Postupak za utvrđivanje nedostojnosti

Liječnika koji je pravomoćnom sudskom odlukom proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela, može se, s obzirom na važnost i prirodu ugroženog dobra ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, smatrati nedostojnim za obavljanje liječničke djelatnosti.

Postupak za utvrđivanje nedostojnosti provodi Časni sud Komore, a postupak je moguće pokrenuti u roku od tri godine od dana pravomoćnosti osuđujuće presude. Postupak se pokreće zahtjevom za pokretanje postupka za utvrđivanje nedostojnosti koji se podnosi Časnom sudu Komore.

vrh stranice