Rujan 2017.

Pričanje priča u hipnoterapiji, psihoterapiji, savjetovanju i coachingu
Udruga za kibernetiku psihoterapije i organizacije (UKPO)
Rijeka, 01.-02.09.2017.
Ilinka Serdarević, dr.med., mob.: 091/3687-355, e-mail: ilinkaserdarevic@gmail.com
700,00 kn

Edukacija o praćenju i prijavama kršenja Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nedomjestaka za majčino mlijeko
Roditelji u akciji – Roda
Zagreb, 02.09.2017.
Ivana Zanze, tel.: 01/6177-500, mob.: 091/5863-717, e-mail: roda@roda.hr

Brzi tečaj osnova ekstrakranijske cirkulacije
Klinika za neurologiju, KBC Rijeka, doc.prim.dr.sc. Vladimira Vuletić, dr.med.
Rijeka, 02.-03.09.2017.
Ana Turkalj Mahmutović, mag.iur., tel.: 051/658-311, e-mail: neurologija@kbc-rijeka.hr
1.500,00 kn

Suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – Činimo li dovoljno?
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju
Zagreb, 04.-05.09.2017.
Ana Mihajlović, univ.spec.oec., tel.: 01/4862-501, e-mail: predavanja@djecja-psihijatrijja.hr
750,00 kn jednodnevna, 1.000,00/1.250,00 kn dvodnevna

I. međunarodni brijunski kongres o humanoj reprodukciji
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a
Brijuni, 07.-10.09.2017.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
1.400,00 kn

Q-groznica – klinička slika, epidemiologija i dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 08.09.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Labena kongres laboratorijske dijagnostike
Labena d.o.o.
Zagreb, 08.-09.09.2017.
Nataša Štefanac, mob.: 099/4989-755, e-mail: natasa.stefanac@labena.hr

Kratko obiteljsko savjetovanje 2.1.3.
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Slavonski Brod, 08.-09.09.2017.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske  sestre – tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, 08.-10.09.2017.
Dr. Branka Bardak, mob.: 095/3850-001, e-mail: bardakb18@gmail.com

Osnove palijativne medicine
MEF Sveučilišta u Zagrebu, CEPAMET
Zagreb, 08.-24.09.2017.
Barbara Kalenić, mob.: 099/4520-222, e-mail: barbara@zikz.hr
2.000,00/3.000,00 kn

CT koronografija
Hrvatsko društvo radiologa, HLZ
Rijeka, 09.09.2017.
Slavica Kovačić, mob.: 098/491-111, e-mail: slavica.kovacic@yahoo.com
100,00 kn

IV. kongres hrvatskog društva kliničkih embriologa s međ.sud.
HD kliničkih embriologa
Brijuni, 09.09.2017.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
700,00 kn

GSK Akademija izvrsnosti: Prezentacijske vještine
GlaxoSmithKline d.o.o.
Zagreb, 09.09.2017.
Rašeljka Čurić, mob.: 099/6614-053, e-mail: raseljka.r.curic@gsk.com

Brzi tečaj osnova ekstrakranijske cirkulacije
Klinika za neurologiju, KBC Rijeka, doc.prim.dr.sc. Vladimira Vuletić, dr.med.
Rijeka, 09.-10.09.2017.
Ana Turkalj Mahmutović, mag.iur., tel.: 051/658-311, e-mail: neurologija@kbc-rijeka.hr
1.500,00 kn

Tipovi ličnosti u ordinaciji ili kako slušati i razgovarati s roditeljima
Creativa d.o.o.
Zagreb, 13.09.2017.
Jadranka Delač Hrupelj, tel.: 01/4662-464, e-mail: jadranka.delac@creativa.hr

Bolesnici s multimorbiditetom: Izazov za racionalnu farmakoterapiju
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 13.09.2017.
Martina Bago, mag.pharm., tel.: 01/4696-353, e-mail: martina.bago@stampar.hr

ATAAC – Asistivna tehnologija i komunikacija E-glas d.o.o., Tehnički fakultet Rijeka
Zagreb, 13.-15.09.2017.
Prof.dr.sc. Miroslav Vrankić, mob.: 091/5423-263, e-mail: miroslav.vrankic@eglas.hr
300,00 kn do 500,00 kn po danu konferencije

Prepoznavanje i nefarmakološko liječenje mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini
MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 15.-16.09.2017.
Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, mob.: 091/6159-568, e-mail: bojan.popovic@mefos.hr
400,00/300,00 kn

Drugi splitski kardiološki đir
HD za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju
Split, 15.-16.09.2017.
Tina Bečić, dr.med., mob.: 098/667-330, e-mail: tina.becic@gmail.com
Spektar putovanja, Stjepan Zovko, tel.: 01/4897-921, mob.: 098/9829-961, e-mail: stjepan.zovko@spektar-holidays.hr
500,00 kn

7. Hrvatski transfuziološki kongres s međ.sud.
HD za transfuzijsku medicinu
Biograd n/m, 15.-17.09.2017.
Dr. Ana Hećimović, mob.: 099/3173-592, http://penta-pco.com/kongrestransfuziolozi2017/
Do 30.04.2017. -  1.200,00 kn, od 01.05.2017. do 30.06.2017. – 1.400,00 kn, od 01.07.2017. -  1.600,00 kn

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a, MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 15.-17.09.2017.
Prof.dr.sc. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail: julije.mestrovic@gmail.com
2.300,00 kn

Znanjem do zdravlja – Povodom Svjetskog dana svjesnosti o limfomima
Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) – Podružnica Slavonski Brod
Slavonski Brod, 16.09.2017.
Miodrag Radmilović, mob.: 098/490-527, e-mail: miodragradmilovic@gmail.com

Dijagnostičke i terapijske mogućnosti radiologije u HCC
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 18.09.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tipovi ličnosti u ordinaciji ili kako slušati i razgovarati s roditeljima
Creativa d.o.o.
Zagreb, 20.09.2017.
Jadranka Delač Hrupelj, tel.: 01/4662-464, e-mail: jadranka.delac@creativa.hr

XVII. međunarodni simpozij „Ortopedska pomagala 2017“
KBC Zagreb, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala
Sveti Martin na Muri, 21.-23.09.2017.
Dean Werner,mob.: 099/3267-836, e-mail: dean@werner.hr
Spektar putovanja d.o.o., Sanja Vukov-Colić, mob.: 098/228-613, e-mail: sanja.vukov-colic@spektar-holidays.hr
Za članove1.200,00 kn; ostali 1.600,00 kn; jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn

Napredne tehnologije za lokalno liječenje rana koje teško cijele
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 22.09.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr
600,00 kn, specijalizanti 300,00 kn

Hitna stanja u psihijatriji kod bolesti ovisnosti
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 22.09.2017.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

Kratko obiteljsko savjetovanje 3.3
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Našice,  22.-23.09.2017.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

OSA dječje dobi – dijagnostika i terapija
MEF Sveučilišta u Osijeku, OB „Dr. Josip Benčević“
Slavonski Brod, 22.-23.09.2017.
Doc.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović, mob.: 091/5231-961, e-mail: ana_djanic@yahoo.com
Filida putnička agencija, Ivan Prgomet, tel.: 01/4616-520, e-mail: info@filidatravel.hr
Specijalisti 500,00 kn + PDV, specijalizanti 400,00 kn + PDV

5. međunarodni simpozij: Spolno prenosive infekcije – novi horizonti HD za spolno prenosive bolesti HLZ-a
Brijuni, 22.-24.09.2017.
Prof.dr.sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, mob.: 91/2501-593, e-mail: suzana.ljubojevic@gmail.com Spektar Putovanja d.o.o., Jelena Krmić, tel.: 01/4862-607, e-mail: jelena@spektar-holidays.hr
2.700,00 kn specijalisti; 770,00 kn liječnik specijalizanti; 770,00 kn umirovljenici

Ocjena zdravstvene sposobnosti profesionalnih ronilaca
HD za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
Rijeka, 22.-24.09.2017.
Tajana Ivanović, dr.med., mob.: 092/1834-215, e-mail: louisfleming39@gmail.com
1.500,00 kn

Obilježavanje Svjetskog dana KML-a
Hrvatska udruga leukemija i limfoma (HULL)
Šibenk, 23.09.2017.
Dražen Vincek, mob.: 098/310-488, e-mail: dvincek.hull@gmail.com

Second Adriatic Symposium on Biophysical Approaches in Biomedical Studies MEF Sveučilišta u Splitu,
Medical College of Wisconsin (SAD), Jagiellonian University, Krakow (Poljska)
Split, 24.-28.09.2017.
Doc.dr.sc. Marija Raguž, tel.: 021/557-865, e-mail: marija.raguz@mefst.hr
1.500,00 kn

Tumori dojke – rana dijagnostika
Udruga Medikus
Zagreb, 25.09.2017.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 25.-29.09.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Izazovi mikronutricije u medicini
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 26.09.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Bolesti površine oka – simptomi, preventiva i suvremena terapija
Inspharma d.o.o.
Osijek, 28.09.2017.
Vanda Dobrić, mob.: 099/4369-270, e-mail: vanda.dobric@inspharma.com

4. Hrvatska transplantacijska škola
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Lopud, 28.09.-01.10.2017.
Prof.dr.sc. Ivan Bubić, mob.: 091/6767-020, e-mail: tajnik1@hdndt.org

Spavanje i dojenje
Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje
Zagreb, 29.09.2017.
Banana Kunina, mob.: 098/391-938, e-mail: banana.kunina@gmail.com
200,00 kn; 100,00 kn članice HUSD-a

GI Akademija: Najnovije spoznaje o metastatskom kolorektalnom karcinomu; biologiji, dijagnostici i liječenju
AMGEN d.o.o.
Plitvička Jezera, 29.-30.09.2017.
Maša Katić, mob.: 099/2327-747, e-mail: mkatic@amgen.com

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 29.09.-01.10.2017.
Tvrtko Pervan, dr.med., tel.: 01/3313-031, e-mail: tvpervan@gmail.com
3.000,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke HMS
Zavod iza hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Vinkovci, 29.09.-01.10.2017.
Dr. Branka Bardak, mob.: 095/3850-001, e-mail: bbardak18@gmail.com

Tečaj pripreme presatka za ligamente koljena
Klinika za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice, Zavod za ortopediju KB
Sveti Duh
Zagreb, 30.09.2017.
Stjepan Ćurić, mob.: 098/845-500, e-mail: stjepancuric@yahoo.com
1.500,00 kn

1. Europski tečaj „Održavanja života novorođenčeta“
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 30.09.2017.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.200,00 kn 

vrh stranice