Siječanj 2018.

Novosti u dijagnostici i liječenju hepatitisa B
Hrvatski zavod za telemedicinu
Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb, Pakrac, Vukovar – 09.01.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 15.-19.01.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

MENCARE – uključenje muškarca u aktivno očinstvo i postizanje rodne ravnopravnosti
Organizacija Status:M
Zagreb, 18.-19.01.2018.
Maja Gregorić, mob.: 091/3831-685, e-mail: maja.gregoric@status-m.hr

Svečana godišnja Skupština Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ
HD za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ
Zagreb, 19.01.2018.
Dr. Dražan Butorac, mob.: 098/9521-839, e-mail: drazan.butorac@kbcsm.hr

1st Category Postgraduate Course in Diabetology „Approach to CV Risk in Type 2 Diabetes“
KB „Merkur“, Sveučilišna klinika „Vuk Vrhovac“
Zagreb, 19.01.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 091/2015-939,  e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, web: www.coursediabetology2018.com

Fiksne kombinacije u liječenju bolesnika s visokim KV rizikom
Servier Pharma d.o.o.
Velika Gorica, 25.01.2018.
Branka Periša Vrbljanin, mob.:091/6551-532, e-mail: branka.perisa-vrbljanin@servier.com

Integrativna psihoterapija – Pristupi psihoterapijskoj integraciji
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 26.-28.01.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 27.01.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 29.01.-02.02.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Nove terapijske opcije u liječenju bolesnika s visokim KV rizikom
Servier Pharma d.o.o.
Belišće, 31.01.2018.
Ksenija Kovač Petrinović,mob.:091/6551-557, e-mail: ksenija.kovac-petrinovic@servier.com

vrh stranice