Prosinac 2018.

Priprema bolesnika za endoskopske preglede
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb – 04.12.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail:pisarnica@ztm.hr
 
Javnozdravstvene aktivnosti – jučer, danas, sutra
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Velika, 06.12.2018.
Filip Njavro, mob.: 091/4593-631, e-mail: filipnjavro@yahoo.com

Budi cool, ne budi bully
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 07.12.2018.
Filip Njavro, mob.: 091/4593-631, e-mail: filipnjavro@yahoo.com

Rana identifikacija te probir djece s poteškoćama iz spektra autizma; Jednodnevna edukacija za liječnike, medicinske sestre, edukacijske rehabilitatore, logopede, radne terapeute, fizioterapeute (i sve zainteresirane)
Angerona – edukacijsko rehabilitacijska privatna praksa
Čakovec, 08.12.2018.
Nataša Dolović,  mob.: 091/6226-749, e-mail: dolovic.nat@gmail.com
1.300,00 kn

Uloga HPV testa u prevenciji i dijagnostici HPV udruženih karcinoma
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 10.12.2018.
Ivana Lukšić, mob.: 091/4678-026, e-mail: ivana.luksic@stammpar.hr

Citomorfologija i dodatne tehnologije u dijagnostici povećanog limfnog čvora
Zavod za kliničku citologiju i citogenetiku KB Merkur i HD za kliničku citologiju HLZ-a
Zagreb, 10.12.2018.
Biljana Jelić Puškarić, dr.med, tel.: 01/2308-461, mob.: 091/5608-794,e-mail: biljana.jelic.puskaric@zg.t-com.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 10.-14.12.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Klinički izazovi opstetričke analgezije i anestezije
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 13.-14.12.2018.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.800,00 kn

„Hormoni i glikemija u multiorganskim poremećajima“
Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a
Opatija, 13.-15.12.2018.
Prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, tel.: 051/658-435
500,00 kn

MSCT probir raka pluća
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.12.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

vrh stranice