Povjerenstvo za mlade liječnike

Povjerenstvo za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore osnovano je 21. listopada 2015. godine, čime su po prvi puta problemi mladih liječnika stavljeni pod zasebno povjerenstvo. Kao cilj rada povjerenstva postavljeno je objektivno i sveobuhvatno sagledavanje problema koji opterećuju profesionalni i društveni status mladih liječnika.

4.-5.5.2018.

Organizacija  EJD Spring Meeting-a 2018.

U Školi narodnog zdravlja dana 4.svibnja 2018. godine održana je konferencija „Mladi liječnici u Hrvatskoj: zapošljavanje i slobodna mobilnost“, koja je okupila oko 100 liječnika iz Hrvatske i europskih zemalja. Konferencija je prethodila Općoj skupštini Europske organizacije mladih liječnika (eng. European Junior Doctors, EJD) koja se po prvi puta održala u Hrvatskoj.

 

20.9.2017.

Proveden je projekt organizacije smještaja za studente poslijediplomskog studija s prebivalištem izvan mjesta studija. Prikupljeni su podaci o mogućnostima smještaja u Zagrebu za sve studente koji pohađaju poslijediplomski specijalistički studij (link na dokument).


2.12.2017.

Povjerenstvo je provelo istraživanje o burnout sindromu među liječnicima u Hrvatskoj. Dr.sc. Davor Kust je na Prvom Saboru liječništva u Rovinju predstavio preliminarne rezultate ankete. Ostali članovi Povjerenstva također su sudjelovali na Saboru.  


5.11.2017.

Na prvom Hrvatskom kongresu medicinskog prava, održanom u Osijeku, dr.sc. Davor Kust je održao predavanje na temu statusa ugovora liječnika u Europi.


15.10.2017.

Članica Povjerenstva, dr. Vesna Štefančić, izabrana je za člana izvršnog odbora  EJD, na skupštini održanoj u Malmöu. 


27.9.2017.

Povjerenstvo je organiziralo tribinu „Administracija u obiteljskoj medicini“ u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Na tribini su sudjelovali predstavnici HZZO-a koji su pokazali otvorenost i spremnost za suradnju te volju za pružanje stalne podrške liječnicima u specifičnim problemima iz svakodnevne prakse. Tribina je bila odlično posjećena, a prisutni su u ispunjenoj anketi izjavili da im je tribina bila korisna te podržali njeno održavanje i ubuduće.

- V.Pintarić-Japec i D.Soldo. Edukativna tribina "Administracija u obiteljskoj medicini" - Nužna edukacija mladih liječnika iz područja administracije. Liječničke novine 163, 10/2017, str. 41. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2017/ln-163web.pdf


6/2017

- V. Štefančić. Sloboda mobilnosti tema konferencije mladih europskih liječnika u Rotterdamu. Liječničke novine 160, 06/2017, str. 57. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2017/ln-160web.pdf

30.1.2017. 

Dopis ministru zdravstva vezano za problem ispunjavanje specijalizantske knjižice i dnevnika rada

 

15.1.2017.

- Povjerenstvo za mlade liječnike HLK. Ministravstvo zdravsta počelo nadzirati specijalističko usavršavanje. Liječničke novine 157, 03/2017, str. 32. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2017/ln-157web.pdf

 

15.12.2016.

Članovi Povjerenstva aktivno su sudjelovali na prosvjednom skupu pod nazivom „Zadržimo liječnike u Hrvatskoj“ , održanom ispred Ministarstva zdravstva. Više od 300 mladih liječnika poručilo je ministru da novim izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju ne dolijeva ulje na vatru. 

 

9.10.2016.

Članovi Povjerenstva potpisali su te se aktivno uključili u prikupljanje potpisa u sklopu Peticije za donošenje mjera za unapređenje sustava specijalističkog usavršavanja doktora medicine u Republici Hrvatskoj. Peticiju je potpisalo 3300 liječnika, a vodstvo HLK predstavilo ju je nadležnom ministru. 

- L. Vučemilo i V. Pintarić-Japec. Problem implementacije i (ne)provođenja Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Liječničke novine 154, 11/2016, str. 22-24. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/154/ln-154web.pdf

- V. Pintarić-Japec i K.Vučur. Postojeći Pravilnici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i obiteljske medicine. Liječničke novine 153, 10/2016, str. 16-17. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/153/ln-153web.pdf

- V. Pintarić-Japec. Podrška obiteljskim liječnicima u borbi za specijalizacije i jedinstveni Pravilnik (XVI. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora). Liječničke novine 153, 10/2016, str. 26-27. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/153/ln-153web.pdf

- L. Vučemilo. Dodatak na plaću s osnove posebnih radnih uvjeta – još jedan primjer lošeg Kolektivnog ugovora. Liječničke novine 156, 02/2017, str. 34-36. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2017/ln-156web.pdf

- D. Dodig. Mentor – ključna osoba u ostvarivanju kvalitetnog specijalističkog usavršavanja. Liječničke novine 156, 02/2017, str. 40-41. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2017/ln-156web.pdf


8.9.2016.

Članovi Povjerenstva pružili su podršku prosvjedu u Sisku, održanom zbog  nepoštivanja Pravilnika u OB Sisak te u Neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača. Prosvjed se održao ispred predsjedništva Županije u Sisku u četvrtak, 08.09.2016. uz koordinaciju županijskog predstavništva HUBOL-a i zaposlenika dviju bolnica. 

 

5.9.2016.

Ostvarena je međunarodna suradnja Povjerenstva i organizacije European Junior Doctors, najveće organizacije mladih liječnika u Europi koja broji više od 300.000 članova. EJD je dao podršku HLK-u u nastojanjima ostvarivanja prava mobilnosti radne snage i uz to vezanih sloboda liječnika, što je formalizirano donesenim zajedničkim dokumentom u obliku stava EJD-a (link na dokument). U listopadu 2016. Dr. Vesna Štefančić izabrana je za koordinatoricu radne skupine za slobodnu mobilnost mladih liječnika (Free movement of Doctors) u okviru EJD-a.

- Izvješće Povjerenstva za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u državama članicama Europske unije.

Liječničke novine 153, 10/2016, str. 12-15. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/153/ln-153web.pdf- V. Štefančić. EJD najavilo logističku i pravnu pomoć hrvatskim specijalizantima. . Liječničke novine 154, 11/2016, str. 46. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/154/ln-154web.pdf

 

6.6.2016.

Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u predlaganju mjera za ostanak liječnika u Hrvatskoj, te analizi nacrta prijedloga za unapređenje specijalističkog usavršavanja, u suradnji s ostalim Povjerenstvima HLK. Radna skupina za statusna pitanja liječnika i medicinskih sestara Ministarstva zdravlja u koju je uključen dr.sc. Luka Vučemilo usvojila je sve prijedloge Povjerenstva, a to su: povoljnije kamate za stambeno kreditiranje za liječnike,  ukidanje ugovorne obveze za liječnike, ukidanje bruto plaće kao predmet potraživanja u slučaju prelaska u drugu zdravstvenu ustanovu unutar RH,  unaprjeđenje programa specijalističkog usavršavanja i poboljšanje sustava mentoriranja, omogućavanje stjecanja minimalnog broja bodova za obnovu licence uz plaćanje ili sufinanciranje edukacije od strane zdravstvene ustanove u kojoj je liječnik zaposlen.- L. Vučemilo. Kronologija definiranja troškova specijalističkog usavršavanja. Liječničke novine br. 152, 09/2016, str. 28-29. http://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln-152web?e=25186081/38660117

 

22.4.2016.

Dr. Alen Babacanli aktivno je uključen u Radnu skupinz za informatizaciju HLK (e-HLK).


9.3.2016.

Povjerenstvo je provelo istraživanje o zadovoljstvu mladih liječnika u Republici Hrvatskoj. Razlog za provođenje istraživanja, u obliku ankete, temeljeno je na saznanju da je zadovoljstvo mladih liječnika vezano ponajprije uz edukaciju tijekom specijalizacije i uvjetima rada. Dodatan poticaj za provođenje ankete bio je znatan odljev liječnika iz Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja prikazani su u Liječničkim novinama (godina XV, br. 148, travanj 2016.), te publicirani u Liječničkom vjesniku kao originalni članak, te kroz 2 pisma uredniku.

- K.Vučur. Samo ih deset posto ne razmišlja o odlasku iz Hrvatske! Liječničke novine br. 148, 04/2016, str. 16-18. http://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_148_04_web-3?e=25186081/36255173 

Link na članak u Liječnikom vjesniku: https://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/lijecnicki-vjesnik/zadovoljstvo-mladih-lijecnika-u-republici-hrvatskoj-idemo-li-u-pravom-smjeru/

17.12.2015.

U suradnji s ostalim Povjerenstvima HLK, sastavljen je prijedlog za kontinuirano otvoren natječaj za pripravnički staž doktora medicine, te donesen stav HLK o specijalizantskim ugovorima i naknadama za prekid ugovora.

Članovi Povjerenstva aktivno su uključeni u rad i pisanje za Liječničke novine. Dr. Ksenija Vučur postala je stalnom članicom uredničkog odbora Liječničkih novina.

 

18.11.2015.

Osnovano je Povjerenstvo za mlade liječnike HLK. Cilj rada Povjerenstva je objektivno i sveobuhvatno sagledavanje problema koji opterećuju profesionalni i društveni status mladih liječnika, njihovo jasno artikuliranje vodstvu HLK-a, iznalaženje rješenja koja će poboljšati poziciju mladih liječnika ne samo u zdravstvenom sustavu već i u društvu u cjelini te njihova implementacija u praksi.

Osnovano Povjerenstvo HLK-a za mlade liječnike. Liječničke novine br. 145, 12/2015, str. 7. https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2015/LN-145-za-web.pdf

Otvorena je službena e-mail adresa mladi@hlk.hr, na koju se mogu uputiti prijedlozi, ideje i primjedbe vezane uz djelokrug rada Povjerenstva. Također su pozvani svi zainteresirani mladi liječnici da se kao vanjski suradnici aktivno uključe u rad Povjerenstva


predsjednik Povjerenstva
dr.sc. DAVOR KUST, dr.med.univ.mag., specijalist onkologije i radioterapije, KBC Sestre milosrdnice
kontakt: mladi@hlk.hr

izvršni odbor Povjerenstva
dr.sc. DAVOR KUST, dr.med.univ.mag., specijalist onkologije i radioterapije - predsjednik
dr.sc. LUKA VUČEMILO, dr. med., specijalist ORL, KB Merkur - dopredsjednik
KSENIJA VUČUR, dr.med., specijalizantica nefrologije, KB Merkur - tajnica
stalni članovi Povjerenstva
ALEN BABACANLI, dr.med., specijalist hitne medicine, KBC Sestre milosrdnice
ANA BRECHELMACHER, dr. med., specijalizantica nefrologije, KB Dubrava
DORIS DODIG, dr. med., specijalizantica radiologije, KBC Rijeka
VANJA PINTARIĆ JAPEC, dr.med., specijalizantica obiteljske medicine, DZ Zagreb - Centar
dr. sc. TOMISLAV KOPJAR, dr. med., specijalist kirurgije, KBC Zagreb
VESNA ŠTEFANČIĆ, dr. med., specijalizantica javnozdravstvene medicine, HZJZ
članovi Povjerenstva u skupštini Hrvatske liječničke komore
SAŠA GULIĆ, dr.med., specijalist interne medicine, KB Sveti Duh
VEDRAN HOSTIĆ, dr.med., specijalizant anesteziologije, KBC Sestre milosrdnice
dr.sc. DAVOR KUST, dr.med., specijalizant onkologije i radioterapije
dr.sc. LUKA VUČEMILO, dr. med., specijalizant ORL, KB Merkur


Trenutni projekti:

aktivno rješavanje problema nastalih zbog novog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. U tijeku je aktivna medijska kampanja radi ukazivanja na nelogičnosti i neusklađenost navedenih propisa sa pravnom stečevinom Europske unije, a na štetu mladih liječnika. 
Dokumenti:

Pezentacija predstavnika HZZO-a s tribine: Administracija u obiteljskoj medicini 27.9.2017.

postupci-u-radu-lijecnika-pzz.pdf

vrh stranice