Rujan 2018.

Upalne reumatske bolesti – primjena UZV u dijagnostici i praćenju
Zavod za kl.imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti MEF Sveučilišta u Zagrebu, KB Dubrava i Desetljeće kostiju i zglobova 2010-2020, HLZ
Zagreb, 21.09.2018.
Mirna Belančić, tel.: 01/2903-551, e-mail: mbelancic@kbd.hr
500,00 kn

Neuropedijatrija danas
Poliklinika dr. Sabol
Zagreb, 21.09.2018.
Dr. Goran Krakar, mob.: 091/4640-957, e-mail: simpozij.sabol@gmail.com

International Symposium on Endometriosis
HD za endometriozu HLZ-a
Zadar, 21.09.2018.
Luka Matak, dr.med.,  mob.: 091/7624-185, e-mail: lmatak.gin@gmail.com

Mindfulness za djecu i adolescente
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju
Zagreb, 21.09.2018.
Ana Mihajlović, univ.spec.oec., tel.: 01/4862-501, e-mail: ana.mihajlovic@djecja.psihijatrija.hr
300,00 kn pojedinačna, 200,00 kn za dvije osobe iz iste ustanove

5. Nacionalna konferencija i simpozij o rijetkim bolestima
HD za rijetke bolesti HLZ-a, Hrvatski savez za rijetke bolesti
Zagreb, 21.-22.09.2018.
Doc.dr.sc. Ivan Pećin, mob.: 091/5200-320, e-mail: ivanpecin@yahoo.com
Tamara Kvas, mob.: 091/444-039, e-mail: tamara.hsrb@gmail.com
 
2018 ESPCG Educational Meeting - Liver Management Problems in Primary Care
KOHOM
Zagreb, 21.-22.09.2018.
Ehlimana Planinac, mob.: 091/5228-546, e-mail: kohom.ured@gmail.com 

11. međunarodni kongres o hemodinamskom monitoriranju
HLZ, HD za intenzivnu medicinu
Zagreb, 21.-22.09.2018.
Sandra Milanović, mob.: 091/5809-941, e-mail: smilanovic@kbd.hr
Kongres-tim, Maja Kopić, mob.: 099/2655-011, e-mail: maja.kopic@kongres-tim.hr
1.200,00 specijalisti,  specijalizanti ne plaćaju kotizaciju

Konf. s međ.sud. „Kako omogućiti palijativnu skrb i medicinu u ustanovama socijalne skrbi“
HLZ, HD za palijativnu medicinu
Zagreb, 21.-22.09.2018.
Žuti mačak d.o.o., Sandra Šutić, mob.: 099/2572-470, e-mail: agencija@zutimacak.hr
1.200,00 kn

25. simpozij infektologa Bosne i Hercegovine s međ.sud.
Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini i Klinika za infektivne bolesti SKB Mostar
Mostar,   21.-23.09.2018.
Dr. Siniša Skočibušić, mob.:+387 63 315 318, e-mail:sinisa.skocibusic@gmail.com
Specijalisti rana 100,00 EUR, specijalisti kasna 125,00 EUR, specijalizanti rana 50,00 EUR, specijalizanti kasna 75,00 EUR

Belupov internistički skup (BIS)
Belupo d.d.
Vodice, 21.-23.09.2018.
Nikola Katana, mob.: 099/4938-812, e-mail: nikola.katana@belupo.hr

Suvremeni terapijski postupci u neurologiji
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 22.09.2018.
Ljubica Trogrlić, dipl.ms.,mob.:091/1556-212, e-mail:ljtrogrlic@net.hr

Mrkopalj – mjesto zdravoga življenja
HD za balneoklimatologiju HLZ-a
Mrkopalj, 22.09.2018.
Prim. Goran Ivanišević, tel.: 01/4872-414, e-mail: g_ivanisevic@hotmatil.com
Do 15. srpnja 400,00 kn; kasnije 700,00 kn

Neurofibromatoza 1
Poliklinika dr. Sabol
Zagreb, 22.09.2018.
Dr. Goran Krakar, mob.: 091/4640-957, e-mail: simpozij.sabol@gmail.com

Up to date in IBD
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 22.09.2018.
Piero Marin Žiković, dr.med., mob.: 091/1697-471, e-mail: piero.zikovic@gmail.com
200,00 kn

Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 22.09.2018.
Doc.dr.sc. Rosana Troskot Perić, mob.:091/3213-993, e-mail: rtroskot@gmail.com
500,00 kn

Pfizer dan – Najnovija klinička iskustva
Pfizer Croatia d.o.o.
Trakošćan, 22.09.2018.
Martina Cvetnić Vlahović, mob.: 091/2430-170, e-mail: martina.cvetnic@pfizer.com

Kratko obiteljsko savjetovanje 3.1.4.
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Slavonski Brod, 22.09.2018.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

Glavobolja – jedan simptom, više uzroka
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 22.09.2018.
Matej Pribanic, tel.: 01/2353-111, e-mail: matej.pribanic@sandoz.com

Glavobolja – jedan simptom, više uzoraka
Sandoz d.o.o.
Osijek, 22.09.2018.
Silvije Marjanović, tel.: 01/2353-111, e-mail: silvije.marjanovic@sandoz.com

Zajedno za zdravlje
Krka-farma d.o.o. Zagreb
Umag, 22.-23.09.2018.
Jana Jadrejčić, mob.: 099/2470-364, e-mail: jana.jadrejcic@krka.biz

Pisanje i kritičko čitanje znanstvenog rada
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Zagreb, 24.09.2018.
Prof.dr.sc. Simeon Grazio, mob.: 099/3787-020, e-mail: simeon.grazio@zg.t-com.hr 

Modularni tečaj „Brza intubacija u slijedu“
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 24.09.2018.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail: nastavni-centar@zzhm-kz.hr
700,00 kn

Ultrazvuk u kliničkoj praksi „Ultrasonografska dijagnostika abdomena“
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 24.09.-21.12.2018.
Dr.sc. Lana Barać, tel.: 021/557-929, e-mail: uzz@mefst.hr
7.500,00 kn; za specijalizante KBC Split 5.000,00 kn

Suvremena endoskopska dijagnostika i terapija novotvorina probavnog sustava
AMZH
Zagreb, 25.09.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Izazovi u liječenju komorbiditeta kod ovisnika
Alkaloid d.o.o.
Varaždin, 25.09.2018.
Julija Todorova, tel.: 01/6311-920, e-mail: julija.todorova@alkaloid.hr

Javnozdravstveni dani – „Teškoće sa spavanjem – primjena KBT tehnika“
ZJZ Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, 25.09.2018.
Irena Jurišić, dr.med., tel.: 035/411-319, e-mail: irena.jurisic72@gmail.com

Prednosti supstitucijske terapije u liječenju ovisnika
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 25.09.2018.
Branka Androšević, tel.: 01/2353-111, e-mail: branka.androsevic@sandoz.com

Interpretacija dokaza: radionica GRADE metodologije
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 25.09.2018.
Tina Poklepović Peričić, mob.: 099/2565-607, e-mail: tinapoklepovic@gmail.com

Edukacijska vježba za doktore medicine
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Ludbreg, 25.-27.09.2018.
Anđela Simić, dr.med., mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.005@gmail.com

Ovisnost – dileme i izazovi
Sandoz d.o.o.
Split, 26.09.2018.
Marija Juras, tel.: 01/2353-111, e-mail: marija.juras@sandoz.com

Prednosti supstitucijske terapije u liječenju ovisnika
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 26.09.2018.
Branka Androšević, tel.: 01/2353-111, e-mail: branka.androsevic@sandoz.com

Sportski preventivni pregledi djece i mladih
HLZ, HD za školsku i sveučilišnu medicinu, ogranak Split
Split, 26.09.2018.
Dr. Željka Karin, tel.: 021/315-958, e-mail: karinzeljka@gmail.com

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem
Novartis Hrvatska d.o.o.
Valpovo, 26.09.2018.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220

"Terapeut - grupa - postmoderna"
Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a; Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara
Zagreb, 26.-27.09.2018.
Dušica Cesarec, mob.: 098/1639-290, e-mail: zoran.zoricic@kbcsm.hr
800,00 kn

Suvremeno zbrinjavanje kronične rane kirurškog bolesnika
Hrvatska udruga za rane (HUR)
Osijek, 27.09.2018.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr
600,00/750,00 kn

Napredak u dijagnostici i terapiji hereditarnog angioedema
HD za alergologiju i kliničku imunologiju HLZ-a
Zagreb, 27.09.2018.
Karla Paušek, mob.: 098/9463-448, e-mail: karla.pausek@medicentar.hr
150,00 kn

Poremećaji stanja svijesti
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vela Luka, Korčula, Vrlika, Trilj, Vis, Hvar, 27.09.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

28. znanstveni sastanak – Bolesti dojke
HAZU – Razred za medicinske znanosti, Odbor za tumore
Zagreb, 27.09.2018.
Snježana Ivčić, tel.: 01/4895-171, e-mail:sivcic@hazu.hr
300,00 kn

Antimikrobna rezistencija i infekcije uzrokovane rezistentnim mikroorganizmima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u RH
HZJZ
Zabok, 27.09.2018.
Dr.sc. Blaženka Hunjak, prim.dr.med., mob.: 098/220-155, e-mail: blazenka.hunjak@hzjz.hr

Interpretacija dokaza: radionica GRADE metodologije
Cochrane Hrvatska
Zagreb, 27.09.2018.
Tina Poklepović Peričić, mob.: 099/2565-607, e-mail: tinapoklepovic@gmail.com

Multidisciplinarni pristu bolesniku s komorbiditetima
Sandoz d.o.o.
Vrgorac, 27.09.2018.
Jelena Becić, tel.: 01/2353-111, e-mail: jelena.becic@sandoz.com

XVIII. simpozij „Ortopedska pomagala 2018“
Društvo za protetiku i ortotiku – ISPO Croatia
Poreč, 27.-29.09.2018.
Dean Werner, mob.: 099/3267-836, e-mail: dean@werner.hr
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin-Štefek, mob.: 099/4768-943, e-mail: petra@spektar-holidays.hr
Do 01.07.2018. za članove 1.400,00 kn, za nečlanove 1.800,00 kn; Poslije 01.07.2018. za članove 1.600,00 kn, za nečlanove 2.000,00 kn; Jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn

5. Hrvatska transplantacijska škola
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Lopud, 27.-29.09.2018.
Prof.dr.sc. Ivan Bubić, mob.:091/6767-020, e-mail: bubic.ivan@gmail.com
ConTres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr

PIN 2018 (Psihijatrija, Interna, Neurologija za liječnike obiteljske medicine 2018)
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, KB Dubrava, Neuronet udruga za istraživanje neuroloških bolesti i pomoći neurološkim bolesnicima, Udruga PIN
Opatija, 27.-30.09.2018.
Iva Šimunić, BTravel d.o.o., tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/6666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://pinhr.org/
2.000,00 kn

Urology today 2018.
Odjel urologije OB Šibensko-kninske županije i Hrvatsko urološko društvo HLZ-a
Vodice, 27.-30.09.2018.
Dr. Marin Paić, mob.: 098/337-773, e-mail: endourology-today@bolnica-sibenik.hr
2.000,00 kn

Preventivne aktivnosti ZZJZIŽ – prema savjetovalištu za prehranu
ZJZ Istarske županije
Pula, 28.09.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

6. hrvatski simpozij o dojenju
Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje
Zagreb, 28.09.2018.
Banana Kunina, mob.: 098/8391-938, e-mail: banana.kunina@gmail.com
300,00 kn; 150,00 kn za članove HUSD-a
 
Dijagnostička i intervencijska radiologija kod bolesti dojke
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 28.09.2018.
Dr. Vlatko Duspara, mob.: 098/1682-184, e-mail: vduspara@hotmail.com
700,00 kn

Uvod u dermatoskopiju
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 28.09.2018.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
800,00 i 1.000,00 kn

Fargon Akademija – Personaliziran pristup dermatološkom bolesniku
Kemig d.o.o.
Zagreb, 28.09.2018.
Nina Kovačić,mob.: 099/2705-644, e-mail: nina.kovacic@kemig.hr

Gerontološko-javnozdravstveni simpozij s međ.sud.
Referentni centar MZRH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju ŠNZ „Dr. Andrija Štampar“
Trakošćan, 28.09.2018.
Dipl.med.techn. Marica Lukić, tel.: 01/4696-164, e-mail:marica.lukic@stampar.hr

Pravilna prehrana djece u bolnici
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske
Zagreb, 28.09.2018.
Ana Kolobarić i Lana Kassi, tel.: 01/4922-959, e-mail: anna@savez-dnd.hr

Tribina povodom Svjetskog dana srca
NZJZ PGŽ
Rijeka, 28.09.2018.
Dr. Ines Lazarević Rukavina, mob.:091/3366-750, e-mail: ines.lazarevic@gmail.com

Patologija u eri molekularne i personalizirane medicine
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 28.09.2018.
Prof.dr.sc. Nives Jonjić, mob.: 091/5825-582, e-mail: nives.jonjic@uniri.hr

Iznenadni srčani zastoj, osnovno i napredno zbrinjavanje
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije
Križevci, 28.09.2018.
Valerija Bartolić, dr.med., mob.: 098/1924-184, e-mail: diveval@yahoo.com

Izvanredne vijesti u farmakoterapiji kronične venske bolesti
Servier Pharma
Crikvenica, 28.09.2018.
Ana Ljubas Žic, mob.: 099/2751-736, e-mail: ana.ljubas-zic@servier.com

3. hrvatski kongres o zbrinjavanju dišnog puta s međ.sud.
HD za zbrinjavanje otežanog dišnog puta HLZ-a
Zagreb, 28.-29.09.2018.
Tatjana Goranović, tel.: 01/3712-359,  mob.: 091/3712-288, 098/9511-645, e-mail: tanjagoranovic@hotmail.com
Urka d.o.o., Ranko Filipović, tel.: 01/4827-278, e-mail: ranko.filipovic@pmc.hr
Specijalisti HLZ-HDZODP/EAMS 1.125,00/1.875,00 kn; ostali specijalisti 1.875,00/2.625,00 kn, specijalizanti HLZ-HDZODP/EAMS 750,00/1.500,00 kn; ostali specijalizanti  1.125,00/1.875,00 kn; medicinski tehničari 560,00/1.125,00 kn
 
3D/4D VISUS ultrazvučni tečaj
Specijalna bolnica Podobnik
Zagreb, 28.-29.09.2018.
Dr. Petra Podobnik Brlečić, mob.: 091/5421-924, e-mail: petra@podobnik.hr
2.500,00 kn

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, HLZ
Split, 28.-30.09.2018.
Prof.dr.sc. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail:julije.mestrovic@gmail.com
2.400,00 kn

10. Hrvatski internistički kongres – Nove uloge i mjesto interne medicine
HD za internu medicinu HLZ-a, Penta d.o.o.
Opatija, 28.-30.09.2018.
Prof.dr.sc. Ivan Gornik, tel.: 01/2367-478, fax.: 01/2367-478, e-mail: ivan.gornik@kbc-zagreb.hr, web.str.: www.ik-2018.com
Do 01.07.2018.: specijalisti 1.200,00 kn, specijalizanti 1.000,00 kn; Kotizacija nakon 01.07.2018.: specijalisti 1.500,00 kn, specijalizanti 1.200,00 kn; Jednodnevna kotizacija: specijalisti 750,00 kn, specijalizanti 600,00 kn

Međunarodni memorijalni simpozij „Profesor Miljenko Marinković“
HD za hipertenziju HLZ-a
Vis, 28.-30.09.2018.
Ana Jelaković, mob.: 091/3399-669, e-mail: anajelakovic9@gmail.com
Agencija Spektar, Ana Hadjić, tel.: 01/4862-600, e-mail: congress@spektar-holidays.hr

Osnove palijativne medicine
MEF Sveučilišta u Zagrebu, CEPAMET
Zagreb, 28.09.2018.-14.10.2018.
Barbara Kalenić, mob.: 099/4520-222, e-mail: barbara@zikz.hr
2.000,00/3.000,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 29.09.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr

Napredni tečaj dermatoskopije
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 29.09.2018.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
800,00 i 1.000,00 kn

Klinička individualizirana fitoterapija i mikronutricija u liječničkoj i ljekarničkoj praksi – Jetra u svakodnevnoj praksi
Ro.Ra. Natura d.o.o.
Zagreb, 29.09.2018.
Sonja Glumbić, mob.: 098/403-952, e-mail: sonja@roranatura.hr

Višestruko otporne bakterije – javnozdravstveni problem i kako ga kontrolirati u domovima za starije i nemoćne osobe
ZJZ Međimurske županije u suradnji s HDKM, Ref. Centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike MZ, KIB
Čakovec, 29.09.2018.
Maja Stojko, mob.: 099/7312-336, e-mail: maja.stojko@zzjz-ck.hr

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 29.09.2018.-15.09.2019.
Dr. Maja Mustač, mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise676@gmail.com
18.500,00 kn
vrh stranice