Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika

predsjednik Povjerenstva
IVAN LEROTIĆ, dr. med., Zagreb

Rođen u Splitu 1978. godine.  2002. godine je diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija dvije godine je radio kao znanstveni novak u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje je dobio specijalizaciju iz interne medicine. 2010. godine je položio specijalistički ispit iz interne medicine i nastavio raditi u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Autor je 32 znanstvene i stručne publikacije (uključujući kongresne sažetke), od kojih izdvajamo osam publikacija  objavljenih u CC časopisima i koautorstvo u knjizi „Dyspepsia in Clinical  Practice“ objavljene u SAD-u od strane izdavačke kuće Springer. Njegovi radovi su citirani u drugim publikacijama objavljenim u međunarodno indeksiranim časopisima više od 190 puta.  Organizirao je i/ili aktivno kao predavač sudjelovao u više od 50 stručnih tečajeva i endoskopskih radionica. Vanjski je suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva i HUBOL-a.

članovi Povjerenstva: 
prim. BORIS UJEVIĆ, dr. med., KB "Sv. Duh", Zagreb - dopredsjednik
doc. dr. sc. IVICA BILIĆ, dr. med., KBC Split
ŽELJKO BLAŽINKOV, dr. med., OB "Dr. Josip Benčević", Slavonski Brod
BRANIMIR LODETA, dr. med., OB Varaždin
BORIS LOVRIĆ, dr. med., OB Nova Gradiška
DANKO RELIĆ, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
VEDRAN TOMAŠIĆ, dr. med., KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb
IVANA ŽITINIĆ, dr.med., KBC Rijeka, Rijeka

stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ, dipl. iur. 

Djelokrug rada Povjerenstva
vrh stranice