Rujan 2019.

12. hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Opatija, 05.-08.09.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr
Rana kotizacija 1.280,00 kn; Kasna kotizacija 1.520,00 kn

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 09.-13.09.2019.
Gordana Miličić, prim.dr.sc., mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn

Obstructive Sleep Apnea
KB Sveti Duh
Zagreb, 13.09.2019.
Boris Filipović, mob.: 091/4707-701, e-mail: boris.filipovic@hotmail.com
1.500,00 kn

Četvrti splitski kardiološki đir
Udruga za prevenciju bolesti srca i krvnih žila Splitski kardiološki đir
Split, 13.-14.09.2019.
Spektar putovanja d.o.o., Stjepan Zovko, mob.: 098/9829-961, e-mail: stjepan.zovko@spekatar-holidays.hr
600,00 kn

Radiološki prikaz infektivnih bolesti kralježnice
HLZ, HD radiologa
Split, 16.09.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Cerebralno oštećenje vida (CVI) Identifikacija, procjena i strategije intervencije kod djece s cerebralnim oštećenjem vida
Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom – Zagreb“
Zagreb, 16.-17.09.2019.
Darja Roberta Mić, tel.: 01/3746-500, e-mail: roberta@malidom.hr
Do 1. svibnja 2019. – 1.500,00 kn, do 1. srpnja 2019. – 1.700,00 kn

UZV štitnjače
Zavod za endokrinologiju i dijabetes, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
Zagreb, 16.09.-14.10.2019.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
8.000,00 kn

2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međ.sud.
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ)
Karlovac, 19.-21.09.2019.
Prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med., e-mail: info@zikz.hr, www.psihosomatika2019.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, goran.grbic@btravel.pro
Rana kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.700,00 kn, za specijalizante 1.000,00 kn, za ostale zdravstvene djelatnike i sudionike u zdravstvu (psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre/tehničari) 800,00 kn
Kasna kotizacija za doktore medicine, specijaliste 1.900,00 kn, za specijalizante 1.200,00 kn, za ostale zdravstvene djelatnike i sudionike u zdravstvu (psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre/tehničari) 1.000,00 kn

Ultrazvuk štitnjače i površinskih struktura glave i vrata
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Zagreb, 19.09.-15.11.2019.
Ingrid Begić, tel.: 01/2343-154, e-mail: info@senologija.com, edukacija@drinkovic.hr
6.500,00 kn

Rani simptomi, dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti
Hrvatska udruga ugovornih ordinacija ( HUUGO)
Pula, 24.09.2019.
Sanja Klajić Grotić, dr. med.
 
Šest godina Multidisciplinarnog tima za kroničnu bolest presatka protiv primatelja u KBC Zagreb
AMZH
Zagreb, 25.09.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

9. hrvatski kongres farmakologije s međ.sud.
HD farmakologa (HDF), MEF Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH
Zagreb, 25.-28.09.2019.
Doc.dr.sc. Dubravka Švob Štrac, viša znans.suradnica, mob.: 091/5392-637, e-mail: dsvob@irb.hr
HDF - rana 1.100,00 kn; kasna 1.300,00 kn; Ostali – rana -  1.400,00 kn; kasna 1.600,00 kn; studenti -  400,00 kn; jednodnevna – 600,00 kn; jednodnevna – studenti 200,00 kn, pratnja rana 450,00 kn; kasna 500,00 kn

PIN 2019 (Psihijatrija, Interna, Neurologija za liječnike obiteljske medicine 2019)
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, KB Dubrava, Neuronet – udruga za istraživanje neuroloških bolesti i pomoći neurološkim bolesnicima, Udruga PIN
Šibenik, 26.-29.09.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, tel.: 01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.: 01/666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.pinhr.org/

Mjere prisile – različiti aspekti
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 27.09.2019.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo, HLZ
Split, 27.-29.09.2019.
Prof. Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail: julije.mestrovic@gmail.com
2.400,00 kn

Medicina ronjenja za liječnike
HD za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
Split, 27.-29.09.2019.
Dr. Pavle Jovović, mob.: 091/8989-087, e-mail: pepejovovic51@gmail.com
2.500,00 kn

1. Neuroonkološki međunarodni tečaj
Hrvatsko neurološko društvo, HLZ
Dubrovnik, 29.09.-01.10.2019.
Dinah Vodanović, mob.: 091/2520-458, e-mail: dinahvodanovic@gmail.com
350,00/450,00 EUR (ovisno o kategoriji)

vrh stranice