Prosinac 2019.

Javnozdravstvene aktivnosti – jučer, danas, sutra
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Velika, 05.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Budi cool, ne budi bully
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 06.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Izazovi i mogućnosti endosonografske dijagnostike
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Požega, 06.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Hrvatski kongres jednodnevne kirurgije s međ.sud.
HD za jednodnevnu kirurgiju HLZ-a
Zagreb, 06.12.2019.
Ana Bosak Vešić, mob.: 098/536-246, e-mail: anabosak@yahoo.com
1.000,00; 1.300,00; 1.500,00 kn

14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
HLZ, HD za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
Zagreb, 06.-07.12.2019.
Prof.dr.sc. Ivica Lukšić, tel.: 01/2903-431, e-mail: luksic.ivica@gmail.com
Btravel, Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro
1.200,00 kn specijalisti, 600,00 kn specijalizanti, do 30.10.2019.; 1.600,00 specijalisti, 800,00 kn specijalizanti, nakon 01.11.2019.

11. Štamparovi dani
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 06.-08.12.2019.
Deni Rkman, mob.: 099/4059-022, e-mail: udrugastampar@gmail.com
500,00 kn

Akupunktura u liječenju boli
HD za liječenje boli, HLZ
Osijek, 06.-08.12.2019.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
3.500,00 kn

Osnove ultrazvuka u gastroenterologiji
MEF Sveučilišta u Rijeci, Katedra za internu medicinu
Rijeka, 13.-15.12.2019.
Prof.dr.sc. Davor Štimac, tel.: 051/658-122, e-mail: davor.stimac@medri.uniri.hr
1.200,00 kn

Vaskularni ultrazvuk abdomena
HLZ, HD radiologa
Split, 16.12.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

vrh stranice