Prosinac 2019.

Jod i jodna profilaksa
Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice
Zagreb, 13.12.2019.
Dr. Ivan Jakšić, mob.: 091/5257-717, e-mail: ivan.jaksic@kbcsm.hr

Migrena i …
Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a
Zagreb, 13.12.2019.
Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, tel.: 01/3787-740, e-mail: predstojnik.neurologija@kbcsm.hr

Ishemijski moždani udar – što u prvih 48 sati?
HLZ, Društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju
Zagreb, 13.12.2019.
Marina Pliško, tel.: 01/2304-261, e-mail: marina.plisko@concorda.hr
400,00 kn + PDV

Oftalmološke novosti 2019.
Klinika za očne bolesti KBC Split i Sekcija za retinu HOOD
Solin, 13.12.2019.
Jelena Grubelić, tel.: 021/556-402, e-mail: ocna.klinika@kbsplit.hr

Simpozij povodom Dana Frana Mihaljevića: Migracije stanovništva i prijenos opasnih zaraznih uzročnika – rizik za Hrvatsku i EU
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb
Zagreb, 13.12.2019.
Arijana Pavelić, prof., mob.: 091/4012-584, e-mail: apavelic@bfm.hr

Obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Zagreb, 13.-14.12.2019.
Mr.sc. Zoran Lolić, dr.med., tel.: 01/2369-317, e-mail: aeromedical@ccaa.hr

2. škola mamografskog pozicioniranja
KBC Rijeka
Rijeka, 13.-14.12.2019.
Maja Karić, mob.: 091/4478-420, e-mail: maja.karic@uniri.hr
700,00 kn

Osnove ultrazvuka u gastroenterologiji
MEF Sveučilišta u Rijeci, Katedra za internu medicinu
Rijeka, 13.-15.12.2019.
Prof.dr.sc. Davor Štimac, tel.: 051/658-122, e-mail: davor.stimac@medri.uniri.hr
1.200,00 kn

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora
HLZ, HD za hitnu medicinu
Varaždin, 14.12.2019.
Anđela Simić, mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.005@gmail.com

Vaskularni ultrazvuk abdomena
HLZ, HD radiologa
Split, 16.12.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Škola neurofeedback i biofeedback terapije u kliničkoj praksi
KBC Osijek, Klinika za neurologiju
Zagreb, 16.-19.12.2019.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković soldo, tel.: 031/512-385, e-mail: sbutkovicsoldo@gmail.com
2.500,00 kn

Javnozdravstveni dani: „Uloga sporta i tjelesnog vježbanja u liječenju osoba s psihičkim smetnjama“
NZJZ Brodsko-posavske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Nova Gradiška, 17.12.2019.
Ivana Zovak, mag.psych, tel.: 035/363-308, e-mail: ovisnosting@gmail.com

„Triplixam – uvijek u sridu“; Lipertance - 7 lijekova u terapiji, 4 u ladici“
Servier Pharma d.o.o.
Gospić, 17.12.2019.
Marko Škovrlj, mob.: 091/6551-536, e-mail: marko.skovrlj@servier.com

Imperativ perioperativne obrade anemije kod bolesnika – uloga obiteljskog liječnika
Sandoz d.o.o.
Karlovac, 17.12.2019.
Petra Lesin, tel.: 01/2353-111, e-mail: petra.lesin@sandoz.com

Radionica – Primjena intraartikularnih injekcija u liječenju osteoartritisa
Proximum d.o.o.
Zagreb, 17.12.2019.
Ivana Ivanetić, mob.: 099/3009-005, e-mail: ivana.ivanetic@proximum.hr

Edukacijske vježbe za dispečere medicinske prijavno dojavne jedincie
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Split, 17.-18.12.2019.
Dr. Radmila Majhen Ujević, mob.: 098/9480-943, e-mail: rujevic2@gmail.com

Edukacijske vježbe obnove znanja za dispečere medicinske prijavno dojavne jedinice
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Split, 19.12.2019.
Dr. Radmila Majhen Ujević, mob.: 098/9480-943, e-mail: rujevic2@gmail.com

Prva faza reorganiziranog nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice – organiziranje, provedba, praćenje
HZJZ, MZ RH
Virovitica, 19.12.2019.
Dr. Tatjana Nemeth Blažić, tel.: 01/4683-004, e-mail: tatjana.nemeth-blazic@hzjz.hr

24. simpozij Hrvatskog društva za regionalnu anesteziju i analgeziju – HLZ „Tehnike regionalne anestezije u kirurgiji dojke u jednodnevnoj kirurgiji“
HD za regionalnu anesteziju i analgeziju HLZ-a
Zagreb, 21.12.2019.
Prim.dr.sc. Dinko Bagatin, dr.med., tel.: 01/4648-120, mob.: 098/318-317, e-mail: katarina.sakic@bagatin.hr

vrh stranice