Polica osiguranja pravne zaštite za članove HLK-a u 2018.

Od Nove godine svim članovima Komore nova, snažnija i znatno šira polica osiguranja pravne zaštite. Jedinstvena i inovativna polica osiguranja kakva u Hrvatskoj do sada nije postojala, u potpunosti je prilagođena potrebama liječnika i nudit će im sveobuhvatnu pravnu zaštitu u mnogim vrstama pravnih sporova, te pokrivati troškove sudskih i izvansudskih postupaka

Više informacija o sadržaju police

Polica osiguranja pravne zaštite za članove HLK-a u 2018.

Odrednice pravne zaštite za članove HLK-a na profesionalnom području

Protokol prijave štete po polici osiguranja pravne zaštite za članove HLK-a u 2018.

Poseban obrazac za prijavu štete - pogrešan obračun plaće
Napomena: Prijava mogućeg pogrešnog obračuna plaće vrši se isključivo putem navedenog obrasca i prijavljuje se izravno Komori na pravnazastita@hlk.hr . U slučaju prijave predmetne štete po polici osiguranja, molimo popuniti obrazac (za elektroničko popunjavanje obrazac je potrebno spremiti na računalo), vlastoručno potpisati, skenirati te poslati na pravnazastita@hlk.hr

Više informacija o zaštiti pravnih interesa liječnika, u sporovima s poslodavacem u vezi s pogrešnim obračunom plaće, posredstvom Komorine police pravne zaštite

 

vrh stranice