Rujan 2020.

12. hrvatski Cochrane
Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet
Split, 3.9.2020.
Anita Režić, tel: 021/557-923, e-mail: anita.rezic@mefst.hr
500,00kn, 250,00kn, (iznos uključuje PDV)

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Urbano onečišćenje zraka u okolišu
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 4.9.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Urbano onečišćenje zraka u okolišu
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 4.9.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, tel: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Urbano onečišćenje zraka u okolišu
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 4.9.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Urbano onečišćenje zraka u okolišu
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 4.9.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Pula, 4.9. - 6.9.2020.
Žarka Rogić, dr.med., mob: 0993118543, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn 

Webinar "Multipla skleroza u praksi obiteljskih liječnika i pedijatara"
Savez društava multiple skleroze Hrvatske
webinar, 7.9.2020.
Željka Antunović, mob: 098236003, e-mail: sdms_direktor@sdmsh.hr

Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem i Simpozij Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju
Opatija, 10.9. – 12.9.2020.
Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević dr. med, crosocvascs@gmail.comwww.vascularsurgery-croatia2020.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, goran.grbic@btravel.pro
Rana kotizacija za doktore medicine, specijaliste 2.200,00 kn
Rana kotizacija za specijalizante 1.100,00 kn
Rana kotizacija za medicinske sestre i tehničare 900,00 kn
Kasna kotizacija za doktore medicine, specijaliste 2.500,00 kn
Kasna kotizacija za specijalizante 1.250,00 kn
Kasna kotizacija za medicinske sestre-tehničare 1.100,00 kn

1. stručni sastanak CROATIA poliklinike
CROATIA poliklinika
Zagreb, 11.9.2020.
Duje Rako, dr.med.spec.urologije, tel: 016332894, e-mail: duje.rako@crosig.hr

2. stručni sastanak CROATIA poliklinike
CROATIA poliklinika
Zagreb, 11.9.2020.
Duje Rako, dr.med.spec.urologije, tel: 016332894, e-mail: duje.rako@crosig.hr

3. stručni sastanak CROATIA poliklinike
CROATIA poliklinika
Zagreb, 11.9.2020.
Duje Rako, dr.med.spec.urologije, tel: 016332894, e-mail: duje.rako@crosig.hr

4. stručni sastanak CROATIA poliklinike
CROATIA poliklinika
Zagreb, 11.9.2020.
Duje Rako, dr.med.spec.urologije, tel: 016332894, e-mail: duje.rako@crosig.hr

Uspostavljenje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi - standard sigurnosti pacijenta
Libertas Međunarodno Sveučilište i Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a
Zagreb, 11.9. - 12.9.2020.
Dario Cvrtila, mob: 098681988, e-mail: dcvrtila@libertas.hr
1.800 kn

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Visoki krvni šećer
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 18.9.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Visoki krvni šećer
Dom zdravlja Zagreb-centar
webinar, 18.9.2020.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

Napredni ITLS tečaj 
Hrvatska gorska služba spašavanja
Koprivnica, 18.9. - 20.9.2020.
Žarka Rogić, dr.med., mob: 0993118543, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Sekcijsko predavanje – Metastatske lezije mozga
HLZ, HD radiologa
Split, 21.09.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

XXIV: Simpozij hrvatskih neonatologa
Sekcija za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu i Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a
Zagreb, 24.9.2020.
prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob: 098 175 9087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
100,00 kn, sudionici Tečaja stalnog medicinskog usavršavanja Neonatologija 2020 su oslobođeni plaćanja kotizacije za Simpozij

Neonatologija 2020
Katedra za pedijatriju, Medicinski fakultet Zagreb
Zagreb, 24.9. - 25.9.2020.
prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob: 0981759087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1500 kn i 700 kn

Konferencija: "Ozon: Stari/Novi lijek" Conference: "Ozone: an Old/New medical Drug
Zagreb, 26.9.2020.
Branka Čučković, mob: 0993171214, e-mail: o3.ozonoterapija@gmail.com   


vrh stranice