Online stručni skupovi

AKADEMIX modul 7
BAYER d.o.o.
www.ecme.bayer.hr
on-line, 12.7.2019. – 15.7.2021.
Izabela Sinković Bukša, mob: 091 507 0329, e-mail: izabela.sinkovic@bayer.com

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 18.12.2019. – 18.12.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr 

Teorijski seminari
Hrvatsko psihoanalitičko društvo
ONLINE, 1.1. - 31.12.2020.
Oleg Filipović, e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 31.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 31.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 1.3. – 30.11.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08000 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Radiološka dijagnostika UIP-a/IPF
Boehringer Ingelheim d.o.o.
edu.e-med.hr
on-line, 18.3. - 31.10.2020.
Alenka Beravs Baš, mob: 00386 513 155 22, e-mail: alenka.beravs-bas@boehringer-ingelheim.com

Pompeova bolest - kako prepoznati bolesnika u čekaonici
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 20.3. – 20.9.2020. 
Vida Peterlik, mob: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

Deksmedetomidin – indikacije i klinička primjena u medicini
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 20.3. - 20.9.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098/499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Atopijski dermatitis
Modra Jagoda d.o.o.
mediately.co/hr/cme
on-line, 6.4.2020. - 5.4.2021.
Žana Prislan, tel: 0038641208970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenja enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Enteralna prehrana i nutritivne potrebe bolesnika
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
on-line, 9.4. - 9.10.2020.
Korisnička podrška Frka.hr, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Omega-3 masne kiseline: svojstva i djelovanje
HD za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup/
on-line, 24.4. - 15.10.2020.
prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, dr. med., mob.: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Stalevo-pouzdan partner s dugoročnim učinkom za liječenje Parkinsonove bolesti
Phoneix farmacija d.o.o.
www.pharmabiz.hr
on-line, 27.4.2020. - 27.4.2021.
Filip Lisjak, mob.: 091 2357799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi

Ehokardiografija u vrijeme Covid-19 pandemije 
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 30.4. - 30.10.2020.
Marijo Haban, tel.: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Erektilna disfunkcija
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.5. – 31.10.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Osnovni principi pregleda pluća ultrazvukom
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line: 7.5. - 7.11.2020.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Martefarin (varfarin) -dugogodisnji zlatni standard oralnog antikoagulantnog lijecenja?
Phoneix farmacija d.o.o
www.pharmabiz.hr
on-line: 11.5.2020. - 11.5.2021.
Filip Lisjak, mob: 0912357799, e-mail: filip.lisjak@orion.fi

Ultrazvuk pluća- osobitosti kardiogenog edema, ARDS-a i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 14.5. - 14.11.2020. 
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Antipsihotici
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.5. - 15.11.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob.: 098 499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Ultrazvuk pluća - pneumotoraks i pleuralni izljev
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 21.5. - 21.11.2020.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr 

IX eKongres - "Multidisciplinarni pristup u endokrinologiji i dijabetologiji
Deal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
on-line, 22.5.2020. - 22.5.2021.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com 

FoCUS - Focus Cardiac UltraSound
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 28.5. - 28.11.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr 

Predijabetes - bolest ili siva zona?
HD obiteljskih doktora
edu.e-med.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020. 
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Metformi vs. Novi antidijabetici
HD obiteljskih doktora
edu.lom.hr
on- line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@lom.hr

Dijagnostika bolesti štitnjače
Agentius d.o.o.
edu.e-med.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Istina i mitovi o beta blokatorima
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikazi slučajeva u rehabilitaciji nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Što je rehabilitacija kardioloških bolesnika?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Faze rehabilitacije nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - čemu i zašto?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - dio drugi
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - dio treći
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 1.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dijagnostički postupci i terapijske mogućnosti kod poremećaja funkcije simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Autonomni živčani sustav - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Selektivni beta blokatori - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Učinkovitost beta blokatora u usporedbi s ostalim antihipertenzivima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - veza između DMT2 i simpatičke hiperaktivnosti
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Utjecaj hiperaktivnosti simpatikusa na arterijsku hipertenziju
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Povezanost metalnog stresa i hiperaktivnosti simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
on-line, 2.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška Čuvari srca, tel: 08009666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Interakcija prirođenog i stečenog imuniteta u virusnim pandemijama
Dedal komunikacije d.o.o.
E-Medikus
on-line, 3.6. - 20.9.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

SPAF i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
ecme.bayer.hr
on-line, 3.6. - 1.10.2020.
Josipa Gulan, tel: 01 6599 90, e-mail: josipa.gulan@bayer.com

FoCUS - primjeri patoloških nalaza i primjena u hitnim stanjima 
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
on-line, 4.6. - 4.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Hipotireoza
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Prikazi slučajeva subkliničke hipotireoze
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Subklinička hipotireoza
Hrvatsko društvo za štitnjaču HLZ-a
edu.e-med.hr
on-line, 5.6. - 31.12.2020.
Korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 08009666, e-mail: help@emed.hr

Novi pristup liječenju kardiovaskularne bolesti uz Xarelto
Bayer d.o.o.
ecme.bayer.hr
on-line, 9.6. - 9.9.2020.
dr. Diana Kralj, mob: 0915228546, e-mail: kohom.hr@gmail.com

Prepreke na putu do glikemijske kontrole
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
on-line, 23.6. - 31.10.2020.
Korisnička podrška e-dijabetes, tel: 08009666, e-mail: info@e-dijabetes.hr

Učinak pozitivnog početka može trajati i trajati - istraživanje dokaza
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
on-line, 23.6. - 31.10.2020.
Korisnička podrška e-dijabetes, tel: 08009666, e-mail: info@e-dijabetes.hr

Učinak hipogilkemije
Sanofi Aventis Hrvatska d.o.o.
e-dijabetes.hr
on-line, 23.6. - 31.10.2020.
Korisnička podrška e-dijabetes, tel: 08009666, e-mail: info@e-dijabetes.hr

Antiagregacijska i antikoagulantna terapija u 2020.
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 29.6. - 29.9.2020.
Marija Maržić, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.com

Neurološki bolesnici u vrijeme pandemije COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 1.10.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Osobe oboljele od psihičkih poremećaja i pandemije COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 1.10.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Simptomi donjeg urinarnog trakta (LUTS)
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 1.7. - 31.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Uloga obiteljskog liječnika u liječenju reumatološkog bolesnika
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
edu.lom.hr, 1.7. - 30.9.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: info@lom.hr

Racionalni pristup upalnim artropatijama
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
edu.lom.hr, 1.7. - 30.9.2020.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 08009666, e-mail: info@lom.hr

VTE i COVID-19
Hrvatsko kardiološko društvo
ecme.bayer.hr, 2.7. - 31.12.2020.
Mario Ivanuša, tel: 012388888, e-mail: kardio@kardio.hr

Karcinom dojke u doba pandemije COVID - 19
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 2.7. -20.9.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Nukleotidi: primjena kod neuralgija i neuropatija
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 13.7.-20.11.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Novosti u liječenju i potpornoj terapiji upalnih bolesti crijeva
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup, 14.7. - 27.11.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Nutritivna potpora u eri COVID-19 s posebnim naglaskom na onkološke bolesnike
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 14.7.-12.12.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Antiinfektivni učinci vitamina D
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 14.7.-17.12.2020.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Tjelesna aktivnost kao lijek: Psihičko zdravlje i neuroplastičnost mozga
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
on-line, 15.7. - 15.12.2020.
dr. sc. Ivana Klinar, dr.med., mob.: 098/499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Bubrezi i COVID-19 infekcija
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 15.7. - 15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., tel: 098499-925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Organizacija zdravstvene službe i kardiologije u vrijeme pandemije COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net 15.7. - 15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Vitamin D, debljina, metabolički sindrom u vrijeme COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net 15.7. - 15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., tel: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

COVID-19 infekcija s kardiovaskularnim komplikacijama 
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net 15.7.-15.9.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Dodaci prehrani temeljeni na biljnom kvascu
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup 15.7.2020. - 6.1.2021.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Bakterijske bolesti kože
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 15.7.-15.10.2020.
Maja Maržić, tel: 013866905, e-mail: maja@dedal.hr

Bakterijske bolesti kože
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 15.7. - 15.10.2020.
Maja Maržić, tel: 013866905, e-mail: maja@dedal.hr

Multidisciplinarni pristup ranom otkrivanju i liječenju melanoma
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Pravovremeno otkrivanje i liječenje tumora pluća
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Važnost cijepljenja kod bolesnika oboljelih od šećerne bolesti
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Važnost cijepljenja s naglaskom na cijepljenje protiv pneumokoka
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 15.7. - 31.12.2020.
Sandra Peternek, tel: 013866900, e-mail: info@e-medikus.hr

Dodaci prehrani temeljeni na biljnom kvascu
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
vitamini.hr/korisnik/signup, 15.7.2020. - 6.1.2021.
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, mob: 0913774377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Prikaz slučajeva - Akutne virusne respiratorne infekcije
Dedal komunikacije d.o.o.
online (e-medikus) 29.7. - 31.12.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Doziramo li lijekove adekvatno
Dedal komunikacije d.o.o.
ONLINE (e-medikus), 29.7. - 31.12.2020.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Postizanje kontrole astme: standardni režim doziranja ili SMART terapija
Dedal komunikacije d.o.o.
E-medikus, 31.7. - 30.9.2020.
Maja Maržić, tel: 013866905, e-mail: maja@dedal.hr

UpgRAde edukacijska platforma - modul 1 - Kapilaroskopija, prim. Marko Barešić, dr.med.
Roche d.o.o.
ONLINE, 01.09.2020. - 01.09.2021.
Ksenija Kanis Jurina, mob: 098361696, e-mail: ksenija.kanis@roche.com

Teriparatid u liječenju osteoporoze
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Vida Peterlik, tel: 013866905, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman radan 1. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 2. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.hr

Online/virtualna stručna edukacija i interpretacije dijagnostičkih pretraga u obiteljskoj medicini - kako analizirati EKG zapis i nalaz kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka
Servier pharma d.o.o.
ONLINE, 4.9. - 22.9.2020.
Lana Radošević, mob: 0992648436, e-mail: lana.radosevic@servier.com 

Krka za mlade liječnike
Krka Farma d.o.o.
ONLINE, 9.9. - 25.11.2020.
Jana Cotić maretić, mob: 0993083942, e-mail: janacotic@krka.biz

Multidisciplinarni pristup bolesniku s hepatocelularnim karcinomom
Hrvatsko gastroentereloško društvo
edu.gep.hr, 10.9. - 10.12.2020.
Ivana Ćurković, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr 

Metabolički sindrom i šećerna bolest tipa 2
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 15.9.-15.11.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Pulmološki i onkološki bolesnik u vrijeme COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 15.9.-15.11.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

"Živimo život punim plućima!"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 18.9.2020.
Joško Grbavac, tel: 012353111, e-mail: josko.grbavac@sandoz.com

Recite ne boli - digitalna radionica, platforma Go To Webinar
Krka Farma d.o.o.
ONLINE, 18.9.2020.
Vesna Hrgović, mob: 0992584991, e-mail: vesna.hrgovic@krka.biz

VIRTUAL STRENGHT AMBASSADOR PROGRAM
Abbott Laboratories d.o.o.
ONLINE, 18.9.2020.
Katarina Despot, mob: 0912333083, e-mail: katarina.despot@abbott.com

KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ MEDICINI „OSTANI UZ MENE“, U POVODU 10 GODINA OD OSNUTKA CENTRA ZA PALIJATIVNU MEDICINU, MEDICINSKU ETIKU I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE – CEPAMET, MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ONLINE, 18.9. - 19.9.2020.
Goran Grbić, mob: 0994926679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
dr. med, specijalisti, specijalizanti, psiholozi, soc.radnici, radni terapeuti, med.sestre/teh. = 1.000,00 kn; Studenti, čl. nevladinih udruga, čl. udruga pacijenata = 300,00 kn

123. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske e-kongres
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
e-kongres, 19.10. - 23.10.2020.
Ivan Kristijan Baričević, tel: 0958552878, e-mail: ivan.kristijan.baricevic@upuz.hr
1.900 kn

"Suvremeno liječenje astme i KOPB-a"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 21.9.2020.
Vladimir Čandrlić, tel: 012353111, e-mail: vladimir.candrlic@sandoz.com

"Uvijek kad je potrebno više u liječenju hipertenzije"
Servier pharma d.o.o.
ONLINE, 21.9.2020.
Branka Schell, tel: 012353111, e-mail: branka.schell@servier.com

"Dodatni učinci kombinacije ramipril/amlodipin u liječenju hipertenzije"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 21.9.2020.
Ivan Antić, tel: 012353111, e-mail: ivan.antic@sandoz.com

Otopimo bol u čaši vode!
SANDOZ d.o.o.
webinar, 21.9.2020.
Josip Perkov, tel: 012353111, e-mail: josip.perkov@sandoz.com

38. stručno predavanje HDML HLZ: "Uganuće gležnja - liječenje i moguće posljedice"
Hrvatsko društvo mladih liječnika HLZ-a
ONLINE, 21.9.2020.
Andro Matković, dr.med., mob: 0912803985, e-mail: predsjednik@hdml.hlz.hr

Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka
Alkaloid d.o.o.
Online na platformi Pharmabiz, 21.9.2020.-21.9.2021.
Dinko Perković Jukić, mob: 0993123208, e-mail: dinko.jukic@alkaloid.hr

Izazovi liječenja hipertenzije u ambulanti obiteljske medicine
SANDOZ d.o.o.
webinar, 22.9.2020.
Marin Kokeza, tel: 012353111, e-mail: marin.kokeza@sandoz.com

Dodatni učinci ramipril/amlodipin u liječenju komorbiditeta hipertenzije
SANDOZ d.o.o.
webinar, 22.9.2020.
Josip Barilar, tel: 012353111, e-mail: josip.barilar@sandoz.com

"Sandozova riješenja za liječenje astme i KOPB-a"
SANDOZ d.o.o.
webinar 22.09.2020.
Hana Varljen, tel: 012353111, e-mail: hana.varljen@sandoz.com

"Astma i KOPB - razlike i novosti"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 22.9.2020.
Bernard Krešić, tel: 012353111, e-mail: bernard.kresic@sandoz.com

WEBINAR: Utorkom u pet sa Salvusom: kardio-ekspert panel
Salvus d.o.o.
events-emea6.adobeconnect.com/content/connect/c1/4981104596/en/events/event/shared/4989662699/event_registration.html?connect-session=em6breezakmt47xutbpupvgx&sco-id=4987869605&_charset_=utf-8
webinar, 22.9.2020.
Tajana Buhač, mob: 0912195038, e-mail: tajana.buhac@salvushealth.com

PLIVA ACS & HF Akademija Online 3
Pliva Hrvatska d.o.o.
ONLINE, 22.9.2020.
Matej Herceg, mob: 0992530320, e-mail: matej.herceg@pliva.com

"Liječenje akutne boli"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 23.9.2020.
Slavko Žužul, tel: 012353111, e-mail: slavko.zuzul@sandoz.com

"Kako otopiti svoju bol?"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 23.09.2020.
Tamara Žic, tel: 012353111, e-mail: tamara.zic@sandoz.com

"Ketoprofen granule u liječenju akutne boli"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 23.9.2020.
Vladimir Čandrlić, tel: 012353111, e-mail: vladimir.candrlic@sandoz.com

"Liječenje akutne boli"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 23.9.2020.
Slavko Žužul, tel: 012353111, e-mail: slavko.zuzul@sandoz.com

"Sva lica bolnih sindroma"
SANDOZ d.o.o.
webinar 23.09.2020.
Petra Lešin, tel: 012353111, e-mail: petra.lesin@sandoz.com

Recite NE boli - MREŽNI SEMINAR (Varaždin)
Krka Farma d.o.o.
ONLINE, 23.9.2020.
Melita Kinčl Dujo, dr.med., mob: 098202575, e-mail: melita.kincl-dujo@krka.biz

Sandozova inovativna rješenja za liječenje ASTME i KOPB-a
SANDOZ d.o.o.
webinar, 23.9.2020.
Dženita Šola, tel: 012353111, e-mail: dzenita.sola@sandoz.com

Folatna kiselina i humana reprodukcija: deset važnih poruka za kliničara
Makpharm d.o.o.
webinar, 23.9.2020.
Goran Nikšić, mob: 0912929601, e-mail: goran.niksic@makpharm.hr

Cjeloviti pristup liječenju hipertenzije
Servier pharma d.o.o.
ONLINE, 23.9.2020.
Ana Anđelić, mob: 0992707470, e-mail: ana.andelic@servier.com

Nije bol sve što boli
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.9.2020.
Marija Mihajlovski, tel: 012353111, e-mail: marija.mihajlovski@sandoz.com

Triplixam - uvijek kad je potrebno više!
Servier pharma d.o.o.
ONLINE, 24.9.2020.
Emina Zahirović, mob: 0995346811, e-mail: ema.zahirovic@servier.com

Recite NE boli - MREŽNI SEMINAR (Varaždin)
Krka Farma d.o.o.
ONLINE, 24.9.2020.
Melita Kinčl Dujo, dr.med., mob: 098202575, e-mail: melita.kincl-dujo@krka.biz

"Dodatni učinci ramiprila/amlodipina u liječenju komorbiditeta hipetrenzije"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.9.2020.
Irena Gržentić, tel: 012353111, e-mail: irena.grzentic@sandoz.com

"Ketoprofen u liječenju boli"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.9.2020.
Josipa Lončar, tel: 012353111, e-mail: josipa.loncar@sandoz.com

Cjeloviti pristup liječenju hipertenzije
Servier pharma d.o.o.
ONLINE, 24.9.2020.
Ana Anđelić, mob: 0992707470, e-mail: ana.andelic@servier.com

Kontrola astme za kvalitetniji život
SANDOZ d.o.o.
webinar, 24.9.2020.
Dino Kosovec, tel: 012353111, e-mail: dino.kosovec@sandoz.com

PLIVA ACS & HF Akademija Online 2
Pliva Hrvatska d.o.o.
ONLINE, 24.9.2020.
Matej Herceg, mob: 0992530320, e-mail: matej.herceg@pliva.com

PRIME - Vaccines virtualna Konferencija "Imunizacija u zaštiti rizičnih skupina bolesnika u sezoni respiratornih bolesti? - Prevencija, a ne komplikacija"
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Virtualna konferencija, 24.9.2020.
Marina Carević, tel: 014872-854, e-mail: marina.carevic@farmaceut.org

Šećerna bolest u dječjoj i odrasloj dobi
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
ONLINE, 24.9. - 25.9.2020.
Karolina Czerny, mob: 0917990082, e-mail: karolina.czerny@domzdravlja-pgz.hr

Astma - kako poboljšati adherenciju pacijenta?
SANDOZ d.o.o.
webinar, 25.9.2020.
Marin Kokeza, tel: 012353111, e-mail: marin.kokeza@sandoz.com

Dodatni učinci ramipril/amlodipin u liječenju komorbiditeta hipertenzije
SANDOZ d.o.o.
webinar, 25.9.2020.
Petar Bago, tel: 012353111, e-mail: petar.bago@sandoz.com

Mogući utjecaj pandemije COVID-19 na predstojeću sezonu gripe
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a
webinar, 25.9.2020.
Nevenka Jakopović, mob: 0993740158, e-mail: nevenkajakopovic@gmail.com

"Izazovi u liječenju hiperuricemije i gihta"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 28.9.2020.
Danijela Ljubas Hižman, tel: 012353111, e-mail: danijela.ljubas-hizman@sandoz.com

Komunikacija i suradnja u vrijeme COVID-19 pandemije
Krka Farma d.o.o.
ONLINE, 28.9.2020.
Melita Kinčl Dujo, dr.med., mob: 098202575, e-mail: melita.kincl-dujo@krka.biz

Jeste li propustili novosti u liječenju astme, za vrijeme pandemije koronom?
SANDOZ d.o.o.
webinar, 28.9.2020.
Dunja Žunić, tel: 012353111, e-mail: dunja.zunic@sandoz.com

Mjesto valsartana u modernom liječenju hipertoničara
SANDOZ d.o.o.
webinar, 28.9.2020.
Luka Radmanić, tel: 012353111, e-mail: luka.radmanic@sandoz.com

"Liječenje komborbiditeta uz hipertenziju"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 28.9.2020.
Sandra Milin, tel: 012353111, e-mail: sandra.milin@sandoz.com

"Ketonal Rapid - novost u liječenju boli"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 29.9.2020.
Ante Matijević, tel: 012353111, e-mail: ante.matijevic@sandoz.com

"BOL"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 29.9.2020.
Josipa Lončar, tel: 012353111, e-mail: josipa.loncar@sandoz.com

Komunikacija i suradnja u vrijeme COVID-19 pandemije
Krka Farma d.o.o.
ONLINE, 29.9.2020.
Melita Kinčl Dujo, dr.med., mob: 098202575, e-mail: melita.kincl-dujo@krka.biz

Novosti u liječenju boli
SANDOZ d.o.o.
webinar, 29.9.2020.
Slavko Žužul, tel: 012353111, e-mail: slavko.zuzul@sandoz.com

"Kako uspješno otopiti svoju bol?"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 29.9.2020.
Tamara Žic, tel: 012353111, e-mail: tamara.zic@sandoz.com

Dodatni učinci ramipril/amlodipin u liječenju komorbiditeta hipertenzije
SANDOZ d.o.o.
webinar, 29.9.2020.
Ivana Zelić, tel: 012353111, e-mail: ivana.zelic@sandoz.com

PLIVA ACS & HF Akademija Online 3
Pliva Hrvatska d.o.o.
ONLINE, 29.9.2020.
Matej Herceg, mob: 0992530320, e-mail: matej.herceg@pliva.com

"Perzistencija u liječenju: dobitna formula za put prema održanoj kliničkoj koristi"
Merck Sharp & Dohme
webinar, 30.9.2020.
Jerka Anić, mob: 0916611312, e-mail: jerka_anic@merck.com

Problemi s intubacijom i ventilacijom u estetskoj kirurgiji Poliklinika Bagatin Zagreb, Fakultat za dentalnu medicinu Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poliklinika Bagatin Zagreb, Fakultat za dentalnu medicinu Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Zagreb, 30.9.2020.
doc.dr.sc. Dinko Bagatin, tel: 014648120, e-mail: katarina.sakic@bagatin.hr

"Hipertenzija u obiteljskoj medicini i kod kardiologa"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 30.9.2020.
Ante Matijević, tel: 012353111, e-mail: ante.matijevic@sandoz.com

"Hipertenzija terapijske mogućnosti"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 30.9.2020.
Tihomir Žugec, tel: 012353111, e-mail: tihomir.zugec@sandoz.com

Sideropenična anemija u različitim kliničkim indikacijama
SANDOZ d.o.o.
webinar, 30.9.2020.
Irena Gržentić, tel: 012353111, e-mail: irena.grzentic@sandoz.com

"Dobitne kombinacije za respiratornog pacijenta"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 30.9.2020.
Irma Prskalo, tel: 012353111, e-mail: irma.prskalo@sandoz.com

"Liječenje akutne boli NSAIL"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 30.9.2020.
Iva Baričić, tel: 012353111, e-mail: iva.baricic@sandoz.com

Dodatni učinci rami/amlo u liječenju komorbiditeta hipertenzije
SANDOZ d.o.o.
webinar, 1.10.2020.
Marina Matak, tel: 012353111, e-mail: marina.matak@sandoz.com

"Mislimo li dovoljno o anemiji?"
SANDOZ d.o.o.
webinar, 1.10.2020.
Josip Barilar, tel: 012353111, e-mail: josip.barilar@sandoz.com

7th International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C (IMC-HCV-2020)
Fakultet za dentalnu mediicnu i zdravstvo Osijek
ONLINE, 1.10. - 3.10.2020.
Martina Smolić, mob: 0912241484, e-mail: msmolic@mefos.hr

"2020 Annual Meeting Of The Croatian Immunological Society"
Hrvatsko imunološko društvo
online sastanak, 1.10. - 2.10.2020.
Inga Kavazović, tel: 051651293, e-mail: imunoloskodrustvoHR@gmail.com

Tromboze i trombofilije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 1.10. - 31.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

Crveno oko
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.10. - 31.12.2020.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.com

Prikaz slučaja - Opstruktivna spneja u spavanju
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.10. - 31.12.2020.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.com

Prikaz slučaja - Sindrom suhog oka
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.10. - 31.12.2020.
Maja Maržić, tel: 013866907, e-mail: info@e-medikus.com

Liječenje karcinskomske boli
HD za liječenje boli HLZ-a
webinar, 2.10. - 3.10.2020
Andrea Mršo, tel: 031-511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com

Probiotici kao temelj čovjekovog zdravlja
AllergoSan d.o.o.
ONLINE, 3.10.2020.
Sabine Ebert-Krnjak, mob: 0958570650, e-mail: sabine@svjestanzivot.com

7. transplantacijska škola - VIRTUALNO DOGAĐANJE
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
ONLINE, 3.10.2020.
Maja Orsag, mob: 0913330734, e-mail: maja@contres.hr
500,00 kn

Recite ne boli, digitalna radionica Platforma GoGo Webinar, on line
Krka Farma d.o.o.
Osijek, 5.10.2020.
Damir Vuković, mob: 0992742811, e-mail: damir.vukovic@krka.biz

webinar "Maksimalan fokus na liječenje glaukomskog pacijenta"
Medis Adria d.o.o.
webinar, 6.10.2020.
Davor Krčelić, mob: 0993102848, e-mail: davor.krcelic@medisadria.com

8. hrvatski simpozij o dojenju online
Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje
ONLINE, 9.10.2020.
Banana Kunina, mob: 098391938, e-mail: banana.kunina@gmail.com
300,00kn, 150,00kn za članice HUSD-a

Online tečaj "Novosti u gastroenterologiji i hepatologiji"
Hrvatsko gastroenterološko društvo
ONLINE, 10.10.2020.
Jasna Duvnjak, tel: 012442398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr
250,00 kn

Simpozij "Osteoporoza kralježnice"
Hrvatsko vertebrolološko društvo HLZ-a
virtualno, 13.10.2020.
Veronika Jurić, mob: 098594281, e-mail: veronika.juric@moment.hr
200,00kn

Jačanje imuniteta uz pomoć faktora prijenosa
Fargron Hrvatska d.o.o.
webinar, 14.10.2020.
Vesna Marijanović Jukić, mob: 0916595779, e-mail: vesna.marijanovic.jukic@fagron.hr

Kardiovaskularni kontinum
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 15.10. - 15.12.2020.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.hr

9. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
ONLINE, 22.10. - 24.10.2020.
doc.dr.sc. Mario Laganović, dr.med., tel: 012388888, e-mail: mlaganovic@gmail.com

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Nizak unos voća i povrća
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 6.11.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, tel: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Korištenje alkohola
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 20.11.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, tel: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

49. simpozij HDDN-a s međunarodnim sudjelovanjem
HD za dječju neurologiju HLZ-a , Zavod za dječju neurologiju, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb
ONLINE, 27.11. - 28.11.2020.
Ivan Lehman, mob: 098467250, e-mail: thelehman@yahoo.com
300 kn

Digital health: ethical, legal and social perspective for sustainable future
Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL), Hrvatsko katoličko sveučilište
www.unicath.hr/digitalhealth2020
9. - 10.12.2020.
doc.dr.sc. Anto Čartolovni, mob: 0919481813, e-mail: anto.cartolovni@uniciath.hr
560kn (30.10.2020.) ili 760kn (16.11.2020.) u slučaju virtualnog održavanja bez kotizacije

 

vrh stranice