAde edukacijska platforma - modul 1 - Kapilaroskopija, prim. Marko Barešić, dr.med.
Roche d.o.o.
ONLINE, 01.09.2020. - 01.09.2021.
Ksenija Kanis Jurina, mob: 098361696, e-mail: ksenija.kanis@roche.com

Teriparatid u liječenju osteoporoze
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 1. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 2. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.hr
 

Multidisciplinarni pristup bolesniku s hepatocelularnim karcinomom
Hrvatsko gastroentereloško društvo
edu.gep.hr, 10.9. - 10.12.2020.
Ivana Ćurković, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr
 

Ultrazvučni pregled na srce i pluća - kako nadopuniti fiziklani pregled
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr, 17.9.2020. - 17.3.2021.
Marijo Haban, mob: 0999425751, e-mail: marijo.haba@agentius.hr

Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka
Alkaloid d.o.o.
Online na platformi Pharmabiz, 21.9.2020. - 21.9.2021.
Dinko Perković Jukić, mob: 0993123208, e-mail: dinko.jukic@alkaloid.hr

Tromboze i trombofilije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 1.10. - 31.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Crveno oko
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.10. - 31.12.2020.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.com

Prikaz slučaja - Opstruktivna spneja u spavanju
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.10. - 31.12.2020.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.com

Prikaz slučaja - Sindrom suhog oka
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.10. - 31.12.2020.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.com

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 10.10.2020. - 10.4.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 10.10.2020. - 10.4.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 10.10.2020. - 10.4.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr

Enteralna prehrana
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 10.10.2020. - 10.4.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenje enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 10.10.2020. - 10.4.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr
 

Kardiovaskularni kontinum
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 15.10. - 15.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

XX. Digitalni kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora - Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
Online, 15.10.2020. - 15.01.2021.
dr. Dragan Soldo, mob: 0957878777, e-mail: drsoldo@yahoo.com
1300 kn za članove HDOD-a, 1500 kn za ostale liječnike, 700 kn za specijalizante i liječnike mlađe od 30 godina, 500 kn za umirovljenike

Plodnost i seksualno zdravlje muškarca
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ
https://vitamini.hr/korisnik/signup/, 21.10.2020. - 09.04.2021.
prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

SKINIMO VARLJIVE MASKE ENDOKARDITISA - zamke i izazovi u otkrivanju i liječenju endokarditisa
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr, 22.10.2020. - 22.04.2021.
Marijo Haban, mob: 0999425751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Što učiniti da prvi osteoporočni prijelom vašeg bolesnika ostane i posljednji
Hrvatsko društvo za osteoporozu
online webinar, 24.10.2020. - 24.04.2021.
Marko Krmek, tel: 08009666, e-mail: podrška@emed.hr

ŠTO JE ZAJEDNIČKO PNEUMOKOKU I BOLESTIMA KOJE PRENOSI KRPELJI? - VAŽNOST PREVENCIJE
Dedal komunikacije d.o.o.
Online / www.e-medikus.com, 26.10. - 31.12.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com
  

Titracija bazalnog inzulina i osnaživanje bolesnika - istraživanje dokaza
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr, 28.10. - 31.12.2020.
Marija Šegedin Žuvela, mob: 08009666, e-mail: info@dijabetes.hr
 

Migrena
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 01.11. - 31.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr
 

 Treating Hypertension with Drugs
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 16.11. - 16.5.2021.
Ana Jelaković, dr. med., tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Osvrt na aktualne smjernice
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 16.11. - 16.5.2021.
Ana Jelaković, dr. med., tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr
 

11. memorijalni simpozij "Prof.dr. Miljenko Marinković"
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr, 17.11.2020. - 17.05.2021.
dr. Ana Jelaković, tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr

41st symposium HYPERTENSION HIGHLIGHTS IN 2020
" Croatian Society of Hypertension,
The Croatian Academy of sciences and arts,
Working Group for Hypertension,
Croatian Cardiac Society,
University of Rijeka - Medical Faculty,
Society for Nephrology development ""Professor Milovan Radonić"",
The Croatian Medical Association - Branch office Rijeka "
edu.e-med.hr, 17.11.2020. - 17.05.2021.
Željka Mikovčić, tel: 051584826, e-mail: rimed@hazu.hr
 

UpgRAde: Uloga muskuloskeletnog ultrazvuka (MS-UZV) u juvenilnom idiopatskom artritisu
Roche d.o.o.
online, 23.11.2020. - 23.03.2021.
Ksenija Kanis Jurina, mob: 098361696, e-mail: ksenija.kanis@roche.com

Metaboličke bolesti i anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti; Bubreg; Velike krvne žile
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 23.11.2020. - 23.05.2021.
dr. Ana Jelaković, tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Kronična bubrežna bolest u osoba sa sećernom bolesti tipa 2
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr, 24.11.2020. - 31.12.2020. info@edijabetes.hr, tel: 0800 9666, e-mail: info@edijabetes.hr
 

SGLT2 inhibitori - i srce i bubreg; PCSK9 inhibitori - nove mogućnosti; Komplicirana stanja u hipertenziji; Predhipertenzija i bazična istraživanja
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 25.11.2020. - 25.05.2021.
dr. Ana Jelaković, tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr 
 

Pneumokokna bolest u sjeni COVID 19; Epidemologija i javno zdravstvo; Pedijatrija
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 26.11.2020. - 26.05.2021.
dr. Ana Jelaković, tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr
 

Razumijevanje mitralne regurgitacije - digitalno iskustvo
Hrvatsko kardiološko društvo
webinar, 27.11.2020. - 27.05.2021.
Marijo Haban, mob: 099 942 5751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Kurikulum arterijske hipertenzije; Fibromuskularna displazija; Primarni aldosteronizam; Renalna denervacija
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 27.11.2020. - 27.05.2021.
dr. Ana Jelaković, tel: 012388271, e-mail: tajnik@hdh.hr
 

Perzistencija u liječenju lijekom Simponi®: iskustva iz prakse i kliničkih studija
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
online, 30.11.2020.
Aleksandra Ivošević, mob: 0916611308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

E-radionica iz hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
online, 30.11.2020.
Katarina Božičević, mob: 0916551530, e-mail: katarina.bozicevic@servier.com

Virtualni tjedan kliničke prehrane
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ
https://cspen.digitalnasoba.com, 30.11. - 04.12.2020.
Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Važnost cijepljenja protiv pneumokoka u zaštiti dijabetičkih bolesnika
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
online, 01.12.2020.
Aleksanrda Ivošević, mob: 0916611308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

Online Servier radionica iz hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
online/Zagreb, 02.12.2020.
Ema Zahirović, mob: 0995346811, e-mail: ema.zahirovic@servier.com

Inovo - dodatak debati o dodacima prehrani u reproduktivnom zdravlju
Makpharm d.o.o.
online, 2.12.2020.
Goran Nikšić, mob: 0912929601, e-mail: goran.niksic@makpharm.hr

Online radionica o hipertenziji
Servier Pharma d.o.o.
online/Zagreb, 03.12.2020.
Ružica Resanović, mob: 0992561091, e-mail: ruzica.resanovic@servier.com

Transfusion Science Webinar: Learn how Electronic Issue has made its mark in blood transfusion
Hrvatsko društvo za transfuzijsku medicinu
webinar/Zagreb, 03.12.2020.
dr.sc. Ana Hećimović, tel/mob: 4600334/0993173592, e-mail: ana.hecimovic@hztm.hr

17. Prosinački znanstveni simpozij Dermatoskopija u općoj i specijalnoj dermatolgiji
HLZ Hrvatsko društvo dermatovenerološko društvo
online, 04.12.2020.
Danijela Nordio, mag. oec., mob: 0992727880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr
500kn specijalizanti, 200kn specijalisti

Godišnji sastanak HGD-a 2020.
Hrvatsko gastroenterološko društvo
online, 04.12. - 05.12.2020.
Ivana Ćurković, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr

"Gdje smo u neurologiji 2020?"
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Online/Zagreb, 5.12.2020.
Arijana Huzjan Lovrenčić, mob: 0915032501, e-mail: arijana.huzjan@gmail.com

E-radionica iz hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
online/Zadar, 08.12.2020.
Ana Anđelić, mob: 0992707470, e-mail: ana.andelic@servier.com

Servier E-radionica iz hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
online/Zagreb, 08.12.2020.
Veronika Šana Korak, mob: 0916551526, e-mail: veronika-sana.vinetic@servier.com

"Briga o bubregu u svakodnevnom radu s bolesnicima sa šećernom bolešću"
HLZ- Podružnica Split
Online/Split, 08.12.2020.
Marija Radman Livaja, tel/mob: 021348033/0914570057, e-mail: hlz-split@t-com.hr

Utjecaj rezultata ARDES studija na naš izbor mikronutrijenata kod senilne makularne degeneracije (SMD): prikaz kliničke prakse
Inspharma d.o.o.
Webinar, 8.12.2020.
Dunja Čolović, mob: 0993537538, e-mail: dunja.colovic@inspharma.com

PSIHOFARMAKOTERAPIJA TIJEKOM DOJENJA
online/Rijeka, 08.12.2020.
TINA ŠUBAT LAZINICA, BACC. OEC., tel: 051 333 323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr

Migrena i moždani udar
Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara - HDPMU
webinar, 09.12.2020.
dr. Hrvoje Budinčević, mob: 0913712310, e-mail: hbudincevic@gmail.com

Digital health: ethical, legal and social perspective for sustainable future
Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL), Hrvatsko katoličko sveučilište
http://www.unicath.hr/digitalhealth2020/registration, 9. - 10.12.2020.
doc.dr.sc. Anto Čartolovni, mob: 0919481813, e-mail: anto.cartolovni@uniciath.hr
560kn (30.10.2020.) ili 760kn (16.11.2020.) u slučaju virtualnog održavanja bez kotizacije

E radionica iz hipertenzije - Smjernice i suradljivost u hipertenziji
Servier Pharma d.o.o.
ONLINE/Bjelovar, 10.12.2020.
Mirna Dora Kutija, mob: 0992648435, e-mail: mirna.dora@gmail.com

ONLINE SKUP "Fleksibilna terapijska rješenja u liječenju hiertenzije"
Servier Pharma d.o.o.
online/Sisak, 10.12.2020.
Marija Bobinac, mob: 091 6551551, e-mail: marija.bobinac@servier.com

Sve mogućnosti primjene intravenoznog Fe
Sandoz d.o.o.
online, 10.12.2020.
Josip Barilar, mob: 0912353419, e-mail: josip.barilar@sandoz.com

4. SIMPOZIJ RADIOLOGIJA U HITNOJ KLINIČKOJ PRAKSI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJE
Hrvatsko neuroradiološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora
online, 11.12.2020.
Mateja Balić Davidović, Bantel Travel Lufthansa City Cente, tel/mob: 38513907283 / 0993157594, e-mail: mateja@lcc-banteltravel.com.hr

FANTOMSKA BOL
online/Rijeka, 12.01.2020.
TINA ŠUBAT LAZINICA, BACC. OEC., tel: 051 333 323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr

Suvremeno liječenje bolesnika s nAMD novom generacijom anti-VEGF terapije
Novartis Hrvatska d.o.o.
HCP portal, 15.12.2020.
Adnan Durmić, mob: 0914550842, e-mail: adnan.durmic@novartis.com

3. hrvatska konfernecija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem - virutalna konferencija
Udruga Zajedno
online/Zagreb, 16.12. - 17.12.2020.
Iva Šimunić, mob: 0913330733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro
950,00 kn

vrh stranice