Online stručni skupovi

AKADEMIX modul 7
BAYER d.o.o.
www.ecme.bayer.hr
on-line, 12.7.2019. – 15.7.2021.
Izabela Sinković Bukša, mob: 091 5070 329, e-mail: izabela.sinkovic@bayer.com
  

Martefarin (varfarin) -dugogodisnji zlatni standard oralnog antikoagulantnog lijecenja?
Phoneix farmacija d.o.o
www.pharmabiz.hr
on-line: 11.5.2020. - 11.5.2021.
Filip Lisjak, mob: 091 2357 799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi
  

IX eKongres - "Multidisciplinarni pristup u endokrinologiji i dijabetologiji
Deal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 22.5.2020. - 22.5.2021.
Vida Peterlik, tel: 01 386 6905, e-mail: info@e-medikus.com
        

Staphylococcus aureus u eri antibiotika – mjesto flukloksacilina u „valovima“ rezistencije
Altamedics d.o.o.
www.pharmabiz.hr 
Online, 20.07.2020. - 20.07.2021.
Dubravka Ljubojević, mob: 095 9204 804, e-mail: dubravka.ljubojevic@altamedics.hr

UpgRAde edukacijska platforma - modul 1 - Kapilaroskopija, prim. Marko Barešić, dr.med.
Roche d.o.o.
Online, 01.09.2020. - 01.09.2021.
Ksenija Kanis Jurina, mob: 098 361 696, e-mail: ksenija.kanis@roche.com

Teriparatid u liječenju osteoporoze
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Vida Peterlik, tel: 01 3866 905, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 1. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 01 3866 907, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 2. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 01 3866 907, e-mail: info@e-medikus.hr

Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka
Alkaloid d.o.o.
Online na platformi Pharmabiz, 21.9.2020. - 21.9.2021.
Dinko Perković Jukić, mob: 099 3123 208, e-mail: dinko.jukic@alkaloid.hr
  

Treating Hypertension with Drugs
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 16.11. - 16.5.2021.
Ana Jelaković, dr. med., tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Osvrt na aktualne smjernice
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 16.11. - 16.5.2021.
Ana Jelaković, dr. med., tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr
 

11. memorijalni simpozij "Prof.dr. Miljenko Marinković"
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e-med.hr
Online, 17.11.2020. - 17.05.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

41st symposium HYPERTENSION HIGHLIGHTS IN 2020
" Croatian Society of Hypertension,
The Croatian Academy of sciences and arts,
Working Group for Hypertension,
Croatian Cardiac Society,
University of Rijeka - Medical Faculty,
Society for Nephrology development ""Professor Milovan Radonić"",
The Croatian Medical Association - Branch office Rijeka "
edu.e-med.hr, 17.11.2020. - 17.05.2021.
Željka Mikovčić, tel: 05 1584 826, e-mail: rimed@hazu.hr
 

Metaboličke bolesti i anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti; Bubreg; Velike krvne žile
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 23.11.2020. - 23.05.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr
 

SGLT2 inhibitori - i srce i bubreg; PCSK9 inhibitori - nove mogućnosti; Komplicirana stanja u hipertenziji; Predhipertenzija i bazična istraživanja
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 25.11.2020. - 25.05.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr 
 

Pneumokokna bolest u sjeni COVID 19; Epidemologija i javno zdravstvo; Pedijatrija
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 26.11.2020. - 26.05.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr
 

Razumijevanje mitralne regurgitacije - digitalno iskustvo
Hrvatsko kardiološko društvo
Online, webinar, 27.11.2020. - 27.05.2021.
Marijo Haban, mob: 099 942 5751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Kurikulum arterijske hipertenzije; Fibromuskularna displazija; Primarni aldosteronizam; Renalna denervacija
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 27.11.2020. - 27.05.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr
   

Prevencija dijabetesa- što LOM može učiniti?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
Online, 17.12.2020. - 17.12.2021.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

EHOKARDIOGRAFIJA: Između želja i mogućnosti - koji je pravi ključ
Hrvatsko kardiološko društvo
Online tečaj, 17.12.2020. - 17.06.2021.
Marijo Haban, mob: 099 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr
  

Parkison plus sindromi
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Korisnička podrška tel: 0800 9666, e-mail: info@emed.hr

Apomorfin u liječenju Parkinsonove bolesti: kome, kada, kako?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Korisnička podrška tel: 0800 9666, e-mail: info@emed.hr

Neoralne metode liječenja Parkinsonove bolesti : LCIG
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Neurofarmakologija Parkinsonove bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Koncept blagog spoznajnog poremećaja - Alzheimerova bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Sistemska tromboliza u liječenju ishemijskoga moždanoga udara
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

NVAF: Kome i kada uvesti antikoagulantnu terapiju- što bi neurolog morao znati?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Akutno neurološko liječenje kod antikoaguliranih bolesnika
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Prikaz slučaja: Sve ili ništa - ovisno o reverziji?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Što (ne)znamo o dabigatranu?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 01.01.2021. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Parkisonova bolest
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 15.01. - 15.06.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Demencije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 15.01. - 15.06.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Epilepsije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 15.01. - 15.06.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

LIJEČENJE KRONIČNE BOLI NA MARGINI COVID-a 19
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.01.2021. - 30.09.2021.
Vida Peterlik, tel: 01 3866 905, e-mail: info@e-medikus.com

Suvremeni pristup zbrinjavanja bolesnika sa srčanim zatajivanjem
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 21.01.2021. - 01.09.2021
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Imunomodulatorna svojstva beta - glukana
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
https://vitamini.hr/korisnik/signup
Online, 26.1.-25.7.2021.
Darija Vranešić Bender, mob: 091 3774 377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr
  

Antikoagulansi u hiperkoagulabilnim vremenima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
Online, 09.02.2021. - 31.12.2021.
Luka Maximilian Galli, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Okrugli stol: kolorektalni karcinom - multidisciplinarni pristup
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Probavni sustav i endoskopija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Gastroenterologija i hepatologija u RH - naglasci
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Upalne bolesti crijeva i celijakalija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Hepatologija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Radionica: krvarenje iz varikoziteta jednjaka i želuca
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Gaucher disease
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 17.02.2021. - 17.06.2021.
Vida Peterlik, mob: 091 1333 838, e-mail: vida@dedal.hr

2. modul "Što učiniti da prvi osteoporotični prijelom vašeg bolesnika ostane i posljednji"
Hrvatsko društvo za osteoporozu
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.08.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrška@emed.hr

3. modul "Što učiniti da prvi osteoporočni prijelom vašeg bolesnika ostane i posljednji?"
Hrvatsko društvo za osteoporozu
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.08.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrška@emed.hr

Probir bolesnika u prevenciji dijabetesa - koga i zašto?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.02.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online 22.2.2021. - 22.2.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Kako prepoznati i liječiti depresivnog bolesnika

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 30.09.2021.
Vida Peterlik, mob: 091 1333 838, e-mail: vida@dedal.hr

Interaktivni prikaz bolesnika - rak prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 1333 838, e-mail: marko@dedal.hr

BIOEKVIVALENCIJA I MEĐUSOBNA ZAMJENJIVOST LIJEKOVA KOD PRESAĐIVANJA ORGANA
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.3. - 30.6.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

“Eliminirajmo hepatitis”- tečaj o virusnim hepatitisima za liječnike obiteljske medicine
Klinika za infektive bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
online portal Volim zdravlje, 1.3. - 31.12.2021.
Adriana Vince, tel: 01 2826 222, e-mail: avince@bfm.hr
 

Izabrane teme iz fizikalne medicine i reumatologije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net,
Online, 15.3. - 15.8.2021.
Ivana Klinar, dr.med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Kako pristupamo liječenju bolesnika kojima je potrebna adekvatna antikoagulacijska i antiagregacijska zaštita?
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
https://ecme.bayer.hr
Online, 16.3.-16.6.2021.
Marijo Haban, mob: 099 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr
 

Simptomi zatajivanja srca u prikrivenoj bolesti zalistaka
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
Online, 18.3.-18.9.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Pompeova bolest - kako prepoznati bolesnika u čekaonici
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 19.3.-1.8.2021. skup bez kotizacije
Vida Peterlik, mob: 091 1333 838, e-mail: vida@dedal.hr

Liječenje kronične maligne i nemaligne boli
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 22.3. - 22.8.2021.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
   

Antidepressant Treatment in Major Depressive Disorder (MDD) Masterclass 2021
Lundbeck Croatia d.o.o.
25.03.-22.06.2021.
Krešimir Lovrić, mob: 098 9821 891, e-mail: krlo@lundbeck.com
 

Osteoartritis
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 1.4. - 1.9.2021.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Epilepsije
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 05.04.2021. - 31.12.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Teme koje nedostaju: Bonosta u višegodišnjem liječenju osteoporoze
Makpharm d.o.o.
Mentimeter - online platforma, 8.4.-8.5.2021.
Goran Nikšić, mob: 091 2929 601, e-mail: goran.niksic@makpharm.hr

Terapija trajnog, umjerenog do teškog alergijskog rinitisa i alergijske astme uzrokovanih grinjom kućne prašine
www.e-medikus.com
Dedal komunikacije d.o.o.
Online, 8.4.-31.7.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

4. modul tečaja "Što promijeniti da prvi osetoporotični prijelom Vašeg bolesnika ostane i posljedni?"
Hrvatsko društvo za osteoporozu
edu.e-med.hr
Online, 08.04.-08.10.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrška@emed.hr

Kontinuirana izobrazba "PSIHODINAMSKI PRISTP" - online u 4 termina; 9.4.2021;
28.05.2021; 24.09.2021; 19.11.2021.

INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU
online, 09.04.2021. - 19.11.2021.
Jasenka Fureš, mob: 099 3020 500, e-mail: jasenka.fures@gmail.com
kotizacija 100,00 kn za sva 4 terimna

Sekcija mladih endokrinologa Zoom webinar svaka dva tjedna
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
Online, 9.4.-31.12.2021.
Sunčana Zgaga, tel: 01 2376 581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
 

Akutni ishemijski moždani udar- što nakon prvih 24 h?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 12.4.2021.-12.4.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Križobolja - prikaz bolesnice
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 12.4.-31.10.2021.
Vida Peterlik, mob: 0911333838, e-mail: vida@dedal.hr

Nova terapijska opcija u liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
12.4.-31.10.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenje enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Enteralna prehrana i nutritivne potrebe bolesnika
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr
  

E-tečaj cjeloživotnog učenja za zdravstvene djelatnike
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
https://vitamini.hr/korisnik/signup/
Online, 19.4.-16.10.2021.
Darija Vranešić Bender, mob: 091 3774 377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

SGLT2 inhibitori u rukama nefrologa
Hrvatsko društvo za hipertenziju
https://kurikulum.hdh.hr
Online, 20.4.-20.7.2021.
Mario Haban, tel: 0800 9666, e-mail: kurikulum@hdh.hr
  

Mikrobiom i znanost
Allegrosan d.o.o.
e-tečaj, 23.4.-23.5.2021.
Ivana Turalija, tel: 01 4821 193, e-mail: ivana@contres.hr

Kako poboljšati ishode liječenja visokorizičnih pacijenata nakon AKS-a?
Hrvatsko kardiološko društvo
https://cro-cot.emed.hr
Online, 29.4.-29.7.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Urološka onkologija
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 03.05.2021. - 03.11.2021.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
 

Prvi online regionalni simpozij mladih endokrinologa - Hitna stanja u endokrinologiji
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
Online, 5.5.-6.5.2021
Sunčana Zgaga, tel: 01 2376 581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

12. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Split - ONLINE, 5.5.-8.5.2021.
Lana Kovač Bilić, mob: 099 2262 355, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com

Laserska litotripsija u dječjoj kirurgiji
Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju, HDDK
Online, webinar, 6.5.2021.
Nikica Lesjak, mob: 098 745 967, e-mail: nikica_lesjak@yahoo.com

Sigurnosni profil bilastina
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Online, 6.5.2021.
Andrea Šnajder Grgić, mob: 099 5459 054, e-mail: asnajdergrgic@berlin-chemie.com

Proljetni sastanak KroHem - virtualni sastanak
KroHem
Online virtualni sastanak 6.5.-8.5.2021.
Vid Benko, mob: 098 508 502, e-mail: vid.benko@btravel.pro

1. REGIONALNI SERVIER LOM HYBRID MASTERCLASS
Sevier Pharma d.o.o.
Online, 8.5.2021.
Ivana Fabić Ojdanić, mob: 091 6551 524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

Primjena bilastina kod simptomatskog liječenja urtikarija
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Online, 10.5.2021.
Marko Adrić, mob: 091 9440 962, e-mail: madric@berlin-chemie.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar,10.5.2021.
Ivan Antić, mob: 091 3460 150, e-mail: ivan.antic@sandoz.com

"Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem - Titracijom do cilja"
Novartis Hrvatska d.o.o.
Online, MS Teams, 11.5.2021.
Bruna Mesić, tel: 01 6274 220, e-mail: bruna.mesic_ext@novartis.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 11.5.2021.
Filip Lokin, mob: 091 2353 437, e-mail: filip.lokin_ext@sandoz.com

Suvremeno liječenje hepatitisa C
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Online virtualni sastanak, 11.5.2021.
Aleksandra Ivošević, mob: 091 6611 308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

ZNAMO LI SVE O LIJEČENJU ASTME I ALERGIJSKOG RINITISA?
Sandoz d.o.o.
Online webinar, 12.05.2021.
Petar Bago, mob: 091 2353 418, e-mail: petar.bago@sandoz.com

"Entresto: standardna terapija u liječenju hospitaliziranih i ambulantnih bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem"
Novartis Hrvatska d.o.o.
Online, MS Teams, 12.5.2021.
Bruna Mesić, tel: 01 6274 220, e-mail: bruna.mesic_ext@novartis.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 12.5.2021.
Irena Gržentić, mob: 091 2353 212, e-mail: irena.grzentic@sandoz.com

Simpozij "Nova era u liječenju kronične bubrežne bolesti - uloga SLT2 inhibitora"
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Online, 12.5.2021.
Mario Laganović, mob: 091 4223 157, e-mail: mlaganovic@gmail.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 12.5.2021.
Mirela Gudelj, mob: 091 2353 219, e-mail: mirela.gudelj@sandoz.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 12.5.2021.
Tihomir Žugec, mob: 091 2353 168, e-mail: tihomir.zugec@sandoz.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 12.5.2021.
Vladimir Čandrlić, mob: 091 3722 324, e-mail: vladimir.candrlic@sandoz.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Online, webinar, 13.5.2021.
Sandoz d.o.o.
Silvije Marjanović, mob: 091 6841 210, e-mail: silvije.marjanovic@sandoz.com

Radionica "Delirij - spriječi, prepoznaj, liječi"
Klinika za psihijatriju Vrapče
Online, zoom, 13.5.2021.
Marina Gregurović, tel: 01 3780 678, e-mail: klinika@bolnica-vrapce.hr

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 13.5.2021.
Ante Matijević, mob: 091 2353 208, e-mail: ante.matijevic@sandoz.com

Znamo li sve o liječenju astme i alergijskog rinitisa?
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 13.5.2021.
Marina Matak, mob: 091 2353 420, e-mail: marina.matak@sandoz.com

6. hrvatski kongres kliničke citologije s međunarodnim sudjelovanjem

Hrvatsko društvo za kliničku citologiju
Online, virtualni skup, 13.5.-15.5.2021. Snježana Štemberger-Papić, tel: 051 658 206, e-mail: snjezana.stemberger@ri.t-com.hr
Kotizacija Do 15.05.2021. Sudionik 1.000,00 HRK Specijalizant 500,00 HRK Citotehnolog 500,00 HRK Sponzorsko osoblje 700,00 HRK

V. Online SIMPOZIJ O DOJENJU „MAJČINO MLIJEKO – NAJDRAGOCJENIJI RESURS ZA NOVOROĐENČAD IMALU DJECU“ - Zaštitimo dojenje koristeći se postojećim prilikama i mogućnostima!
Hrvatska udruga grupa za potopru dojenju
Zagreb, 14.05.2021.
Dinka Barić, mob: 091 9594 659, e-mail: info@hugpd.hr
100 kn

2. REGIONALNI SERVIER LOM HYBRID MASTERCLASS
Sevier Pharma d.o.o.
Online, 15.5.2021.
Ivana Fabić Ojdanić, mob: 091 6551 524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

UZV ABDOMINALNIH ORGANA
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko senološko društvo
Zagreb (online), 17.05.2021. - 21.05.2021.
Maja Andrić Lužaić, mob: 099 4672 922, e-mail: edukacija@drinkovic.hr
kotizacija 9500kn

Kontroverze 2021.
Hrvatsko društvo za hipertenziju
https://kongresi.emed.hr/
17.5.-17.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 18.5.2021.
Dora Jović, mob: 091 2353 422, e-mail: dora.jovic_ext@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 18.5.2021.
Tamara Žic, mob: 091 2353 411, e-mail: tamara.zic@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 18.5.2021.
Danijela Ljubas Hižman, mob: 091 3460 149, e-mail: danijela.ljubas-hizman@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 18.5.2021.
Ema Mahmić, mob: 091 2353 413, e-mail: ema.mahmic@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 19.5.2021.
Karlo Smiljan, mob: 091 5511 996, e-mail: karlo.smiljan@sandoz.com

 GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA

Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 19.5.2021.
Danijela Ljubas Hižman, mob: 091 3460 149, e-mail: danijela.ljubas-hizman@sandoz.com

"Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u optimalnom liječenju
bolesnika s KZS"
Novartis Hrvatska d.o.o
Online, MS Teams, 19.5.2021. .
Bruna Mesić, tel: 01 6274 220, e-mail: bruna.mesic_ext@novartis.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 19.5.2021.
Tamara Žic, mob: 091 2353 411, e-mail: tamara.zic@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 19.5.2021.
Marija Mihajlovski, mob: 091 2353 210, e-mail: marija.mihajlovski_ext@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 19.5.2021.
Petra Lešin, mob: 091 2353 414, e-mail: petra.lesin@sandoz.com

Sustavi za zatvaranje mjesta vaskularnog pristupa (“Closure Devices“)
Hrvatska endovaskularna inicijativa
Online, webinar, 19.5.2021.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr

PRAKTIČNA PRIMJENA APITERAPIJE
HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO
Novska, 20.5.2021.
Gordana Hegić, mob: 095 9106 653, e-mail: ghegic@gmail.com

Terapijske opcije liječenja KOPB-a
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Online, 20.5.2021.
Vedran Nervo, mob: 091 7219 551, e-mail: vnervo@berlin-chemie.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 20.5.2021.
Slavko Žužul, mob: 091 2353 412, e-mail: slavko.zuzul@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 20.5.2021.
Tamara Žic, mob: 0912353411, e-mail: tamara.zic@sandoz.com

Primjena uređaja "Bioptron" u preventivnoj i kurativnoj medicini
Zepter Hrvatska u suradnji s NZJZ Andrija Štampar
Online, MS Teams, 20.5.2021.
Kata Pavlović, mob: 091 8852 170, e-mail: kata.pavlovic@zepter-zg.hr

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 20.5.2021.
Josipa Lončar, mob: 091 2353 112, e-mail: josipa.loncar@sandoz.com

GASTRO SEKCIJA: UPALA, INFEKCIJA I PROTEKCIJA
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 20.5.2021.
Jakov Vlak, mob: 091 2353 125, e-mail: jakov.vlak@sandoz.com

Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 20.5.-20.11.2021.
Bernardica Valent Morić, tel: 01 3787 350, e-mail: bvmoric@hotmail.com

3. REGIONALNI SERVIER LOM HYBRID MASTERCLASS
Sevier Pharma d.o.o.
Online, 22.5.2021.
Ivana Fabić Ojdanić, mob: 091 6551 524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

Inkontinencija urina u muškaraca
Elbi Medikal d.o.o.
Online, 24.5.-30.5.2021.
Sanja Posavec, mob: 099 8097 533, e-mail: sanja@elbi-medikal.hr

Dijabetičko stopalo – prevencijom do iskoraka
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 25.5.2021.
Doris Udovičić Marušić, mob: 091 2353 227, e-mail:doris.udovicic_marusic@sandoz.com

"Entresto: standardna terapija u liječenju hospitaliziranih i ambulantnih bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem"
Novartis Hrvatska d.o.o.
Online, MS Teams, 26.5.2021.
Bruna Mesić, tel: 01 6274 220, e-mail: bruna.mesic_ext@novartis.com

"Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem - Titracijom do cilja"
Novartis Hrvatska d.o.o.
Online, MS Teams, 26.5.2021.
Bruna Mesić, tel: 01 6274 220, e-mail: bruna.mesic_ext@novartis.com

Terapijske opcije liječenja KOPB-a
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Online, 26.5.2021.
Tamara Lacković Virag, mob: 099 2725 073, e-mail: tlackovicvirag@berlin-chemie.com

Neprijateljski" vrat aneurizme abdominalne aorte (aaa) – endovaskularne tehnike i pristupi
Hrvatska endovaskularna inicijativa
Online, webinar, 26.5.2021.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr

Proljeće u liječničkim ordinacijama webinar
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 27.5.2021.
Danijela Ljubas Hižman, mob: 091 3460 149, e-mail: danijela.ljubas-hizman@sandoz.com

 Multidisciplinarni pristup pacijentu s komorbiditetima

Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 27.5.2021.
Ante Matijević, mob: 091 2353 208, e-mail: ante.matijevic@sandoz.com

"Važnost pravilne prehrane u prevenciji i liječenju KV bolesti"
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 27.5.2021.
Luka Radmanić, mob: 091 2353 424, e-mail: luka.radmanic@sandoz.com

MIND & BRAIN - 60th International Neuropsychiatric Congress- Virtual
Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara
Online, 27.5.-30.5.2021.
Petra Strujić, mob: 091 9156 225, e-mail: inpc2017@gmail.com

4. REGIONALNI SERVIER LOM HYBRID MASTERCLASS
Sevier Pharma d.o.o.
Online, 29.5.2021.
Ivana Fabić Ojdanić, mob: 091 6551 524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

1. Hrvatski gerijatrijski on line simpozij o GERASTENIJI s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a
Zagreb/online, 1.6.2021.
Tajana Pavić, mob: 098 720 555, e-mail: tajana.pavic@gmail.com

31st Summer Stroke School - Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impairments
Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara
Online, 7.6.-11.6.2021.
Petra Strujić, mob: 091 9156 225, e-mail: summer.stroke.school@gmail.com

Radionica "Delirij - spriječi, prepoznaj, liječi"
Klinika za psihijatriju Vrapče
Online, zoom, 8.6.2021.
Marina Gregurović, tel: 01 3780 678, e-mail: klinika@bolnica-vrapce.hr

Terapijske opcije liječenja KOPB-a
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Online, 8.6.2021.
Marko Adrić, mob: 091 9440 962, e-mail: madric@berlin-chemie.com

Radionica "Delirij - spriječi, prepoznaj, liječi"
Klinika za psihijatriju Vrapče
Online, zoom, 10.6.2021.
Marina Gregurović, tel: 01 3780 678, e-mail: klinika@bolnica-vrapce.hr

Medical Information Conference Croatia - MICC 2021
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Online, 10.6.-11.6.2021.
Marijan Šember, tel: 01 4566 743, e-mail: sember@mef.hr

Pronađimo rješenje! Zajedno protiv kliničke inercije
Sandoz d.o.o.
Online, webinar, 16.6.2021.
Doris Udovičić Marušić, mob: 091 2353 227, e-mail:doris.udovicic_marusic@sandoz.com

TEČAJ BIOSTATISTIKA ZA NESTATISTIČARE: OSNOVE EPIDEMIOLOŠKIH I STATISTIČKIH METODA - modul I 01.07.2021.TIPOVI ISTRAŽIVANJA, TIPOVI I PRIKAZ PODATAKA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Online, 1.7.2021.
Jelena Dimnjaković, tel: 01 4863 272, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

TEČAJ BIOSTATISTIKA ZA NESTATISTIČARE: OSNOVE EPIDEMIOLOŠKIH I STATISTIČKIH METODA - modul II 08.07.2021. Interpretacija rezultata istraživanja
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Online, 8.7.2021.
Jelena Dimnjaković, tel: 01 4863 272, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

TEČAJ BIOSTATISTIKA ZA NESTATISTIČARE: OSNOVE EPIDEMIOLOŠKIH I STATISTIČKIH METODA - modul III 15.07.2021. Izbor statističkog testa
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Online, 15.7.2021.
Jelena Dimnjaković, tel: 014863272, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

UZV ŠTITNJAČE I POVRŠINSKIH STRUKTURA GLAVE I VRATA
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko senološko društvo
Zagreb (online), 20.09.2021. - 24.09.2021.
Maja Andrić Lužaić, mob: 099 4672 922, e-mail: edukacija@drinkovic.hr
kotizacija 6500kn

Simpozij "Deformacija kralježnice djece i odraslih"
Hrvatsko vertebrolološko društvo HLZ-a
Zagreb/online, 13.10.2021.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr
100 i 300kn

UZV DOJKI
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko senološko društvo
Zagreb (online), 08.11.2021. - 12.11.2021.
Maja Andrić Lužaić, mob: 099 4672 922, e-mail: edukacija@drinkovic.hr
kotizacija 9500kn

vrh stranice