Online stručni skupovi


UpgRAde edukacijska platforma - modul 1 - Kapilaroskopija, prim. Marko Barešić, dr.med.
Roche d.o.o.
Online, 01.09.2020. - 01.09.2021.
Ksenija Kanis Jurina, mob: 098 361 696, e-mail: ksenija.kanis@roche.com

Teriparatid u liječenju osteoporoze
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Vida Peterlik, tel: 01 3866 905, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 1. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 01 3866 907, e-mail: info@e-medikus.hr

Suvremeni tretman rana 2. dio
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 1.9.2020. - 1.9.2021.
Maja Maržić, tel: 01 3866 907, e-mail: info@e-medikus.hr

Dijagnoza, komplikacije i liječenje suhog oka
Alkaloid d.o.o.
Online na platformi Pharmabiz, 21.9.2020. - 21.9.2021.
Dinko Perković Jukić, mob: 099 3123 208, e-mail: dinko.jukic@alkaloid.hr
  

Prevencija dijabetesa- što LOM može učiniti?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
Online, 17.12.2020. - 17.12.2021.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Parkison plus sindromi
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Korisnička podrška tel: 0800 9666, e-mail: info@emed.hr

Apomorfin u liječenju Parkinsonove bolesti: kome, kada, kako?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Korisnička podrška tel: 0800 9666, e-mail: info@emed.hr

Neoralne metode liječenja Parkinsonove bolesti : LCIG
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Neurofarmakologija Parkinsonove bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Koncept blagog spoznajnog poremećaja - Alzheimerova bolesti
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 01.01. - 31.12.2021.
Josip Ljevak, mob: 091 8958 047, e-mail: jljevak@gmail.com

Sistemska tromboliza u liječenju ishemijskoga moždanoga udara
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

NVAF: Kome i kada uvesti antikoagulantnu terapiju- što bi neurolog morao znati?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/ 
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Akutno neurološko liječenje kod antikoaguliranih bolesnika
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Prikaz slučaja: Sve ili ništa - ovisno o reverziji?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 1.1. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Što (ne)znamo o dabigatranu?
Hrvatsko neurološko društvo
https://edu.e-med.hr/ 
Online, 01.01.2021. - 31.12.2021.
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

LIJEČENJE KRONIČNE BOLI NA MARGINI COVID-a 19
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.01.2021. - 30.09.2021.
Vida Peterlik, tel: 01 3866 905, e-mail: info@e-medikus.com

Suvremeni pristup zbrinjavanja bolesnika sa srčanim zatajivanjem
Hrvatsko kardiološko društvo
https://edu.e-med.hr/
Online, 21.01.2021. - 01.09.2021
Marijo Haban, mob: 098 9425 751, e-mail: marijo.haban@agentius.hr

Antikoagulansi u hiperkoagulabilnim vremenima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
Online, 09.02.2021. - 31.12.2021.
Luka Maximilian Galli, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Okrugli stol: kolorektalni karcinom - multidisciplinarni pristup
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Probavni sustav i endoskopija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Gastroenterologija i hepatologija u RH - naglasci
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Upalne bolesti crijeva i celijakalija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Hepatologija - slobodne teme
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

Radionica: krvarenje iz varikoziteta jednjaka i želuca
Hrvatsko gastroenterološko društvo
edu.gep.hr
Online, 12.2.2021. - 12.2.2022.
Marko Krmek, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@gep.hr

2. modul "Što učiniti da prvi osteoporotični prijelom vašeg bolesnika ostane i posljednji"
Hrvatsko društvo za osteoporozu
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.08.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrška@emed.hr

3. modul "Što učiniti da prvi osteoporočni prijelom vašeg bolesnika ostane i posljednji?"
Hrvatsko društvo za osteoporozu
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.08.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrška@emed.hr

Probir bolesnika u prevenciji dijabetesa - koga i zašto?
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
edu.e-med.hr
Online, 17.02.2021. - 17.02.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 18.02.2021. - 18.02.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online 22.2.2021. - 22.2.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Kako prepoznati i liječiti depresivnog bolesnika

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 30.09.2021.
Vida Peterlik, mob: 091 1333 838, e-mail: vida@dedal.hr

Interaktivni prikaz bolesnika - rak prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 28.02.2021. - 31.01.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 1333 838, e-mail: marko@dedal.hr

“Eliminirajmo hepatitis”- tečaj o virusnim hepatitisima za liječnike obiteljske medicine
Klinika za infektive bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
online portal Volim zdravlje, 1.3. - 31.12.2021.
Adriana Vince, tel: 01 2826 222, e-mail: avince@bfm.hr
 

Izabrane teme iz fizikalne medicine i reumatologije
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net,
Online, 15.3. - 15.8.2021.
Ivana Klinar, dr.med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Simptomi zatajivanja srca u prikrivenoj bolesti zalistaka
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.croecho.hr
Online, 18.3.-18.9.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@croecho.hr

Pompeova bolest - kako prepoznati bolesnika u čekaonici
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 19.3.-1.8.2021.  
Vida Peterlik, mob: 091 1333 838, e-mail: vida@dedal.hr

Liječenje kronične maligne i nemaligne boli
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net, 22.3. - 22.8.2021.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
   

Osteoartritis
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 1.4. - 1.9.2021.
dr.sc. Ivana Klinar, dr.med., mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Epilepsije
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 05.04.2021. - 31.12.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Terapija trajnog, umjerenog do teškog alergijskog rinitisa i alergijske astme uzrokovanih grinjom kućne prašine
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.4.-31.7.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

4. modul tečaja "Što promijeniti da prvi osetoporotični prijelom Vašeg bolesnika ostane i posljedni?"
Hrvatsko društvo za osteoporozu
edu.e-med.hr
Online, 08.04.-08.10.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrška@emed.hr

Kontinuirana izobrazba "PSIHODINAMSKI PRISTP" - online u 4 termina; 9.4.2021;
28.05.2021; 24.09.2021; 19.11.2021.

INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU
online, 09.04.2021. - 19.11.2021.
Jasenka Fureš, mob: 099 3020 500, e-mail: jasenka.fures@gmail.com
kotizacija 100,00 kn za sva 4 terimna

Sekcija mladih endokrinologa Zoom webinar svaka dva tjedna
Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
Online, 9.4.-31.12.2021.
Sunčana Zgaga, tel: 01 2376 581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
 

Akutni ishemijski moždani udar- što nakon prvih 24 h?
Hrvatsko neurološko društvo
edu.e-med.hr
Online, 12.4.2021.-12.4.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Križobolja - prikaz bolesnice
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 12.4.-31.10.2021.
Vida Peterlik, mob: 0911333838, e-mail: vida@dedal.hr

Nova terapijska opcija u liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
12.4.-31.10.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenje enteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Enteralna prehrana i nutritivne potrebe bolesnika
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 08009666, e-mail: podrska@frka.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
HD za kliničku prehranu HLZa
https://edu.frka.hr/
Online, 13.4.-13.10.2021.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr
  

E-tečaj cjeloživotnog učenja za zdravstvene djelatnike
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
https://vitamini.hr/korisnik/signup/
Online, 19.4.-16.10.2021.
Darija Vranešić Bender, mob: 091 3774 377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Urološka onkologija
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 03.05.2021. - 03.11.2021.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
 

Neregulirana esencijalna hipertenzija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.5.2021.-1.5.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika https://cro-cot.emed.hr
Hrvatsko kardiološko društvo
Online, 7.5.2021.-7.5.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Kontroverze 2021.
Hrvatsko društvo za hipertenziju
https://kongresi.emed.hr/
17.5.-17.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

IBD DAY2021 Dan svjesnosti o upalnim bolestima crijeva
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
https://vitamini.hr/korisnik/signup/
Online, 20.5.-19.11.2021.
Darija Vranešić Bender, mob: 091 3774 377, e-mail: dvranesi@kbc-zagreb.hr

Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem
Hrvatsko društvo za hipertenziju
online, 20.5.-20.11.2021.
Bernardica Valent Morić, tel: 01 3787 350, e-mail: bvmoric@hotmail.com

KOPB i plućna rehabilitacija nakon COVID-19
Pliva Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
Online, 20.5.-21.11.2021.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Rasprave "U Živo" 24.05. - Mjerenje arterijskoga tlaka, Ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka, Promjene životnih navika, Temeljne znanosti, Pedijatrija, Trudnoća, Fragmenti hipertenzivnoga kontinuuma
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 24.05.-24.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Rasprave "U Živo" 25.05. - Fibromuskularna displazija, Renovaskularna hipertenzija, Periferna arterijska bolest, Diuretici i beta blokatori, Ustrajnost bolesnika – križ svih liječnika, Standard u liječenju bolesnika s akutni koronarnim sindromom/Pravi izbor od samoga početka liječenja arterijske hipertenzije
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 25.05.-25.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Rasprave "U Živo" 26.05. - Endokrine hipertenzije, Metabolički poremećaji i hipertenzija - Dislipidemije, Metabolički poremećaji i hipertenzija - Šećerna bolest i hiperuricemija, Snižavanje LDL-kolesterola: ranije, niže, učinkovitije!, Nova znanja mijenjaju pristup liječenju/ Pravi lijek u pravo vrijeme: Apel protiv kliničke inercije u liječenju šećerne bolesti tipa 2
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 26.05.-26.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr
  

Rasprave "U Živo" 27.05. - Kronično srčano zatajenje (HFpEF), Sportsko srce i hipertenzija, Izolirana dijastolička hipertenzija, Neurologija, Razno, Rezistentna hipertenzija, Nova terapijska opcija u liječenju hipertenzije
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 27.05.-27.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Rasprave "U Živo" 28.05. - Procjena bubrežne funkcije, Nefrolitijaza, Glomerularne bolesti, Dijaliza, Transplantacija, Suvremen pristup bolesnicima s dijabetičkom bolesti bubrega
Hrvatsko društvo za hipertenziju
kongresi.emed.hr
Online, 28.05.-28.11.2021.
Ana Jelaković, tel: 01 2388 271, e-mail: tajnik@hdh.hr

Atopijski dermatitis
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.6.-31.12.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Upalne bolesti tipa 2
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 7.6.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Atopijski dermatitis - uvod u interaktivni modul
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.6.2021.-28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Gaucherova bolest
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 8.6.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Šećerna bolest tip 2
Dedal komunikacije d.o.o.
www-e-medikus.com
Online, 10.6.- 31.8.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Šećerna bolest tip 2
Dedal komunikacije d.o.o.
www-e-medikus.com
Online, 10.6.-31.8.2021.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kako intenzivirati terapiju inzulinom
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 11.06.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol - Pravovremeno otkrivanje i liječenje karcinoma pluća
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 16.6.2021.-31.1.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol – Integriranom skrbi do boljih ishoda u dijagnostici i liječenju melanoma
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 16.6.2021.-31.1.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nuspojave androgen deprivacijske terapije i kako ih zbrinuti – pogled endokrinologa i fizioterapeuta
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 17.6.2021.-30.4.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.h

Antigregacijska terapija - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 18.06.2021.-31.03.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Teme koje nedostaju: Humana reprodukcija
Makpharm d.o.o.
Online, 21.06.-01.10.2021.
Goran Nikšić, mob: 091 2929 601, e-mail: goran.niksic@makpharm.hr

Dobra praksa liječenja osteoartritisa i osteoporoze
Makpharm d.o.o.
Online, 21.06.-01.10.2021.
Goran Nikšić, mob: 091 2929 601, e-mail: goran.niksic@makpharm.hr

Prvi oralni agonist GLP-1 receptora
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 23.6.2021.-31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
https://gateway.on24.com/wcc/experience/eliteabbviebiopharmfrance/1593134/3012761/e-dermatologija.
E-dermatologija, 1.7.-30.9.2021.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com
  

Astma - predavanje www.e-medikus.com
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 7.7.2021. - 28.02.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000120, e-mail: marko@dedal.hr

Astma - interaktivni modul
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 7.7.2021. - 28.2.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000120, e-mail: marko@dedal.hr

SGLT2 inhibitori u rukama nefrologa 2
https://kurikulum.hdh.hr
HD za hipertenziju
Online, 7.7.2021. - 7.01.2022
Marijo Haban, tel: 08009666, e-mail: kurikulum@hdh.hr

Diuretici u modernom liječenju hipertenzije
www.e-medikus.com
Dedal Komunikacije d.o.o.
Online, 14.7.2021. - 31.3.2022.
Marko Bagarić, mob: 091400120, e-mail: marko@dedal.hr

Dijagnostika, klinička slika i liječenje migrene
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 15.7. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Reumatske bolesti i osteoporoza
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 19.07.-31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Što nakon COVID-19?
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 20.7. - 1.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Psihoze i komorbiditeti
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 20.7. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Polineuropatije i neuropatska bol
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 10.8. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Astma i adherencija
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 20.8. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Anksiozni poremećaji
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 1.9. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Zatajivanje srca
www.plivamed.net
Pliva Hrvatska d.o.o.
Online, 1.9. - 31.12.2021.
dr. sc. Ivana Klinar, dr. med., mob: 098499925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

UZV ŠTITNJAČE I POVRŠINSKIH STRUKTURA GLAVE I VRATA
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko senološko društvo
Zagreb (online), 20.09.2021. - 24.09.2021.
Maja Andrić Lužaić, mob: 099 4672 922, e-mail: edukacija@drinkovic.hr
kotizacija 6500kn

Vis 2021 - 12. memorijalni međunarodni simpozij "Prof.dr. Miljenko Marinković"
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Online, 20.9.-31.12.2021.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.10.-31.12.2021.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Simpozij "Deformacija kralježnice djece i odraslih"
Hrvatsko vertebrolološko društvo HLZ-a
Zagreb/online, 13.10.2021.
Veronika Jurić, mob: 098 594 281, e-mail: veronika.juric@moment.hr
100 i 300kn

UZV DOJKI
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko senološko društvo
Zagreb (online), 08.11.2021. - 12.11.2021.
Maja Andrić Lužaić, mob: 099 4672 922, e-mail: edukacija@drinkovic.hr
kotizacija 9500kn

2022.

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.1.-31.3.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.4.-30.6.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

vrh stranice