Prosinac 2018.

Javnozdravstvene aktivnosti – jučer, danas, sutra
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Velika, 06.12.2018.
Filip Njavro, mob.: 091/4593-631, e-mail: filipnjavro@yahoo.com

Budi cool, ne budi bully
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 07.12.2018.
Filip Njavro, mob.: 091/4593-631, e-mail: filipnjavro@yahoo.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 10.-14.12.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

MSCT probir raka pluća
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.12.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

vrh stranice