Prosinac 2020.

Gdje u neurologiji 2020?
HD za neuroimunologiju i neurogenetiku
Zagreb, 05.12.2020.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, mob.: 099/3103-058, e-mail: kesvanja@gmail.com

Croatian Student Summit 16
Studentski zbor - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 9.12. - 12.12.2020.
Dora Cesarec, mob: 0915268959, e-mail: dora.cesarec@gmail.com
studentima fakulteta kotizacija je besplatna, "Early bird" 375,00 kn, "Late bird" 525,00 kn i "Poster session ticket" 190,00 kn, a za mlade liječnike kotizacija iznosi 225,00 kn

Tečaj o dojenju za timove primarne zdravstvene zaštite
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Split , 11.12. - 12.12.2020.
doc.dr.sc. Irena Zakarija-Grković, tel: 021557823, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefest.hr

Sekcijsko predavanje – Prvi rezultati probira raka pluća
HLZ, HD radiologa
Split, 21.12.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

vrh stranice