Ožujak 2018.

Diferencijalna dijagnostika trombotičkih mikroangiopatija, cistinoze, cistinurije i ANCA vaskulitisa u djece (Rijetke bolesti u RH – nefrologija)
HLZ – Hrvatsko pedijatrijsko društvo – Ogranak Split
Split, 16.03.2018.
Adela Arapović, dr.med., mob.: 098/1813-333, e-mail: abram87@yahoo.com

3. hrvatski vaskularni dan (CROVASCULAR  2018): Abeceda vaskularne medicine
KBC „Sestre milosrdnice“
Zagreb, 16.03.2018.
Prof.dr.sc. Mislav Vrsalović, tel.: 01/3787-111, e-mail: mislav.vrsalovic@gmail.com

ECCE HOMO: Medicinsko-teološki pristupi
Hrvatsko katoličko liječničko društvo Split
Split, 16.03.2018.
Anita Strujić Vladanović, mob.: 095/9192-402, e-mail: obiteljsko-s@inet.hr

Edukacijski tečaj – Primjena standarda kvalitete zdravstvene zaštite u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u suradnji sa KBC Zagreb
Zagreb, 16.03.2018.
Lucijano Jakšić, tel.: 01/6463-003, e-mail: lucijano.jaksic@aaz.hr

Estetska medicina – nekirurško pomlađivanje u teoriji i praksi
HD za estetiku lica HLZ-a
Opatija, 16.-17.03.2018.
Rotim Željka, mob.: 098/227-468, e-mail: zezarotim@gmail.com
1.500,00 kn

3. Međunarodni Glaucoma Codes simpozij
MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 16.-17.03.2018.
Mišo Debeljak, univ.bacc.oec., tel.: 031/512-822, e-mail: mdebeljak@mefos.hr

XXII stručni sastanak Instituta za grupnu analizu
Institut za grupnu analizu
Zagreb, 16.-17.03.2018.
Jasenka Fureš, mob.: 099/3020-500
1.200,00; 1.000,00; 600,00 kn

Dijabetes i trudnoća
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 16.-17.03.2018.
Dr.sc. Josip Juras, mob.: 098/668-305, e-mail: josipjuras@gmail.com
1.000,00 kn specijalisti, 700,00 kn specijalizanti

Integrativna psihoterapija – Uloga terapeuta
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 16.-18.03.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Sports Ortho A La Carte
Hrvatsko ortopedsko društvo
Poreč, 16.-18.03.2018.
Dr. Josip Vlaić, mob.: 098/9710-649, e-mail: jvlaic@yahoo.com
„Dubrovnik Sun“, Ante Krstanović, tel.:020/436-363, e-mail: ortopedija@dubrovniksun.hr
Specijalisti – rana kot. 100 EUR, kasna kot. 150 EUR; Specijalizanti – rana kot. 60 EUR, kasna kot 100 EUR; Fizioterapeuti/med.sestre – rana kot. 40 EUR, kasna kot. 60 EUR

Trening liječnika izvanbolničke hitne medicine
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Velika Gorica, 16.-18.03.2018.
Marina Golub, dipl.med.teh.spec.,mob.:099/6042-284, e-mail:marina.golub@hitna-zgz.hr

Izazovi u kliničkoj gastroenterologiji i hepatologiji
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zadar, 16.-18.03.2018.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Komunikacijske vještine u onkologiji i palijativnoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu, CEPAMET
Zagreb, 17.03.2018.
Barbara Kalenić, mob.: 099/4520-222, e-mail: barbara@zikz.hr
500,00 kn

1. Nacionalni kongres Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju
HD za kardijalnu kirurgiju HLZ-a
Dubrovnik, 17.03.2018.
Tomislav Kopjar, mob.: 099/7055-543, e-mail: tkopjar@gmail.com

Izvrsnost hrvatske kardiologije i hipertenziologije – odabrane teme
Hrvatsko kardiološko društvo
Zagreb, 17.03.2018.
Marina Štefanac, Spektar putovanja d.o.o., tel.:01/4862-611, e-mail: marina.stefanac@spektar-holidays.hr

Primjena TENS-a, lasera i ultrazvuka u koštano-mišićnim bolestima u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Briga o kroničnoj rani
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

EKG u obiteljskoj medicini – čitanje EKG nalaza
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Kontinuirano mjerenje glukoze
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Liječenje reumatskih bolesti u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Specijalizanti i mentori zajedno
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

KOPB u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Hitna stanja u obiteljskoj medicini – Medicinska edukacija na simulatorima
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 18.03.2018.
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak,mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Greška u radiologiji
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 19.03.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

I Konferencija o debljini pod nazivom „Debljina – uzroci, posljedice, prevencija i liječenje"
Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
Zagreb, 19.03.2018.
Iva Nevistić, tel.: 01/4603-422, e-mail: iva.nevistic@zagreb.hr

Brza intubacija u slijedu
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 19.03.2018.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail:nastavni-centar@zzhm-kz.hr
700,00 kn

Predavanje i radionica: Saccharomyces boulardii – zašto je tako poseban?
Abela Pharm d.o.o.
Slavonski Brod, 19.03.2018.
Marko Horvatek, mob.: 099/7322-231, e-mail: office@abela.hr

Primjena bilastina u liječenju rinokonjuktivitisa
Berlin-Chemie Menarini
Sesvete, 19.03.2018.
Jelena Mandarić, mob.: 099/3968-597, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

Low flow i minimal flow anestezija i ventilacija
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 19.-20.03.2018.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.500,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 19.-23.03.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Porodničke operacije
KB „Sveti Duh“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 19.-23.03.2018.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
3.000,00 kn

208. Gerontološka tribina: Promjene sluha i slušanja u starijoj dobi; Primjena slušnih pomagala u rehabilitaciji sluha starijih osoba
NZJZ dr. Andrija Štampar
Zagreb, 20.03.2018.
Marica Lukić, dipl.med.techn., tel.: 01/4696-164, e-mail: marica.lukic@stampar.hr

Primjena bilastina u liječenju rinokonjuktivitisa
Berlin-Chemie Menarini
Zagreb, 20.03.2018.
Jelena Mandarić, mob.: 099/3968-597, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

Praktična radionica – Biopsija bubrega i algoritmi lječenja primarnih glomerularnih bolesti
KBC Zagreb, Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju i Društvo za razvitak nefrolgije „Prof. Milovan Radonić“
Zagreb, 20.-22.03.2018.
Dr. Živka Dika, mob.: 098/323-510, e-mail: zivkadika1@gmail.com
500,00 kn za specijaliste, 250,00 kn studenti postdiplomskog studija

HEAL 1; Modul 1: Principi vlažnog zacjeljivanja, Modul 2: Procjena rane
Coloplast A/S
Zagreb, 21.03.2018.
Melita Smolek, mob.: 091/4550-477, e-mail: hrmes@coloplast.com

Transradijalni pristup u intervencijskoj kardiologiji
KEFO d.o.o.
Zagreb, 21.03.2018.
Božica Kekez, mob.: 098/9802-690, e-mail: bozica.kekez@kefo.hr

Ispravnim odabirom lokalne dermatološke terapije do zadovoljnog bolesnika
Mibe Pharmaceuticals d.o.o.
Rijeka, 21.03.2018.
Ksenija Roglić, mob.: 099/3340-921, e-mail: ksenija.roglic@farmal.hr

Belupov stručni skup na temu depresije (prepoznavanje i liječenje) i dermatološki prikazi slučaja u ordinaciji opće/obiteljske medicine
Belupo d.d.
Rijeka, 21.03.2018.
Franjo Marković, mob.: 098/9837-083, e-mail:franjo.markovic@belupo.hr

Belupo predavanje
Belupo d.d.
Split, 21.03.2018.
Ivana Bara, mob.: 098/406-770, e-mail: ivana.bara@belupo.hr

Stručno predavanje povodom obilježavanja Dana Narcisa
NZJZ Primorsko-goranske županije
Rijeka, 21.03.2018.
Ines Lazarević Rukavina, mob.:091/3366-750, e-mail:ines.lazarevic@gmail.com

Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama
Dom za odrasle osobe Zagreb
Zagreb, 21.-22.03.2018.
Marijo Vrdoljak, mob.: 098/8441-359, e-mail: marijovrdoljak@gmail.com
500,00 kn

Kineziološka dijagnostika dojenčadi po Vojti
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 21.-25.03.2018.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
5.000,00 kn

Suvremeni pristup u liječenju i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca
Hrvatski zavod za telemedicinu
Zagreb, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres, Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, 22.03.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Nove mogućnosti u liječenju hepatitisa B
Mylan Hrvatska d.o.o.
Solin, 22.03.2018.
Sanda Bando, Contres projekti d.o.o., mob.:091/2272-715,e-mail:ivana@contres.hr

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 22.03.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr

Dijagnostika i liječenje miopatija
Klinika za neurologiju KBC Zagreb, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju HLZ-a
Zagreb, 23.03.2018.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, 2376-375, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr, ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste, 300,00 kn za specijalizante

II Simpozij o dojenju „Majčino mlijeko – najdragocjeniji resurs za novorođenčad i malu djecu“
Hrvatska udruga za potporu dojenju
Zagreb, 23.03.2018.
Marjana Jakčin, mob.: 098/439-030, e-mail: tajnica@hugpd.hr

Regionalna anestezija djece uz primjenu ultrazvuka
Sekcija za pedijatrijsku anesteziju HDAIL HLZ
Zagreb, 23.03.2018.
Prim.dr.sc. Diana Butković, mob.: 091/4600-160, e-mail: diana.butkovic1@gmail.com
1.000,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti

Aktualne teme u ginekološkoj endoskopiji i urologiji
HD za pelviperioneologiju
Zagreb, 23.03.2018.
Dr.sc.Damir Hodžić, prim.dr.med.,mob.:091/5121-335, e-mail:dhodzic2003@yahoo.com

Novi horizonti u dojenačnoj prehrani
Nestle Adriatic d.o.o., HD za perinatalnu medicinu, Sekcija za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu HLZ-a
Opatija, 23.03.2018.
Denis Schmidt,mob.: 098/400-298, e-mail:denis.schmidt@hr.nestle.com

Akademija parenteralne prehrane
Agmar d.o.o.
Zagreb, 23.03.2018.
Marija Kadović, mob.: 098/1610-415, e-mail: marija.kadovic@agmar.org

Postgraduate Training Course „Clinical Endocrinology“
HD za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, KBC Zagreb, Zavod za endokrinologiju
Zagreb, 23.-24.03.2018.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

Sportaši u sustavu primarne zdravstvene zaštite
HD za sportsku medicinu HLZ-a
Omiš, 23.-24.03.2018.
Vladimir Ivančev, mob.: 091/5642-076, e-mail: vladimir.ivancev@mefst.hr

Integrativna psihoterapija – Sram
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 23.-25.03.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Dijagnostički i terapijski postupci u strabologiji i dječjoj oftalmologiji
OB Zadar, Odjel za oftalmologiju
Zadar, 23.-25.03.2018.
Dr. Suzana Konjevoda, 098/352-969, e-mail: suzana.konjevoda@gmail.com
1.200,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Zavod za hitnu medicinu Ličko senjske županije
Kaniža Gospićka, 23.-25.03.2018.
Sanja Matanović, mob.: 099/266-833, e-mail: matanovic.sanja@yahoo.com

Značaj tvrtke Merck kroz tradiciju dugu 350 godina
Merck d.o.o.
Tuheljske Toplice, 23.-25.03.2018.
Tomislav Josip Tkalec, mob.:099/3117-082, e-mail: tomislav.tkalec@merckgroup.com

Proljetni stručni sastanak 2018
HLZ, HD za medicinu rada
Omiš, 23.-25.03.2018.
Milena Matulić, mob.: 098/1953-045, e-mail: mimatuli@inet.hr

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 24.03.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Gdje završava konzervativno a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji – Naših prvih deset godina
Spec. bolnica „Akromion“ za ortopediju i traumatologiju
Zagreb, 24.03.2018.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Dijagnostika i liječenje alergija
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 24.03.2018.
Mario Cvek, tel.: 01/4566-966, e—mail: mcvek@mef.hr
400,00 kn

3. simpozij Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi – spona između neurologije i psihijatrije
KB „Sveti Duh“, Klinika za neurologiju
Zagreb, 24.03.2018.
Latica Friedrich, dr.med., mob.: 091/3713-433, e-mail: latica.friedrich@gmail.com

Kratko obiteljsko savjetovanje 3.1.2.
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Zagreb, 24.03.2018.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail:salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

XXVIII. sastanak pedijatara Dalmacije
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Ogranak Split
Solin, 24.03.2018.
Dr. Joško Markić, mob.: 098/423-656, e-mail:josko.markic@gmail.com

9. skup mladih liječnika
Udruga Mediteraneo
Zagreb, 24.-25.03.2018.
Dr. Marko Milić, mob.: 097/7129-799, e-mail: milichmarko@gmail.com
0-300,00 kn (ovisno o članstvu u Udruzi Mediteraneo, radnom mjestu i dosadašnjem sudjelovanju)

1.  Stručno-znanstveni skup – Medicina utemeljena na dokazima
Udruga Mediteraneo
Zagreb, 24.-25.03.2018.
Dr. Marko Milić, mob.: 097/7129-799, e-mail: milichmarko@gmail.com
0-200,00 kn (ovisno o članstvu u Udruzi Mediteraneo, radnom mjestu i dosadašnjem sudjelovanju)

Farmakoterapijski trendovi i smjernice u liječenju i prevenciji najčešćih bolesti – znanstveno-stručni simpozij
Udruga Mediteraneo
Zagreb, 24.-25.03.2018.
Dr. Marko Milić, mob.: 097/7129-799, e-mail: milichmarko@gmail.com
0-100,00 kn

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Pula, 24.-25.03.2018.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail:jduvnjak@hgd.hr

Primjena bilastina u liječenju urtikarija
Berlin-Chemie Menarini
Zagreb, 26.03.2018.
Maja Kardum, mob.: 091/3119-811, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

Ljubičasti dan – obilježavanje Svjetskog dana epilepsije
KBC Rijeka, Klinika za neurologiju
Rijeka, 26.03.2018.
Ana Turkalj Mahmutović, mag.iur., tel.: 051/658-311, e-mail: neurologija@kbc-rijeka.hr

Ultrasound in primary, emergency & critical care medicine – USCMC-BL 1 (Basic level 1) provider
KBC Zagreb, Zavod za intenzivnu medicinu, HLZ, Internističko društvo
Zagreb, 26.-27.03.2018.
Prof. Radovan Radonić, tel.: 01/I2367-477, 2367-481, e-mail: rradonic@gmail.com
1.000,00 kn

Intermediate Training Course in Transplant Procurement Management
Ministarstvo zdravstva
Trogir, 26.-28.03.2018.
Perica Nadramija, tel.: 01/4559-250, e-mail: perica.nadramija@miz.hr

Genomika i personalizirana ili precizna medicina
AMZH
Zagreb, 27.03.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Javnozdravstveni dani – „Paranoidnost: Kognitivno-bihevioralni pristup“
ZJZ Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, 27.03.2018.
Irena Jurišić, dr.med., tel.: 035/415-426, e-mail: ovisnostisb@gmail.com

Timski pristup u liječenju bolesnika   s kroničnim srčanim zatajivanjem i KOPB-om
Novartis Hrvatska d.o.o.
Zadar, 27.03.2018.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Terapijske opcije liječenja KOPB-a i produktivnog kašlja
Berlin-Chemie Menarini
Osijek, 27.03.2018.
Marko Adrić, mob.: 091/9440-962, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

5. simpozij Apoptoze i novotvorine
HAZU, Razred za medicinske znanosti
Zagreb, 27.03.2018.
Sara Rudec, tel.: 01/4895-144, e-mail: srudec@hazu.hr

Urologija na primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj razini zdravstvene zaštite – teme i dileme timskog rada (od obiteljskog liječnika do bolnice)
Astellas d.o.o.
Opatija, 27.03.2018.
Andrea Štefanić, mob.: 091/2707-603, e-mail: andrea.stefanic@astellas.com

Multidisciplinarni pristup kardiovaskularnom bolesniku
Sandoz d.o.o.
Varaždin, 27.03.2018.
Barbara Barač, tel.: 01/2353-111, e-mail: barbara.barac@sandoz.com

Ovisnici u ordinaciji liječnika OM
Sandoz d.o.o.
Rijeka, 27.03.2018.
Milena Zavadlav, mob.: 091/2353-162, e-mail: milena.zavadlav@sandoz.com

Benigna hiperplazija prostate, može li se liječiti u ambulanti obiteljske medicine?
Alkaloid d.o.o.
Pula, 28.03.2018.
Vedrana Kodrić,mob.: 099/2516-772, e-mail: vedrana.kodric@alkaloid.hr

4. Savjetovanje: Sigurnost u zdravstvenim ustanovama
Hrvatska udruga menadžera sigurnosti
Tuheljske Toplice, 28.-29.03.2018.
Filip Januš, mob.: 091/4455-017, e-mail: filip@uhms.hr
1.200,00

Marketing zdravstvenih usluga i zdravstveni turizam u 4.0 poslovnoj eri
 Internacionalni centar za profesionalnu edukaciju d.o.o.
 Zagreb, 29.03.2018.
 Marin Aničić, mob.: 098/360-785, e-mail: marin@icpeducation.com
 970,00/1.500,00 kn, ovisno o datumu prijave

Anemija
Sandoz d.o.o.
Opatija, 29.03.2018.
Tihomir Žugec, mob.: 091/2353-168, e-mail: tihomir.zugec@sandoz.com

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 29.-31.03.2018.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail: nastavni-centar@zzhm-kz.hr
1.600,00 kn

Prikaz rada Centra za savjetovanje i testiranje na HIV
ZJZ Istarske županije
Pula, 30.03.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

vrh stranice