Ožujak 2018.

Ocjena zdravstvene sposobnosti profesionalnih ronilaca
HD za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
Rijeka, 02.-04.03.2018.
Tajana Ivanović, dr.med., mob.: 092/1834-215, e-mail: louisfleming39@gmail.com
1.500,00 kn

Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža – ogledalo zdravlja i bolesti
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo
Vodice, 02.-04.03.2018.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, fax.: 01/4854-580, e-mail: anja@conventuscredo.hr
Rana kotizacija do 25.01.2018. – 1.200,00 kn; Kasna kotizacija od 25.01.2018. – 1.500,00 kn; Specijalizanti 750,00 kn; Umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Suvremeni izazovi u skrbi bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
Zagreb, 15.03.-18.03.2018.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, tel.: 023/393-533, mob.: 098/272-787, fax.: 023/393-533,  e-mail: jasna.vuchak@zd.t-com.hr
1.800,00 kn

Dijagnostika i liječenje miopatija
Klinika za neurologiju KBC Zagreb, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju HLZ-a
Zagreb, 23.03.2018.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, 2376-375, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr, ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste, 300,00 kn za specijalizante

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 24.03.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Marketing zdravstvenih usluga i zdravstveni turizam u 4.0 poslovnoj eri
 Internacionalni centar za profesionalnu edukaciju d.o.o.
 Zagreb, 29.03.2018.
 Marin Aničić, mob.: 098/360-785, e-mail: marin@icpeducation.com
 970,00/1.500,00 kn, ovisno o datumu prijave

vrh stranice