Ožujak 2019.

10. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine – Smjernice u praksi obiteljskog liječnika
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 07.-10.03.2019.
Doc.dr.sc. Jasna Vukčak, tel.: 023/393-533, mob.: 098/272-787, faks.: 023/393-533, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com
1.800,00 kn
 
Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika ,terapija i prevencija infekcija probavnog sustava
HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 22.03.2019.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, mob.: 091/2986-545, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
750,00 kn

Skup ekspertne skupine – International Contact Dermatitis Research Group in the Cooperation with Croatian Dermatovenerological Society of the Croatian Medical Association
HLZ, Hrvatsko dermatovenerološko društvo
Zagreb, 29.-31.03.2019.
Prof.dr.sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, tel.: 01/2368-930, e-mail: suzana.ljubojevic@gmail.com
500,00/2.200,00 kn

vrh stranice