Dopunsko zdravstveno osiguranje putem Komore

Poštovane kolegice i kolege,

zahvaljujemo Vam na interesu za dopunskim osiguranjem putem Hrvatske liječničke komore koja je o vlastitom trošku, s osiguravajućom tvrtkom Croatia osiguranje d.d., ugovorila policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu za sve svoje članove koji su iskazali interes.

Ukoliko još niste, policu dopunskog zdravstvenog osiguranja o trošku HLK možete dogovoriti sukladno uputama objavljenim ovdje.  Ako trenutno imate ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je da istu raskinete (uključujući i onu kod Croatia osiguranja, jer neće biti raskinuta automatizmom).

Što sve pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja kod Croatia osiguranja d.d.?

Dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje razlike do pune vrijednosti zdravstvenih usluga koje u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja ne podmiruje HZZO participacija. Uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja u skladu su s Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljenim na Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja d.d. pokriva troškove svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • za specijalističke preglede
 • za dijagnostiku
 • za laboratorijske pretrage
 • za fizikalnu terapiju
 • za stomatološke usluge
 • za bolničko liječenje

 • za izdavanje lijekova po receptu

Želim da mi dopunsko zdravstveno osiguranje uključuje i B listu lijekova. Što trebam učiniti?

Po polici dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je ugovoriti i pokriće lijekova s B liste lijekova. Zainteresirani članovi o vlastitom trošku mogu nadoplatiti pokriće Doplatne liste lijekova s pokrićem 2 (dva) pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka godišnje po mjesečnoj premiji od 20,00 kn.  Način plaćanja premije osiguranja je putem uplatnice dostavljene na kućnu adresu.

Po čemu se Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje razlikuje od ostalih osiguravajućih kuća?

Prednosti CROATIA dopunskog zdravstvenog osiguranja:

 • Iskaznica služi kao sredstvo plaćanja svih vrsta doplata – uključujući doplate za B listu lijekova.
 • Ne morate se brinuti o gotovini ili čekati povrat sredstava.
 • Na portalu „Moja Croatia“ možete provjeriti stanje svojih polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i ostalih polica koje ste ugovorili u Croatia osiguranju.
 • Ostvarujete pogodnosti iz programa vjernosti Croatia osiguranja „Dobra prilika“ (popusti na usluge i proizvode povezane sa zdravljem i zdravim načinom življenja, a tu su i popusti na putovanja, zabavu, telefoniju i gorivo).“

Što sve pokriva polica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja? Pročitajte ovdje.  

Za sve nejasnoće vezane uz raskidanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, možete se obratiti u pozivni centar Croatia osiguranja d.d. na sljedeće kontakte:

 e-mail:  info@crosig.hr 

info telefon: 0800 1884.

 

 

vrh stranice