Raspored fotografiranja za pametne liječničke iskaznice u zagrebačkim zdravstvenim ustanovama

02.02.2017.

U tijeku je organizirano fotografiranje liječnika u zagrebačkim zdravstvenim ustanovama za potrebe izrade pametne liječničke iskaznice koja će članovima Hrvatske liječničke komore omogućiti brzo i efikasno ostvarivanje članskih prava i pogodnosti.  U ustanove dolazi službeni fotograf na trošak Komore. 

Termini organiziranog slikanja u zdravstvenim ustanovama:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - 22. veljače od 9:00 do 12:00

ZZJZ "Dr. A. Štampar", lokacija Remetinečki gaj - 22. veljače od 10:00 do 11:00

ZZJZ "Dr. A. Štampar", lokacija Mirogojska cesta 16 - 23. veljače od 11:00 do 12:00

KBC Zagreb - Klinika za ortopediju, Šalata 7 - 23. veljače od 10:00 do 15:00

HZMO, Tvrtkova - 24. veljače od 10:00 do 11:00

ŠNZ "A. Štampar", Rockefellerova 4 - 27. veljače od 10:00 do 11:00

Klinika za tumore, Ilica 197 - 28. veljače od 13:00 do 16:00


vrh stranice