Redoslijed izbornih radnji i rokovi

Redoslijed izbornih radnji i rokovi za njihovo provođenje su sljedeći:
  • Izbori se raspisuju 29. ožujka 2019. u 0:00 sati.
  • Zahtjevi za dopisno glasovanje moraju biti zaprimljeni u Središnjem izbornom povjerenstvu najkasnije 19. travnja 2019. do 24:00 sata.
  • Ispunjeni obrazac za isticanje kandidature dostavlja se Središnjem izbornom povjerenstvu najkasnije do 28. travnja 2019. do 24:00 sata.
  • Središnje izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti listu kandidata na temelju pravovaljanih kandidatura do 3. svibnja 2019. do 24:00 sata, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK.
  • Glasovanje će se provoditi od 20. svibnja 2019. od 00:00 sati do 26. svibnja 2019. do 24:00 sata.
  • Središnje izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja do 29. svibnja 2019. do 24:00 sata te iste objaviti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK, a naknadno i u glasilu HLK.

 

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Skupštini Hrvatske liječničke komore, odnosno za članove županijskih povjerenstava HLK, Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske liječničke komore

vrh stranice