Rujan 2018.

Retina Preceptorship
KB Sveti Duh
Zagreb, 10.-11.09.2018.
Filida travel, Irena Vinčić Tomičević, mob.: 091/2070-022, e-mail: irena@filidatravel.hr

Okrugli stol o demografskim aspektima zdravlja djece
AMZH
Zagreb, 12.09.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

6. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međ.sud. – „Rehabilitacija u psihijatriji – budućnost bez ožiljaka“
Zagrebački institut za kulturu zdravlja – ZIKZ
Pakrac, 13.-15.09.2018.
Prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med., mob.: 099/4721-130, e-mail: veljko.djordjevic@zikz.hr
1.000,00 kn

Parkinsonova bolest i bolesti pokreta
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju – HUNRN
Lipik, 14.-15.09.2018.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med., tel.: 031/512-384, e-mail:sbutkovicsoldo@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 400,00 kn specijalizanti, znanstveni novaci i liječnici opće medicine i medicinske sestre

Treći splitski kardiološki đir
Udruga za prevenciju bolesti srca i krvnih žila Splitski kardiološki đir
Split, 14.-15.09.2018.
Spektar putovanja d.o.o., Ana Hadjić, mob.: 099/220-227, e-mail: ana.hadjic@spektar-holidays.hr
500,00 kn

Tečaj – Hitna stanja u psihijatriji
Klinika za psihijatriju KBC Osijek
Osijek, 14.-15.09.2018.
Prof.prim.dr.sc. Ivan Požgain, dr.med., tel.: 031/511-790, mob.: 091/4600-509, e-mail: pozgain.ivan@kbo.hr
1.500,00 kn specijalisti, 1.000,00 kn specijalizanti, studenti poslijediplomskih studija i umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Autoimune i granulomatozne bolesti CNS-a
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.09.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Upalne reumatske bolesti – primjena UZV u dijagnostici i praćenju
Zavod za kl.imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti MEF Sveučilišta u Zagrebu, KB Dubrava i Desetljeće kostiju i zglobova 2010-2020, HLZ
Zagreb, 21.09.2018.
Mirna Belančić, tel.: 01/2903-551, e-mail: mbelancic@kbd.hr
500,00 kn

Neuropedijatrija danas
Poliklinika dr. Sabol
Zagreb, 21.09.2018.
Dr. Goran Krakar, mob.: 091/4640-957, e-mail: simpozij.sabol@gmail.com

5. Nacionalna konferencija i simpozij o rijetkim bolestima
HD za rijetke bolesti HLZ-a, Hrvatski savez za rijetke bolesti
Zagreb, 21.-22.09.2018.
Doc.dr.sc. Ivan Pećin, mob.: 091/5200-320, e-mail: ivanpecin@yahoo.com
Tamara Kvas, mob.: 091/444-039, e-mail: tamara.hsrb@gmail.com

25. simpozij infektologa Bosne i Hercegovine s međ.sud.
Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini i Klinika za infektivne bolesti SKB Mostar
Mostar, 21.-23.09.2018.
Dr. Siniša Skočibušić, mob.:+387 63 315 318, e-mail:sinisa.skocibusic@gmail.com
Specijalisti rana 100,00 EUR, specijalisti kasna 125,00 EUR, specijalizanti rana 50,00 EUR, specijalizanti kasna 75,00 EUR

Suvremeni terapijski postupci u neurologiji
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 22.09.2018.
Ljubica Trogrlić, dipl.ms.,mob.:091/1556-212, e-mail:ljtrogrlic@net.hr

Mrkopalj – mjesto zdravoga življenja
HD za balneoklimatologiju HLZ-a
Mrkopalj, 22.09.2018.
Prim. Goran Ivanišević, tel.: 01/4872-414, e-mail: g_ivanisevic@hotmatil.com
Do 15. srpnja 400,00 kn; kasnije 700,00 kn

Neurofibromatoza 1
Poliklinika dr. Sabol
Zagreb, 22.09.2018.
Dr. Goran Krakar, mob.: 091/4640-957, e-mail: simpozij.sabol@gmail.com

Up to date in IBD
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 22.09.2018.
Piero Marin Žiković, dr.med., mob.: 091/1697-471, e-mail: piero.zikovic@gmail.com
200,00 kn

Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 22.09.2018.
Doc.dr.sc. Rosana Troskot Perić, mob.:091/3213-993, e-mail: rtroskot@gmail.com
500,00 kn

Suvremena endoskopska dijagnostika i terapija novotvorina probavnog sustava
AMZH
Zagreb, 25.09.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Suvremeno zbrinjavanje kronične rane kirurškog bolesnika
Hrvatska udruga za rane (HUR)
Osijek, 27.09.2018.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
600,00/750,00 kn

XVIII. simpozij „Ortopedska pomagala 2018“
Društvo za protetiku i ortotiku – ISPO Croatia
Poreč, 27.-29.09.2018.
Dean Werner, mob.: 099/3267-836, e-mail: dean@werner.hr
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin-Štefek, mob.: 099/4768-943, e-mail: petra@spektar-holidays.hr
Do 01.07.2018. za članove 1.400,00 kn, za nečlanove 1.800,00 kn; Poslije 01.07.2018. za članove 1.600,00 kn, za nečlanove 2.000,00 kn; Jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn

PIN 2018 (Psihijatrija, Interna, Neurologija za liječnike obiteljske medicine 2018)
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, KB Dubrava, Neuronet udruga za istraživanje neuroloških bolesti i pomoći neurološkim bolesnicima, Udruga PIN
Opatija, 27.-30.09.2018.
Iva Šimunić, BTravel d.o.o., tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/6666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://pinhr.org/
2.000,00 kn

Preventivne aktivnosti ZZJZIŽ – prema savjetovalištu za prehranu
ZJZ Istarske županije
Pula, 28.09.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

6. hrvatski simpozij o dojenju
Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje
Zagreb, 28.09.2018.
Banana Kunina, mob.: 098/8391-938, e-mail: banana.kunina@gmail.com
300,00 kn; 150,00 kn za članove HUSD-a
 
Dijagnostička i intervencijska radiologija kod bolesti dojke
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 28.09.2018.
Dr. Vlatko Duspara, mob.: 098/1682-184, e-mail: vduspara@hotmail.com
700,00 kn
 
3. hrvatski kongres o zbrinjavanju dišnog puta s međ.sud.
HD za zbrinjavanje otežanog dišnog puta HLZ-a
Zagreb, 28.-29.09.2018.
Tatjana Goranović, tel.: 01/3712-359,  mob.: 091/3712-288, 098/9511-645, e-mail: tanjagoranovic@hotmail.com
Urka d.o.o., Ranko Filipović, tel.: 01/4827-278, e-mail: ranko.filipovic@pmc.hr
Specijalisti HLZ-HDZODP/EAMS 1.125,00/1.875,00 kn; ostali specijalisti 1.875,00/2.625,00 kn, specijalizanti HLZ-HDZODP/EAMS 750,00/1.500,00 kn; ostali specijalizanti  1.125,00/1.875,00 kn; medicinski tehničari 560,00/1.125,00 kn
 
3D/4D VISUS ultrazvučni tečaj
Specijalna bolnica Podobnik
Zagreb, 28.-29.09.2018.
Dr. Petra Podobnik Brlečić, mob.: 091/5421-924, e-mail: petra@podobnik.hr
2.500,00 kn

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, HLZ
Split, 28.-30.09.2018.
Prof.dr.sc. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail:julije.mestrovic@gmail.com
2.400,00 kn

10. Hrvatski internistički kongres
HD za internu medicinu HLZ-a, Penta d.o.o.
Opatija, 28.-30.09.2018.
Prof.dr.sc. Ivan Gornik, tel.: 01/2367-478, fax.: 01/2367-478, e-mail: ivan.gornik@kbc-zagreb.hr, web.str.: www.ik-2018.com
Do 01.07.2018.: specijalisti 1.200,00 kn, specijalizanti 1.000,00 kn; Kotizacija nakon 01.07.2018.: specijalisti 1.500,00 kn, specijalizanti 1.200,00 kn; Jednodnevna kotizacija: specijalisti 750,00 kn, specijalizanti 600,00 kn

Međunarodni memorijalni simpozij „Profesor Miljenko Marinković“
HD za hipertenziju HLZ-a
Vis, 28.-30.09.2018.
Ana Jelaković, mob.: 091/3399-669, e-mail: anajelakovic9@gmail.com
Agencija Spektar, Ana Hadjić, tel.: 01/4862-600, e-mail: congress@spektar-holidays.hr

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 29.09.2018.-15.09.2019.
Dr. Maja Mustač, mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise676@gmail.com
18.500,00 kn
vrh stranice