Ožujak 2020.

Odabrane teme iz dijalize
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum, KB Merkur, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.03.2020.
Vesna Mlinarić, tel.: 01/2399-290, e-mail: avitum@avitum.hr

Novi izazovi u pedijatriji: Racionalna dijagnostika i liječenje II
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo
Vodice, 06.-08.03.2020.
Doc.dr.sc. Irena Bralić, tel.: 021/881-688, mob.: 091/5285-108, e-mail: irena.bralic@si.t-com.hr
Rana 1.300,00 kn (do 31.12.2019.); Kasna 1.600,00 kn (od 01.01.2020.); Specijalizanti 850,00 kn; Sponzorsko osoblje 1.200,00 kn; Osobe u pratnji 600,00 kn

Podsjetnik na stavove u liječenju i praćenju dermatoonkoloških pacijenata
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 10.03.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

11. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/obiteljske  medicine – Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Zagreb, 12.-15.03.2020.
Doc.dr.sc. Jasna Vučak, tel.: 023/393-533, mob.: 098/272-787, faks: 023/393-533, e-mail: jasna@vucak@yahoo.com
1.800,00 kn

4. simpozij – Najčešći infektivni sindromi u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite
Sekcija mladih HD za infektivne bolesti HLZ
Zagreb, 14.03.2020.
Jasminka Blaha, mail: jblaha@bfm.hr
300,00 kn specijalisti, 200,00 kn specijalizanti

Deseti kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora s međ.sud.
HD za neurovaskularne poremećaje HLZ-a
Zagreb, 19.-20.03.2020.
Višnja Supanc, mob.: 099/3787-057, e-mail: visnjasupanc@inet.hr

Torch i druge infekcije u trudnica i djece: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija
HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 20.03.2020.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, mob.: 091/2986-545, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
750,00 kn

Migrena – istine i zablude
Klinika i katedra za neurologiju MEF Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
Zagreb, 20.-21.03.2020.
Prof.dr.sc. Darija Mahović Lakušić, mob.: 098/9044-369, e-mail: darija.mahovic@mef.hr
650,00 kn

Godišnji sastanak HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Opatija, 23.-25.04.2020.
Dr. Lana Kovač Bilić, tel.: 01/2376-371, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com

Prikaz slučaja iz dječje dermatologije
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 24.03.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

9. hrvatski endokrinološki kongres
Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a
Pula, 26.-29.03.2020.
Prof.dr.sc. Milan Vrkljan, e-mail: kongres@ati.hr
500,00 kn

32. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međ.sud. „DDD i ZUPP '20 – jesmo li uopće spremni za incidentne/krizne situacije?“
Korunić d.o.o. Zagreb
Novi Vinodolski 31.03.2020.-03.04.2020.
Javorka Korunić, tel.: 021/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
800,00 kn
  

vrh stranice