Online stručni skupovi

2021./2022.

Primjena parenteralne prehrane u jedinici intenzivne medicine - 1. dio
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
Online, 5.11.2021.-5.11.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena parenteralne prehrane u jedinici intenzivne medicine - 2. dio
HD za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
Online, 5.11.2021.-5.11.2022.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr
  

Interaktivni slučaj - Neregulirana hipertenzija sa pozitivnom obiteljskom anamnezom
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Titriranje fiksne kombinacije antihipertenziva kroz različita godišnja doba
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Jednostavno uvođenje trojnih fiksnih kombinacija antihipertenziva
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr

Možemo li zaštititi bolesno srce hipertoničara od stresa modernih vremena?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
Online, 10.12.2021.-30.6.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 400 120, e-mail: marko@dedal.hr
 

2022. 

Prevencija i rano otkrivanje raka vrata maternice – kome vrijedi reći PA-PA?
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
online platforma Volim zdravlje, 01.01.-31.12.2022.
Tatjana Nemeth Blažić, mob: 091 4683 036, e-mail: tatjana.nemeth-blazic@hzjz.hr
 

Manjak lizosomske kisele lipaze
Dedal komunikacije d.o.o.
Online, 31.01.-31.05.2022.
Marko Bagarić, mob: 0914000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kako pomoći osobama koje brinu o drugima i spriječiti burnout?
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
online, 01.02.-30.06.2022.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com     
 

Dijagnostika bolesti štitnjače
Agentius d.o.o.
edu.e-med.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Hipotireoza
Agentius d.o.o.
edu.e-med.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.e-med.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Dijagnostički postupci i terapijske mogućnosti kod poremećaja funkcije simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Autonomni živčani sustav - uvod

Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Selektivni beta blokatori - uvod
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Učinkovitost beta blokatora u usporedbi s ostalim antihipertenzivima
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - čemu i zašto?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Predijabetes - bolest ili siva zona?
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
edu.e-med.hr
Online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška edu.e-med.hr, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Istina i mitovi o beta blokatorima
Hrvatsko kardiološko društvo
edu.e-med.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Metformi vs. novi antidijabetici

Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
Korisnička podrška lom.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@lom.hr

Prikaz slučaja - veza između DMT2 i simpatičke hiperaktivnosti
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - drugi dio
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Optimizacija terapije poslije infarkta miokarda - drugi treći
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Utjecaj hiperaktivnosti simpatikusa na arterijsku hipertenziju
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikazi slučajeva u rehabilitaciji nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikazi slučajeva u rehabilitaciji nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Prikaz slučaja - Povezanost mentalnog stresa i hiperaktivnosti simpatikusa
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Što je rehabilitacija kardoloških bolesnika?
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Faze rehabilitacije nakon akutnog koronarnog sindroma
Zaklada Hrvatska kuća srca
edu.cuvarisrca.hr
online, 08.02.-08.08.2022.
korisnička podrška Čuvari srca, tel: 0800 9666, e-mail: halo.halo@cuvarisrca.hr

Siguran prijevoz dojenčadi u automobilu
Udruga Roda - Roditelji u akciji
online, 21.02.-31.12.2022.
Italina Benčević, mob: 098 271 361, e-mail: italina.b@roda.hr
 

Fiziološke uloge vitamina C i D i kliničke posljedice u slučaju deficijencije
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
online, 22.02.-22.06.2022.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com

Atopijski dermatistis
Modra jagoda d.o.o.
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.03.-30.06.2022.
Eva Gradišar, tel: 00386 3188 1858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Kronične opstruktivne plućne bolesti i produljeni COVID-19
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
online, 01.03.-01.07.2022.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
 

Porodična hiperkolesterolemija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 07.03.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Okrugli stol - Kardiorenalnometabolički učinak semaglutida
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 07.03.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr
 

Virtualni simpozij - predavanje: "Rana i pravilna detekcija kronične bubrežne bolesti - prvi korak pravilne primarne prevencije"
Hrvatsko društvo za bubreg
online, 09.03.-09.06.2022.
Vesna Furić Čunko, tel: 0800 9666, e-mail: tajnik@nefro.hr

Osteoimunologija
PLIVA Hrvatska d.o.o.
www.plivamed.net
online, 15.03.-15.08.2022.
Ivana Klinar, mob: 098 499 925, e-mail: ivana.klinar@pliva.com
 

Lokalni tretman rane kod dijabetičkog stopala u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - UČINKOVITA I PRAVILNA PRIMJENA OBLOGA ZA RANE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
HRVATSKO DRUŠTVO ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-A
Online, 15.03.-15.12.2022.
Goran Grbić, mob: 098 1706 028, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com

Krivudave staze srčanog zatajivanja
Hrvatsko kardiološko društvo
https://cro-cot.emed.hr
online, 22.03.-22.09.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Kontroverze 2022 - predavanja
Hrvatsko društvo za hipertenziju
https://kongresi.emed.hr/
online, 28.03.-28.06.2022.
Nataša Basta, mob: 091 5792 686, e-mail: hdh@hdh.hr

Zašto treba cijepiti rizične bolesnike protiv pneumokoka i Covid-19?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 28.03.-31.07.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Klinički izazovi u liječenju bolesnika peritonejskom dijalizom - PREDAVANJE
Hrvatsko društvo za bubreg
online, 31.03.-30.09.2022.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr

Precizna dijagnostika za precizno liječenje
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 1.4.-31.5.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

E-dermatologija
AbbVie d.o.o.
Online, 1.4.-30.6.2022.
Sandro Stojaković, tel: 01 5625 525, e-mail: zagreb.office@abbvie.com

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
online, 01.04.-30.6.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
online, 1.4.-30.6.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Diuretici u modernom liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Zaštitimo mozak uspješnom kontrolom hipertenzije!

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Želimo li istovremeno liječiti hipertenziju i aterosklerozu?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Koja trojna kojem hipertoničaru?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kojim redoslijedom liječimo konkomitantne dijabetes, hipertenziju i hiperlipidemiju?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Fiksne kombinacije - rEvolucija u liječenju hipertenzije
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Što kad bazalni inzulin nije dovoljan?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Kako jednostavno intenzivirati terapiju inzulinom?
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Prvi oralni agonist GLP-1 receptora
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Neki novi BOT

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Što ako promijenimo terapiju baziranu na inkretinu?

Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Debljina - epidemija za koju se ne razvija cjepivo
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Antiagregacijska terapija - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-31.12.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Migrena
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 04.04.-30.09.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nuspojave imunoterapije i njihovo zbrinjavanje
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 05.04.-05.10.2022.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Webinar za liječnike i medicinske sestre Primarne zdravstvene zaštite, pod nazivom “ UČINKOVITA I PRAVILNA PRIMJENA OBLOGA ZA RANE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI “ - Lokalni tretman venskog ulkusa – pravilan odabir i praktična primjena obloga. - ONLINE
HRVATSKO DRUŠTVO ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-A
Online, 05.04.-15.12.2022.
Goran Grbić, mob: 098 1706 028, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com

COVID-19 i mentalno zdravlje - istraživanje i preporuke
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
www.medikor-eventi.hr
online, 07.04.-07.07.2022.
Valentina Krikšić, tel: 01 3689 673, e-mail: medikor-eventi@medikor.hr
 

Periferna arterijska bolest (PAB) - Liječnik obiteljske medicine u središtu
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 15.04.-15.07.2022.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Rahitis u 21. stoljeću
Dedal komunikacije d.o.o
www.e-medikus.com
online, 15.04.-16.08.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Utjecaj nutritivnih čimbenika na razvoj fetusa i zdravlje majke
Bayer d.o.o.
Edukacijski kutak https://ecme.bayer.hr/
online,19.4.-31.10.2022.
Tanja Poznić, mob: 091 6599 992, e-mail: tanja.poznic@bayer.com

Rodilište prijatelj majki i djece
UNICEF ured za Hrvatsku
online, 22.04.-31.12.2022.
Lili Retek Živković, mob: 092 3376 554, e-mail: lretekzivkovic@unicef.hr

Podcast rasprava - Nove mogućnosti liječenja metastatskog raka prostate
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 27.04.-31.07.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Rijetke i genske bolesti bubrega - PREDAVANJA
HD za bubreg HLZ-a
kongresi.emed.hr
online, 29.04.-29.10.2022.
Marija Sušnić, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@emed.hr
 

Dobar, loš, nasljedni – Porodična hiperkolesterolemija
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.05.-30.06.2022.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Internacionalna škola akupunkture ON-LINE
Zdravstveni zavod za medicinu športa i akupunkture Ljubljana
Online, 9.5.-12.11.2022.
Edvin Dervišević, tel: +386 413 417 90, e-mail: edvin.dervis@gmail.com
1500Eura /6 modula/ plativo u 6 rata

Webinar za liječnike i medicinske sestre Primarne zdravstvene zaštite, pod nazivom “ UČINKOVITA I PRAVILNA PRIMJENA OBLOGA ZA RANE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI “ - Lokalni tretman dekubitusa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – ONLINE
HRVATSKO DRUŠTVO ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-A
Online, 10.05.-15.12.2022.
Goran Grbić, mob: 098 1706 028, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com
 

MIND&BRAIN - 61st International Neuropsychiatric Congress
Međunarodni institut za zdravlje mozga
online, 26.05.-29.05.2022.
Hrvoje Budinčević, tel: 01 5513 137, e-mail: inpc2017@gmail.com

ME/SKU (mijalgički encefalomijelitis/sindrom kroničnog umora) i post Covid na Balkanu [ME/CFS and post Covid in the Balkans]
Udruga za oboljele od mijalgičkog encefalomijelitisa, disautonomije i fibromialgije; pod pokroviteljstvom Europskog ME Saveza (European ME Alliance – EMEA)
https://www.europeanmealliance.org/news-Q22022-001.shtml
online, 27.05.2022.
Tea Pavković, mob: 095 8356 837, e-mail: meifibromialgija@gmail.com

Novo normalno, iz pandemije u sindemiju
Sandoz d.o.o.
webinar, 31.05.2022.
Ema Mahmić Baran, mob: 091 2353 413, e-mail: ema.mahmic@sandoz.com

Zbrinjavanje trudnoće kod žena sa srčanim bolestima
Udruga "Veliko srce malom srcu"
webinar, 02.06.2022.
Ivan Malčić, mob: 091 5245 948, Mirela Dežman, mob: 098 9543 565, Jelena Tadić, mob: 098 212 841
e-mail: ivan.malcic1@gmail.com

32nd Summer Stroke School - Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impairments
HD za prevenciju moždanog udara HLZ-a
online, 06.06.-10.06.2022.
Hrvoje Budinčević, mob: 091 3712 310, e-mail: croatianstrokesociety@gmail.com

Webinar za liječnike i medicinske sestre Primarne zdravstvene zaštite, pod nazivom “UČINKOVITA I PRAVILNA PRIMJENA OBLOGA ZA RANE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI“ - Lokalni tretman opekline u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - ONLINE
HRVATSKO DRUŠTVO ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-A
Online, 07.06.-15.12.2022.
Goran Grbić, mob: 098 1706 028, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com

Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim teškoćama i rizicima
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)
Zagreb/online, 09.06.-11.06.2022.
Marina Šimanović, mob: 095 9111 487, e-mail: hurid@hurid.hr
600 kn (online sudjelovanje), 900 kn (uživo sudjelovanje)

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur – jučer, danas, sutra
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
online, 01.7.-31.8.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/cme
online, 01.7.-31.8.2022.
Žana Prislan, mob: 0386 4120 8970, e-mail: zana.prislan@mediately.co

Atopijski dermatistis
Modra jagoda d.o.o.
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.07.-30.09.2022.
Eva Gradišar, tel: 00386 3188 1858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Periferna arterijska bolest (PAB) - Liječnik obiteljske medicine u središtu
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 16.07.-15.10.2022.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra Jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.09.-30.11.2022.
Eva Gradišar, tel: 0038631881858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur - jučer, danas, sutra
Mediately (Modra Jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.09.-30.11.2022.
Eva Gradišar, tel: 0038631881858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

2022./2023.

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO
edu.gep.hr
online,17.01.22.-17.01.23.
Nataša Basta, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO
edu.gep.hr
online,17.01.22.-17.01.23.
Nataša Basta, tel: 08009666, e-mail: podrska@gep.hr

Prehrana onkološkog bolesnika
edu.frka.hr
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
Online, 18.01.22.-18.01.23.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Enteralna prehrana
edu.frka.hr
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
online, 18.01.22.-18.01.23.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena vitamina D u odabranim indikacijama
edu.frka.hr
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
Online, 18.01.22.-18.01.23.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u svojstva i djelovanje vitamina D
edu.frka.hr
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
Online, 18.01.22.-18.01.23.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Vitamin D i bolesti štitne i nadbubrežne žlijezde
edu.frka.hr
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora
Online, 18.01.22.-18.01.23.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Poremećaj gutanja kao vodeći klinički znak kod neurološkog bolesnika
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a
edu.frka.hr
online, 18.01.22.-18.01.23.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

11. eKongres: Pandemija Covid19 - Pristup i liječenje endokrinoloških i dijabetoloških bolesnika
Udruga za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“
https://jedanaesti.e-kongres.hr/
online, 25.01.2022.-28.02.2023.
Božidar Perić, tel: 01 3787 127, e-mail: bozperic@yahoo.com

11. E-kongres: Pristup endokrinološkim i dijabetološkim bolesnicima i njihovo liječenje u COVID-19 Pandemiji
Udruga za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“
www.e-medikus.com
online, 01.02.2022.-28.02.2023.
Božidar Perić, tel: 01 3787 127, e-mail: bozperic@yahoo.com

Putovanje s Concor®-om kroz kardiovaskularni kontinuum
Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva
Online, 02.02.2022.-02.02.2023.
Marijo Haban, tel: 0800 9666, e-mail: help@emed.hr

Karakteristike enteralnih pripravaka i uvođenje enteralne prehrane
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu
edu.frka.hr
online, 11.2.2022.-11.2.2023.
Korisnička podrška frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, 
e-mail: podrska@frka.hr

Uvod u totalnu i suplementarnu parenteralnu prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Osnovni sastav „All in One“ parenteralnih otopina
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Primjena mikronutrijenata i specijalnih supstrata
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Metaboličke komplikacije parenteralne prehrane
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga peptida kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Učestalost i obilježja sarkopenije, dijagnostika, prevencija i smjernice za kliničku prehranu
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Nutritivna potpora bolesnika s neurogenom orofaringealnom disfagijom
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 03.03.2022.-03.03.2023.
korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Uloga vitamina D u zaštiti od respiratornih virusnih infekcija i COVID-19
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 04.03.2022.-04.03.2023.
Željko Krznarić, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

VOĐENJE INTERSTICIJSKE BOLESTI PLUĆA U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 25.03.2022.-24.08.2023.
Eva Gradišar, tel: 00386 31 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Vitamin D – Je li mala doza „veća“ od velike?
HD za kliničku prehranu HLZa
edu.frka.hr
online, 01.05.2022.-01.05.2023.
Korisnička podrška Frka.hr, tel: 0800 9666, e-mail: podrska@frka.hr

Pravi statin za pravog pacijenta - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Povezanost simpatikusa i hipertenzije - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Mjerila za određivanje Sindroma X - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Postizanje ciljnih vrijednosti KT - interaktivni prikaz slučaja
Dedal komunikacije d.o.o.
www.e-medikus.com
online, 01.06.2022.-10.06.2023.
Marko Bagarić, mob: 091 4000 120, e-mail: marko@dedal.hr

Nuspojave imunoterapije i njihovo zbrinjavanje
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 06.10.2022.-05.10.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Periferna arterijska bolest (PAB) - Liječnik obiteljske medicine u središtu
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 16.10.2022.-15.02.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Kompletan pristup LUTS liječenju
Mediately (Modra Jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.12.2022.-28.02.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631881858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur - jučer, danas, sutra
Mediately (Modra Jagoda d.o.o.)
https://mediately.co/hr/drugs
online, 01.12.2022.-01.02.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631881858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

 

2023.

Periferna arterijska bolest (PAB) - Liječnik obiteljske medicine u središtu
Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
www.mediately.co
online, 16.01.2023.-15.10.2023.
Eva Gradišar, tel: 0038631 881 858, e-mail: eva.gradisar@mediately.co

 vrh stranice