Prosinac 2019.

European School of Pathology – Zagreb Edition 2019: Update in Urinary System and Male Genital Tract Pathology
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za patologiju
Zagreb, 04.-06.12.2019.
Tihana Regović Džombeta, mob.: 098/9372-013, e-mail: tihana.dzombeta@mef.hr
1.350,00 kn; 180,00 EUR

Javnozdravstvene aktivnosti – jučer, danas, sutra
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Velika, 05.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Budi cool, ne budi bully
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 06.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Izazovi i mogućnosti endosonografske dijagnostike
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Požega, 06.12.2019.
Štefanija Drežnjak, mob.: 098/899-285, e-mail: udrugastampar@gmail.com

Hrvatski kongres jednodnevne kirurgije s međ.sud.
HD za jednodnevnu kirurgiju HLZ-a
Zagreb, 06.12.2019.
Ana Bosak Vešić, mob.: 098/536-246, e-mail: anabosak@yahoo.com
1.000,00; 1.300,00; 1.500,00 kn

16. Prosinački simpozij „Dermatološka onkologija od ordinacije obiteljske medicine do dermatovenerološke linike“
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 06.12.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr
500,00 kn za specijaliste; 200,00 kn za specijalizante

14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
HLZ, HD za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
Zagreb, 06.-07.12.2019.
Prof.dr.sc. Ivica Lukšić, tel.: 01/2903-431, e-mail: luksic.ivica@gmail.com
Btravel, Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro
1.200,00 kn specijalisti, 600,00 kn specijalizanti, do 30.10.2019.; 1.600,00 specijalisti, 800,00 kn specijalizanti, nakon 01.11.2019.

Tečaj o dojenju za timove primarne zdravstvene zaštite
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 06.-07.12.2019.
Dr. Zdenka Krsnik Katunarić, mob.: 098/287-778, e-mail: zdenka.kk@gmail.com

11. Štamparovi dani
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Pleternica, 06.-08.12.2019.
Deni Rkman, mob.: 099/4059-022, e-mail: udrugastampar@gmail.com
500,00 kn

Akupunktura u liječenju boli
HD za liječenje boli, HLZ
Osijek, 06.-08.12.2019.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
3.500,00 kn

Gdje smo u neurologiji 2019?
HD za neuroimunologiju i neurogenetiku
Zagreb, 07.12.2019.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, mob.: 099/3103-058, e-mail: kesvanja@gmail.com

Tečaj napredne dermatoskopije – odabrana područja
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 08.12.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
1.500,00 kn specijalisti; 1.000,00 kn specijalizanti

Lokalna i sistemska terapija kod androgene alopecije
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 10.12.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Osnove ultrazvuka u gastroenterologiji
MEF Sveučilišta u Rijeci, Katedra za internu medicinu
Rijeka, 13.-15.12.2019.
Prof.dr.sc. Davor Štimac, tel.: 051/658-122, e-mail: davor.stimac@medri.uniri.hr
1.200,00 kn

Vaskularni ultrazvuk abdomena
HLZ, HD radiologa
Split, 16.12.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

vrh stranice