Predstavljene smjernice za palijativnu skrb

Stručni skup na temu "Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas" održan je u četvrtak, 2. lipnja, u prostoru gradske vijećnice Grada Duga Rese. Glavni organizatori skupa bili su Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Projektni tim za palijativnu skrb, a kao suorganizator uključilo se i Povjerenstvo Karlovačke županije Hrvatske liječničke komore.

Na skupu su predstavljene "Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb".   Pozdravnu riječ skupu dala je pomoćnica ministra zdravlja dr. sc. Delfa Radić Krišto, dr. med., dok su predavanja održale Višnja Mihalić - Mikuljan, dr. med., prim. mr. Maja Grba Bujević, dr. med., prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. i prim. dr. sc. Mirjana Lončarić - Katušin, dr. med.

Na skupu je bilo riječi o planu razvoja palijativne medicine u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa; primjerima iz prakse izrade Nacionalnih smjernica u hitnoj medicini; Nacionalnim smjernicama za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb kao i o tome što je do sada učinjeno i što se planira učiniti u Karlovačkoj županiji u razvoju palijativne skrbi.

Skupu je nazočilo više od 130 stručnih djelatnika uključenih u pružanje palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji, od liječnika, medicinskih sestara, patronažne službe, djelatnika ustanova socijalne skrbi, crvenih križeva, predstavnika organizacija civilnog društva i drugih.

vrh stranice