Prosinac 2018.

Zašto je važno cijepiti se protiv gripe
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 12.12.2018.
Martina Bago, mag.pharm., tel.: 01/4696-353, e-mail: martina.bago@stampar.hr

Ovisnosti o novim psihoaktivnim tvarima
Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
Zagreb, 12.12.2018.
Antonija Toth, tel.: 01/4603-418, e-mail: antonija.toth@zagreb.hr
Contres projekti d.o.o., Josipa Ćale, mob.: 091/3330-732, e-mail: josipa@contres.hr

Rak dojke multidisciplinarni pristup Znanstvena tribina kluba „Novi život“ GD Crvenog križa Opatija
GD Crvenog križa Opatija, Klub žena Liburnije liječenih od raka dojke „Novi život“
Opatija, 12.12.2018.
Mr.sc. Sonja Bačić Požgaj, dr.med., mob.: 098/1719-251, e-mail: sonja.pozgaj@ri.t-com.hr

Aktualne teme iz farmakologije
Hrvatsko društvo farmakologa
Zagreb, 12.12.2018.
Malita Šalković Petrišić, mob.: 098/814-563, e-mail: melitas@mef.hr

Gerontološka radionica: Infekcije dišnih puteva u starijoj dobi
NZJZ Splitsko-dalmatinske županije
Split, 12.12.2018.
Inga Vučica, dr.med., spec. javnog zdravstva, mob.: 091/1512-044, e-mail: inga.vucica@gmail.com

Dijabetes – rastući globalni problem
Sandoz d.o.o.
Rijeka, 12.12.2018.
Kristina Špoljarec, tel.: 01/2353-111, e-mail: kristina.spoljarec@sandoz.com

Dijabetes – rastući globalni problem
Sandoz d.o.o.
Osijek, 12.12.2018.
Kristina Špoljarec, tel.: 01/2353-111, e-mail: kristina.spoljarec@sandoz.com

Prijelomi distalnog humerusa u djece
Hrvatski zavod za telemedicinu
Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, 13.12.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Dijabetes – rastući globalni problem
Sandoz d.o.o.
Split, 13.12.2018.
Kristina Špoljarec, tel.: 01/2353-111, e-mail: kristina.spoljarec@sandoz.com

Buka na radu – Zimska škola „Zaštita zdravlja na radu“
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Zagreb, 13.12.2018.
Snježana Bačurin, tel.: 01/6558-703, e-mail: sigurnost@hzzzsr.hr

CRYO terapija – mjesto i uloga
Klinika za anesteziologiju, renimatologiju i intenzivno liječenje KBC Zagreb
Zagreb, 13.12.2018.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr

Klinički izazovi opstetričke analgezije i anestezije
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 13.-14.12.2018.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.800,00 kn

„Hormoni i glikemija u multiorganskim poremećajima“
Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a
Opatija, 13.-15.12.2018.
Prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, tel.: 051/658-435
500,00 kn

Značaj liječnika obiteljske medicine u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
HZJZ
Gospić, 14.12.2018.
Petra Barto, Conventus Credo, mob.: 095/8824-382, e-mail: petra@conventuscredo.hr

Simpozij PIN 2018 (Psihijatrija, interna medicina i neurologija za bolničke specijaliste) – Nove spoznaje o liječenju u neurologiji i neurološkom komorbiditetima
Udruga PIN
Zagreb, 14.12.2018.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro

Psihofarmaci u psihoterapijskom procesu – izazov integracije dvaju terapijskih pristupa
Društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja HLZ-a
Zagreb, 14.12.2018.
Dr. Nina Mayer, mob.: 091/4616-286, e-mail: nina.mayer@pbsvi.hr
400,00 kn za specijaliste, 200,00 kn za specijalizante i članove društva

3. Simpozij – Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te
DZ Zagreb Zapad, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
Zagreb, 14.12.2018.
Certitudo Partner d.o.o., Petra Mačukatin, mob.: 091/5760-486, e-mail: partner@certitour.com

Oftalmološke novosti 2018.
Klinika za očne bolesti KBC Split i Sekcija za retinu HOOD
Solin, 14.12.2018.
Jelena Grubelić, tel.: 021/556-402, e-mail: ocna.klinika@kbst.hr

Rad s opasnim tvarima – Zimska škola „Zaštita zdravlja na radu“
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Zagreb, 14.12.2018.
Snježana Bačurin, tel.: 01/6558-703, e-mail: sigurnost@hzzzsr.hr

Prezentacija novih mogućnosti liječenja laserom u urologiji
Hrvatski centar za endemsku nefropatiju, Odjel za urologiju OB „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, HLZ
Slavonski Brod, 14.12.2018.
Krešimir Karlović, urolog; mr.sc. Ninoslav Leko, nefrolog, mob.: 091/2548-971, e-mail: kresimir_karlovic@yahoo.com

Međunarodni simpozij „Forenzička psihijatrija na početku 21. stoljeća“ (Forensic Psychiatry and the Beginning of 21st Century)
Klinika za psihijatriju Vrapče, HD za forenzičku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
Zagreb, 14.12.2018.
Aleksandar Savić, dr.med. i doc.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., tel.: 01/3713-246; 3780-629, e-mail: aleksandar.savic@bolnica-vrapce.hr

EDUKAL 2018. 4. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest
Zagreb, 14.-15.12.2018.
Tajana Dajčić, mob.: 091/4004-138, e-mail: tajana@alzheimer.hr
500,00/800,00 kn

Heart Failure Academy
Novartis Hrvatska d.o.o.
Zagreb, 14.-15.12.2018.
Mirela Đozić, mob.: 098/462-382, e-mail: mirela.djozic@novartis.com

23. Simpozij HD za regionalnu anesteziju i analgeziju – HLZ „Minimalno invazivne regionalne tehnike u liječenju boli mekih tkiva i zglobova“
HD za regionalnu anesteziju i analgeziju HLZ, Poliklinika Bagatin Zagreb
Zagreb, 15.12.2018.
Prof.dr.sc. Kata Šakić, tel.: 01/4648-120, e-mail: 098/318-317, e-mail: kszdravcevic@fdmz.hr

Značaj liječnika obiteljske medicine u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
HZJZ
Zadar, 15.12.2018.
Petra Barto, Conventus Credo, mob.: 095/8824-382, e-mail: petra@conventuscredo.hr

KPR/AVD tečaj (BLS tečaj)
HLZ, HD za reanimatologiju
Zagreb, 15.12.2018.
Dr. Tatjana Pandak, mob.: 091/5618-814, e-mail: tpandak@hotmail.com
700,00 kn

Parkinsonova bolest i umjetnost
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 15.12.2018.
Mr. Mario Cvek, tel.: 01/4566-966, e-mail: mario.cvek@mef.hr
300,00 kn

Ugovaranje sa HZZO-om za 2019.g. i implementacija novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti
HUKPZZ
Split, 15.12.2018.
Dr. Josipa Rodić, mob.: 095/8625-588, e-mail: josipa.rodic@dedominis.com

MSCT probir raka pluća
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.12.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Znanstveni skup – 150 godina od osnutka prve liječničke udruge u Dalmaciji (druge u Hrvatskoj)
HLZ Podružnica Zadar
Zadar, 17.12.2018.
Dr. Ivan Stipanov, mob.: 098/9656-743, e-mail: stipanovivan@gmail.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb, 17.-21.12.2018.
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Spirometrija u ordinaciji obiteljske medicine – dijagnostika i terapija
Sandoz d.o.o.
Karlovac, 18.12.2018.
Lucija Čorić, tel.: 01/2353-111, e-mail: lucija.coric@sandoz.com

Mentalno zdravlje i čimbenici rizika
ZJZ Varaždinske županije
Varaždin, 18.12.2018.
Irena Stipešević Rakamarić, dr.med., spec. javnog zdravstva, mob.: 099/3102-351, e-mail: javno-zdravstvo@zzjzzv.hr

vrh stranice