Ožujak 2023.

27. Dani internista Slavonije i Baranje
Klinički bolnički centar Osijek
Osijek, 03.03.-04.03.2023.
Anni Milling, mob: 091 4440 050, e-mail: anni@ati.hr

Tečaj fetalne ehokardiografije
HD za perinatalnu medicinu HLZ-a
Vodice, 24.03.-25.03.2023.
Ivan Zmijanović, mob: 091 2096 372, e-mail: izmijan@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Multidisciplinarna priroda neuromuskularnih bolesti
HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju HLZ-a
Zagreb, 31.03.2023.
Milica Jug, mob: 091 5772 725, e-mail: ervina.bilic@mef.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

3. endokrinološki dani
Hrvatsko endokrinološko društvo
Zagreb, 31.03.-02.04.2023.
Božidar Perić, mob: 098 847 113, e-mail: anni@ati.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

vrh stranice