Rujan 2018.

Okrugli stol o demografskim aspektima zdravlja djece
AMZH
Zagreb, 12.09.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Autoimune i granulomatozne bolesti CNS-a
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.09.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

25. simpozij infektologa Bosne i Hercegovine s međ.sud.
Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini i Klinika za infektivne bolesti SKB Mostar
Mostar, 21.-23.09.2018.
Dr. Siniša Skočibušić, mob.:+387 63 315 318, e-mail:sinisa.skocibusic@gmail.com
Specijalisti rana 100,00 EUR, specijalisti kasna 125,00 EUR, specijalizanti rana 50,00 EUR, specijalizanti kasna 75,00 EUR

Suvremena endoskopska dijagnostika i terapija novotvorina probavnog sustava
AMZH
Zagreb, 25.09.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Suvremeno zbrinjavanje kronične rane kirurškog bolesnika
Hrvatska udruga za rane (HUR)
Osijek, 27.09.2018.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
600,00/750,00 kn

PIN 2018 (Psihijatrija, Interna, Neurologija za liječnike obiteljske medicine 2018)
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, KB Dubrava, Neuronet udruga za istraživanje neuroloških bolesti i pomoći neurološkim bolesnicima, Udruga PIN
Opatija, 27.-30.09.2018.
Iva Šimunić, BTravel d.o.o., tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/6666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://pinhr.org/
2.000,00 kn

Preventivne aktivnosti ZZJZIŽ – prema savjetovalištu za prehranu
ZJZ Istarske županije
Pula, 28.09.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, HLZ
Split, 28.-30.09.2018.
Prof.dr.sc. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail:julije.mestrovic@gmail.com
2.400,00 kn

10. Hrvatski internistički kongres
HD za internu medicinu HLZ-a, Penta d.o.o.
Opatija, 28.-30.09.2018.
Prof.dr.sc. Ivan Gornik, tel.: 01/2367-478, fax.: 01/2367-478, e-mail: ivan.gornik@kbc-zagreb.hr, web.str.: www.ik-2018.com
Do 01.07.2018.: specijalisti 1.200,00 kn, specijalizanti 1.000,00 kn; Kotizacija nakon 01.07.2018.: specijalisti 1.500,00 kn, specijalizanti 1.200,00 kn; Jednodnevna kotizacija: specijalisti 750,00 kn, specijalizanti 600,00 kn

vrh stranice