Rujan 2019.

Dijagnostički i terapijski postupci u strabologiji  i dječjoj oftalmologiji
Odjel za oftalmologiju OB Zadar
Zadar, 02.-07.09.2019.
Dr. Suzana Konjevoda, mob.: 098/352-969, e-mail: suzana.konjevoda@gmail.com
B.T.M. Media d.o.o., Bruno Ravlić, mob.: 099/4646-416, e-mail: bruno@btmmedia.hr
2.000,00 kn

Nobel Days: Skup dobitnika Nobelove nagrade
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 03.-04.09.2019.
Alen Juginović, mob.: 099/1904-488, e-mail: alen@neurosplit.org

Radionica: Praktični pristup nenormalnim krvarenjima iz maternice
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Opatija, 05.09.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
300,00 kn

Funkcionalna procjena djece oboljele od spinalne mišićne atrofije (SMA) tip II, III te Duchenneove mišićne distrofije (DMD)
SB za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama
Zagreb, 05.-06.09.2019.
Dr. Ivana Kern, mob.: 098/1720-609, e-mail: kern_ivana@yahoo.com

12. hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Opatija, 05.-08.09.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr
Rana kotizacija 1.280,00 kn; Kasna kotizacija 1.520,00 kn

Kongres Hrvatske komore primalja s međ.sud. zaštita i promocija dojenja
Hrvatska komora primalja
Poreč, 06.-08.09.2019.
Kristina Sinovčević, mob.: 091/345-1092, e-mail: komora@komora-primalja.hr
Liburnia link, Iva Jazvić, mob.: 098/1957-817, e-mail: iva@liburnia.com
700,00 kn – individualna kotizacija; grupna 4+1 GRATIS = 2.800,00 kn

7. hrvatski simpozij o dojenju „Praktični izazovi dojenja“
Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje
Zagreb, 09.09.2019.
Banana Kunina, mob.: 098/391-938, e-mail: banana.kunina@gmail.com
300,00 kn; 150,00 kn za članice HUSD-a

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 09.-13.09.2019.
Gordana Miličić, prim.dr.sc., mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn

Napredni Bobath tečaj – rana intervencija
Spec.bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u razvoju u suradnji sa Udrugom Bobath terapeuta
Zagreb, 09.-20.20.09.2019.
Karolina Župetić, bacc.physioth. NDT Bobath instruktor, mob.: 091/2011-654, e-mail: karolina.zupetic@gmail.com
10.000,00 kn

Sve što ste ikad željeli znati o beta blokatorima
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 12.09.2019.
Doris Udovičić, tel.: 01/2353-111, e-mail: doris.udovicic_marusic@sandoz.com

Stručno-znanstveni skup o palijativnoj skrbi: „Zašto je srkb na kraju života drugačija?
DZ Čakovec
Čakovec, 12.-13.09.2019.
Renata Marđetko Bermanec, mob.: 095/9154-410, e-mail: renata_mardjetko@yahoo.com
300,00 kn

Osnove EKG-a
DZ Osijek
Osijek, 12.-19.09.2019.
Livija Sušić, mob.: 098/9621-078, e-mail: livija.susic@gmail.com

Obstructive Sleep Apnea
KB Sveti Duh
Zagreb, 13.09.2019.
Boris Filipović, mob.: 091/4707-701, e-mail: boris.filipovic@hotmail.com
1.500,00 kn

Verzenios – nova terapija za HR+/HER2 – uznapredovali rak dojke
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Zagreb, 13.09.2019.
Mario Dvorski, tel.: 01/2350-099, e-mail: dvorski_mario@lilly.com

Četvrti splitski kardiološki đir
Udruga za prevenciju bolesti srca i krvnih žila Splitski kardiološki đir
Split, 13.-14.09.2019.
Spektar putovanja d.o.o., Stjepan Zovko, mob.: 098/9829-961, e-mail: stjepan.zovko@spekatar-holidays.hr
600,00 kn

Prva pomoć u neurbanim i teško pristupačnim područjima
Hrvatska gorska služba spašavanja
Paklenica, 13.-15.09.2019.
Dr. Tino Klancir, mob.: 091/9475-394, e-mail: tino.klanicir@hgss.hr

Odabrane teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Naftalan, spec.bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Ivanić Grad, 13.-15.09.2019.
Goran Maričić, dr.med., tel.: 01/2834-503, e-mail: naftalan@naftalan.hr
1.250,00 kn + PDV

Najučestaliji funkcijski poremećaji probavnog sustava u Hrvatskoj
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Vinkovci, 14.09.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Tečaj kardiopulmonalne reanimacije i hitnih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
DZ Osijek
Osijek, 14.-21.09.2019.
Livija Sušić, mob.: 098/9621-078, e-mail: livija.susic@gmail.com

Radiološki prikaz infektivnih bolesti kralježnice
HLZ, HD radiologa
Split, 16.09.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Cerebralno oštećenje vida (CVI) Identifikacija, procjena i strategije intervencije kod djece s cerebralnim oštećenjem vida
Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom – Zagreb“
Zagreb, 16.-17.09.2019.
Darja Roberta Mić, tel.: 01/3746-500, e-mail: roberta@malidom.hr
Do 1. svibnja 2019. – 1.500,00 kn, do 1. srpnja 2019. – 1.700,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb, 16.-20.09.2019.
Gordana Miličić, dr.med., mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

UZV štitnjače
Zavod za endokrinologiju i dijabetes, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
Zagreb, 16.09.-14.10.2019.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
8.000,00 kn

Sepsa u izvanbolničkim uvjetima
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zagreb, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres, Ozalj, Duga Resa – 17.09.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hztm.hr

Sepsa u izvanbolničkim uvjetima
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, Slunj, Vojnić – 19.09.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hztm.hr

2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međ.sud.
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ)
Karlovac, 19.-21.09.2019.
Prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med., e-mail: info@zikz.hr, www.psihosomatika2019.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, goran.grbic@btravel.pro
Rana kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.700,00 kn, za specijalizante 1.000,00 kn, za ostale zdravstvene djelatnike i sudionike u zdravstvu (psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre/tehničari) 800,00 kn
Kasna kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.900,00 kn, za specijalizante 1.200,00 kn, za ostale zdravstvene djelatnike i sudionike u zdravstvu (psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre/tehničari) 1.000,00 kn

Ultrazvuk štitnjače i površinskih struktura glave i vrata
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Zagreb, 19.09.-15.11.2019.
Ingrid Begić, tel.: 01/2343-154, e-mail: info@senologija.com, edukacija@drinkovic.hr
6.500,00 kn

Up to date in IBD 2019.
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Split, 20.-21.09.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Konstipacija u teoriji i praksi, od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 21.09.2019.
Doc. Rosana Troskot, mob.: 091/3213-993, e-mail: jduvnjak@hgd.hr
500,00 kn

Rani simptomi, dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti
Hrvatska udruga ugovornih ordinacija ( HUUGO)
Pula, 24.09.2019.
Sanja Klajić Grotić, dr. med.
 
Šest godina Multidisciplinarnog tima za kroničnu bolest presatka protiv primatelja u KBC Zagreb
AMZH
Zagreb, 25.09.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

9. hrvatski kongres farmakologije s međ.sud.
HD farmakologa (HDF), MEF Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH
Zagreb, 25.-28.09.2019.
Doc.dr.sc. Dubravka Švob Štrac, viša znans.suradnica, mob.: 091/5392-637, e-mail: dsvob@irb.hr
HDF - rana 1.100,00 kn; kasna 1.300,00 kn; Ostali – rana -  1.400,00 kn; kasna 1.600,00 kn; studenti -  400,00 kn; jednodnevna – 600,00 kn; jednodnevna – studenti 200,00 kn, pratnja rana 450,00 kn; kasna 500,00 kn

PIN 2019 (Psihijatrija, Interna, Neurologija za liječnike obiteljske medicine 2019)
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, KB Dubrava, Neuronet – udruga za istraživanje neuroloških bolesti i pomoći neurološkim bolesnicima, Udruga PIN
Šibenik, 26.-29.09.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/
1.600,00 kn

Mjere prisile – različiti aspekti
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 27.09.2019.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, HLZ
Split, 27.-29.09.2019.
Prof. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail: julije.mestrovic@gmail.com
2.400,00 kn

Poslijediplomski tečaj I kategorije usavršavanja liječnika iz medicine ronjenja
HD za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
Split, 27.-29.09.2019.
Dr. Pavle Jovović, mob.: 091/8989-087, fax.: 021/381-755,  e-mail: pepejovovic51@gmail.com
Uplate do 31.08.2019. – 2.150,00 kn, specijalizanti – 1.750,0kn; Uplate od 01.09.2019. – 2.500,00 kn, specijalizanti – 2.000,00

Osnove gastroenterološke endoskopije
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 28.09.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Tečaj iz osnova medicinske akupunkture
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 28.09.2019. – 06.09.2020.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: info@akupunktura.hr
18.500,00 kn

1. Neuroonkološki međunarodni tečaj
Hrvatsko neurološko društvo, HLZ
Dubrovnik, 29.09.-01.10.2019.
Dinah Vodanović, mob.: 091/2520-458, e-mail: dinahvodanovic@gmail.com
350,00/450,00 EUR (ovisno o kategoriji)

vrh stranice