Rujan 2017.

Suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – Činimo li dovoljno?
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju
Zagreb, 04.-05.09.2017.
Ana Mihajlović, univ.spec.oec., tel.: 01/4862-501, e-mail: predavanja@djecja-psihijatrijja.hr
750,00 kn jednodnevna, 1.000,00/1.250,00 kn dvodnevna

I. međunarodni brijunski kongres o humanoj reprodukciji
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a
Brijuni, 07.-10.09.2017.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
1.400,00 kn

Q-groznica – klinička slika, epidemiologija i dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 08.09.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Osnove palijativne medicine
MEF Sveučilišta u Zagrebu, CEPAMET
Zagreb, 08.-24.09.2017.
Barbara Kalenić, mob.: 099/4520-222, e-mail: barbara@zikz.hr
2.000,00/3.000,00 kn

CT koronografija
Hrvatsko društvo radiologa, HLZ
Rijeka, 09.09.2017.
Slavica Kovačić, mob.: 098/491-111, e-mail: slavica.kovacic@yahoo.com
100,00 kn

IV. kongres hrvatskog društva kliničkih embriologa s međ.sud.
HD kliničkih embriologa
Brijuni, 09.09.2017.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
700,00 kn

Tipovi ličnosti u ordinaciji ili kako slušati i razgovarati s roditeljima
Creativa d.o.o.
Zagreb, 13.09.2017.
Jadranka Delač Hrupelj, tel.: 01/4662-464, e-mail: jadranka.delac@creativa.hr

ATAAC – Asistivna tehnologija i komunikacija E-glas d.o.o., Tehnički fakultet Rijeka
Zagreb, 13.-15.09.2017.
Prof.dr.sc. Miroslav Vrankić, mob.: 091/5423-263, e-mail: miroslav.vrankic@eglas.hr
300,00 kn do 500,00 kn po danu konferencije

Prepoznavanje i nefarmakološko liječenje mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini
MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 15.-16.09.2017.
Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, mob.: 091/6159-568, e-mail: bojan.popovic@mefos.hr
400,00/300,00 kn

7. Hrvatski transfuziološki kongres s međ.sud.
HD za transfuzijsku medicinu
Biograd n/m, 15.-17.09.2017.
Dr. Ana Hećimović, mob.: 099/3173-592, http://penta-pco.com/kongrestransfuziolozi2017/
Do 30.04.2017. -  1.200,00 kn, od 01.05.2017. do 30.06.2017. – 1.400,00 kn, od 01.07.2017. -  1.600,00 kn

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a, MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 15.-17.09.2017.
Prof.dr.sc. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail: julije.mestrovic@gmail.com
2.300,00 kn

Dijagnostičke i terapijske mogućnosti radiologije u HCC
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 18.09.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tipovi ličnosti u ordinaciji ili kako slušati i razgovarati s roditeljima
Creativa d.o.o.
Zagreb, 20.09.2017.
Jadranka Delač Hrupelj, tel.: 01/4662-464, e-mail: jadranka.delac@creativa.hr

XVII. međunarodni simpozij „Ortopedska pomagala 2017“
KBC Zagreb, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala
Sveti Martin na Muri, 21.-23.09.2017.
Dean Werner,mob.: 099/3267-836, e-mail: dean@werner.hr
Spektar putovanja d.o.o., Sanja Vukov-Colić, mob.: 098/228-613, e-mail: sanja.vukov-colic@spektar-holidays.hr
Za članove1.200,00 kn; ostali 1.600,00 kn; jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn

Napredne tehnologije za lokalno liječenje rana koje teško cijele
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 22.09.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr
600,00 kn, specijalizanti 300,00 kn

Hitna stanja u psihijatriji kod bolesti ovisnosti
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 22.09.2017.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 25.-29.09.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Izazovi mikronutricije u medicini
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 26.09.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Tečaj pripreme presatka za ligamente koljena
Klinika za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice, Zavod za ortopediju KB
Sveti Duh
Zagreb, 30.09.2017.
Stjepan Ćurić, mob.: 098/845-500, e-mail: stjepancuric@yahoo.com
1.500,00 kn

 

vrh stranice