Prosinac 2019.

Javnozdravstvene aktivnosti – jučer, danas, sutra
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Velika, 05.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Budi cool, ne budi bully
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 06.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Izazovi i mogućnosti endosonografske dijagnostike
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Požega, 06.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Hrvatski kongres jednodnevne kirurgije s međ.sud.
HD za jednodnevnu kirurgiju HLZ-a
Zagreb, 06.12.2019.
Ana Bosak Vešić, mob.: 098/536-246, e-mail: anabosak@yahoo.com
1.000,00; 1.300,00; 1.500,00 kn

11. Štamparovi dani
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 06.-08.12.2019.
Deni Rkman, mob.: 099/4059-022, e-mail: udrugastampar@gmail.com
500,00 kn

Vaskularni ultrazvuk abdomena
HLZ, HD radiologa
Split, 16.12.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

vrh stranice