Prosinac 2021.

KIRURŠKE TEHNIKE U FORMIRANJU GASTROINTESTINALNIH ANASTOMOZA
Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Medicinski fakultet Osijek
Osijek, 02.12.-03.12.2021.
Dalibor Divković, mob: 091 5065 147, e-mail: divkovic.dalibor@kbo.hr
1000,00- specijalisti, 800,00- specijalizanti

Akutna stanja u infektologiji
Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika HLZ
Zagreb, 07.12.2021.
prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, mob: 0996460878, e-mail: kaiczvonimir@gmail.com

Stručno predavanje
Hrvatski liječnički zbor - Podružnica Rijeka
Karlovac, 7.12.2021.
Jelena Lončarek, mob: 091 2302 302, e-mail: hlzrijeka@gmail.com

TEČAJ IZ OSNOVA MUSKULOSKELETNOG ULTRAZVUKA
Spektar putovanja
Zagreb, 9.12.-11.12.2021.
Vera Rakić, mob: 098 235 718, e-mail: verakic@hotmail.com
3.500 kn

Klinička supervizija
Centar za pomoć u stresu
Rijeka, 23.12.2021.
Sanja Janovic, mob: 091 3493 810, e-mail: centarzapomocustresu@yahoo.com

vrh stranice