Ožujak 2019.

4. hrvatski vaskularni dan (CROVASCULAR 2019); Angiologija: Od prevencije do intervencije
KBC Sestre milosrdnice Zagreb
Zagreb, 01.03.2019.
Prof.dr.sc. Mislav Vrsalović, tel.: 01/3787-111, e-mail: mislav.vrsalovic@gmail.com
PENTA d.o.o., Nikica Žunić, mob.: 091/5147-358, e-mail: nikica.zunic@penta-zagreb.hr

Simpozij povodom Dana rijetkih bolesti
HLZ, HD za rijetke bolesti
Zagreb, 01.03.2019.
Dr. Ivan Pećin, tel.: 01/2367-757, e-mail: ipecin@kbc-zagreb.hr
 
Adriatic Liver Forum 2019: Liver and the infections
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 01.03.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

7. simpozij Odabrane teme iz dijalize
MEF Sveučilišta u Zagrebu, HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Zagreb, 01.-02.03.2019.
Prof.dr.sc. Draško Pavlović, mob.: 091/7299-959, e-mail: draskop1311@gmail.com

6th Zagreb shoulder and elbow course
Akromion
Zagreb, 01.-02.03.2019.
Filida putnička agencija, Dragan Antunović, mob.: 099/4776-403, dragan@filidatravel.hr
1.500,00 kn

Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Racionalna dijagnostika i liječenje
Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a
Šibenik, 01.-03.03.2019.
Conventus Credo d.o.o., Anja Aleksić, mob.: 099/4406-728, e-mail: anja@conventuscredo.hr
Rana kotizacija 1.300,00 kn; Kasna kotizacija 1.600,00 kn; Kotizacija za specijalizante 850,00 kn

Dry needling – upper body
Hrvatski zbor fizoterapeuta
Zagreb, 01.-03.03.2019.
Kristina Šego, mob.: 091/1505-600, e-mail: kristinasego2@gmail.com
2.800,00 kn

Dijagnostičko terapijski algoritmi alergijskih i hiperreaktivnih bolesti gornjih dišnih putova
Društvo za unaprjeđenje hrvatske otorinolaringologije
Zagreb, 02.03.2019.
Dr. Filip Matovinović, mob.: 091/8950-428, e-mail: filip.matovinovic@gmail.com

8. Conference of Central Hepatologic Collaboration
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 02.03.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Zatajenje crijevne funkcije/sindrom kratkog crijeva
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb, 05.03.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Recentne spoznaje na planu promicanja dojenja u Krapinsko zagorskoj županiji
HD za pelviperineologiju
Zabok, 05.03.2019.
Dr. Rajko Fureš, mob.: 098/251-966, e-mail: rajko.fures@kr.t-com.hr

Integrativni pristup zdravlju žene
Nutriconsult d.o.o.
Zagreb, 06.03.2019.
Zoran Kralj, mob.: 091/1255-000, e-mail: zoran.kralj@nutriconsult.hr

Zdravlje žene
Alkaloid d.o.o.
Split, 06.03.2019.
Mihovil Lusser, tel.: 01/6311-920, e-mail: mirovil.lusser@alkaloid.hr

Može li se benigna hiperplazija prostate liječiti u ambulanti LOM-a; Demencije u ambulanti LOM-a; Mjesto cefpodoksima u liječenju respiratornih infekcija
Alkaloid d.o.o.
Karlovac, 06.03.2019.
Vedrana Kodrić, mob.: 099/2516-772, e-mail: vedrana.kodric@alkaloid.hr

Pružanje obuke za zdravstvene djelatnike, policijske službenike i druge organizacije koji rade s migrantima i izbjeglicama na lokalnoj razini – TRAIN4M&H
Međunarodna organizacija za migracije
Sisak, 07.-08.03.2019.
Denis Novosel, mob.: 097/6725-331, e-mail: dnovosel@iom.int

Zbrinjavanje otežanog dišnog puta
Udruga „Tomislav Halapir“
Zagreb, 07.-08.03.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn

Rane – principi i postupci liječenja
Sekcija za rane HDPREK
Zagreb, 07.-08.03.2019.
Marina Pavelić Mamić, tel.: 01/2902-569, e-mail: sbudi@kbd.hr
900,00 kn

Tečaj mehaničke ventilacije
OB „Dr. Josip Benčević“
Slavonski Brod, 07.-09.03.2019.
Dr. Matija Jurjević, mob.: 095/5170-555, e-mail: mtjurjevic@yahoo.com
2.000,00 kn


10. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine – Smjernice u praksi obiteljskog liječnika
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 07.-10.03.2019.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, tel.: 023/393-533, mob.: 098/272-787, faks.: 023/393-533, e-mail: jasna.vucak@yahoo.com
Lipid grupa d.o.o., Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr
1.800,00 kn

Demencija u kliničkoj praksi (Lewy body demencija, demencija u Parkinsonovoj i Alzheimerovoj bolesti)
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.03.2019.
Doc.dr.sc. Nataša Klepac, dr.med., mob.: 091/4922-164, e-mail: natasaklepac@gmail.com
750,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti

1. hrvatska konferencija o ponašajnim ovisnostima s međ.sud.
Udruga PIN
Zagreb, 08.-09.03.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-850, e-mail: iva.simunic@btravel.pro
400,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 11.-15.03.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

Dijabetes u praksi
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 13.03.2019.
Marino Vilović, dr.med., mob.: 091/7899-088, e-mail: marino.vilovic@mefst.hr
200,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Valpovo, 13.-16.03.2019.
Marija Štivičić, tel.: 01/5496-080, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Probiotici u prevenciji i terapiji 2019.
Vitality International Products d.o.o.
Zagreb, 14.03.2019.
Iva Krnjak, mob.: 092/1191-575, e-mail: iva.krnjak@vitality-international.hr

Pružanje obuke za zdravstvene djelatnike, policijske službenike i druge organizacije koji rade s migrantima i izbjeglicama na lokalnoj razini – TRAIN4M&H
Međunarodna organizacija za migracije
Karlovac, 14.-15.03.2019.
Denis Novosel, mob.: 097/6725-331, e-mail: dnovosel@iom.int

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Stubičke Toplice, 14.-17.03.2019.
Marija Štivičić, mob.: 099/3394-859, e-mail: administrator@hzhm.hr

Simpozij Kolegija kirurških znanosti Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 15.03.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Novosti u nefrologiji, simpozij povodom Svjetskog dana bubrega
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Zagreb, 15.-16.03.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr
500,00 kn

XXIII. Stručni sastanak Instituta za grupnu analizu
Institut za grupnu analizu
Zagreb, 15.-16.03.2019.
Jasenka Fureš, mob.: 099/3020-500, e-mail: jasenka.fures@gmail.com
1.200,00; 1.000,00; 600,00 kn

3. simpozij najčešći infektivni sindromi u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite
Sekcija mladih HD za infektivne bolesti HLZ-a; HD za putničku, tropsku i migracijsku medicinu HLZ-a
Zagreb, 16.03.2019.
Jasminka Blaha, mail: jblaha@bfm.hr
300,00 kn specijalisti, 200,00 kn specijalizanti

Jetra u TCM: dijagnostika i liječenje neuroloških, ginekoloških i oftalmoloških bolesti
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 16.03.2019.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise 676@gmail.com

Hitna medicina za otočke medicinske timove u 7 koraka
DZ Novalja
Novalja, 16.03.2019.
Prof.dr.sc. Vesna Degoricija, dr.med., mob.: 091/4596-872, e-mail: vesna.degoricija@gmail.com

4. međunarodni simpozij o glaukomu Glaucoma codes
Referentni centar za glaukom Ministarstva zdravstva RH
Zagreb, 16.03.2019.
Dr. Mia Zorić Geber, mob.: 098/827-399
BTM Global d.o.o., Nataša Basta, mob.: 091/5792-686, e-mail: info@btmmedia.hr

Endovaskularno liječenje akutnih simptomatskih infrarenalnih aneurizmi abdominalne aorte – naša iskustva
HLZ, HD radiologa
Split, 18.03.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 18.-22.03.2019.
Sunčica Bulat Wuersching, mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vodice, 21.-24.03.2019.
Marija Štivičić, tel.:01/5496-080, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika ,terapija i prevencija infekcija probavnog sustava
HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 22.03.2019.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, mob.: 091/2986-545, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
750,00 kn

Farmakogenomika u personaliziranoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
Zagreb, 22.03.2019.
Livija Šimičević, mob.: 091/1020-263, e-mail: lsimicev@kbc-zagreb.hr
200,00 kn za pripravnike, specijalizante, znanstvene novake i polaznike poslijediplomskih studija; 600,00 kn za specijaliste, farmaceute i ostale

9. Croatian Esthetic Medicine Symposium
HD za estetsku medicinu HLZ
Opatija, 22.-23.03.2019.
Dr. Rotim Željko, mob.: 098/227-468, e-mail: zezarotim@gmail.com
Ban tours, Ana Vugrinović, mob.: 091/2271-188, e-mail: ana.vugrinovic@bantours.hr
1.500,00 kn

Trodimenzionalni tretman skolioza
Udruga za prevenciju bolesti srca i krvnih žila Splitski kardiološki đir
Split, 22.-23.03.2019.
Spektar putovanja d.o.o., Stjepan Zovko, mob.: 098/9829-961, e-mail: stjepan.zovko@spektar-holidays.hr
1.200,00 kn

Najnovije terapijske i dijagnostičke smjernice u pedijatriji „Smjernice u pedijatrijskoj pulmologiji, alergologiji, imunologiji i reumatologiji – hitna stanja“
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 23.03.2019.
Dr.sc. Ivan Pavić, dr.med., tel.: 01/4600-237, e-mail: ipavic01@gmail.com

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Pula, 23.-24.03.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Hemofilija – nekad fatalna, danas izlječiva bolest
Udruga Medikus
Zagreb, 25.03.2019.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

3. zagrebačka škola endokrinološke onkologije
Udruga „Endokrinološka onkologija i metabolizam“
Zagreb, 25.-27.03.2019.
Dr. Ćaćić Miroslav, mob.: 099/6796-107, e-mail: mefmir@gmail.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 25.-29.03.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

Naša iskustva s dermalnim supstitutima
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 26.03.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Normalni razvoj i smetnje u razvoju od rođenja do školske dobi
Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina
Vodice, 26.-27.03.2019.
Danijela Višak, mob.: 091/5773-686, e-mail: danijelavisak@gmail.com
300,00 kn

31. znanstveno-stručno-edukativni seminar sa međ.sud. „DDD i ZUPP '19 – otpad – ekološka niša“
Korunić d.o.o. Zagreb
Novigrad, 26.-29.03.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
800,00 kn

Neuropatologija dječje dobi
Hrvatsko neuroradiološko društvo HLZ-a
Zagreb, 28.03.2019.
Mia Smoljan, dr.med., mob.: 099/3787-403, e-mail: msmoljan@sfzg.hr

Low flow i minimal flow anestezija i ventilacija u anesteziji
Udruga „Tomislav Halapir“
Zagreb, 28.-29.03.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn

Hrvatska akademija  cjelovitog pristupa liječenju ovisnosti
HD za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a
Zadar, 28.-30.03.2019.
Btravel, Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro

7. konferencija digitalne medicine „Budućnost je sada“
HIT konferencija d.o.o.
Zagreb, 29.03.2019.
Andrea Staničić, mob.: 095/8782-328, e-mail: andrea.stanicic@hit-konferencija.hr
750,00 kn

Skup ekspertne skupine – International Contact Dermatitis Research Group in the Cooperation with Croatian Dermatovenerological Society of the Croatian Medical Association
HLZ, Hrvatsko dermatovenerološko društvo
Zagreb, 29.-31.03.2019.
Prof.dr.sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, tel.: 01/2368-930, e-mail: suzana.ljubojevic@gmail.com
500,00/2.200,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 29.-31.03.2019.
Žarka Rogić, dr.med., mob.: 099/3115-843, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Liječenje bolesti rožnice crosslinking-om /Treating Corneal Diseases with Corneal Cross-Linking (CXL)
Sekcija za kontaktologiju Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva
Zagreb, 30.03.2019.
Dr.sc. Adrian Lukenda, tel.: 01/4686-544, fax.: 01/4614-144, e-mail: prijavatecaj@gmail.com

vrh stranice