Online stručni skupovi


2022./2023. 

11. eKongres: Pandemija Covid19 - Pristup i liječenje endokrinoloških i dijabetoloških bolesnika
Udruga za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“
https://jedanaesti.e-kongres.hr/
online, 25.01.2022.-28.02.2023.
Božidar Perić, tel: 01 3787 127, e-mail: bozperic@yahoo.com

11. E-kongres: Pristup endokrinološkim i dijabetološkim bolesnicima i njihovo liječenje u COVID-19 Pandemiji
Udruga za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“
www.e-medikus.com
online, 01.02.2022.-28.02.2023.
Božidar Perić, tel: 01 3787 127, e-mail: bozperic@yahoo.com

Putovanje s Concor®-om kroz kardiovaskularni kontinuum
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
Online, 02.02.2022.-02.02.2023.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenje enteralne prehrane
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu
edu.frka.hr
online, 11.2.2022.-11.2.2023.
Korisnička podrška frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, 
e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga vitamina D u zaštiti od respiratornih virusnih infekcija i COVID-19
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 04.03.2022.-04.03.2023.
Željko Krznarić, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

VOĐENJE INTERSTICIJSKE BOLESTI PLUĆA U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 25.03.2022.-24.08.2023.
Eva Gradišar, tel: 00386 31 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Vitamin D – Je li mala doza „veća“ od velike?
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 01.05.2022.-01.05.2023.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Pravi statin za pravog pacijenta - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Povezanost simpatikusa i hipertenzije - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Mjerila za određivanje Sindroma X - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Postizanje ciljnih vrijednosti KT - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 01.07.2022.- 02.07.2023.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com
 

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti – pogled endokrinologa i fizioterapeuta
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.08.2022.-31.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Interaktivni prikaz bolesnika - rak prostate

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.08.2022.-31.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Praćenje bolesnika s karcinomom prostate

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.08.2022.-31.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti - pogled urologa i psihijatra
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.08.2022.-31.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti - pogled urologa i kardiologa
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.08.2022.-31.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Podcast rasprava - Nove mogućnosti liječenja metastatskog raka prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.08.2022.-31.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Interaktivni slučaj – nemetastatski katracijski rezistentan rak prostate
Dedal komunikacije d.o.o
www.e-medikus.com, 08.08.2022.-31.03.2023.
mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nove smjernice Europskog kardiološkog društva za prevenciju KVB
DNOOM
online, 01.09.2022.-01.03.2023.
Biserka Bergman Markovic, mob: 091 2022 412
e-mail: bbergmanmarkovic@gmail.com

Hipoglikemija u fokusu – Podcast
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2022.-30.9.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oredic@dedal.hr

Koje zamke donosi glukovarijabilnost? - Podcast

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2022.-30.9.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oredic@dedal.hr

Tko su pacijenti sa sindromom X? - Podcast

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2022.-30.9.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oredic@dedal.hr

Rizik od KV događaja kod pacijenata s metaboličkim sindromom - Podcast
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2022.-30.9.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oredic@dedal.hr

Dijabetičko stopalo u Hrvatskoj - Panel rasprava
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2022.-30.9.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oredic@dedal.hr

Koje opasnosti krije opstruktivna sleep apnea? - Panel rasprava
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 1.9.2022.-30.9.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oredic@dedal.hr

Opstipacija u dječjoj dobi online tečaj
Milsing d.o.o.
moj.milsing.hr, 20.09.2022.-19.09.2023.
Anja Žaler, tel: 01 6379 444, e-mail: anja.zaler@milsing.hr

Nuspojave imunoterapije i njihovo zbrinjavanje
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 06.10.2022.-05.10.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Periferna arterijska bolest (PAB) - Liječnik obiteljske medicine u središtu
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 16.10.2022.-15.02.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

FABRYJEVA BOLEST - X VEZANA NASLJEDNA GENSKA BOLEST
HRVATSKO DRUŠTVO OBITELJSKIH DOKTORA
kongresi@emed.hr, 17.10.2022.-17.10.2023.
Korisnička podrška emed.hr, mob: 091 4277 928
e-mail: croatia.info@swixxbiopharma.com

Sindrom suhog oka
Dedal komunikacije d.o.o
www.e-medikus.com, 01.11.2022.-28.02.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Helicobacter pylori i izvanželučane manifestacije
HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO
https://edu.gep.hr/, 15.11.2022.-15.11.2023.
Marko Gašparić, mob: 091 9379 897
e-mail: marko.gasparic@agentius.hr

Ublažavanje simptoma donjeg urinarnog trakta (LUTS) primjenom silodosina
HRVATSKO DRUŠTVO OBITELJSKIH DOKTORA
https://edu.alphamedicalakademija.hr, 15.11.2022.-15.11.2023.
Marko Gašparić, tel: 091 9379 897, e-mail: marko.gasparic@agentius.hr

Mitralna akademija: Kirurški aspekti liječenja mitralne patologije
Hrvatsko kardiološko društvo
https://www.heartelearn.hr/, 22.11.2022.-22.02.2023.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra Jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.12.2022.-28.02.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631881858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur - jučer, danas, sutra
Mediately (Modra Jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.12.2022.-01.02.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631881858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Je li hipoglikemija opasnost koju možemo izbjeći kod pacijenata sa šećernom bolesti?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.12.2022.-31.12.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Različiti pacijenti sa sindromom X

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.12.2022.-31.12.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

Život sa sindromom X
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 01.12.2022.-31.12.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

MIKROBIOM I ZNANOST III - eTečaj
ALLERGOSAN d.o.o.
Zagreb, 01.12.2022.-28.02.2023.
Maja Orsag, mob: 091 3330 734, e-mail: maja@contres.hr

Multidisciplinarni pristup liječenju infekcija u intenzivnoj medicini (eMed)
Hrvatsko kardiološko društvo
intenzivna.hr, 13.12.2022.-13.06.2023.
Marijo Haban, tel: 0800 9666
e-mail: podrska@emed.hr

Pedijatrijska hipertenzija - ne možete riješiti problem ako ga ne prepoznate (eMed)
Hrvatsko društvo za hipertenziju
edu.e.med., 15.12.2022.-15.12.2023.
Bernardica Valent Morić, tel: 01 3787 535, e-mail: bvnoric@hotmail.com

Primjena parenteralne prehrane u jedinici intenzivne medicine - 1. dio
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 20.12.2022.-20.12.2023.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena parenteralne prehrane u jedinici intenzivne medicine - 2. dio
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr, 20.12.2022.-20.12.2023.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Edukacijski tečaj – Kisqali (ribociklib) u liječenju HR+ HER2- lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 28.12.2022.-28.03.2023.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr

2023.

Osteoporoza: od molekularnih mehanizama do terapijskih mogućnosti
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 02.01.-02.04.2023.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Periferna arterijska bolest (PAB) - Liječnik obiteljske medicine u središtu
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 16.01.2023.-15.10.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

1. kongres Hrvatskog društva za nadomještanje funkcije organa
Hrvatsko društvo za nadomještanje funkcije organa
edu.emed, 16.01.2023.-31.12.2023.
Marko Gašparić, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Adherencija – kako poboljšati uspješnost liječenja?
PLIVA Hrvatska d. o. o.
www.plivamed.net, 16.01.2023.-16.05.2023.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Kašalj - jedan simptom više uzroka
Sandoz d.o.o.
webinar, 25.01.2023.
Ivan Antić, mob: 091 3460 150, e-mail: ivan.antic@sandoz.com

Porodična hiperkolesterolemija – uvođenje i provedba obveznog probira pri upisu u školu
Sekcija za bolesti metabolizma Hrvatskog pedijatrijskog društva
online, 25.01.2023.
Danijela Petković Ramadža, mob: 095 9153 870, e-mail: dramadza@gmail.com

Webinar: Ozbiljne infekcije s ishodištem u probavnom sustavu
HD za infektivne bolesti HLZ-a
Zagreb, 26.01.2023.
Jasminka Blaha, tel: 091 1871 952, e-mail: jblaha@bfm.hr

Rana rehabilitacija nakon moždanog udara – najnovija saznanja
PLIVA Hrvatska d. o. o.
www.plivamed.net, 01.02.2023.-01.06.2023.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

ON-LINE SIMPOZIJ INFEKCIJE UZROKOVANE β-HEMOLITIČKIM STREPTOKOKOM SKUPINE A
HD za infektivne bolesti HLZ-a
online, 2.2.2023.
Jasminka Blaha, mob: 091 1871 952, e-mail: jblaha@bfm.hr

8. Znanstveno stručni simpozij dr. Vladimir Emedi
Lions klub Vukovar
zoom, 10.02.2023.
Željko Đekić, mob: 091 5193 048, e-mail: lionsclub.vukovar@gmail.com

Internacionalna škola akupunkture
Zdravstveni zavod za medicinu športa in akupunkture Ljubljana
online, 27.03.2023.-14.10.2023.
Edvin Dervišević, tel: 00386 41 341 790, e-mail: edvin.dervis@gmal.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Kašalj – jedan simptom, više uzroka
Sandoz d.o.o.
webinar, 31.01.2023.
Mirela Gudelj, mob: 091 2353 219, e-mail: mirela.gudelj@sandoz.com

2023./2024.

Mitralna akademija: Razumijevanje mitralne regurgitacije - digitalno iskustvo
Hrvatsko kardiološko društvo
https://www.hearteleam.hr/, 10.01.2023.-10.04.2023.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Vitamin D - više od vitamina
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com, 16.01.2023.-31.01.2024.
Sunčana Orešić, mob: 091 1333 017, e-mail: suncana.oresic@dedal.hr


 vrh stranice