Ožujak 2019.

Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Racionalna dijagnostika i liječenje
Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a
Šibenik, 01.-03.03.2019.
Conventus Credo d.o.o., Anja Aleksić, mob.: 099/4406-728, e-mail: anja@conventuscredo.hr
Rana kotizacija 1.300,00 kn; Kasna kotizacija 1.600,00 kn; Kotizacija za specijalizante 850,00 kn
 
10. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine – Smjernice u praksi obiteljskog liječnika
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 07.-10.03.2019.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, tel.: 023/393-533, mob.: 098/272-787, faks.: 023/393-533, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com
1.800,00 kn

Demencija u kliničkoj praksi (Lewy body demencija, demencija u Parkinsonovoj i Alzheimerovoj bolesti)
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.03.2019.
Doc.dr.sc. Nataša Klepac, dr.med., mob.: 091/4922-164, e-mail: natasaklepac@gmail.com
750,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti

Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika ,terapija i prevencija infekcija probavnog sustava
HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 22.03.2019.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, mob.: 091/2986-545, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
750,00 kn

31. znanstveno-stručno-edukativni seminar sa međ.sud. „DDD i ZUPP '19 – otpad – ekološka niša“
Korunić d.o.o. Zagreb
Novigrad, 26.-29.03.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
800,00 kn

Skup ekspertne skupine – International Contact Dermatitis Research Group in the Cooperation with Croatian Dermatovenerological Society of the Croatian Medical Association
HLZ, Hrvatsko dermatovenerološko društvo
Zagreb, 29.-31.03.2019.
Prof.dr.sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, tel.: 01/2368-930, e-mail: suzana.ljubojevic@gmail.com
500,00/2.200,00 kn

vrh stranice