Rujan 2019.

  
Perkutana irigacija pod kontrolom UZV-a kod kalcificirajućeg tendinitisa ramena
Sekcija za muskuloskeletnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa Hrvatskog liječničkog zbora; Hrvatska liječnička komora;Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb
Zagreb, 30.09.2019.
Dr. Mislav Čavka, mob.: 098/446-729, e-mail: mislav.cavka@yahoo.com

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Split, 30.09.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Certolizumabpergol – prva terapija s postizanjem pozitivnih rezultata u 52-tjednoj stoji neradiografskog aksijalnog spondiloartritisa kontroliranoj placebom
Medis Adria d.o.o.
Zagreb, 30.09.2019.
Milaneta Vranko Salopek,  mob. 091/3707-027, e-mail: milaneta.vranko-salopek@medisadria.hr

Temeljne vještine edukatora u biomedicini i zdravstvu, te interdisciplinarnim područjima znanosti
MEF Sveučilišta u Osijeku, Fakultet za Dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Osijek, 30.09.-04.10.2019.
Tea Omanović Kolarić, mob.: 091/2241-484, e-mail: msmolic@mefos.hr
Kotizacija iznosi 1.200,00 kuna; 900,00 kuna za zaposlenike nastavnih baza te 600.00 kuna za zaposlenike MEF Sveučilišta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
vrh stranice