Ožujak 2017.

Alergijski rinitis – terapijske opcije i pristup pacijentima s ovim problemom
Mylan Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 01.03.2017.
Ljiljana Ješe, tel.: 01/2350-599, e-mail: ljiljana.jese@mylan.com

Forum u kućici 3. elementa: „Koraci koji pluća razbuđuju“
Novartis Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 01.03.2017.
Valentina Jurčević, tel.: 01/6274-220, e-mail: valentina.jurcevic@novartis.com

 

Regionalna radionica  - Sustav kvalitete u zdravstvenoj ustanovi
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Čakovec, 01.03.2017.
Maja Miljanović, tel.: 01/5625-622, e-mail: maja.miljanovic@aaz.hr

 

Alogliptin: novi dokazi učinkovitosti i sigurnosti u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u odraslih bolesnika
Takeda Pharmaceuticals Croatia doo
Osijek, 01.03.2017.
Snježana Vodopija Sirovatka, mob.: 091/2335-603, e-mail: nikolina.radakovic@takeda.com
 

Tečaj osposobljavanja kandidata za nacionalne instruktore
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Donja Stubica, 01.-02.03.2017.
Ana Stipetić, tel.: 01/4677-362, e-mail: ana.stipetic@hzhm.hr

 

Sezona gripe 2016/2017 i cijepljenje protiv gripe
Hrvatski zavod za telemedicinu
Virovitica, Koprivnica, Požega, Vukovar, Split, Zagreb, 02.03.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

 

Reumatoidni artritis i povezani faktori rizika
Sandoz d.o.o.
Vinkovci, 02.03.2017.
Branka Ahel, mob.: 099/2340-062, e-mail: branka.ahel@sandoz.com

Zbrinjavanje otežanog dišnog puta
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 02.-03.03.2017.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.850,00 kn

2. hrvatski vaskularni dan – Venska tromboembolijska bolest
KBC „Sestre milosrdnice“
Zagreb, 03.03.2017.
„Penta“ d.o.o. Nikica Žunić, mob.: 091/5147-358, e-mail: nikica.zunic@penta-zagreb.hr

Psihoakustički pristup poremećaja kognicije i komunikacije
Udruga za prevenciju dječjih neurorazvojnih auditornih oštećenja – komunikacija
Zagreb,  03.03.2017.
Broz Frajtag Jasenka, tel.: 01/2376-357, mob.: 099/2545-707, e-mail: brozfrajtag@gmail.com
500,00 kn + PDV

5. simpozij Hrvatske udruge patronažnih sestara
Hrvatska udruga patronažnih sestara
Zagreb, 03.03.2017.
Franka Luetić, mob.: 098/9165-579, 091/3876-568, e-mail: fluetic@yahoo.com

Odabrane teme iz dijalize 2017
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 03.03.2017.
Doc.dr.sc. Draško Pavlović, mob.: 099/3787-024, e-mail: drasko.pavlovic@kbcsm.hr

3. Seminaria hepatologica – Adiatic liver forum: „Nealkoholna masna bolest jetre“
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 03.03.2017.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr
500,00 kn

MEDIP
Roche d.o.o.
Trakošćan, 03.-05.03.2017.
Katrina Omrčen, mob.: 098/9837-383

Dijagnostika i terapija alergijskih i hiperreaktivnih upala gornjih i donjih dišnih putova
Društvo za unaprjeđenje hrvatske otorinolaringologije
Zagreb, 04.03.2017.
Prof. Marica Grbešić, tel.: 01/3787-360, e-mail: marica.grbesic@kbcsm.hr

Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi – spona između neurologije i psihijatrije
KB „Sveti Duh“, Klinika za neurologiju, MEF Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Zagreb, 04.03.2017.
Dr. Ivan Bielen, mob.: 091/3712-083, e-mail: neurologija.klinika.kbsd@gmail.com

SEŠMEK Servierova škola medicinskog komuniciranja u arterijskoj hipertenziji
Servier Pharma d.o.o.
Sinj, 04.03.2017.
Ivana Fabić Ojdanić, tel.: 01/3016-227, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

Uloga ozonoterapije u poboljšanju zdravlja
Ravita j.d.o.o.
Zagreb, 04.03.2017.
Vanda Janko, mob.: 098/1763-673, e-mail: vanda.janko@yahoo.com

2nd International week of Allergology and Clinical Immunology, 2017
HD za alergologiju i kliničku imunologiju HLZ
Zagreb, 05.-06.03.2017.
Nikolina Pandžić, tel.: 01/2305-444, e-mail: nikolina.pandzic@medicentar.hr
1.250,00 kn za specijaliste, 750,00 kn za specijalizante

Obojeni dopler ekstrakranijske moždane cirkulacije
Kl. za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“, HD za neurovaskularne poremećaje HLZ-a, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.-11.03.2017.
Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan,  mob.: 091/5032-501, e-mail: arijana.huzjan@gmail.com
5.000,00 kn

4. tečaj kliničke endokrinologiije i dijabetologije
OB Pula
Pula, 07.03.2017.
Daniela Fabris-Vitković, dr.med., tel.: 052/376-252, 052/376-141, e-mail: endokrinologija@obpula.hr

Primarni sklerozirajući kolangitis
Hrvatski zavod za telemedicinu
Zagreb, Čakovec, Knin, Koprivnica, Ogulin, Virovitica, Našice, Sisak, Vinkovci, Bjelovar, Karlovac, 07.03.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Alergijski rinitis – terapijske opcije i pristup pacijentima s ovim problemom
Mylan Hrvatska d.o.o.
Zabok, 07.03.2017.
Ljiljana Ješe, tel.: 01/2350-599, e-mail: ljiljana.jese@mylan.com

Izloženost ljudi neionizirajućim elektromagnetskim poljima
Hrvatski zavod za telemedicinu
Cres, Mali Lošinj, Rab, Metković, Mljet, Lastovo, Supetar, 09.03.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Novi izazovi u hemodinamici i intenzivnoj medicini – međunar. kongres s radionicama
New Challenges in hemodynamics and intensive care medicine – international congress and workshops

KB Dubrava i MEF Sveučilišta u Osijeku
Zagreb, 09.-10.03.2017.
Mia Kolar, univ.bacc.oec., tel.: 01/2903-440, mob.: 097/7605-707, e-mail: mkolar@kbd.hr
1.500,00 kn specijalisti, 600,00 kn specijalizanti, studenti medicine bez kotizacije

International Conference on Mental Health Care in the Community "Client in the
Centre"
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb, 09.03.2017. - 10.03.2017.
prof. dr.sc. Danijela Štimac Grbić, dr.med. tel: 385 1 4863 363,
e-mail: mental.health.croatia@gmail.com
760,00 kn

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Karlovac, 09.-11.03.2017.
Ana Stipetić, tel.: 01/4677-362, e-mail: ana.stipetic@hzhm.hr

8. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine – Bolesnik s bolestima mokraćnog sustava – što povezuje bubreg i srce?
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 09.-12.03.2017.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, tel./fax.:   023/393-533, mob.: 098/272-787, e-mail: jasna.vuchak@zd.t-com.hr
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr
1.650,00/1.800,00 kn

Novosti u NDT – 2017. Debljina i bolest bubrega
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Zagreb, 10.03.2017.
Dr. Nikola Janković, tel.: 01/3712-084, e-mail: tajnik@hdndt.org

Invazivne vrste od javno-zdravstvenog značaja i utjecaja na okoliš
ZJZ Istarske županije
Pula, 10.03.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Multirezistentne nefermentativne bakterije
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 10.03.2017.
Branka Bedenić, mob.: 091/7531-597, e-mail: branka.bedenic@kbc-zagreb.hr
800,00 kn za specijaliste, 400,00 kn za specijalizante

Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega 2017. godine – Menedžment zdravstvene skrbi kod osoba s kroničnom bubrežnom bolesti
HLZ, Podružnica Sisak
Sisak, 10.03.2017.
Berislav Persoglia, tel.: 044/553-114, mob.: 098/445-056, e-mail: biblioteka@obs.hr

Edukativne radionice za liječnike obiteljske medicine
Alkaloid
Vukovar, 10.-11.03.2017.
Lidija Suić, mob.: 099/6157-019, e-mail: lidija.suic@alkaloid.hr

Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: tranzicija zdravstvene skrbi
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
Šibenik, 10. - 12.03.2017.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, fax.: 01/4854-580,
e-mail: ana@conventuscredo.hr
Rana kotizacija do 02.01.2017. – 1.200,00 kn; kasna kotizacija od 22.01.2017. – 1.500,00 kn; specijalizanti 750,00 kn, liječnici mlađi od 28 god. – 750,00 kn; umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Individualizirani pristup kontracepciji, hormonskom nadomjesnom liječenju i liječenju moma maternice s ciljem očuvanja kvalitete života žene
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Vodice, 10.-12.03.2017.
Contres projekti d.o.o., Josipa Čale, mob.: 091/3330-732, e-mail: josipa@contres.hr

Korak naprijed za mentalno zdravlje
Krka-farma Zagreb
Novo Mesto, Slovenija, 11.03.2017.
Jana Cotić, mob.: 099/3083-942, e-mail: jana.cotic@krka.biz

Edukacijska vježba za doktore medicine
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Ludbreg, 11.-13.03.2017.
Anđela Simić, dr.med., mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.0005@gmail.com

Program edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i med.sestre/tehničare IHMS
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Pula, 13.-14.03.2017.
Dr. Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com

Novo zakonodavstvo – novi smjer za medicinske proizvode
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Zagreb, 13.-14.03.2017.
Matko Žurić, tel.: 01/4884-240, e-mail: konferencija@halmed.hr
1.240,00/2.400,00 kn

Ultrasound in primary, emergency & critical care medicine
Winfocus, Zavod za intenzivnu medicinu KBC Zagreb, HLZ, Internističko društvo
Zagreb, 13.-14.03.2017.
Prof.dr. Radovan Radonić, tel.: 01/2367-481, e-mail: rradonic@gmail.com
1.000,00 kn

Zagrebačka škola endokrinološke onkologije
HD za endoikrinološku onkologiju
Zagreb, 13. - 17.03.2017.
Jelena Marinković-Radošević, dr.med., mob.: 091/5719-712, e-mail:  jelena.marinkovic1@gmail.com

Dopler sonografija intrakranijske cirkulacije
Kl. za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“, HD za neurovaskularne poremećaje HLZ-a, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 13.-18.03.2017.
Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan,  mob.: 091/5032-501, e-mail: arijana.huzjan@gmail.com
5.000,00 kn

202. Gerontološka tribina – Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genito-urinarnog sindroma u menopauzi
Ref.centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 14.03.2017.
Marica Lukić, dipl.med.techn., tel.: 01/4696-164, e-mail: marica.lukic@stampar.hr

Forum u kućici 3. elementa: „Koraci koji pluća razbuđuju“
Novartis Hrvatska d.o.o.
Šibenik, 14.03.2017.
Valentina Jurčević, tel.: 01/6274-220, e-mail: valentina.jurcevic@novartis.com

Forum u kućici 3. elementa: „Koraci koji pluća razbuđuju“
Novartis Hrvatska d.o.o.
Split, 15.03.2017.
Valentina Jurčević, tel.: 01/6274-220, e-mail: valentina.jurcevic@novartis.com

Izloženost ljudi neionizirajućim elektromagnetskim poljima
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vela Luka, Korčula, Vrlika, Trilj, Knin, Vis, Hvar, Split, 16.03.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Rijeka, 16.03.2017.
Helena Koren, tel.: 01/6558-703, e-mail: hkoren@hzzzsr.hr

Alogliptin: novi dokazi učinkovitosti i sigurnosti u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u odraslih bolesnika
Takeda Pharmaceuticals Croatia doo
Zadar, 16.03.2017.
Jelena Han Ivić, mob.: 099/3047-494, e-mail: nikolina.radakovic@takeda.com

3. Hrvatski neuroimunološki kongres
HD za neurovaskularne poremećaje HLZ
Zagreb, 16.-17.03.2017.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, tel.: 01/3787-756, e-mail: vanjakes@net.hr

Rane – principi i postupci liječenja
Sekcija za rane HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB Dubrava
Zagreb, 16.-17.03.2017.
Prof.dr.sc. S. Budi, gđa. Marina Pavelić-Mamić, tel.: 01/2902-569, e-mail: sbudi@kbd.hr
700,00 kn

Moderne tehologije: Etika korištenja i pravne regulacije
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 17.03.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Debljina-jučer-danas-sutra
NZJZ  „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 17.03.2017.
Dr. Ana Puljak, tel.: 01/4696-175, e-mail: ana.puljak@stampar.hr

Tečaj neinvazivne ventilacije
OB „Dr. Josip Benčević“
Slavonski Brod, 17.-18.03.2017.
Dr. Matija Jurjević, mob.: 095/5170-555, e-mail: mtjurjevic@yahoo.com
1.200,00 kn

Postgraduate Training Course „Clinical Endocrinology“
Zavod za endokrinologiju, Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb
Zagreb, 17.-18.03.2017.
Doc.dr.sc. Tina Dušek, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr 

Astma u obiteljskoj medicini
Klinika za plućne bolesti KBC Split
Split, 17.-18.03.2017.
Tihana Marić, tel.: 021/556-434, e-mail: tmaric@kbsplit.hr
500,00 kn

Edukacijska vježba za doktore medicine
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Ludbreg, 17.-19.03.2017.
Anđela Simić, dr.med., 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.0005@gmail.com

Najčešći infektivni sindromi u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite
HD za infektivne bolesti HLZ-a
Zagreb, 18.03.2017.
Jasminka Blaha, tel.: 01/2826-191, mob.: 091/4012-622, e-mail: jblaha@bfm.hr
300,00 kn

Živjeti zdrav život
Krka farma
Vinkovci, 18.03.2017.
Ema Kuliš, mob.: 099/2551-515, e-mail: ema.kulis@krka.biz

Radiološke metode pregleda kod akutnog pankreatitisa
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 20.03.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 20.-24.03.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Svaki put „u sridu“ u liječenju hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
Bjelovar, 22.03.2017.
Branka Periša Vrbljanin, mob.: 091/6551-532, e-mail: branka.perisa-vrbljanin@servier.com

Korak naprijed u liječenju hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
Karlovac, 23.03.2017.
Marija Bobinac, mob.: 091/6551-551, e-mail: marija.bobinac@servier.com 

Jedno zdravlje; Dijagnostika i praćenje Zika i drugih emergentnih arbovirusnih infekcija u Hrvatskoj
HZJZ uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, Ured za Hrvatsku
Zagreb, 23.-24.03.2017.
Doc.dr.sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, tel.: 01/4863-238, mob.: 098/9641-935, e-mail: tatjana.vilibic-cavlek@hzjz.hr

Dijagnostički i terapijski postupci u strabologiji i dječjoj oftalmologiji
OB Zadar, Odjel za oftalmologiju
Zadar, 23.-25.03.2017.
Suzana Konjevoda, mob.: 098/352-969, e-mail: suzana.konjevoda@gmail.com
1.200,00 kn

Dijagnostika sluha i ravnoteže – nastavak
Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milordnice
Zagreb, 24.03.2017.
Prof. Marica Grbešić, mob.: 091/5436-848, e-mail: miskories@gmail.com

5. Dani tromboze Dubrovnik
HD za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ-a
Dubrovnik, 23.-25.03.2017.
Hrvoje Brajčić, mob.: 098/699-671, e-mail: brajcichrvoje@gmail.com
1.100,00 kn

5. kongres Hrvatskog traumatološkog društva sa međ.sud.
Hrvatsko traumatološko društvo HLZ
Zagreb, 23.-25.03.2017.
Filida travel, Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
1.000,00 kn

Intrapartalni nadzor
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ženske bolesti i porodništvo KBCSM
Zagreb, 24.-25.03.2017.
Dr.sc. Vesna Gall, mob.: 099/3787-017, e-mail: gall.vesna@gmail.com
2.000,00 kn specijalisti, 1.000,00 kn specijalizanti

Xarelto ordinacija
Bayer d.o.o.
Trakošćan, 24.-25.03.2017.
Josipa Vrkljan, mob.: 099/3058-476, e-mail: josipa.vrkljan@bayer.com

Pomlađivanje bez skalpela
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
Zagreb, 24.-25.03.2017.
Dr. Rebeka Held, tel.: 01/2902-569, e-mail: tecaj@estetika-lica.com.hr
1.000,00 kn

Tečaj naprednih mjera održavanja života
HD za reanimatologiju
Zagreb, 24.-26.03.2017.
Mirna Šehović, mob.: 091/5787-300, e-mail: mirna.sehovic@gmail.com
2.500,00 kn

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
Osijek, 25.-26.03.2017.
Miroslava Kralj, mob.: 091/5677-048, e-mail: miroslava.kralj@zzhm-obz.h

Šumski ekosustavi Hrvatske kao prirodna staništa uzročnika zoonoza
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 28.03.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Ultrazvuk prsnog koša i abdomena u intenzivnoj i hitnoj medicini
MEF Sveučilišta u Rijeci, Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Kabinet vještina
Rijeka, 29.03.2017.
Ana Čaval, mob.: 098/9868-916, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com
300,00 kn

Kineziološka dijagnostika dojenčadi po Vojti
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 29.03.-02.04.2017.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
5.000,00 kn

4. hrvatski kongres o hipertenziji s međ.sud.
HD za hipertenziju
Poreč, 30.03.-02.04.2017.
Ana Jelaković, dr.med., mob.: 091/3399-669, e-mail: tajnik@hdh.hr
1.000,00 kn do 31.12.2016.; 1.200,00 kn nakon 31.12.2016.; 500,00 kn za specijalizante i medicinske sestre/tehničare

Poremećaji refrakcije i pokretljivosti oka – suvremena dijagnostika i liječenje
MEF Sveučilišta u Splitu, Klinika za očne bolesti
Split, 31.03. - 01.04.2017.
Doc.dr.sc. Dobrila Karlica Utrobičić, tel.: 021/556-402, e-mail: dobrila.karlica@st.t-com.hr
500,00 kn

Estetska medicina – nekirurško pomlađivanje u teoriji i praksi
HD za estetiku lica HLZ-a
Opatija, 31.03.-01.04.2017.
Dr. Željko Rotim, mob.: 098/227-468, e-mail: hdel@hdel.hr
3.500,00 kn

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini
HLZ, HD za hitnu medicinu
Donja Stubica, 31.03.-02.04.2017.
Ana Stipetić, tel.: 01/4677-362, e-mail: edukacija.hms@gmail.com
1.000,00 kn / 1.300,00 kn

vrh stranice