Ožujak 2017.

Jedno zdravlje; Dijagnostika i praćenje Zika i drugih emergentnih arbovirusnih infekcija u Hrvatskoj
HZJZ uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, Ured za Hrvatsku
Zagreb, 23.-24.03.2017.
Doc.dr.sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, tel.: 01/4863-238, mob.: 098/9641-935, e-mail: tatjana.vilibic-cavlek@hzjz.hr

Sigurnost u zdravstvenim ustanovama
Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS)
Tuheljske Toplice, 23.-24.03.2017.
Filip Januš, mob.: 091/2300-280, e-mail: info@uhms.hr
950,00 kn

Dijagnostički i terapijski postupci u strabologiji i dječjoj oftalmologiji
OB Zadar, Odjel za oftalmologiju
Zadar, 23.-25.03.2017.
Suzana Konjevoda, mob.: 098/352-969, e-mail: suzana.konjevoda@gmail.com
1.200,00 kn

Dijagnostika sluha i ravnoteže – nastavak
Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milordnice
Zagreb, 24.03.2017.
Prof. Marica Grbešić, mob.: 091/5436-848, e-mail: miskories@gmail.com

5. Dani tromboze Dubrovnik
HD za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ-a
Dubrovnik, 23.-25.03.2017.
Hrvoje Brajčić, mob.: 098/699-671, e-mail: brajcichrvoje@gmail.com
1.100,00 kn

5. kongres Hrvatskog traumatološkog društva sa međ.sud.
Hrvatsko traumatološko društvo HLZ
Zagreb, 23.-25.03.2017.
Filida travel, Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
1.000,00 kn

Intrapartalni nadzor
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ženske bolesti i porodništvo KBCSM
Zagreb, 24.-25.03.2017.
Dr.sc. Vesna Gall, mob.: 099/3787-017, e-mail: gall.vesna@gmail.com
2.000,00 kn specijalisti, 1.000,00 kn specijalizanti

Xarelto ordinacija
Bayer d.o.o.
Trakošćan, 24.-25.03.2017.
Josipa Vrkljan, mob.: 099/3058-476, e-mail: josipa.vrkljan@bayer.com

Pomlađivanje bez skalpela
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
Zagreb, 24.-25.03.2017.
Dr. Rebeka Held, tel.: 01/2902-569, e-mail: tecaj@estetika-lica.com.hr
1.000,00 kn

Tumori probavnog sustava: što je novo?
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Opatija, 24.-25.03.2017.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr
700,00 kn

Tečaj naprednih mjera održavanja života
HD za reanimatologiju
Zagreb, 24.-26.03.2017.
Mirna Šehović, mob.: 091/5787-300, e-mail: mirna.sehovic@gmail.com
2.500,00 kn

Zdravlje se gradi srcem
Belupo d.d.
Vodice, 24.-26.03.2017.
Željko Paljug, tel.: 01/2481-228, e-mail: zeljko.paljug@gmail.com

Bagatin akademija: Razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 25.03.2017.
Monika Friščić, mob.: 091/4610-048, e-mail: hr@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Aktiviraj srce, aktiviraj život
Novartis Hrvatska d.o.o.
Vukovar, 25.03.2017.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Prvi simpozij Hrvatskog društva za onkologiju i radioterapiju HLZ-a – Imunoterapija solidnih tumora
HD za onkologiju i radioterapiju HLZ-a
Zagreb, 25.03.2017.
Prim. Tonko Herceg, dr.med., mob.: 091/5005-063, e-mail: tonko.herceg@gmail.com
100,00 kn

Predavanje s prikazima slučaja iz kliničke prakse „Kronična bubrežna bolest, hiperfosfatemija i Sevelamer“; „Poremećaj metabolizma kostiju i minerala“; „Fiksna kombinacija amlodipin/valsartan u liječenju hipertenzije“ i „Anemija i fiziologija željeza“
Sandoz d.o.o.
Varaždin, 25.03.2017.
Andrea Marinić-Pivac, mob.: 098/463-815, e-mail: andrea.marinic-pivac@sandoz.com

Hitna medicina na simulatorima
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Osijek, 25.03.2017.
Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
Osijek, 25.-26.03.2017.
Miroslava Kralj, mob.: 091/5677-048, e-mail: miroslava.kralj@zzhm-obz.hr

Važeće smjernice i strategije liječenja
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 25.-26.03.2017.
Kristina Špoljarec Dragaš, mob.: 099/3212-220, e-mail: kristina.spoljarec_dragas@sandoz.com

Primjena kanabisa / indijske konoplje u medicinske svrhe
Udruga Medikus
Zagreb, 27.03.2017.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Anksiozno-depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Oesterreich GMBH
Zagreb, 27.03.2017.
Stanko Peko, mob.: 099/3163-860, e-mail: stanko.peko@angelini.hr

Važnost nutritivne potpore kod gastroenteroloških bolesnika u perioperativnoj skrbi
Abbott laboratories d.o.o.
Osijek, 27.03.2017.
Sanja Blažević, mob.: 091/2335-643, e-mail: sanja.blazevic@abbott.com

Šumski ekosustavi Hrvatske kao prirodna staništa uzročnika zoonoza
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 28.03.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Anksiozno-depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Oesterreich GMBH
Zagreb, 28.03.2017.
Stanko Peko, mob.: 099/3163-860, e-mail: stanko.peko@angelini.hr

Suradljivost bolesnika na terapiji enteralnom prehranom
Abbott Laboratories d.o.o.
Split, 28.03.2017.
Josip Burić, mob.: 09176012-878, e-mail: josip.buric@abbott.com

Forum u kućici 3. elementa: „Koraci koji pluća razbuđuju“
Novartis Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 28.03.2017.
Valentina Jurčević, tel.: 01/6274-220, e-mail: valentina.jurcevic@novartis.com

Predavanje „Multidisciplinarni pristup pacijentu s anemijom“; „Fiksna kombinacija Amlodipin Valsartan u liječenju hipertenzije“
Sandoz d.o.o.
Rijeka, 28.03.2017.
Andrea Marinić-Pivac, mob.: 098/463-815, e-mail: andrea.marinic-pivac@sandoz.com

Terapijske mogućnosti u liječenju pacijenata s RA, AS i PA
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Osijek, 28.03.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

10 godina iskustva s učinkovitim i sigurnim DPP4 inhibitorom
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Vukovar, 28.03.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

Ultrazvuk prsnog koša i abdomena u intenzivnoj i hitnoj medicini
MEF Sveučilišta u Rijeci, Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Kabinet vještina
Rijeka, 29.03.2017.
Ana Čaval, mob.: 098/9868-916, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com
300,00 kn

Anksiozno-depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Oesterreich GMBH
Zagreb, 29.03.2017.
Stanko Peko, mob.: 099/3163-860, e-mail: stanko.peko@angelini.hr

Alogliptin: novi dokazi učinkovitosti i sigurnosti u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u odraslih bolesnika
Takeda Pharmaceuticals Croatia doo
Sesvete, 29.03.2017.
Helena Hađina, mob.: 099/1944-067, e-mail: nikolina.radakovic@takeda.com

Anksiozno-depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Oesterreich GMBH
Zagreb, 29.03.2017.
Stanko Peko, mob.: 099/3163-860, e-mail: stanko.peko@angelini.hr

Štitnjača, debljanje, umor
Mulier d.o.o.
Zagreb, 29.03.2017.
Dr. Meri Bura, mob.: 099/2154-170, e-mail.: meri.bura@mulier.hr
240,00 kn

Promicanje optimalne kontrole glikemije
Bauerfeind d.o.o.
Bjelovar, 29.03.2017.
Sandra Čolja, mob.: 09176542-085, e-mail: sandra.colja@bauerfeind.hr

„Anemija i fiziologija željeza“; „Fiksna kombinacija Amlodipin valsartan Sandoz u liječenju hipertenzije“; „Kronična bubrežna bolest, hiperfosfatemija i sevelamer“
Sandoz d.o.o.
Karlovac, 29.03.2017.
Andrea Marinić-Pivac, mob.: 098/463-815, e-mail: andrea.marinic-pivac@sandoz.com

Promotivno-edukativni sastanak – Cjelokupna briga za pacijente
Sandoz d.o.o.
Slavonski Brod, 29.03.2017.
Andrea Marinić-Pivac, mob.: 098/463-815, e-mail: andrea.marinic-pivac@sandoz.com

Projekt suradljivosti bolesnika
Abbott laboratories d.o.o.
Osijek, 29.03.2017.
Sanja Blažević, mob.: 091/2335-643, e-mail: sanja.blazevic@abbott.com

Liječenje bolesnika s DM tipa 2 – razmišljanja jednog kliničara
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Zagreb, 29.03.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

Što ste oduvijek htjeli znati, a niste se usudili pitati u šećernoj bolesti tipa 2
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Sisak, 29.03.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

Kineziološka dijagnostika dojenčadi po Vojti
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 29.03.-02.04.2017.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
5.000,00 kn

Anksiozno-depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Oesterreich GMBH
Zagreb, 30.03.2017.
Stanko Peko, mob.: 099/3163-860, e-mail: stanko.peko@angelini.hr

Važnost multidisciplinarnog pristupa i regionalne suradnje u liječenju pacijenata sa karcinomom prostate
Astellas d.o.o.
Rijeka, 30.03.2017.
Lasta Čala, mob.: 098/471-936, e-mail: lasta.cala@astellas.com

Alogliptin: novi dokazi učinkovitosti i sigurnosti u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u odraslih bolesnika
Takeda Pharmaceuticals Croatia doo
Velika Gorica, 30.03.2017.
Helena Hađina, mob.: 099/1944-067, e-mail: nikolina.radakovic@takeda.com

Alogliptin: novi dokazi učinkovitosti i sigurnosti u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u odraslih bolesnika
Takeda Pharmaceuticals Croatia doo
Karlovac, 30.03.2017.
Helena Hađina, mob.: 099/1944-067, e-mail: nikolina.radakovic@takeda.com

Radionica „Primjena intraartikularnih injekcija u liječenju osteoartritisa“
Sv. Katarina, Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Zagreb, 30.03.2017.
Katarina Hrestak, mob.: 098/5163-292, e-mail: katarina.hrestak@svkatarina.hr

Što ste oduvijek htjeli znati, a niste se usudili pitati u šećernoj bolesti tipa 2
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Karlovac, 30.03.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

4. hrvatski kongres o hipertenziji s međ.sud.
HD za hipertenziju
Poreč, 30.03.-02.04.2017.
Ana Jelaković, dr.med., mob.: 091/3399-669, e-mail: tajnik@hdh.hr
1.000,00 kn do 31.12.2016.; 1.200,00 kn nakon 31.12.2016.; 500,00 kn za specijalizante i medicinske sestre/tehničare

V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međ.sud. „Djeca i mladi – izazovi za budućnost“
HD za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a
Opatija, 30.03.-02.04.2017.
Nataša Dragaš-Zubalj, univ.spec., dr.med., tel.: 051/358-790, mob.: 091/8828-051, e-mail: natasa.dragas-zubalj@zzjzpgz.hr
Rana kotizacija 1.500,00 kn, kasna kotizacija 1.875,00 kn, kotizacija na kongresu 2.600,00 kn, jednodnevna kotizacija 550,00 kn, specijalizanti 750,00 kn, umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Izazovi u prvoj pomoći
Hrvatski Crveni križ
Zagreb, 31.03.2017.
Ana Mikulčić, tel.: 01/4655-814, 4655-128, e-mail: ana.mikulcic@hck.hr
500,00 kn

Racionalni pristup (spondilo)artropatijama
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 31.03.2017.
Prof.dr.sc. Branimir Anić, tel.: 01/2388-330, e-mail: banic@mef.hr

Poremećaji refrakcije i pokretljivosti oka – suvremena dijagnostika i liječenje
MEF Sveučilišta u Splitu, Klinika za očne bolesti
Split, 31.03. - 01.04.2017.
Doc.dr.sc. Dobrila Karlica Utrobičić, tel.: 021/556-402, e-mail: dobrila.karlica@st.t-com.hr
500,00 kn

Estetska medicina – nekirurško pomlađivanje u teoriji i praksi
HD za estetiku lica HLZ-a
Opatija, 31.03.-01.04.2017.
Dr. Željko Rotim, mob.: 098/227-468, e-mail: hdel@hdel.hr
3.500,00 kn

AstraZeneca Oncology Standalone
HD za internističku onkologiju – HDIO
Split, 31.03.-01.04.2017.
Lidija Majstorović, mob.: 099/2196-895, e-mail: lidija.majstorovic@astrazeneca.com

5th Zagreb shoulder and elbow course 2017
Poliklinika Akromion
Zagreb, 31.03.-01.04.2017.
Prof. Nikola Čičak, mob.: 095/2587-450, e-mail: ncicak@yahoo.com
1.900,00 kn

1. Regionalna konferencija o Alzheimerovoj demenciji
HUAB
Požega, 31.03.-01.04.2017.
Tajana Dajčić, mob.: 091/4004-138, e-mail: tajana@alzheimer.hr
500,00 kn

KOS 2.1.2
Salutogeneza –obrt za savjetovanje
Slavonski Brod, 31.03.-01.04.2017.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini
HLZ, HD za hitnu medicinu
Donja Stubica, 31.03.-02.04.2017.
Ana Stipetić, tel.: 01/4677-362, e-mail: edukacija.hms@gmail.com
1.000,00 kn / 1.300,00 kn

Edukacijske vježbe IHMS za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare
Zavod za hitnu medicinu OBŽ
Osijek, 31.03.-02.04.2017.
Silvana Sabo, tel.: 031/531-301, e-mail: hitna.pomoc@zzhm-obz.hr

Klinička medicina kroz primjere
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Zadar, 31.03.-02.04.2017.
Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Današnji pristupi i nove perspektive u liječenju psorijaze
Janssen
Marija Bistrica, 31.03.-02.04.2017.
Iva Tonković, mob.: 091/6143-267, e-mail: itonkovi@its.jnj.com

vrh stranice