Dopunsko zdravstveno osiguranje putem Komore

Poštovane kolegice i kolege,

zahvaljujemo Vam na interesu za dopunskim osiguranjem putem Hrvatske liječničke komore koja je o vlastitom trošku, s osiguravajućom tvrtkom Croatia osiguranje d.d., ugovorila policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu za sve svoje članove koji su iskazali interes.

Ukoliko još niste, policu dopunskog zdravstvenog osiguranja o trošku HLK možete dogovoriti ispunjavanjem upitnika ovdje.  Ako trenutno imate ugovorenu individualnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je da istu raskinete (uključujući i onu kod Croatia osiguranja, jer neće biti raskinuta automatizmom).

DODATNA POGODNOST !!!
Vrlo povoljna ponuda za individualno sklopljena dopunska zdravstvena osiguranja za članove uže obitelji (roditelji, supružnici i djeca člana) do 60 godina starosti:

 • dopunsko zdravstveno osiguranje (osnovo pokriće): 55,00 kuna mjesečne premije
 • liječenje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu: 20,00 kuna mjesečne premije po članu uz osiguranu svotu od 8.000 eura
 • dva pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka godišnje (prošireno pokriće): 20,00 kuna mjesečne premije po članu
 • Diagnose.me - 4,00 kune mjesečne premije po članu

Za ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja za člana uže obitelji liječnika potrebno je javiti se u najbližu poslovnicu Croatia Osiguranja te djelatnicima prilikom ugovaranja napomenuti da se radi o navedenom tipu police kako bi se ugovorila po jeftinijim uslovima (55,00 kn/mj.).

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem e-maila info@crosig.hr ili na broj 0800 1884.

Što sve pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja kod Croatia osiguranja d.d.?

Dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje razlike do pune vrijednosti zdravstvenih usluga koje u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja ne podmiruje HZZO participacija. Uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja u skladu su s Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljenim na Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja d.d. pokriva troškove svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • za specijalističke preglede
 • za dijagnostiku
 • za laboratorijske pretrage
 • za fizikalnu terapiju
 • za stomatološke usluge
 • za bolničko liječenje
 • za izdavanje lijekova po receptu

Želim da mi dopunsko zdravstveno osiguranje uključuje i B listu lijekova. Što trebam učiniti?

Po polici dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je ugovoriti i pokriće lijekova s B liste lijekova. Zainteresirani članovi o vlastitom trošku mogu nadoplatiti pokriće Doplatne liste lijekova s pokrićem 2 (dva) pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka godišnje po mjesečnoj premiji od 20,00 kn.  Način plaćanja premije osiguranja je putem uplatnice dostavljene na kućnu adresu.

Za ugovaranje B liste lijekova molimo obratiti se na mail: ana.krpan@crosig.hr

Po čemu se Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje razlikuje od ostalih osiguravajućih kuća?

Prednosti CROATIA dopunskog zdravstvenog osiguranja:

 • Iskaznica služi kao sredstvo plaćanja svih vrsta doplata – uključujući doplate za B listu lijekova.
 • Ne morate se brinuti o gotovini ili čekati povrat sredstava.
 • Na portalu „Moja Croatia“ možete provjeriti stanje svojih polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i ostalih polica koje ste ugovorili u Croatia osiguranju.

Što sve pokriva polica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja? Pročitajte ovdje.  

Za sve nejasnoće vezane uz raskidanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, možete se obratiti u pozivni centar Croatia osiguranja d.d. na sljedeće kontakte:

 e-mail:  info@crosig.hr 

info telefon: 0800 1884.

 

 

vrh stranice