Online stručni skupovi

Prevencija dijabetesa- što LOM može učiniti?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
Online, 17.12.2020. - 17.12.2021.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Parkison plus sindromi
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Korisnička podrška tel: 0800 9666, e-mail: info@emed.hr

Apomorfin u liječenju Parkinsonove bolesti: kome, kada, kako?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Korisnička podrška tel: 0800 9666, e-mail: info@emed.hr

Neoralne metode liječenja Parkinsonove bolesti : LCIG
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Neurofarmakologija Parkinsonove bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Koncept blagog spoznajnog poremećaja - Alzheimerova bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Sistemska tromboliza u liječenju ishemijskoga moždanoga udara
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

NVAF: Kome i kada uvesti antikoagulantnu terapiju- što bi neurolog morao znati?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/ 
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Akutno neurološko liječenje kod antikoaguliranih bolesnika
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Prikaz slučaja: Sve ili ništa - ovisno o reverziji?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Što (ne)znamo o dabigatranu?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/ 
Online, 01.01.2021. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Antikoagulansi u hiperkoagulabilnim vremenima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
Online, 09.02.2021. - 31.12.2021.
Luka Maximilian Galli, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Okrugli stol: kolorektalni karcinom - multidisciplinarni pristup
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Probavni sustav i endoskopija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Gastroenterologija i hepatologija u RH - naglasci
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Upalne bolesti crijeva i celijakalija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Hepatologija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Radionica: krvarenje iz varikoziteta jednjaka i želuca
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Probir bolesnika u prevenciji dijabetesa - koga i zašto?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.02.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online 22.2.2021. - 22.2.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Interaktivni prikaz bolesnika - rak prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 1333 838, e-mail: marko@dedal.hr

“Eliminirajmo hepatitis”- tečaj o virusnim hepatitisima za liječnike obiteljske medicine
Klinika za infektive bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
online portal Volim zdravlje, 1.3. - 31.12.2021.
Adriana Vince, tel: 01 2826 222, e-mail: avince@bfm.hr
  

Epilepsije
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 05.04.2021. - 31.12.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Kontinuirana izobrazba "PSIHODINAMSKI PRISTP" - online u 4 termina; 9.4.2021;
28.05.2021; 24.09.2021; 19.11.2021.

INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU
online, 09.04.2021. - 19.11.2021.
Jasenka Fureš, mob: 099 3020 500, e-mail: jasenka.fures@gmail.com
kotizacija 100,00 kn za sva 4 terimna

Sekcija mladih endokrinologa Zoom webinar svaka dva tjedna
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
Online, 9.4.-31.12.2021.
Sunčana Zgaga, tel: 01 2376 581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
 

Akutni ishemijski moždani udar- što nakon prvih 24 h?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 12.4.2021.-12.4.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Križobolja - prikaz bolesnice
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 12.4.-31.10.2021.
Vida Peterlik, mob: 0911333838, e-mail: vida@dedal.hr

Nova terapijska opcija u liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
12.4.-31.10.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Urološka onkologija
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 03.05.2021. - 03.11.2021.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
 

Neregulirana esencijalna hipertenzija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.5.2021.-1.5.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika https://cro-cot.emed.hr
Hrvatsko kardiološko društvo
Online, 7.5.2021.-7.5.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Kontroverze 2021.
Hrvatsko društvo za hipertenziju
https://kongresi.emed.hr/
17.5.-17.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

IBD DAY2021 Dan svjesnosti o upalnim bolestima crijeva
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
https://vitamini.hr/korisnik/signup/
Online, 20.5.-19.11.2021.
Darija Vranešić Bender, mob: 091 3774 377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 20.5.-20.11.2021.
Bernardica Valent Morić, tel: 01 3787 350, e-mail: bvmoric@hotmail.com

KOPB i plućna rehabilitacija nakon COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 20.5.-21.11.2021.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Rasprave "U Živo" 24.05. - Mjerenje arterijskoga tlaka, Ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka, Promjene životnih navika, Temeljne znanosti, Pedijatrija, Trudnoća, Fragmenti hipertenzivnoga kontinuuma
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 24.05.-24.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Rasprave "U Živo" 25.05. - Fibromuskularna displazija, Renovaskularna hipertenzija, Periferna arterijska bolest, Diuretici i beta blokatori, Ustrajnost bolesnika – križ svih liječnika, Standard u liječenju bolesnika s akutni koronarnim sindromom/Pravi izbor od samoga početka liječenja arterijske hipertenzije
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 25.05.-25.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Rasprave "U Živo" 26.05. - Endokrine hipertenzije, Metabolički poremećaji i hipertenzija - Dislipidemije, Metabolički poremećaji i hipertenzija - Šećerna bolest i hiperuricemija, Snižavanje LDL-kolesterola: ranije, niže, učinkovitije!, Nova znanja mijenjaju pristup liječenju/ Pravi lijek u pravo vrijeme: Apel protiv kliničke inercije u liječenju šećerne bolesti tipa 2
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 26.05.-26.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr
  

Rasprave "U Živo" 27.05. - Kronično srčano zatajenje (HFpEF), Sportsko srce i hipertenzija, Izolirana dijastolička hipertenzija, Neurologija, Razno, Rezistentna hipertenzija, Nova terapijska opcija u liječenju hipertenzije
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 27.05.-27.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Rasprave "U Živo" 28.05. - Procjena bubrežne funkcije, Nefrolitijaza, Glomerularne bolesti, Dijaliza, Transplantacija, Suvremen pristup bolesnicima s dijabetičkom bolesti bubrega
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 28.05.-28.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Atopijski dermatitis
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.6.-31.12.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Upalne bolesti tipa 2
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.6.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Atopijski dermatitis - uvod u interaktivni modul
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.6.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Gaucherova bolest
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.6.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kako intenzivirati terapiju inzulinom
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.06.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol - Pravovremeno otkrivanje i liječenje karcinoma pluća
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 16.6.2021.-31.1.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol – Integriranom skrbi do boljih ishoda u dijagnostici i liječenju melanoma
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 16.6.2021.-31.1.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti – pogled endokrinologa i fizioterapeuta
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 17.6.2021.-30.4.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.h

Antigregacijska terapija - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.06.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Prvi oralni agonist GLP-1 receptora
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 23.6.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Astma - predavanje www.e-medikus.com
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 7.7.2021. - 28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000120, e-mail: marko@dedal.hr

Astma - interaktivni modul
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 7.7.2021. - 28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000120, e-mail: marko@dedal.hr

SGLT2 inhibitori u rukama nefrologa 2
https://kurikulum.hdh.hr
HD za hipertenziju
Online, 7.7.2021. - 7.01.2022
Marijo Haban, tel: 08009666, e-mail: kurikulum@hdh.hr

Diuretici u modernom liječenju hipertenzije
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 14.7.2021. - 31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091400120, e-mail: marko@dedal.hr

Psorijaza - Interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 14.7.-31.12.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Psorijatični artritis - Interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 14.7.2021.-31.12.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Dijagnostika, klinička slika i liječenje migrene
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 15.7. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Reumatske bolesti i osteoporoza
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 19.07.-31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Što nakon COVID-19?
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 20.7. - 1.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Psihoze i komorbiditeti
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 20.7. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Anti-aldosteronski lijekovi - Kako i zašto zapravo pomažu srcu?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
https://edu.alphamedicalakademija.hr
Online, 20.7.2021.-31.12.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Što ako promijenimo terapiju baziranu na inkretinu?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 26.7.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Polineuropatije i neuropatska bol
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 10.8. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Neki novi BOT
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.8.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Astma i adherencija
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 20.8. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Prikaz onkološkog bolesnika i liječenja boli
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
30.8.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Postherpetična neuralgija - Interaktivni prikaz bolesnika
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
30.8.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Anksiozni poremećaji
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 1.9. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Zatajivanje srca
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 1.9. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.9.-31.12.2021.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.9.-31.12.2021.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Sigurnost cjepiva protiv bolesti COVID-19
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
online, 6.9.2021.-6.3.2022.
https://open.halmed.hr/ (više informacija dostupno je ovdje)
Iva Kuliš, mag.pharm., spec.univ.oec., br. tel: 014884361, e-mail: dhpc@halmed.hr

Atosiban - Kakve promjene u kliničkoj praksi sprječavanja prijevremenog poroda može dovesti novi tokolitik na hrvatskom tržištu?
Makpharm d.o.o.
Online, 14.9.-1.11.2021.
Goran Nikšić, mob: 091 2929 601, e-mail: goran.niksic@makpharm.hr

Multipla skleroza - praćenje bolesnika
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online,15.09.-31.12.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr
 

Vis 2021 - 12. memorijalni međunarodni simpozij "Prof.dr. Miljenko Marinković"
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 20.9.-31.12.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Najčešće medicinske pogreške u kardiologiji
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 27.09.2021.-31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.10.-31.12.2021.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com
 

Nosne polipoze - predavanje
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 01.10.2021. - 28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nosne polipoze - interaktivni modul
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 01.10.2021.-28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Zaštitimo mozak uspješnom kontrolom hipertenzije!
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Želimo li istovremeno liječiti hipertenziju i aterosklerozu?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Onlne, 11.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Koja trojna kojem hipertoničaru?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
11.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Interaktivni tečaj-EKG 2 u kliničkoj praksi
DNOOM
Zagreb - online, 11.10.2021.-11.4.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

Interaktivni tečaj-EKG 3 u kliničkoj praksi
DNOOM
Zagreb - online, 11.10.2021.-11.4.2022.
Biserka Bergman Marković, tel: 01 4590 100, e-mail: tomislav.cunko@dnoom.hr

18. kongres HLZ-Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
HLZ-Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
Online, 15.10.-15.11.2021.
Vlasta Zajic Stojanović, mob: 099 8070 303, e-mail: Vlasta.Zajic-Stojanovic@hzzo.hr
400 kuna
 

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Anemija u doba pandemije
DNOOM
Zagreb-online 18.10.2021.-18.1.2022.
Jasna Vučak, tel: 01 4590 100, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com

Fiksne kombinacije - rEvolucija u liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kojim redoslijedom liječimo konkomitantne dijabetes, hipertenziju i hiperlipidemiju?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.10.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

6. simpozij povodom Svjetskog dana moždanog udara - virtualno - online
Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara
Online, 26.10.2021.
Hrvoje Budinčević, mob: 091 3712 310, e-mail: info@mozdaniudar.hr

Možemo li prevenirati kardiovaskularne bolesti?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 26.10.2021.
Marija Juras, mob: 091 2353 227, e-mail: marija.juras@sandoz.com

Okrugli stol : Osteoporoza i prijelom kuka
Amgen d.o.o.
Online, 26.10.2021.
Mario Lacić, mob: 098 9806 755, e-mail: mlacic@amgen.com

The impact of liquid-based cytology and ancillary techniques in gynecological and non-gynecological cytology“
Hrvatsko društvo za kliničku citologiju i kompanija Becton Dickinson
Online, webinar, 26.10.2021.
Snježana Štemberger-Papić, mob: 098 329 143, e-mail: snjezana.stemberger@ri.t-com.hr

Snovi u grupi
Centar za pomoć u stresu
Online, 27.10.2021.
Sanja Janovic, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

Mislimo li dovoljno na pacijente s anemijom?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 27.10.2021.
Ante Matijević, mob: 091 2353 159, e-mail: ante.matijevic@sandoz.com

Pristup pacijentu s komorbiditetima
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 27.10.2021.
Silvije Marjanović, mob: 091 6841 210, e-mail: silvije.marjanovic@sandoz.com

Mislimo li dovoljno na simpatikus?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 28.10.2021.
Josip Barilar, mob: 091 2353 419, e-mail: josip.barilar@sandoz.com

Mjesto tikagrelora u modernom liječenju AKS
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 28.10.2021.
Tamara Žic, mob: 091 2353 411, e-mail: tamara.zic@sandoz.com

Program 9. kongresa Hrvatskoga gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO
Online, 28.10.-30.10.2021.
Nataša Basta, mob: 091 5792 686, e-mail: natasa.basta@agentius.hr

End-of-life care and deceased donation
Ministarstvo zdravstva
Online training, 1.11.-31.12.2021.
Mirela Bušić, tel: 01 4556 105, e-mail: mirela.busic@miz.hr

Multidisciplinarni pristup liječenja pacijenata s prijelomom kralježaka
Amgen d.o.o.
Online, 4.11.2021.
Bernard Birtić, mob: 091 4550 038, e-mail: bbirtic@amgen.com

Online Edukacija za zdravstvene djelatnike_ Rad Banke humanog mlijeka u RH
Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju
Zagreb - online, 15.11.2021.
Dinka Barić, mob: 091 9594 659, e-mail: dinka.baric@gmail.com

UZV DOJKI
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko senološko društvo
Zagreb (online), 08.11.2021. - 12.11.2021.
Maja Andrić Lužaić, mob: 099 4672 922, e-mail: edukacija@drinkovic.hr
kotizacija 9500kn

Drugi online regionalni simpozij mladih endokrinologa - Endokrinopatije u trudnoći
Zavod za endokrinologiju i dijabetes, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
Zagreb-online 9.11.-11.11.2021.
Sunčana Zgaga, tel: 01 2376 581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

Primjena IPP-a u ordinaciji obiteljske medicine
SANDOZ d.o.o.
Online, webinar, 23.11.2021.
Petra Lešin, mob: 091 2353 414, e-mail: petra.lesin@sandoz.com

Snovi u grupi
Centar za pomoć u stresu
Online, 24.11.2021.
Sanja Janovic, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

Primjena IPP-a u ordinaciji obiteljske medicine
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 24.11.2021.
Dora Jović, mob: 091 2353 422, e-mail: dora.jovic_ext@sandoz.com

Primjena IPP uOOM
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 25.11.2021.
Ema Stažić, mob: 091 2353 193, e-mail: ema.stazic_ext@sandoz.com

Snovi u grupi
Centar za pomoć u stresu
Online, 29.12.2021.
Sanja Janovic, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

2022.

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.1.-31.3.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.1.-31.3.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.1.-31.3.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.4.-30.6.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.4.-30.6.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.4.-30.6.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.7.-31.8.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
1.7.-31.8.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co


vrh stranice